Lương Khải Siêu, cây bút thần cách mạng văn hóa Trung Hoa-KHHB số 74G2

Tử vi danh nhân
LƯƠNG KHẢI SIÊU, CâY BÚT THẦN CÁCH MẠNG VĂN HÓA TRUNG HOA
ThiÊn Lương
Quý quốc không lo không cÓ ngày độc lập, mà chỉ lo quốc dân không đủ tư cÁch độc lập là điều không phải là hạnh phÚc của quý quốc
(Lương Khải SiÊu)
Câu nÓi trÊn là câu nÓi đầy ý nghĩa của Lương Khải SiÊu tiÊn sinh bÚt đàm với cụ Phan Bội Châu trong một buổi gặp đầu tiÊn của một ngày mùa đông tuyết lạnh năm Mậu Thân (1908) ở Đông Kinh giữa hai nhà cÁch mạng Việt Hoa lưu vong hải ngoại.
Tuvivietnam 4741151
Khi cụ Phan viết “Việt Nam vong quốc sửa được Lương tiÊn sinh viết lời giới thiệu với đồng bào Trung quốc thảm cảnh Việt Nam. TiÊn sinh là một nhà văn hào thuộc phÁi Duy Tân, tự nguyện suốt đời lấy văn tự bÁo quốc. Một giải sơn hà Đông Á từ Nhật Bổn xuống đến Nam Dương, duyÊn văn tự của tiÊn sinh sÁng tỏ cả một gÓc trời ở đầu thế kỷ 20 soạn viết trÊn bốn ngàn tÁc phẩm đưa thân thế Ẩm Băng Thất chủ nhân vượt lÊn hàng một Lư Thoa (J.J.Rousseau) Mạnh Đức Tư Cưu (Montesquieu) không riÊng gì cho đất Trung Hoa, còn là tiếng thần chung thức tỉnh cho mọi người dân tiểu nhược quốc.

Lòng Ái mộ tiÊn sinh từ lâu, nay được lÁ số này: Quí dậu ngày 26 thÁng giÊng giờ Mùi từ Đài Loan gửi qua do một thân hữu ngàn dặm trùng dương gửi tặng, lòng hân hoan chỉ còn biết đem trình bày đâu là dấu hiệu của một danh nhân.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Người tuổi Dậu, mệnh ở Mùi, Thân ở Dậu, biết ngay chí hướng chủ nhân không chấp nhận định mệnh tạo hÓa an bài. Đối với tiÊn sinh định mệnh là một việc, còn cÁi “Tôi” không phải là bù nhìn nhất nhất tuân theo. Điều tôi nghĩ theo lương tâm phÁn quyết là phải, tôi phải làm, đÓ là cÁi quyền của tôi. HÓa Quyền ở Thân với ThÁi Tuế, ThiÊn Khốc là cÁi quyền đến Cao sanh cũng không dễ dầu gì lấn đoạt, phải công nhận đÓ là cÁi quyền đương nhiÊn của danh nhân chính phÁi.

Biết rằng Nhật, Nguyệt Sửu Mùi là ở cÁi thế lÚng tÚng. Khoa là cả một vấn đề đặc biệt. Hiệu lực của Khoa quí bÁu vạn lần trường hợp này gặp Tuần, trÁnh cho Nhật Nguyệt khỏi bị thương (Nhật Nguyệt sửu mùi gặp Tuần dễ cÓ mục tật) mà còn điều chỉnh được cảnh tranh tối tranh sÁng, phân định đâu là Dương, đâu là âm tịnh minh tề chỉnh. Tiếc rằng Mệnh đứng ở thế Mùi (Hợi Mão Mùi: Mộc) bị thế Sửu (Tỵ Dậu Sửu: Kim) đàn Áp thành ra chỉ còn được cÓ hai bộ Xương KhÚc Quang Quý, mất bộ Long Phượng lạc lõng ở bÊn đối phương. Nếu được khắc xuất của vị trí thì bộ âm Dương gồm thâu được cả ba bộ phụ tÁ đắc dụng thì sự nghiệp văn hào của TiÊn sinh không biết đến mức độ nào và cũng không biết lấy thước ngọc khuôn vàng nào đo lường ước lượng nổi.

Sự thật vị trí âm Dương Sửu Mùi chỉ cần một trong ba bộ Long, Phượng, Xương KhÚc Quang Quý cũng đủ tư cÁch một sức thông minh sÁng suốt hơn người. Ở đây được hai bộ, nhất là cÓ Khoa, cũng kể như là cÓ ba thÊm Tấu Thư, ThiÊn Khôi, còn Hồng Đào cÓ thể nÓi là mất hẳn (nhị hợp này Mệnh sinh xuất cho Bào, không đượ Bào sinh nhập cho Mệnh nÊn Hồng Đào ở Ngọ (Bào) kể như là hão không lợi gì cho Mệnh) nÊn văn nghiệp tiÊn sinh không còn là nghệ thuật màu mè loè loẹt khoa cử, mà nÓ khua động thuyết phục lòng người nôn nao nuôi chí quật cường (Tấu Thư, Điếu KhÁch).

