Cảm nghĩ của người mới học Tử vi

Qua giai phẩm KHHB số 1A (75)

Thái Quang Lữ

Dưới đề tài “Tôi học giải đoán lá số Tử vi” ở trang 23 có lá số của ông B làm mẫu để giáo sư Lê ốc Mạch dẫn giải. Trong lá số mẫu đó, đại hạn ghi tại Mệnh, tại cung Sửu.
Đọc xong đề tài nêu trên, sang trang thì tiếp đến bài của ông Nghi Nghi Trần Nhật Tường xác định cách ghi đại hạn từ Cung Phụ mẫu hay Cung Huynh đệ.
Trong một giai phẩm, cùng một mục đích, hai thầy lại giảng huấn hai cách khác nhau về một việc rất quan trọng liên hệ tới đại hạn 10 năm của một đời người.

Tuvivietnam 4274914
Sự quan trọng nêu trên bắt buộc những ai mong muốn sớm hoàn thiện khoa Tử vi, phải lưu tâm nghị quyết một định lệ an đại hạn này. Chẳng như vậy thì những kẻ học sau khoa Tử vi chẳng biết căn cứ vào lời dạy của bậc tôn sư nào.
Nói rằng ông Nghi nghi dẫn giải chỉ dạy đúng vì ông đã dẫn giải qua hai lá số của Hạng Võ và Thạch Sùng mà quyết định theo cách của ông ư? Nhưng các tôn sư khác cũng phải căn cứ vào kinh nghiệm của mình không để không di dịch khỏi cách thức họ đã áp dụng xưa nay. Họ cũng có rất nhiều lá số, mà theo họ an đại hạn tại cung Mệnh là đúng, là được sự tán thưởng của thân chủ của họ. Chẳng vậy thì họ đã đoán sai mà cũng được sự khen thưởng tôn trọng hay sao?
Phải chăng những phú giải đoán số Tử vi phán làm hai phái xưa và nay khác nhau? Phái xưa là phái áp dụng lối cổ của Hi di tiên sinh dạy rằng: “An đại hạn quyết: dương nam, âm nữ tùng Mệnh tiền nhất cung khởi thị (thị Phụ mẫu giả) âm nam dương nữ tùng Mệnh hậu nhất cung khởi (thị Huynh đệ cung)” Phái nay là phải áp dụng lối mới sau này của hậu hiền trong khoa Tử vi qua kinh nghiệm của mình mà đặt ra phú giải đoán mới.
Ví dụ sô của tuổi Nhâm Tý, tháng 8 ngày 28 giờ Dậu, Mệnh tại cung Tý, nếu kể đại hạn từ Mệnh thì đại hạn 63-72 tại cung Ngọ, có tại chính cung Tuế Phá, Khốc Hư, tại đối cung Thái tuế, Kình dương, Tuần Không, tại cung tam hợp Điếu khách, Đà la, Quả tú, Tang môn, Tiểu hao, Đại hao, Địa kiếp, Đẩu quân, Cô thần. Chúng tôi nhân đó có thể đạt ra một vài câu kể hết một đoàn hung tinh:
Tang, Điếu, Khốc, Hư, Kình, Đà,
Đại tiểu hao, vì cha già, Kiếp, Không.
Nếu kể đại hạn từ cung Phụ mẫu, thì đại hạn 63-72 tại Giải ách cung Mùi, có tại chính cung Thiên sứ, tại cung xung có Phá, Thiên không, Linh tinh, Triệt, tại tam hợp có Trực phù, Hỏa tinh. Nếu muốn đặt một câu để nhớ áp dụng giải đoán khi khác chúng tôi có thể đặt một câu vè:
Phá, Triệt, Sứ, Hỏa Linh tinh
Trực phù vĩnh biệt cha mình Không Không.
Thiết nghĩ như trên mà tôi cũng cho là vô lý nhưng cũng xin mạnh dạn nêu lên để gây một điểm thắc mắc và yêu cầu quý vị tôn sư giải đạo cho người viết nói riêng, cho tất cả kẻ hậu học khoa Tử vi nói chung.
Chúng tôi cũng ước mong rằng hai phái nêu trên nên thí nghiệm ngược trở lại, xét kỹ vấn đề và luận đoán xem sao, xưa và nay có phù hợp với nhau không? Dùng lối xưa giải đoán cho người nay, dùng lối nay giải đoán cho người Hạng Võ, Thạch Sùng. Dùng cả hai mà giải đoàn cho các ông Ngô tổng thống, Sihanouk…
Đành rằng sự thật chỉ có một. Nhưng quy tắc, định lệ là ngôn ngữ của một nhà kinh nghiệm ghi kết quả của một dữ kiện, có thể tùy người suy luận theo quan niệm và theo thời đại.
Chúng tôi là kẻ mới học ABC Tử vi. Vì muốn học mau, học đúng nên dám trình bày cùng quý vị tôn sư những lời chân thành như trên. Chúng tôi mong rằng quý vị vui lòng chẳng tiếc mà truyền dạy tất cả các áo bí cho hậu học càng nhiều càng hay.
Chúng tôi nhiệt thành với khoa Tử vi đến đỗi ôm sách mãi cho tới tuổi già mà cũng chưa thông hiểu được bao nhiêu về khoa này cả.
Chúng tôi kinh phát, đại một lời ước nguyện rộng lớn khác. Trong làng tôn sư chắc có nhiều vị có công với nhiều nhân vật lớn, quan trọng, có thẩm quyền thực hiện những công trình ích lợi cho nước nhà, dân tộc, văn hóa, kinh tế, giao dục …
Chúng tôi ước mong quý vị bỏ chút thì giờ vận động cho Văn, Hóa Vụ, chẳng hạn, giúp đỡ tất cả quý vị tề tựu tại Thủ đô, gặp nhau một thời gian để cùng chung thảo luận về vấn đề thống nhất Khoa Tử vi Việt Nam.
Chúng tôi đã xin thưa rằng chúng tôi không ngại ngần khơi ra những thắc mắc, những mâu thuẫn trong khoa Tử vi là trong chí cầu học, chứ chưa dám nói đến việc hoàn thiện khoa Tử vi đó.
Vì cầu học cho nên dám đặt thẳng vấn đề, để còn được hỏi: “Tại sao lại có những mâu thuẫn khó hiểu như vậy?”.
Cuộc thảo luận đã mở ra, có những vị đã giải đáp, một giải pháp cho vấn đề đã hé mở. Chúng tôi chỉ dám xin quý vị bạn đọc đừng nóng lòng sốt ruột khi mà giai phẩm phải nửa tháng mới ra được một số.
Chúng tôi đã yêu cầu các vị chủ trương tính đại hạn từ Phụ mẫu hay Huynh đệ hãy cho biết các nguyên tắc giải đoán của mình, cũng như các vị chủ trương tính đại hạn từ cung Mệnh. Thì ra mỗi đàng có những nguyên tắc.
Và như thế, biết đâu rằng nhiều vị đã đoán sai Tử vi hoặc thấy Tử vi sai khi áp dụng phú đại hạn của Trần đoàn trong khi bắt đầu đại hạn từ cung Mệnh? Nếu hiểu mỗi cách tính Tử vi lại có một lối giải đáp, thì sẽ giải quyết một cách thông suốt hơn và không đến nỗi phải Adieu Tử vi.
Chúng tôi sẽ xin hết lòng thanh toán các mâu thuẫn trong Tử vi, thưa quý vị bạn đọc

KHHB 75-3B-Diễm Chi

Tử Vi Việt Nam Sưu Tầm – Theo Tử Vi Lý Số