TÌNH NGHĨA GIỮA QUANG TRUNG ĐẠI ĐẾ VÀ LA SƠN PHU TỬ

  • CỦA THIÊN LƯƠNG

Làm người Việt Nnam, khi đọc lịch sử cận đại, hẳn phải hân hoan hãnh diện với chiến công oai hùng của Đại Đế Quang Trung ở đầu năm Kỷ Dậu 1789. Ngài coi 20.000 quân Thanh như loài chuột nhắt, muốn bắt lúc nào nên lúc đó. Người dân Hán Tộc sợ oai. Người chiến thắng đến nỗi ở bên kia biên giới, cách xa hàng 20, 30 dậm không một bóng người lai vãng.
Thật là oai hùng, oanh liệt quá chừng!
Để tỏ lòng biết ơn đấng anh hùng dân tộc, tôi đã cố công tìm tòi trong các sách báo, thư viện, thật rất khó lòng được biết ngày tháng sanh của Ngài.
Tình cờ trong một cuộc làm ăn ở Qui Nhơn, được tiếp với một vị bô lão ở Bình Định. Vị này cho biết đây chỉ là truyền khẩu, chứ không có sách vở nào còn ghi được, vì bị hủy diệt tất cả các di tích đến cả sanh mạng con cháu xa gần dưới thời Gia Long (thật là tàn ác).
Truyền khẩu đời nọ qua đời kia cứ đến ngày 5 tháng 5 vào giờ Tuất là thờ cúng âm thầm ngày sanh nhật của Ngài. Tính theo năm sanh từ 1752 đến 1792 tức là tuổi Nhâm Thân, Ngài thọ được 40 tuổi.
Lập xong số của Ngài, tôi cho có lẽ là đúng, tinh thần thấy phấn khởi như được giao cảm với tinh anh bất tuyệt của đấng Quân Vương.

Mệnh đóng cung Thân Thất Sát triều đẩu, xung chiếu Tử Vi, Thiên Phủ, Hóa Quyền bị Triệt. Có phải nghênh ngang một cõi sơn hà, coi vua tôi nhà Thanh như không có ký nào phải không?
Thân cư Thìn Tham Lang độc cư họp với Phá Quân (cung Quan) ở Tý, một bộ hung tinh đắc địa, Tả, Hữu, Hóa Khoa, Thái Tuế, Bạch Hổ, Tấu Thư, thấy rõ lời phát thanh như tiếng chuông đồng, tiến quân như vũ bão, tài thiện chiến như không người đối thủ. Ngòi bút của kẻ thường dân, không biết làm cách nào, để tả hết cái chân giá trị vạn năng của đấng kiệt liệt.
Phúc Đức, cung Tuất, Vũ Khúc Hóa Kỵ ngộ chế. Người kim Mệnh được Thất Sát (Kim) làm nòng cốt lại thêm Vũ Khúc (Kim) ở Phúc Đức phò tá Hóa Kỵ ngộ chế cho biết cái khả năng kiên quyết quá sự tưởng tượng của thế nhân, cái sự thành công vô bờ bên của đương số.
Tiếc rằng Phúc Đức ngộ Tuần chặn cứng, đại vận đến Thái Dương lạc hãm đắc Tuần. Ngài bách chiến bách thắng ở Tuần mà chầu Trời sớm cũng vì Tuần.
Quang Trung Đại Đế gặp La Sơn Phu Tử, có khác gì Lưu Bị gặp Khổng minh. Tôi không có hão phụ, dám sánh Phu Tử La Sơn với vạn thế quân sư Gia Cát vì trường hợp đặc biệt hai bên khác nhau. Một đằng đứng ở cái ưu thế mà thất bại, còn một đằng biết thất bại, thôi đành chịu là của La Sơn Phu Tử.
Học giả Hoàng Xuân Hãn cho biết Phu tử sanh năm Quý Mão ngày 25 tháng 8 giờ Thìn.
Mệnh lập tại Tỵ mắc Tuần, Thân an tại Sửu bị Triệt, tức là số của người mệnh Tuần Thân Triệt. Rõ ràng là người trái số từ định mệnh đến trí phấn đấu.
Vốn sẵn thông minh, nhưng nghị lực nhiều khi như muốn thối trí, Phu Tử biết rành nghề phong thủy lại thêm sở trường về nhâm độn (Cơ, Riêu). Cụ thành ẩn sỹ tức là thức thời (Cô Quả). Phải nói Phu Tử là người biết có trời và có ta (tri thiên mệnh).
Quang Trung Đại Đế thỉnh La Sơn Phu Tử ba lần, cả ba lần Cụ đều từ chối, phải chăng Phu Tử đã biết đời mình chẳng ra sao, mà sự nghiệp của Đại Đế cũng không lâu dài gì.
Nhưng sau cảm thấy tấm thịnh tình thành thật của người đã biết mình, mà cái người đó lại là một ông tướng vạn năng, luôn luôn khiêm tốn, kính trọng. Phu Tử có dâng biếu xin bàn về 3 điều:

1) Quân đức (xin lấy đạo thánh hiền mà trị nước)

2) Dân tâm (nên dùng dân chính để phủ dụ dân)

3) Học pháp ( gìn giữ nhân tâm thể đạo bằng học hiệu)

Khi Gia long thống nhất đất nước có mời Cụ. Nhưng thân đã chót bán cho Quang Trung, còn duyên gì với Gia Long, thân đã quy Tào, còn tiếc gì trở lại với Lưu Huyền Đức, Phu Tử xin cáo từ viện lẽ tuổi già sức yếu.

Cao cả thay cái tiết tháo của nhân sỹ nho gia và cũng đáng phục thay đấng Quân Vương biết chiêu hiền kính sỹ.

KHHB số 34

Tử Vi Việt Nam Sưu Tầm – Theo Tử Vi Lý Số