Các công cụ Huyền Học được Tử Vi Cổ Học phát triển

Tôi xin thống kê lại các công cụ mà Tử Vi Cổ Học phát triển xây dựng để các bạn tiện theo dõi sử dụng:

1. Công cụ lấy lá số và gợi ý giải đoán lá số tử vi

Link:

Ứng dụng:

 • Lấy lá số theo chuẩn sách Tử Vi Đẩu Số Tân Biên của Vân Đằng Thái Thứ Lang
 • Gợi ý giải đoán theo các trường phái: Tứ Hóa Bắc Phái, Tam Hợp Phái, Nhất Diệp Tri thu, Phái Thiên Thọ, …
 • Thao tác đơn giản không phải đăng nhập cầu kỳ
 • Chỉ số Huyền Khí, IQ, EQ, AQ, .. là chỉ số độc quyền

2. Công cụ lấy lá số và gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc

Link:

Ứng dụng:

 • Lấy lá số Bát Tự Hà Lạc theo chuẩn sách của tác giả Học Năng
 • Có lời gợi ý giải đoán

3. Công cụ gieo quẻ Khổng Minh Thần Toán

Link:

Ứng dụng:

 • Gieo quẻ đơn giản: lấy ngẫu nhiên, theo số nhập vào và theo tên sự vật, sự việc
 • Lời giải có tham khảo theo quẻ Khổng Minh Thần Toán và ma trận 384

4. Công cụ gieo quẻ Lạc Việt Độn Toán, Lục Nhâm Tiểu Độn

Link:

Ứng dụng:

 • Gieo quẻ theo thời gian yêu cầu
 • Nội dung giải quẻ theo Lạc Việt Độn Toán, Lục Nhâm Tiểu Độn. Có xét Vượng Tướng Hưu Tù Tử theo mùa

5. 64 quẻ dịch đầy đủ

Link:

Ứng dụng:

 • Nội dung đầy đủ 64 quẻ dịch theo sách Kinh Dịch Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê
 • Tiện cho việc tra cứu quẻ dịch

(Phù Cừ Cổ Học)