LÁ SỐ Và CUỘC ĐỜI NỮ MINH TINH NGUYỄN THỤY TƯỜNG VI
Sinh năm Quý Tỵ, ngày 7, tháng 2, giờ Ngọ
âm nữ, Thủy Mệnh, Mộc tam cục

Luận đoán của Lê Thành Thái

Khái luận về Mệnh, Thân và Cục

Thủy mệnh lập tại cung Dậu thuộc Kim là được tương sinh, vô chính diệu đắc Tả Hữu, Quang, Quí, Long, Phượng, Cái, Hổ hội Khôi, Việt, Tuế, Tấu, Cơ, Quyền phùng Nhật xuất phù tang chính chiếu. Đương số thông minh lỗi lạc từ nhỏ, duyên dáng có khiếu về âm nhạc mỹ thuật và may mắn sinh trong gia đình danh giá (Khôi, Việt, Quang, Quí ngộ Thiên phúc quý nhân, và cung Phụ mẫu có Thiên Phủ cư Tuất hội Thiên Nguyệt đức). Đương số cũng sớm may mắn trong lĩnh vực nghệ thuật và bước lên nấc thang danh vọng cũng bằng đôi hia bẩy dặm (cung Quan Lộc có Cự Đồng lạc hãm ngộ Triệt, hội Tứ Linh, Quan đới, phùng Tả, Hữu, Quang, Quý, Cơ, Quyền). Tuy nhiên, đương số cũng gặp một vài trở ngại vì tiểu nhân đố kị tài năng bởi tính hơi kiêu kỳ của đương số (Phù, Toái, Hoả, Hình, Tuế, Điếu) khiến cho đương số mất cơ hội tiến mạnh trong lĩnh vực nghệ thuật sau các phim Như giọt sương khuya và Hè 72 (cũng do ảnh hưởng của Triệt đóng Quan lộc có giúp cho Đồng âm lạc hãm được tốt đẹp, nhưng cũng gây đôi phần trở ngại khi đang trên đà tiến tốt đẹp.

Thân Mệnh đồng cung tại Dậu thuộc Kim là khắc với Mộc cục, nhưng được may là Thạch Lựu Mộc không sợ Kim. Đương số gặp trục trặc trên đường danh vọng hiện nay là vì đang ở gốc đại hạn 13-22 ở cung Tuất thuộc Thổ, lại gặp Liêm, Phủ không hợp với Thủy Mệnh và Mộc Cục. Từ 23 tuổi trở đi, gốc đại hạn đổi vào liên tiếp 20 năm ở Hợi, Tý thuộc Thủy gặp Nhật, Nguyệt tịnh minh phùng Khoa, Sinh, Vượng hội Thai Toạ, Khôi, Việt, Tấu, Hỉ (ở Hợi) và song Lộc ngộ Cáo, Phụ Phùng Sát, Phá Tham, bộ hung tinh này hợp với Mệnh vô chính diệu (ở cung Tý). Đó là 2 đại hạn đẹp nhất trong cuộc đời của đương số.

Tuvivietnam 4560039

Những cung nổi bật

Cung Thiên Di: Lập tại Mão thuộc Mộc. Mệnh bị tiết chế nhưng hợp với Mộc Cục thành thử sẽ được ảnh hưởng tốt về trung và hậu vận. Cung này đắc Nhật xuất phù tang, ngộ Thái âm miếu ở Hợi chiếu hội Sinh, Vượng, Hóa khoa, Thai Toạ. Đương số chậm hưởng sự tốt đẹp của cung Thiên Di là vì những cát và quí tinh như Thái Dương, Thiên Lương, Thiên Khôi đều thuộc nhóm Nam đẩu tinh. Từ năm 29 tuổi trở đi, chẳng những Tường Vi được nhiều cơ hội xuất ngoại mà con đường danh vọng trên lĩnh vực nghệ thuật cũng sẽ tiến triển rất tốt đẹp.

