Các bộ bàng tinh và hạn đẹp

(ở Mệnh và chiếu Mệnh Thân)

 1. Long, Phượng, Hổ, Cái (Tứ linh) : bệ vệ ?
 2. Riêu, Y, Long, Phượng : phong lưu
 3. Thanh Long, Hóa Kỵ : bệ vệ
 4. Bạch Hổ ngộ Phi Liêm : oai dũng
 5. Bạch Hổ hàm kiếm (Thiên Hình cư Dần) : oai dũng
 6. Bạch Hổ, Tấu thư (Hổ đội hòm sắc) : văn chương
 7. Bạch Hổ, Kình Dương : oai vệ
 8. Tiền Cái, hậu Mã (Mệnh ngồi giữa) : oai vệ
 9. Tiền Hình, hậu An (Mệnh ngồi giữa) : oai vệ
 10. Giáp Long, giáp Hổ : oai vệ
 11. Mã ngộ Khốc, Khách : oai vệ đứng đắn
 12. Mã ngộ Tràng Sinh : phong lưu
 13. Mã ngộ Hình, Khốc : oai vệ
 14. Quần thần khánh hội (Tử Vi phùng Tả, Hữu, Long, Phượng) qúi cách.
 15. Hỏa phùng Tuyệt (2 sao cùng ở cung Hợi) : dũng cách
 16. Xuất Tướng, nhập Tướng (Mệnh 1 Tướng, ngoài 1 Tướng chiếu) : dũng cách
 17. Nội Tướng ngọai Binh : oai cách
 18. Binh, Hình, Tướng, An : vũ cách
 19. Quang, Quí, Thanh, Việt, Cái, Hồng : thượng cách
 20. Tử, Mã nhất ban (Tử Vi, Thiên Mã đồng cung) : thượng cách
 21. Lộc phùng Đào, Hồng, Tả, Hữu : phú quí cách
 22. Lộc, Mã, Tướng, An : phú quí cách
 23. Tuế phùng Xương Khúc : văn chương
 24. Long, Hổ hội (Thanh Long Bạch Hổ cùng ở Mệnh) : oai cách
 25. Khôi, Khoa cách (2 sao cùng ở Mệnh) : văn cách
 26. Quyền, Sát cách: vũ cách
 27. Cơ, Quyền cách : quyền biến
 28. Tham, Khoa cách : quyền biến
 29. Tham, Đà cách (phong lưu; cư Dần tối quí)
 30. Quang, Quí, Sửu, Mùi : quí cách
 31. Xương, Khúc đồng cung : phong lưu
 32. Tọa, Khôi hướng Việt : văn chương
 33. Khốc, Hư, Tí, Ngọ : oai dũng
 34. Thai, Tọa đồng cung : bệ vệ
 35. Tả, Hữu, Long, Phượng : phong lưu
 36. Đế ngộ Quần thần (Tử Vi ngộ Khoa, Quyền, Lộc) : thượng cách
 37. Cự, Cơ ngộ Song Hao (Tí, Ngọ, Mão, Dậu) : thượng cách
 38. Thần đồng phụ nhĩ (Tử vi ngộ Tấu thư) : thông minh
 39. Nhật trầm Thủy để (Thái Dương cư Hợi) : văn chương
 40. Văn vũ tòan tài (Xương với Liêm, Khúc với Vũ Khúc)
 41. Thiềm cung triết quế (Long, Phượng, Xương, Khúc, Sửu, Mùi) : thượng cách
 42. Tham ngộ Tràng sinh (thọ)
 43. Nhật xuất phù Tang (Thái Dương Mão gặp Tang môn) : thượng cách
 44. Nhật, Nguyệt giao huy (Mệnh ở Mùi; Am, dương đắc địa Mão, Hợi chiếu) : thông minh
 45. Kiếp, Không, Tị, Hợi ngộ Quyền : oai dũng
 46. Tử, Phá, Kình, Đà : oai quyền
 47. Linh Hỏa phùng Tham : oai quyền
 48. Khánh văn phùng Nhật, Nguyệt (Hóa Kỵ gặp Am, Dương đắc vị : mây 5 thức chầu mặt trăng mặt trời) : thượng cách
 49. Các cách kể trên ở Mệnh, Thân, Phúc đức rất tốt, ngọ Tuần, Triệt giảm hay.

