An sao bằng Tay

Kinh nghiệm an 14 chính tinh mất 5″

Đầu tiên phải nhớ vị trí của Tử Vi và các sao cùng cung

Cụ thể:

Tại Tý Ngọ, Tử Vi đứng 1 mình

Tại Sửu, Mùi: Tử Vi đi với Phá Quân

Tại Dần, Thân: Tử Vi- Thiên Phủ

Tại Mão, Dậu: Tử Vi-Tham Lang

Tại Thìn, Tuất: Tử Vi-Thiên Tướng

Tại Tỵ, Hợi: Tử Vi- Thất Sát

Sau đó,

– lục hội Tử Vi là Cự Môn

– Thái Âm- Tham Lang- Cự Môn liên tiếp nhau chiều thuận đồng hồ, do đó xác định được vị trí của Thái Âm và Tham Lang

(Thái Âm nhị hợp Vũ Khúc)

– Tham Lang nhị hợp Thiên Đồng

– Tham Lang thì theo vòng tam hợp thuận đồng hồ: Phá Quân- Tham Lang- Thất Sát nên xác định được Phá Quân- Thất Sát

+ Phá Quân thì xung có Thiên Tướng

(Thiên Tướng- Thiên Lương thuận đồng hồ)

(Thiên Lương nhị hợp Liêm Trinh)

(Thiên Tương- Thiên Cơ lục hội)

+ Thất Sát thì xung có Thiên Phủ

(Thiên Phủ nhị hợp Thái Dương)

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)