SINH THÀNH CHI LỘC VƯU VI THƯỢNG CÁCH VỚI LÁ SỐ CỦA LÃ HẬU, TỬ CỐNG

Thiên Phúc

Nhân đọc bài của ông Ân Quang trong giai phẩm Khoa học huyền bí thứ 25 nói về cái “sai lầm có dụng ý” của người xưa, tôi chợt nhớ lại cái sai lầm có dụng ý của cụ Hoàng Hạc trong bài “Cụ Hoàng Hạc trả lời bạn đọc” trong giai phẩm Khoa học huyền bí thứ 24. Cụ nói là Mạng ở La Võng mà Thìn ở Mẹo, Dậu thì không lo. Ta biết rằng “Thân bao giờ cũng ở Mạng, Phúc, Quan, Di, Tài, phu Thê chứ không thể ở các cung khác được. Cụ Hoàng Hạc là thánh Tử vi, chúng ta không dám nói là cụ viết sai, nhưng cái dụng ý của cụ thì ta chịu, không thể nào tìm ra nổi.

Và cũng nhân đây xin thỉnh ý các vị cao minh hơn về lá số của Hạng Vũ. Hạng Vũ sinh ngày 12.6 năm Đinh Mão, giờ Mão. Trong lá số mẫu của Hạng Vũ ghi là “Đại hạn đáo Dần, Địa Kiếp tương hợp. Tiểu hạn đáo Thân Thiên Không trị thủ. Đại tiểu nhị hạn tương xung cố ải tử Ô Giang. Anh hùng ngộ Thiên Không nhi táng quốc? In trong sách nho cũ kỹ từ ngày xửa ngày xưa rành rành.

Hạng Vũ mất năm 32 tuổi. Nếu ghi Đại hạn bắt đầu từ Mệnh thì đến cung Dần vòng Đại hạn từ 42-51. Vậy Đại hạn bắt đầu phải ghi số 2 từ cung Huynh mới đúng như số Hạng Vũ.

Thêm nữa nếu Hạng Vũ sinh năm Mão thì Thiên Không phải ở Thìn chứ sao Thiên Không lại ở Thân. Trong lá số này không có sao Thiên Không ở trước sao Thái Tuế mà chỉ có sao Thiên Không (mà ta thường gọi là Địa không) đi cặp với Địa Kiếp.

Như vậy mới chỉ có vài hàng chữ sự rắc rối đã nhiều và sự bàn bạc phải hàng ngàn chữ. Huống chi Tử vi đẩu số là môn học khó nhá, bản thân tôi đã bỏ ra 24 năm để nghiên cứu nghiền ngẫm, nho có, ta có, tầm sư học đạo cũng có, cũng đã gặp những thầy như thầy “Estoile DeJeto, estoile de l’amour” (ám chỉ sao Thiên Không, sao Đào hoa) ở gần khu chợ Bến Thành để “thẩm vấn”, tôi cũng đã bỏ công không phải là dịch nhưng chép sách chữ nho chuyển sang chữ quốc ngữ để những người không biết chữ Hán mượn đọc để suy ngẫm (để tránh cái hiện tượng ông Tử Vũ …hai ngôi sao Tử vi, Vũ khúc. Nhưng tôi cũng không dám viết sách hay bàn bạc trên báo chí).

Cũng tỉ như cái ông Giải thần ở Điền trạch thì xấu mà cái ông Long Trì, Phượng Các ở Điền trạch thì nhà cao cửa rộng. Nhưng cái ông Giải thần thì lúc nào mà chả đi với ông gác phượng? Thật là rắc rối. Và rồi! Tử vi thật là bí hiểm”.

Bây giờ, sau khi bàn chuyện dông dài, tôi xin đi vào 1 “cách” trong tử vi mà ít sách nói đến, để kể hầu quý độc giả.

Đó là cách “sinh thành chi lộc vưu vi thượng cách”
“Sinh thành chi lộc” là được hưởng cái lộc do cha mẹ để lại, cái lộc này có sẵn ở Mệnh, do phúc đức cha mẹ sinh ra, cho nên bản thân nhàn hạ, sung sướng, phúc thọ đầy đủ, giàu sang phú quí. Người nào mà sao Lộc tồn len vào giữa Thân và Mệnh (Tất nhiên Mệnh và Thân sẽ có hoặc Kình Dương, hoặc Đà La) là được cách này. Thí dụ như tuổi Kỷ Hợi, sanh ngày 13-5, giờ Sửu, mệnh tại Tỵ, Thân tại Mùi, Lộc tồn ở Ngọ; tuổi Đinh Dậu sinh ngày 27-5, giờ Hợi, Mệnh tại Mùi, Thân tại Tị, Lộc tồn ở Ngọ.

Ngoài ra tuổi Giáp Dần mệnh tại Dần, tuổi Ất Mão Mệnh tại Mão, tuổi Canh Thân mệnh ở Thìn, tuổi Tân Dậu mệnh ở Dậu, được Lộc tồn ở ngay Mệnh cũng được cách này. Thí dụ số Lã Hậu sinh năm Giáp Dần ngày 7 tháng 3 giờ Dần. Mệnh lập tại Dần, số Tử Cống sanh ngày 12-3 năm Ất Mão, giờ Sửu, Mệnh lập tại Mão, thi sĩ Vũ Hoàng Chương sinh năm Ất Mão ngày 1-4, giờ Dần, lập tại Mão.

Tuổi Đinh Dậu kể trên sanh được ba trai, hai gái, hai con trai hiện mang cấp bậc Đại tá, một trai dạy học tại Pháp, hai gái đều có chồng danh giá. Chính đương số làm 1 chức vụ tương đương với “chủ ngân hàng”.

Tuổi Kỷ Hợi kể trên là 1 thẩm phán nổi danh một thời.
Còn các số của Lã Hậu, Tử Cống, Vũ Hoàng Chương đã được in trong các sách xưa và trong Khoa học huyền bí số 9.

KHHB số 29

Tử Vi Việt Nam Sưu Tầm – Theo Tử Vi Lý Số