[TẠP CHÍ KHHB RA NGÀY 18/02/1973]
CHUYỆN TỬ VI

HAI VỊ CHÚA TỂ ĐÁNG SỢ TRÊN LÁ SỐ: TUẦN VÀ TRIỆT

 Hai sao bao trùm gần hết lá số, hạn tốt, giáng xấu, đủ các ảnh hưởng nhiệm màu.
 Nắm vững được hai sao Tuần, Triệt là nắm được phần lớn lá số.
 Ảnh hưởng của Triệt và Tuần khác nhau thế nào?
 Mấy cách chính để tính ảnh hưởng Tuần và Triệt
 Những cách biến hóa (tốt hóa xấu, xấu thành tốt) của Tuần và Triệt
 Nhận thức trên vào lá số (Ngô Đình Nhu, Tử Sản, Phạm Quỳnh, bạn đọc) để xét về Tuần và Triệt.

(Anh Việt)

Trong số này, Anh Việt xin trình làng về loạt bài mới của mình trong hướng luận bàn về Tử Vi, bắt đầu bằng hai ông sao rất mạnh: Tuần và Triệt.
Tuần và Triệt là hai sao rất mạnh trên lá số: ngoài trường hợp hai sao đóng một chỗ, mỗi sao choán hai cung chính và ảnh hưởng vào hai cung chính đó, ngoài ra lại ảnh hưởng vào các cung chiếu về hai cung chính, như thế, một sao có thể ảnh hưởng tới 8 cung, trên lá số. Nếu kể cả hai sao, thì ảnh hưởng bao trùm 16 cung, tức là bao trùm hết cả lá số, ngoài ra, vì lá số chỉ có 12 cung, thì kể như có 4 cung mà ảnh hưởng của Tuần và Triệt giao nau, cùng ảnh hưởng vào.
Không những ảnh hưởng của Tuần Triệt có thể bao trùm khắp lá số mà ảnh hưởng đó còn rất mạnh, có thể phá tan những cách tốt, hoặc biến tốt thành xấu, hoặc là làm cho một cách xấu trở nên thật hay, cải xấu thành tốt.
Muốn nắm vững một lá số, một trong các yếu tố cần có là nắm vững được các ảnh hưởng của hai sao Triệt Tuần. Trong bài này, chúng tôi xin trình bày về ảnh hưởng của hai sao đó, mà ít có sách Tử Vi nói đến, hoặc là có nói đến mà không được đầy đủ, khúc triết.

Một TRIỆT ảnh hưởng 8 cung: 2 cung chính, 6 cung chiếu

Có những ông bạn thắc mắc
Sau khi đọc bài giải của cụ Hoàng Hạc về lá số ông Ngô Đình Nhu, có cách Thiên Tướng, Thiên Khôi, ngộ Triệt, là cách rất nguy hiểm cho đương số:
“Tướng quân ngộ Triệt trước miền
Ra đường gặp giặc mình liền tan thây”

Có một số quý vị lấy làm áy náy vì mình cũng gặp cách đó. Chúng tôi đã xem lá số và đã thấy rằng “tuy các vị đó có Tướng, Khôi ngộ Triệt” nhưng không phải là “trước miền” mà là “ngộ Triệt sau đuôi” nên chúng tôi đã có giải đáp.
Gần đây, trong một số giai phẩm KHHB, trong bài “Tôi minh oan cho nhà học giả Phạm Quỳnh”, cụ Thiên Lương cũng đề ra cách “Tướng Quân, Thiên Khôi ngộ Triệt” và có ghi rằng “Tướng Quân, Thiên Khôi bị Triệt vuốt đuôi, phải kể là trường hợp nhẹ”. Như thế, lại một lần nữa, Triệt được nhắc đến. Nhưng Triệt ở đây cũng gặp Trướng và Khôi, mà lại chỉ ảnh hưởng rất nhẹ. Đó là tại sao? Chúng tôi xin trình giải tại đây, và quý vị sẽ thấy rõ cái nghĩa “Ngộ Triệt” trước miền hay bị Triệt vuốt đuôi, hai đằng khác xa nhau.

