TÌM HIỂU MẤY THÀNH NGỮ VỀ SỐ MỆNH, GIẢI THÍCH QUA TỬ VI

1) Người ta tuổi Ngọ, tuổi Mùi
Còn tôi ngậm ngùi vì đứng tuổi Thân

Tìm hiểu theo hệ thống Tử vi:
a) Tuổi Ngọ, Khốc Hư an vào cung Tí. Khốc Hư đắc địa. Hai sao này chủ sự: khóc và thở dài. Nhưng đắc địa, hai sao hung tinh này biến thể trái ngược hẳn lại. Thiên Khốc thành tiếng cười vui. Thiên Hư thành tiếng thở ra vui vẻ như có lối thoát sự ấm ức trong lòng, thở dốc ra vui mừng.
Tuổi Mùi, an Đào hoa ở Tí, Hoa Đào nở giữa đêm thanh, mát còn gì may mắn, đẹp hơn nữa.

c) Tuổi Thân thuộc Kim, rất kỵ Linh, Hoả, Thương, Sứ, dù Mệnh an ở cung nào cũng có thể gặp một trong bốn sao trên.

2) Tân biến vi toan
Phong lưu thì ít gian nan thì nhiều

Tìm hiểu qua hệ thống Tử vi:
Phép an tứ Hóa (tức là Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Hóa Kỵ). Tuổi Tân an sao Hóa Kỵ với Văn Xương.

Văn Xương là tiêu biểu cho văn chương của một người, cái gì văn vẻ của kẻ ấy. Nay cái văn vẻ ấy bị Hóa Kỵ làm hoen ố rồi thì còn gì là đẹp nữa.

Hiện nay tôi còn thắc mắc về mấy câu thành ngữ, hay ca dao nữa và xin viết ra đây mong được quý độc giả cao minh và yêu Tử vi chỉ giáo thì tôi rất lấy làm hoan hỷ vô cùng:

3)Trai đứng chữ Quí có tài.
Gái đứng chữ Quí thì hai lần đò

4)49 chửa qua, 53 đã đến.

KHHB số 74I1

Tử Vi Việt Nam Sưu Tầm – Theo Tử Vi Lý Số