Cung Phúc đức: Lập tại Hợi thuộc cung cục Thủy hợp với Mệnh và sinh phò cho Mộc Cục. Phúc cung đắc Nguyệt lãng Thiên môn ngộ Khoa, Mã là thông minh xuất chúng, lại hội Khôi Việt, Thai Toạ, Cơ, Lương, phùng Thiên phúc, Thiên quý, Giải thần là mọi trường hợp dù nguy biến đến đâu cũng có quý nhân phù trợ vào phút chót. Nhờ vào cung Phúc này, Tường Vi dù có bị một vài trở ngại trong việc học vấn cũng như trên nấc thang danh vọng ở lứa tuổi 22 đến 24 tuổi, nhưng sau đó vẫn gặp dịp để tiếp tục sự học và gặp cơ hội thuận lợi để tiếp nối con đường phục vụ nghệ thuật (vì Đà La ngộ Kiếp, Không: Phá tán khi đại hạn mới đổi vào cung Phúc).

Cung Điền trạch: Lập tại cung Tý thuộc Thủy hợp với Thủy Mệnh và sinh phò cho Mộc Cục. Đắc song Lộc phùng Đào Hỉ hội Thiếu âm, Thiếu Dương. Hóa Kị, Cáo, Phụ, Tướng, Ấn, và giáp Khoa, Quyền. Ở đây có Tham lạc hãm nhờ Triệt làm cho tốt đẹp vì Sát Phá Tham hợp với Mệnh vô chính diệu. Lúc nhỏ, ảnh hưởng tốt đẹp về nhà cửa, đương số sẽ giúp cha mẹ tậu được chỗ ở khang trang, tuy gặp một vài thăng trầm về nhà cửa (vào khoảng tuổi 19, 20, 21 của đương số); từ năm Ất Mão trở đi, đương số sẽ hết lận đận về nơi ăn chốn ở.

Riêng cung Tài Bạch của đương số vì lập tại Tị thuộc Hoả không hợp với Mộc cục và khắc với Thủy Mệnh, cho nên tuy có Cơ Quyền Khoa Nguyệt hội Tả Hữu Quang Quí Long Phượng Cái Hổ là sớm làm ra tiền, nhưng vẫn bị hao tán rất nhiều. Cung Tài bạch này khó nắm được tiền, phải mua sắm nhà cửa ruộng đất mới được (nhờ cung Điền có Kị ngộ Cô, Quả hội song Lộc).

Nhìn qua những tiểu hạn giúp Tường Vi nổi danh
Năm 19 tuổi (Tân Hợi 1971) tiểu hạn đến cung Quan lộc, gốc đại hạn đang ở Phụ Mẫu, lưu đại hạn vào Phu Quân.

Bấy giờ tiểu hạn có Cự Cơ đồng lạc hãm ngộ Triệt, hội Tứ linh, Tả, Hữu, Long, Phượng Quang Quí. Lưu đại hạn có Nhật Nguyệt tịnh minh chiếu hư không, chi địa hội Khoa Quyền, Thai Toạ Mã Sinh Vượng Hỉ. Vừa đỗ tú tài 2, Nguyễn Thụy Tường Vi được nhóm phim Việt Anh chọn đóng một vai khá quan trọng trong phim Như giọt sương khuya, đó là cuốn phim đầu đã trước bạ Nguyễn Thụy Tường Vi vào làng điện ảnh Việt Nam.

Năm 20 tuổi (Nhâm Tý, 1973), tiểu hạn vào cung Điền Trạch. Lưu đại hạn vào cung Bào, gốc đại hạn đương nhiên vẫn còn ở Phụ mẫu.

Tiểu hạn có song Lộc ngộ Đào, Hỉ, Mộc và Cáo, Phụ hội Long đức, thiên quan quí nhân. Lưu và gốc đại hạn gặp Thanh Long, Lưu Hà, Thiên Nguyệt Phúc đức hội Xương, Khúc, Hồng, Hỉ, Tường Vi lại được mời đóng vai chánh trong phim Hè 72. Trong thời gian đóng phim này, Tường Vi cũng gặp nhiều việc bực mình và hao tài (mất xe Honda dame trong lúc đi đóng phim và một vài đụng chạm trong đoàn khi quay phim ở Vũng Tầu) là do Không Kị ngộ Sát, Linh, do tiểu hạn phá tán.

