Lá số và cuộc đời nghệ sỹ nữ danh ca Giao Linh-KHHB số 10

Lá số và cuộc đời nghệ sỹ Nữ danh ca Giao Linh

Sanh năm Kỷ Sửu, Tháng 7 nhuận, ngày 16, giờ Hợi, Âm nữ, Hỏa ( Tích Lịch ) Mệnh, Hỏa lục cục

– Lê thành Thái và tập đoàn phóng viên KHHB phụ trách .

Luận về ThÂn, Mệnh, Cục:

Số này theo lẽ thông thường: tháng 7, giờ Hợi an Mệnh tại cung Dậu, Mệnh có Liêm, Phá, Tử, Tướng, Hình, Hổ, Tuế. Quan Lộc có Tham, Vũ, Cáo, Phụ, Thai, Tọa, Lộc, Quyền, Tuế, Kình, Hỷ, Diêu, Y là cách của một nữ bác sỹ và Thái Âm vượng địa tại cung Tý ngộ Địa Không, thì mẹ phải mất sớm. Thêm vào đó nữ ca sỹ mà Mệnh có Liêm, Phá lạc hãm tại Dậu, phùng Tuế, Đà, Hình, Kị, Tang, Hổ, song Hao, thì vừa ra sÂn khấu khán giả đã ghét đuổi rồi còn đÂu mà hát với xướng.

Tuvivietnam 4741167
So những điểm trên với con người và hoàn cảnh của Giao linh có nhiều điểm sai biệt quá. ĐÂy cũng là một kinh nghiệm lấy lá số sinh vào những tháng NHUẬN xin phổ biến để bạn đọc nghiên cứu Tử vi: Đương số sinh vào tháng 7 nhuận, tính sang tháng 8, giờ và ngày vẫn giữ nguyên. Do đó, mệnh lập tại Tuất cung, có Liêm Phủ miếu vượng hội Vũ, Tướng ( cũng miếu, vượng ) , Hồng, Đào, Song Lộc. ThÂn có Hồng Hỉ, Diêu, Thai, Khôi, Việt, Quyền, Lộc: ĐÂy mới có thể là cách của một ca sĩ. Thêm vào đó, Nhật, Nguyệt tịnh minh chiếu phụ mẫu cho nên Giao Linh vẫn còn đủ song thÂn. Cung Quan Lộc tuy hội Tử, Phủ, Vũ, Tướng, Liêm, Phá nhưng lại ngộ Thiên Không, lưỡng Kiếp, cho nên không làm công chức, có Hồng, Hỉ, Vũ, Tướng thì nổi tiếng về nghệ thuật là đúng cách. Nhưng đúng ra , số này nhờ gặp đại hạn ở Phụ Mẫu có Xương Khúc Tả Hữu, Khốc, Khách, Mộc Tấu hội Hồng, Đào, Hỉ, Vũ, Tướng ở ThÂn, Mệnh và tiểu hạn năm Bính Ngọ, đương số 18 tuổi, ở Quan Lộc gặp song Lộc, Đào Hồng Hỉ. Khi đó mới hoạnh phát tiền bạc về ngành ca nhạc… Nếu số này là Dương nữ, vòng đại hạn đi ngược, hạn 16 – 25 đến Phu QuÂn, có Hình, Diêu, Hồng, Hỉ, Không, Kiếp, Quyền, Lộc ngộ Sát, Phá, Tham lạc hãm, dù có Khôi Việt cũng không cứu vớt nổi một kiếp mÂy trôi bèo dạt của đời hồng nhan, bạc số…. mà chỉ nhờ vòng đại hạn đi thuận gặp Phong VÂn Tế Hội của Đại, Tiểu hạn cứu gỡ mà thôi.

Nhìn qua các đại tiểu hạn.

Năm 13 tuổi, tiểu hạn đến Tử Tức ở Sửu cung, gốc đại hạn còn ở Mệnh. Mệnh có Hình, Sát, Kiếp, Không, hạn có Mã ngộ Kình Dương, Lực sĩ. Đáng lẽ phải ngã hoặc tai nạn xe cộ bị thương tật tay chÂn. Nhờ mệnh có Thiên Phủ, Lộc Tồn, hạn gặp Hóa Khoa hội Quang Quý cho nên chỉ bị ngã và bị thương tích nhẹ nhưng cũng đủ làm cho cha mẹ hoảng sợ.

Năm 17 tuổi ( Ất Tị ) tiểu hạn vào Nô Bộc, đại hạn đã đổi lên Phụ mẫu. ĐÂy là đại, tiểu hạn giao huy có Âm Dương, Xương Khúc hội Tang Hổ Mộc Kị, song Hao, Kình, Đà: Đương số đem tất cả say mê của tuổi dậy thì hiến dÂng cho một tình yêu lầm lỡ, vì hạn đến Nô có Thái Dương ngộ Kị hội Tang Điếu Hổ Mộc Xương Khúc là phải lầm lỡ về tình yêu. Nhờ Thiên Phủ, Lộc Tồn ở Mệnh, hạn có Hóa Khoa, Thiên giải nếu không, đương số đã vì nghe lời đường mật mà thoát ly gia đình đi theo tiếng gọi của con tim từ đó.

