Bảng dụng thần

bang dung than 5ec2e68a79b87

Ví dụ:

Giờ Tuất, 2/2/1993, Bát Tự: Năm Nhâm Thân, Tháng Quý Sửu, Ngày Giáp Dần, Giờ Giáp Tuất

Can ngày: Giáp, sinh tháng Sửu tháng 12 >> Dụng thần: Canh, Đinh, Bính >> hành Hỏa và Kim

thủy thổ kim mộc hỏa
26.8 24.4 14.8 27.7 6.5
Dùng hỏa điều hậu

—-

Trụ năm Nhâm Thân bị năm Mậu Dần thiên khắc địa xung. 

Trụ tháng Quý Sửu bị năm Kỷ Mùi thiên khắc địa xung. 

Trụ ngày Giáp Dần bị năm Canh Thân thiên khắc địa xung. 

Trụ giờ Giáp Tuất bị năm Canh Thìn thiên khắc địa xung.

Nhật Nguyên sợ nhất Thiên khắc Địa Xung và Thiên xung (đi khắc) Địa Xung (VD Nhâm Thân thì Bính Dần)

Dựa theo yếu tố dụng thần để xem có giảm hay tăng tác hại, ví dụ năm Mậu Dần, ta cần Thổ (Mậu) và Mộc (Dần) thì thiên khắc địa xung đỡ xấu).

Gặp năm Thiên sinh (hợp), Địa sinh (hợp) thì rất tốt.

+ Địa: Thân >> Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Thân, Dậu

+ Thiên: Nhâm Dương Thủy >> Canh, Tân, Nhâm, Quý

+ Địa: Dần Dương Mộc >> Tý, Hợi, Dần, Mão

+ Thiên: Giáp Dương Mộc >> Nhâm, Quý, Giáp, Ất

– Tiêu chí 1 chủ về sức khỏe nên được 5 điểm:

+ Trụ năm mà Thiên sinh địa sinh hay thiên hợp địa hợp thì được 5 điểm.

+ Trụ năm mà được thiên sinh thiên hợp và địa hình hại hoặc khắc nhau hoặc địa sinh hợp nhau còn thiên hình khắc nhau thì được 2 điểm

+ Thiên khắc địa xung được 0 điểm

– Tiêu chí 2 chủ về tiền tài và sức khỏe nên được 3,5 điểm

+ Tạo ra sinh khí, diên niên được 3,5 điểm

+ Tạo ra thiên y, phục vi được 3 điểm

+ Tạo ra tuyệt mệnh, ngũ quỷ, lục sát, họa hại 0 điểm

– Tiêu chí 3 phụ giúp cho 2 tiêu chí trên nên được 1,5 điểm

+ Tương sinh hay tương đồng đượ 1,5 điểm

+ Tương khắc 0 điểm

– Khi tính điểm cho vợ chồng mà được 5 điểm là cuộc hôn nhân tốt đẹp

Ví dụ 1: Chồng sinh năm Giáp Tý kết hôn với vợ sinh năm Nhâm Thân.

Tiêu chí 1: Trụ năm của 2 vợ chồng tương sinh cho nhau, Nhâm sinh cho Giáp, Thân hợp và sinh cho Tý. Được 5 điểm.

Tiêu chí 2: Cung mệnh của Giáp Tý là cung mệnh Đoài, của Nhâm Thân là cung mệnh Đoài tạo ra phục vị. Được 3 điểm

Tiêu chí 3: mệnh niên của cả 2 đều là hành kim, được 1,5 điểm

Tổng điểm là: 9,5 điểm. đây là một cuộc hôn nhân mỹ mãn.

Bảng tra năm phối hôn của nam nữ. Theo trong bảng bên dưới chủ yếu là dựa trên trụ năm có thiên sinh địa hợp và không nhất thiết phải là cung mệnh và mệnh niên hợp nhau. Tuy nhiên trong bảng có rất nhiều trường hợp hợp cả 3 tiêu chí.

———

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)