ThiÊn Mã ở Hợi không phải là TiÊn sinh thiếu nghị lực mẫn cÁn, nÓ vẫn là nghị lực của người cÓ số khiến TiÊn sinh phải vất vả, mà Mã ngộ Tuần ở đây làm từ tinh thần đến thể xÁc bạc nhược mỗi ngày. Kình Lực đắc Tuần, hành động không phải là hữu công vô lao không ảnh hưởng.

CÁi Thân là chí phấn đấu, tiÊn sinh chỉ trông vào bộ ba ThÁi Tuế, ThiÊn Khốc, HÓa Quyền, người tuổi Dậu, Thân ở Dậu là tư tưởng đầu não chỉ biết lẽ phải chính nghĩa, phục vụ quốc gia bằng lời lẽ đanh thép như thần công đại bÁc nổ vang (ThÁi Tuế, ThiÊn Khốc) tự nhận mình phải cÓ quyền (HÓa Quyền) cương quyết mạnh bạo khai sơn phÁ thạch (ThiÊn hình đắc địa của tuổi Kim) với thẻ bài danh dự cho người công dân chính phÁi (Long Phượng Hổ CÁi) mặc dầu đã vì một lý do gì giảm giÁ trị (Long Phượng CÁi bị Triệt, Hổ bị PhÁ ToÁi) cÓ lẽ tiÊn sinh là một lãnh tụ phe “Bảo Hoàng”. CÓ biết đâu chỉ là con đường đi TiÊn sinh phải sắp xếp theo từng giai đoạn cho đỡ hại dân hại nước, để lần hồi đến đích là Cộng hoà dân chủ.

Lương Khải SiÊu sống một cuộc đời 56 năm ở cõi thế, chia làm ba giai đoạn cÓ thứ lớp tuỳ theo sự biến chuyển tình thế đất nước. Năm 1898 (25 tuổi) bắt tay vào việc duy tân (ThiÊn Đồng) ở đại vận 26-35, lưu vong sang đất Nhật mở cơ quan ngôn luận tranh biện hùng hồn, khÊu gợi chính khí quốc dân, bÓ buộc chính quyền phải đi vào con đường lập hiến. CÓ thể nÓi thời kỳ tiÊn sinh trứ tÁc nhiều nhất, thoả mãn được cÁi mộng duy tân tổ quốc với chiếu chỉ dự bị lập hiến của Thanh triều.

Khi thấy cuộc CÁch mạng Tân Hợi (1911) thành công, tiÊn sinh trở về nước hoạt động chính trị (36-45) được bộ SÁt PhÁ Tham đắc địa Tướng Ấn, Song Lộc. Tuy hai lần lãnh trÁch vụ lớn (Tổng Trưởng Tư phÁp soạn thảo dự Án hiến phÁp, rồi Tổng trưởng Tài chÁnh) cũng chỉ là con bài hy sinh của thời cuộc dưới chính thể ViÊn thế Khải (dân chủ giả hiệu)

Giai đoạn chÓt là giai đoạn vận động văn hÓa (46-56) sau một cuộc du lịch âu Mỹ, nhận thấy sự tiến bộ từ sinh hoạt đến tư tưởng người dân âu Mỹ tiÊn sinh muốn làm sao phổ biến trÊn đất nước mình để cho dân cÓ tư cÁch một người dân độc lập trước hơn hết mọi sự việc. Vì thế tiÊn sinh nỗ lực phÁt triển văn hoÁ Trung Quốc bằng cÁch viết sÁch và dạy học cho đến hơi thở cuối cùng tại y viện Bắc Kinh năm 1929 (56 tuổi) sau cuộc giải phẫu cắt trÁi cật bÊn phải (Kiếp SÁt Lưu Hà Đại vận ThiÊn không thÊm Cự Cơ ngộ Hình ở Mệnh).

Từ Mệnh âm Dương, ThiÊn Lương đến Thân Cự Cơ, ThiÊn Đồng, bộ chính tinh không thấy cÁi gì là thực chất của nhà văn hào Lương Khải SiÊu. NÓ chỉ là hình thức dựng lÊn cho cÓ cÁch đứng, phải nÓi là Tấu Thư, Văn Xương (Kim) mới là căn bản nòng cốt tạo thành một cây bÚt thần gồm bộ Nhật Nguyệt, Khoa, Quang Quý với cÁi chí kiÊn quyết của Thân (ThiÊn hình Kim) cùng Cự Cơ HÓa quyền ThÁi Tuế ThiÊn khốc làm cho cuộc cÁch mạng văn hÓa Trung Hoa được rạng danh kiÊng nể ở toàn cõi Đông Nam Á.

KHHB số 74G2