KHHB số 41

Lá số của một nữ độc giả

LÀ CON GÁI DANH GIÁ VÀ ĐỨNG ĐẮN, PHẢI SỬNG SỐT KHI NGHE ÔNG THẦY ĐOÁN: “CÔ SẼ CÓ 4 ĐỜI CHỒNG”

Anh Việt
Chúng tôi nhận được của một cụ già, 66 tuổi, sanh năm Mậu Thân, hiện ngụ tại quận Tùng Nghĩa trên Cao Nguyên. Cụ vốn là con nhà gia thế, con cái hiển đạt (một con trai là bác sĩ, một con rể là sỹ quan cao cấp). Bức thư rất cảm động, đó là bức thư của một người tin ở số mạng và nhất là tin ở lá số Tử vi, trong trường hợp liên quan đến bản thân, rất là kỳ dị.t0124706d483ce26ae5 1560477408 2170 1560482877
Cụ có chép cho chúng tôi lá số của Cụ, sanh năm Mậu Thân, tháng Chạp, ngày mùng Một, giờ Tuất. Lá số đó được ghi lại trong bài này. Quý bạn có thể tưởng tượng không, vào năm 17 tuổi, là con gái đẹp hơ hớ, lại là con nhà danh gia vọng tộc,…ấy thế mà cô gái nhà sang và rất là đứng đắn kia bỗng nghe thấy ông thầy số, cầm lá số lên coi, rồi hạ một câu chắc như đanh đóng cột:
-Cô sẽ có 3, 4 đời chồng!
-Trời ơi, tôi hư đống lắm chăng?
-Không đâu, tôi đâu có nói cô hư đốn? Cô là người đứng đắn, đàng hoàng, nhưng số mạng đã định, cô phải có mấy đời chồng.
-Tôi nhất định chỉ lấy một chồng thôi.
-Đó là quyết định của người. Nhưng số mạng vẫn là số mạng.

Người con gái đứng đắn con nhà gia thế, không thể nào tin được số mạng mình lại quái gở như vậy.

Nhưng số mạng thật là khắt khe. Cô lấy chồng năm 18 tuổi, lễ thành hôn chỉ mới được có mấy ngày thì chồng cô chết.

Cô đã ở vậy 11 năm, đến năm 29 tuổi mới lại lấy chồng. Tưởng rằng ở vậy lâu như thế là đủ để cải số, không ngờ lần lấy chồng thứ 2 này cũng không có kết quả tốt đẹp hiểu theo nghĩa thông thường. Lấy chồng được 3 năm thì xa nhau, vì ông chồng làm cách mạng, nghe theo tiếng gọi lý tưởng, bỏ gia đình ra đi. Như vậy lần lấy chồng thứ 2, tuy không hỏng mà cũng như hỏng. Ông chồng bỏ đi 6 năm trường, không một lời hỏi han gia đình, để vợ ở nhà sống trong cô quạnh.

Ông đi suốt trong 6 năm rồi trở về, lần trở về này, ông làm lớn (ông là bộ trưởng một chánh phủ đầu ở VN), ông xin nối duyên lại, nhưng bà không chịu. Bà cho rằng mình không đủ phước đức để làm vợ một người làm lớn.

Sau đó, bà thành hôn với một người khác. Lúc này bà đã 40 tuổi. Nhưng số mạng khắt khe vẫn theo đuổi. Bà lấy chồng (lần thứ 3) mới được 1 tháng, ông này bị tù và chết trong tù. Khi ông mất, bà đương mang bào thai trong bụng.

Ông chồng thứ 4 là một người không địa vị, nhưng lương thiện, đàng hoàng. Bà sống yên ổn được với ông này, cho đến ngày nay.

Bà cụ cũng cho biết thêm: năm 1969, Ất Dậu, đại tiểu hạn trùng phùng, đủ tam Không, Địa Kiếp, Thất Sát hãm địa, mạng lại là Thiên Phủ, mà sao bà không chết (ghi thêm: lần nào tiểu hạn đến Thiên Di, là bà cũng mất nghiệp, tan tác).

KHHB xin trả lời

Xin chia sẻ tất cả nỗi cảm thông với vận mạng của bà cũng xin nói rằng “số mạng đã an bài thì con người khó tránh”. Chúng tôi nghĩ rằng sau nhiều năm suy ngẫm về số mạng, và sau khi chịu những đau khổ tinh thần, bà đã tìm thấy sự an tịnh của tâm hồn, cho nên chúng tôi cũng không phải cố gắng chứng minh rằng lá số là đúng để giúp bà tìm hiểu thêm lẽ mạng số trong cuộc đời.

Lá số của bà đúng là lá số của người nhiều chồng mà vẫn cô quạnh. Nhưng bà đã khổ nhiều trong quá khứ, nên trong hậu vận đã được an lành.

Theo lá số, có Tả Hữu ngộ Đào Hồng ở Phu và Mệnh, Phủ ngộ Tuần ở Mệnh, Tử Phá ngộ Triệt ở Phu. Mệnh bị cô quả, đó là những cách của người có số mạng nhiều lần lấy chồng mà vẫn cô quả.

Nhưng bà được Thiên Phủ ngộ Tả Phụ, đó là quý cách.

Tại cung Dậu, cũng là tiểu vận năm Dậu, đúng là bà gặp những vận hạn khó khăn với những cách xấu bà gặp. Nhưng gặp Đại, Tiểu hạn trùng phùng tại Dậu (Đại hạn 62-71) bà tưởng là nguy mà lại không nguy, đó là vì mệnh Thổ đến cung Kim; Vũ Khúc, Thất sát đều là Kim tinh, nên bà thoát nạn.

TVVN Sưu Tầm – Theo Tử Vi Lý Số.