Tánh chất ảnh hưởng khác nhau của Tuần và Triệt
TUẦN là bao lấy, bủa vây, làm giảm năng lực của các sao khác.
TRIỆT là triệt đường, là ngăn chặn, là phá đứt ra.
TUẦN và TRIỆT ảnh hưởng cả vào sao tốt cũng như sao xấu: như thế, nếu sao tốt gặp phải, thì ảnh hưởng tốt bị phá đi hoặc bị chế ngự; nếu sao xấu gặp phải, thì ảnh hưởng xấu cũng bị phá hoặc bị chế ngự. Như thế, hai sao TUẦN và TRIỆT không phải là hung tinh, vì nếu chúng đem xấu đến thì cũng đem lại tốt đến, tùy các trường hợp. Hơn nữa, có những cách xấu gặp Tuần, Triệt, không những là được giảm xấu, mà lại còn ngược lại hẳn mà thành một cách thật tốt.
Ảnh hưởng Tuần, Triệt thật là ghê gớm vậy.
Để phân biệt ảnh hưởng hai sao, nên ghi:
– Ảnh hưởng của Triệt mạnh hơn của Tuần, hễ tung ảnh hưởng ra là mạnh, mau lẹ. Nhưng ảnh hưởng đó mau dứt.
– Ảnh hưởng của Tuần nhẹ hơn, nhưng lai rai, lâu dài.
Như vậy, tùy theo quan điểm mà cho rằng Tuần mạnh hay Triệt mạnh. Nếu kể về sự khốc liệt thì Triệt mạnh, nhưng ảnh hưởng của Triệt lại ngắn. Còn nếu kể về sức lâu dài thì ảnh hưởng của Tuần mạnh hơn.

Triệt, Tuần đóng cùng một chỗ
Không có sách nào nói đến điểm này. Triệt, Tuần đóng cùng một chỗ, thì ảnh hưởng của Triệt và Tuần cộng lại với nhau, như vậy, ảnh hưởng đó sẽ mạnh hơn, gấp đôi lên, hoặc là vừa mạnh, vừa kéo dài (cộng cả hai tánh chất của hai sao)
Tuy nhiên, Triệt, Tuần đóng cùng một nơi, thì ảnh hưởng của hai sao đó chỉ ở 8 cung trên lá số (hai cung chính chịu nhiều ảnh hưởng, và 6 cung chiếu vào hai cung chính đó chịu ít ảnh hưởng hơn). Như thế, còn 4 cung hoàn toàn không chịu ảnh hưởng nào của Triệt và Tuần.

Triệt, Tuần ảnh hưởng đến độ số bao nhiêu
Triệt, Tuần giảm xấu cũng như giảm tốt, nhưng nhiều người chỉ biết là có giảm, mà không biết độ số giảm bao nhiêu, và tính độ số ấy như thế nào. Chúng tôi xin trình bày vấn đề đó như sau.
Trước hết, phải xét xem người thuộc Dương hay thuộc Âm. Người thuộc Dương (tức là Dương Nữ và Dương Nam) thì sự vận hành theo chiều thuận, chiều kim đồng hồ trên lá số. Người thuộc Âm (tức Âm Nữ và Dương Nữ (Có lẽ báo viết nhầm???, chỗ này phải là “Âm Nữ và Âm Nam”) thì vận hành theo chiều ngược, tức chiều ngược với kim đồng hồ.
Những người Dương tức là sinh vào các năm Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất.
Những người Âm, tức là sinh vào các năm Sửu, Mão, Tị, Mùi, Dậu, Hợi.
Nguyên tắc thứ nhất: là theo hướng vận hành, âm hay dương, Tuần hay Triệt chặn đầu cung nào thì ảnh hưởng nhẹ.
Nguyên tắc thứ hai: là về độ số: người Dương thì theo độ số 3/7, người Âm thì theo độ số 2/8. Nói rõ hơn, nếu là người Dương, thì Triệt hoặc Tuần đóng chặn đầu cung nào, thì cung đó bị ảnh hưởng đến 7/10, và đóng ở đuôi cung nào thì cung đó bị ảnh hưởng nhẹ, chỉ có 3/10. Còn người tuổi Âm, thì Triệt Tuần đóng đầu cung nào là ảnh hưởng đến 8 phần 10 vào cung đó, mà Triệt Tuần đóng ở đuôi cung nào, chỉ ảnh hưởng 2 phần 10 mà thôi.
Và hình vẽ cho thấy rõ ràng hơn.
Tuổi Tí, tức tuổi Dương, theo chiều thuận, Triệt ở Ngọ Mùi, thì theo hướng vận hành Dương, Triệt chặn đầu cung Ngọ mà ở đuôi cung Mùi. Vậy Triệt ảnh hưởng của cung Ngọ đến 7 phần 10 còn chỉ ảnh hưởng cung Mùi 3 phần 10 mà thôi.
Tuổi Mùi, tức tuổi Âm, vận hành theo chiều nghịch, Tuần ở Tý, Sửu, vậy là Tuần chặn đầu cung Sửu, và ở đuôi cung Tý. Vậy Tuần ảnh hưởng cung Sửu đến 8 phần 10, mà chỉ giảm cung Tí có 2 phần 10 mà thôi
Vài ví dụ cụ thể
Cùng là Tướng, Khôi ngộ Triệt, mà ở ông Ngô Đình Nhu, ảnh hưởng của Triệt lại quá nặng (lời phê của cụ Hoàng Hạc), còn ở ông Phạm Quỳnh, cụ Thiên Lương lại phê là nhẹ. Đó là do sự vận hành của các tuổi và tùy theo vị trí của Triệt đứng trước (chặn đầu) cung có Tướng, Khôi, hay là đóng sau cung đó. Đóng chặn đầu thì chặn đầu lại, mà đóng sau thì không chặn đầu nữa, chỉ có ảnh hưởng vuốt đuôi, hay ảnh hưởng nhẹ.
Lá số ông Ngô Đình Nhu: Sanh mùng 5, tháng 9, giờ Thìn, năm Canh Tuất, Mệnh tại Ngọ, có Thiên Tướng, Thiên Khôi, Triệt tại Ngọ Mùi. Vậy Triệt chặn đầu cung Ngọ, tức là ảnh hưởng mạnh, tất cả cái nguy của cách Thiên Tướng, Thiên Khôi ngộ Triệt bộ lộ mạnh đến 7/10, vì thế mà ông Nhu bị đảo chánh, và thảm sát.