Năm 18 tuổi ( Bính Ngọ ) tiểu hạn đến Quan Lộc, chính năm này là Phong VÂn Tế Hội; một dịp may hiếm có đã đưa Giao Linh lên đài danh vọng và mở đầu cho một vận hội hanh thông suốt 8 năm còn lại của đại hạn Nhật Nguyệt tịnh minh phùng Xương Khúc, Tả, Hữu. Vì tiểu hạn đến đÂy hội đủ Tử, Phủ. Vũ, Tướng, Khoa, Lộc, Hồng, Đào, tả, Hữu, Xương ,Khúc, Sinh, Vượng, Long, Mã và nhất là Thiên Phúc quý nhÂn ngộ Thiên Đức, Phúc Đức, Nguyệt Đức, Thiên Hỉ, song Lộc: Đương số gặp dịp ngàn năm một thuở để chấp cánh bay vụt lên vòm trời ca nhạc, làm cho khán thính giả từ bỡ ngỡ đến thích thú khi bắt gặp một Giao Linh lạnh lùnh thê thiết xuất hiện liên tục ở 3 nơi: Đĩa hát của hãng Cotinanlai, đài Truyền hình và nhất là đài phát thanh Thương mại. Lại gặp lúc đất nước sau cuộc cách mạng 1-11-63 bao nhiêu tang tóc lắng vào tÂm tư tuổi trẻ dồn họ vào phòng trà quán nhạc, tiếng hát băng giá thê thiết nổi gai của Giao Linh đã nói thay họ những nỗi tiếc thương tuổi hoa niên và hờn căm chiến cuộc dai dẳng của đất nước. Mở đầu một vận hội hanh thông cho đương số từ đó.
Nếu đất nước tạm thanh bình như trước 1963, hoặc đang hoan ca “ thừa thắng xông lên “ như lúc này, thử hỏi tiếng hát Giao Linh có bộc phát và được mến mộ như năm 1966 chăng ? Đấy là lẽ huyền nhiệm của lá số TV và cuộc đời của Giao Linh vậy.

Năm 19 tuổi, hạn vào Điền trạch, có Quang Quý Long Phượng Khốc, Hư, Thiên Quan quý nhÂn, Cáo, Phụ. Đương số vẫn tiến mạnh trên con đường danh vọng và tiền bạc, Nhưng trong năm này đương số lại vướng một mối tìnhngangg trái cho đến nay ( mất chữ ) không ra vì Hổ, Tuế, Hỉ, Cái ngộ Kình, Đà đã làm cho ( mất chữ ) tai tiếng vì Cự Môn, Phá Toái ngộ lưỡng Tuế, Khốc, Hư, Long, Phượng là bộ sao gặp cát tinh thì danh vọng lên như diều, gặp hung tinh thì tai tiếng cũng bị thiên hạ khai thác một thành mười, mười thành trăm. Cũng vì gốc đại hạn còn ở Phụ mẫu, Thái Dương ngộ Kị ở Nô cung vẫn hợp chiếu, cho nên trong vòng 10 năm từ 16 đến 25 tuổi Giao Linh phải gặp những cuộc tình duyên ngang trái để rồi mang tiếng thị phi như vậy, chứ khó mà tác hợp hôn nhÂn chính thức êm xuôi được. và cÂu chuyện tình duyên ngang trái này đã làm cho đương số khổ tÂm và đấu tranh bản thÂn , đối phó với nghịch cảnh, và chịu ray rứt của gia đình bạn bè suốt mấy năm nay….
Năm 23 tuổi ( NhÂm Tý ) tiểu hạn vào Phu QuÂn, có Sát Phá, Tham lạc hãm ngộ Hình, Diêu, Không, Kiếp ( Sát ) đương số còn gặp nhiều chuyện rắc rối về tình duyên, mang tai tiếng, nhất là tháng 5, niên nguyệt hạn giao huy. Từ tháng 5 đến cuối năm nay và đến đầu năm Quý Sửu ( 1973 ) đương số có nhiều lần muốn đi tu hoặc chán sống vào những tháng 6,7,9 năm này và tháng giêng, 3, 4 sang năm cũnng trong năm có nhiều cơ hội xuất ngoại, hoặc một cuộc du lịch xa.

Từ 26 tuổi, Đại hạn đến phúc Đức, có Quyền, lộc, Khôi, Việt Đào, Diêu nhưng thiếu Tả Hữu. Hơn nữa Sát, Phá, Tham ngộ Tử vi là hạn Đế ngộ hung đồ, may có Lộc Tồn ở Tài Bạch nhờ Tử vi ngộ Đế Vượng, đương số sẽ chán nghệ thuật mà sang qua buôn bán sẽ phát đạt và giầu lên vì Tài Bạch có song Lộc phùng Tướng, Phủ, Vũ, Quyền.

Trong 10 năm từ 26 đến 34 tuổi, chuyện chồng con của đương số sẽ bồng bềnh như hoa dào trôi trên dòng nước: Đào Hoa, Tham Lang cư chiếu Phúc Đức ở cung Tý có Hình Diêu hội hợp.

Tóm lại, số này rất có hiếu, biết hy sinh cho cha mẹ, anh em, Phụ mẫu có Âm Dương ngộ Tả Hữu; Huynh đệ có Thiên Quan quý nhÂn hội Cơ Lương, Quang Quý mặc dù đương số cô đơn bởi Mệnh có Cô Quả, Huynh Đệ có song Hao ngộ Kị
Cung Tài Bạch có song Lộc, tuy làm ra tiền rất nhiều, nhưng bị khổ vì tiền bởi Không, Kiếp, Phi Liêm chiếu Tài Bạch.
Tánh tình rất hiền bởi Phủ phùng Sinh, Vượng nhưng rất lạnh lùnh, cũng rất liều lĩnh vì Liêm ngộ Cô Quả Tướng, Phục, Hình, Sát, một khi đã quyết định dù biết thất bại cũng làm cho đến lúc hết làm được mới thôi chứ ít khi bỏ dở dang. Số này thua định mệnh chứ không chịu thua người.

Kết thúc folder 9 & 10

Tử Vi Việt Nam Sưu Tầm – Theo Tử Vi Lý Số