BỘ XẤU VÀ HẠN XẤU

 1. Hình, Hao ngộ Kiếp, Sát : hao tán, ốm đau
 2. Tuế, Phá, Hóa Kỵ : miệng tiếng, cãi nhau
 3. Riêu ngộ Phá tóai : ốm đau, khẩu thiệt
 4. Việt ngộ Linh tinh : đề phòng điện, lửa
 5. Hỏa tinh ngộ Mộc dục : đề phòng nước nóng, dầu sôi
 6. Hồng Loan ngộ Địa Kiếp : tang thương, tình duyên trắc trở
 7. Tang Môn ngộ Hỏa: tang thương, hỏa hoạn.
 8. Tràng sinh ngộ Triệt : công vụ trắc trở
 9. Tướng, Phá, An ngộ Triệt : công vụ đề phòng tiểu nhân ám hại, vu khống
 10. Thai ngộ Kiếp, Sát : khó đẻ, thai nghén bất an
 11. Mộc dục ngộ Kiếp, Sát :             —             —                             —
 12. Quan đới ngộ Linh Hỏa, Kiếp : nhiều truyện bực mình chớ nên chán nản.
 13. Khúc ngộ Thiên thương : khoa trường lận đận
 14. Xương ngộ Thiên Sứ :      —             —                             —
 15. .
 16. Long Trì ngộ Thái Dương : hạn đau mắt
 17. Hao ngộ Thiên thương : nạn đói
 18. Hao ngộ Tuyệt : đại phá sản
 19. Lưu hà ngộ Kình, Kiếp : đao nghiệp hình thương
 20. Kình, Kỵ ngộ Kiếp :       —             —                            
 21. Mã ngộ Triệt : hạn ngã, hoán cải chỗ ở
 22. Hao ngộ Phá Quân : đại tán tài
 23. Tử Vi ngộ Địa Kiếp : ốm đau, mắc lừa
 24. Thiên Phủ ngộ Tam Không : hao tán
 25. Thiên Lương ngộ Hỏa : hao tán, ốm đau
 26. Thất Sát ngộ Hao : tang thương, ốm đau
 27. Cự Môn ngộ Kỵ : đề phòng đi sông nước, nhiều chuyện bực mình
 28. Liêm Trinh Tị, Hợi, Sửu, Mùi ngộ Linh Hỏa : đề phòng xuất ngoại, tiểu nhân lừa dối.
 29. Cơ ngộ Thương sứ : ốm đau, chớ nên gây sự đánh nhau
 30. Cơ ngộ Tang, khốc : ốm đau, tang thương
 31. Tham ngộ Riêu, Kỵ : đề phòng đi sông nước
 32. Phá, Liêm ngộ Hỏa : hạn hình tù, phá tài
 33. Kỵ, Kình, Hợi, Tí : chớ nên tranh cạnh; nhiều truyện rắc rối
 34. Đà, Hỏa, Linh, Hợi, Tí : —                          —                             —
 35. Hổ ngộ Riêu : đề phòng súc vật cắn đá
 36. Tang, Đào (Đào ở Mệnh, Tang ở Phụ mẫu : hạn đàn bà góa, hoặc vợ chồng chia ly)
 37. Việt ngộ Linh, Hình : đề phòng sấm sét, điện lửa
 38. Tham Lang ngộ Hổ : đề phòng súc vật cắn đá
 39. Kình, Đà, Không, Kiếp : tán tài, tang thương
 40. Kỵ ngộ Đà La : nhiều chuyện bực mình
 41. Thiên không ngộ Kiếp :  phá tán, mọi chuyện bất nan thành
 42. Tướng Quân ngộ Tử, Tuyệt : xuất ngoại bất lợi
 43. Hồng ngộ kỵ, Cơ, tơ duyên rắc rối
 44. Cơ, Lương, Thái Tuế ngộ Tang : ngã, đề phòng leo trèo
 45. Tuế, Đà ngộ Kiếp Sát : xuất ngoại đề phòng
 46. Tướng ngộ Không, Kiếp : công việc rắc rối
 47. Quan Phù ngộ Thiên Hình : đề phòng quan tụng
 48. Kình Dương ngộ Kiếp, Hoa Cái : lên đậu sởi, đánh nhau
 49. Táng ngộ Hư, Khốc : tang thương, súc vật chết
 50. Phá ngộ Hình, Kỵ : chớ nên gây sự đánh nhau
 51. Hổ, Đà ngộ Kỵ : xuất ngoại đề phòng
 52. Tuế ngộ Thiên Hình : quan phi khẩu thiệt
 53. Kình, Đà ngộ Mã : bôn ba hoán cải
 54. Kình Dương ngộ Riêu : hạn ghẻ lở mụn nhọt
 55. Thái Tuế ngộ Đà : nhiều chuyện bực mình
 56. Hạn Liêm trinh, Tị, Hợi : đề phòng mọi chuyện giao du
 57. Thai ngộ Mã : bôn ba, hoán cải
 58. Mã ngộ Đà La : bôn ba, hoán cải
 59. Kiếp, Không ngộ Hao, Quyền : bị rèm pha về chức vụ
 60. Tham ngộ Song Hao : thất vọng về tình duyên, ai oán về tiền bạc
 61. Cơ, Khốc, Hỷ, Kình : trong nhà không có hòa khí
 62. Linh phùng Sát Phá : quan phi khẩu thiệt
 63. Cơ, Cự ngộ Hỏa, Kình, Thương Sứ : tang thương, ốm đau, khẩu thiệt, quan tụng
 64. Tướng, Phá, Phục hội Thai Riêu : hạn đờn bà, chớ nên cả nghe mà bị lừa; tình duyên rắc rối
 65. Am, Dương ngộ Kình, Kỵ : hạn đau mắt, phụ mẫu bất an
 66. Tang ngộ Không, Khốc : hạn thay đổi hoán cải, tán tài.

Các cách kể trên, xem Phú ma Thị thời rõ nghĩa hơn, tuy xấu; nhưng gặp Quan, Phúc quí nhân, Thiên, Địa, Giải, Thần; Thiên Nguyệt, Đức, Phúc đức tinh và Hóa Khoa khả giải.

(Sổ tử vi kinh nghiệm quyển Hạ, Quản Xuân Thịnh)