Lá số của ông Phạm Quỳnh: Sanh ngày 26 tháng Chạp, giờ Dần, năm Nhâm Thìn, tuổi Dương, vận hành Dương, cung Mão có Tướng quân, Thiên Khôi, Triệt ở Dần Mão. Cứ theo chiều vận hành, thì Triệt đứng sau cung có Tướng và Khôi, vậy Triệt khó ngăn chặn được cho nên ảnh hưởng của Triệt nhẹ (chỉ có 3/10 theo độ số). Đây cũng là một cách tương tự như của thầy Tử Sản hoặc của một vị thánh nhân nào đó, có Thiên Khôi ở Mão, Triệt ở Dần Mão, và vận hành Dương, khiến cho Triệt ở sau Thiên Khôi, chỉ ảnh hưởng nhẹ.
Vị thánh đó rất thọ, không bị hệ lụy gì về cách Thiên Khôi ngộ Triệt (tướng bị chặt đầu). Cũng như cụ Phạm Quỳnh không bị hệ lụy về cách đó (như lời cụ Thiên Lương giải); cụ Phạm Quỳnh có bị giết là vì cách nặng khác.

Một thí dụ về Tuần, Triệt, vận hành Âm
Lá số sau đây của một vị độc giả, tuổi Kỷ Mùi, sanh mồng 8 tháng Tư, giờ Thìn

Vận hành Âm, Tuần chặn đầu cung Sửu, vuốt đuôi cung Tý, Triệt chặn đầu cung Dậu, vuốt đuôi cung Thân
Cung Mạng rất tốt: Mạng ở Sửu có Tham, Vũ ở Sửu, có Quyền Lộc, có Tả Hữu chiếu, đủ bộ Sát, Phá, Liêm, Tham miếu vượng, giáp Nhật Nguyệt sáng, giáp Ân Quang, Thiên Quý, giáp Bát Tọa, Tam Thai. Nhưng vận hành Âm theo chiều ngược, Tuần đóng tại Tí Sửu, tức là Tuần bao vây từ phía trước, cho nên giảm hẳn 8/10 (theo độ số đã ghi). Trong nửa cuộc đời, Tuần kiềm tỏa, ông bạn này có tài, vùng lên mà không được, đến khi trọng tuổi, ảnh hưởng Tuần giảm kém, ông mới tiến triển được trong cuộc đời và có thể sẽ còn tiến triển nữa.
Ghi nhận thêm: Triệt ở Thân, Dậu: đại vận 42 trở đi đóng tại Dậu, đại vận 52 đóng tại Thân. Theo vận hành Âm, Triệt đứng chặn đầu cung Dậu, cho nên trong đại vận 42, ông bạn bị Triệt kềm chế, chưa tung hoành được. Nhưng trong đại vận 52, ở Thân, vì Triệt ở đuôi cung Thân nên chỉ ảnh hưởng 2/10, thì ông bạn này có thể tung hoành khá hơn, (thêm chức phận, tiền của), nhờ Thanh Long (Long vị tại Thìn) ngộ Kị, Lưu Hà, có Khôi Việt, có Nhật, Nguyệt, Quang, Quý, có Thai Tọa, có Tướng, Ấn, có Đào, Hồng. Qua đại hạn sau lại càng khá hơn nhờ đại hạn đi vào cung Mùi hợp cách (theo phép dẫn giải của cụ Thiên Lương) có Long, Phượng, Hổ, Cái, có Tả, Hữu, Quyền, Lộc.
Kính trình bạn đọc – Trong một giai phẩm khác của KHHB, chúng tôi sẽ xin trình giải tiếp về các cách của Tuần, Triệt – và ảnh hưởng của Tuần Triệt đối với các cung chiếu.

Tử Vi Việt Nam Sưu Tầm – Theo Tử Vi Lý Số