Năm 21 tuổi (Quí Sửu, 1973), tiểu hạn đến cung Phúc đức, lưu đại hạn vào Mệnh gốc đại hạn vẫn ở Phụ Mẫ. Năm này hạn Nhật, Nguyệt tịnh minh ngộ Không, Kiếp và Mã ngộ Đà, Tang, Điếu, Tuế. Gốc đại hạn có Hình, Diêu, Linh Phục, Kiếp sát, Thiên không; Lưu đại hạn ở Mệnh có Hoả, Kình, Toái, Cự. Năm này, Tường Vi gặp nhiều chuyện không may, phim Hè 72 trục trặc suốt năm không được trình chiếu. Gia cảnh cũng gặp nhiều lận đận. Vấn đề tình cảm long đong, có thể một biến cố lớn trong lĩnh vực tình cảm sẽ xẩy ra vào cuối năm, gây khổ tâm cho Tường Vi (Mã ngộ Đà, âm Dương tỏ rạng ngộ Không, Kiếp; Thủy Mệnh gặp hành niên thuộc Mộc, gốc lưu đại hạn gặp Hoả, Linh, Hình, Diêu, Tướng, Phục xâm nhiễu Đào, Hồng, Khúc, Thai, Dưỡng…nhờ Khôi Việt, Giải Thần che chở và hóa giải rất nhiều) sẽ gặp nhiều hậu quả không hay cho năm Giáp Dần khi tiểu hạn trùng phùng với gốc đại hạn ở Phụ Mẫu có Hình Diêu Linh Kiếp (sát) Tướng Phục Thương Sứ thực sự xâm nhiễu Đào, Hồng, Hỉ, Xương, Khúc.

Luận đoán tương lai Nguyễn Thuỵ Tường Vi năm Giáp Dần (1974)

Năm 22 tuổi, tiểu hạn trùng phùng với gốc đại hạn ở cung Phụ Mẫu, Xương Khúc ngộ Thương, Sứ và Hồng Đào Diêu Hỉ bị Liêm, Sát, Linh, Hình, Không, Kiếp, Tướng, Phục sẽ gây cho Tường Vi nhiều biến cố bất thường trong lĩnh vực tình cảm và gặp vấn đề nan giải trong gia đình. Tuy nhiên, mọi việc sẽ thu xếp ổn thoả vào giữa năm và Tường Vi sẽ tiếp tục hoạt động nghệ thuật vào cuối năm, do ảnh hưởng tốt đẹp của Tử Phủ Vũ Tướng phùng Thiên Nguyệt phúc đức ngộ Thanh Long, Lưu Hà, Thiên quan quí nhân.

Tháng Giêng, Kiếp, Tuế, Toái, Hoả, Kình, Đà phá tán khiến Tường Vi khổ tâm và những nỗi khổ tâm ấy còn kéo dài qua những tháng 2, 3, 4, 5 là vùng ảnh hưởng của hung tinh hành hạn. Tháng 6 phòng đau ốm nên đi bác sĩ kẻo bị đau nặng hoặc có thể uống nhầm thuốc hay ngộ độc (Kị, Linh, Sát ngộ Mộc, Hỉ). Tháng 7, cẩn thận những ngày đầu tháng kẻo bị đụng xe hoặc mất xe. Tháng 8, nên tránh những va chạm nho nhỏ trong gia đình làm mất niềm hoà khí giữa anh em cha mẹ. Tháng 9, gặp cơ hội thuận lợi trong hoạt động nghệ thuật vào tháng này trở đi. Tháng 10 có tiền bất ngờ, và một vài món tiền khác sẽ đem lại phấn khởi để hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Tháng 11 sẽ gặp thoải mái trong lĩnh vực tình cảm. Một cái Tết vui vẻ và chuẩn bị hoạt động cho nghệ thuật trong năm mới “Hạn vào Mệnh, gốc đại hạn đổi mới đến Phúc đức, hội đủ những cát và quý tinh: Nhật, Nguyệt tịnh minh phùng Khôi, Việt, Thai, Toạ, Sinh, Vượng ở đại hạn và Tả, Hữu, Quan, Quý, hội Tứ Linh” sẽ bù lại những lận đận trong 2 năm đã qua.
Sai gòn tháng 2 năm Giáp Dần (1974)

KHHB số 74E1

Tử Vi Việt Nam Sưu Tầm – Theo Tử Vi Lý Số