Bàn về sao Thiên Không

Khi giải đoán tử vi cần phải rất cẩn thận khi gặp các trường hợp sau

1– mệnh thiên không

2– mệnh , thân gặp tuần , triệt

3– mệnh vô chính diệu

Cuộc đời này đều có những biến đổi không thể lường trước được , thấy vậy không phải vậy , tưởng thế không phải thế ..cho nên ngay các Cụ đại thụ thời trước cũng phải ngán và vẫn có những sai lầm khi giải đoán .

————–

Thiên Không là “mục không nhất thiết” theo lời giải của Vương Đình Chi. “Mục không nhất thiết” nghĩa là không màng chuyện đời hoặc không coi chuyện đời ra gì nhưng khi đảo ngược lại thật tha thiết với chuyện đời để chuyển thành thủ đoạn mưu chước.

Thiên Không có lúc đại lượng vô cùng với tấm lòng mở rộng như hang núi, lại có lúc chặt chẽ chu mật đáng sợ như hai mặt của đồng tiền. Thiên Không cũng mang căn bệnh nặng là ưa thiên về ảo tưởng. Đại lượng, mưu chước hay ảo tưởng tùy thuộc khi nó đi cặp với sao nào.

Khi Thiên Không đứng cùng với Hồng Loan thì tính chất không màng chuyện đời tăng đến mức tuyệt đỉnh, muốn tìm nơi vắng vẻ mà tu ẩn, hoặc một mình sống với nội tâm mình, đóng cửa đọc sách, thích sống cô quạnh hoặc cũng tự đặt mình vào tình cảnh cô quạnh ấy.

Nhưng lúc Thiên Không đứng với Đào Hoa thì khác hẳn, có nhiều suy tính kế mưu. Trường hợp Thiên Không hội hợp cả Đào lẫn Hồng thì sao? Thì cuộc đời sau khi phấn đấu hăng say rồi chán mà qui ẩn hoặc ngay cả đang khi làm việc mà tâm tư vẫn u uất quạnh hiu. Thiên Không đứng với Hồng Đào mang cả Nho lẫn Đạo ở trong người.

Thiên Không gặp Thiên Tướng đắc địa là kẻ có quyền uy trên võ nghiệp với khả năng quân sự hơn người. 

Câu phú: “Thiên Không thủ ư Thân Mệnh, chủ nhân tác sự hư không, bất thành chính đạo, thành bại đa đoan, bất tụ tài” nghĩa là: sao Thiên Không đóng tại Mệnh Thân cung con người làm việc khó hiểu, không theo chánh đạo nên thành bại nhiều lần, tiền tài không tụ.

Căn cứ nghĩa của câu phú trên đây thấy rõ bản chất mưu lược kế sách của Thiên Không, vậy thì chất “mục không nhất thiết” phải có hai mặt chính phản, không chỉ phiến diện. Gặp Thiên Tướng thành mưu lược, đứng cùng Đào Hoa thành thủ đoạn.

Thiên Không không ồn ào như Không Kiếp và biết tiến thoái hơn Không Kiếp ở điểm “tác sự hư không bất thành chính đạo”. Người Mệnh có Thiên Không khó hiểu hơn Mệnh Không Kiếp.

– Tử vi tinh điển

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)