CÁCH CỤC VŨ THAM DƯỚI GÓC NHÌN CỦA TỬ VI BẮC PHÁI

Những ai học tử vi một thời gian chắc chắn sẽ đều biết đến những câu phú trong sách cổ, đó là những cách cục được vần hóa giúp cho người học dễ thuộc, dễ nhớ để vận dụng trong quá trình luận đoán. Về cách cục vũ tham có rất nhiều câu phú, ví dụ như:

“Tham Vũ đồng hành, vãn cảnh biên di thần phục.” (lưu danh ngoài biên ải để cho láng giềng phải khuất phục, nhưng muộn màng) hay “Tham Vũ tiền bần nhi hậu phú.” (Tham Vũ nhập mệnh, trước nghèo, sau giàu)… Có rất nhiều câu phú về mệnh này, nhưng chúng ta có thể thấy nổi bật lên một ý đó là cách cục này thường phát muộn về cả danh vọng lẫn tiền bạc. Trong phạm vi bài viết này, tôi xin chia sẻ với các bạn một góc nhìn dưới quan điểm xem vận của tử vi bắc phái để giải thích cho câu hỏi tại sao mệnh vũ tham lại thường phát muộn? Có phải cứ ai mệnh vũ tham cũng phát và nếu phát thì bao giờ phát?

Trước hết, điều dễ nhận thấy đó là ba tuổi giáp, kỷ, canh là có “ưu thế” hơn so với các tuổi khác trong mệnh cách này là bởi: tuổi giáp thì cung tài bạch nắm lộc, quyền, hóa khoa thì nhập cung mệnh. Tuổi kỷ thì còn “ác chiến” hơn nữa khi lộc quyền hóa ngay tại mệnh, còn tuổi Canh có cách cục tam hóa liên châu nổi tiếng. Điều này được nói đến khá nhiều trong các sách tử vi, tuy nhiên điều đó lại chẳng liên quan gì tới sự chậm danh muộn lộc của mệnh cách. Để phân tích rõ hơn, tôi sẽ lấy hai tuổi giáp kỷ để minh họa:

1. Tuổi Giáp – Kỷ: vũ tham ở sửu.

Với tuổi Giáp: vũ tham sẽ đứng trên đất Đinh sửu, thủy nhị cục. Dù vòng vận xuôi hay ngược, khi đi qua vận 12 – 21 thì can Bính (Bính tý hoặc bính dần) đều làm Liêm trinh từ lộc (tiên thiên) chuyển thành Kỵ (đại vận) ở cung tài bạch. Như vậy, không thể phát ở vận này. Sang vận 22 – 31, nếu dương nam âm nữ, sẽ đến vận Đinh mão. Can Đinh làm cự môn hóa kỵ (Đại vận) đồng cung với thái dương hóa kỵ (tiên thiên) ở cung Phụ mẫu nguyên cục. Tuyến phụ tật là tuyến danh vọng, do đó, thật khó nổi danh trong vận này!

Còn tuổi âm nam dương nữ thì sao? Những người này sẽ gặp vận Ất hợi, làm thái âm hóa kỵ ở cung tý là cung phụ mẫu đại vận trùng điệp với cung huynh đệ nguyên cục, tuyến huynh nô là tuyến thành tựu, do vậy cũng chẳng khá hơn (Hình 1).

Phải sang đến vận 32 – 41:

Khi đó, với tuổi tuổi dương nam âm nữ, vận sẽ chạy tới cung mậu thìn làm tham lang hóa lộc ở mệnh cung nguyên thủy, thái âm hóa quyền ở đv tài và thiên cơ hóa kỵ ở đv mệnh (trùng điệp với cung điền trạch gốc) là ngã cung (biểu thị sự tích lũy nhưng rất vất vả) (Hình 2). Còn với tuổi tuổi âm nam dương nữ thì ta thấy vận này còn phát mạnh mẽ hơn nhiều khi tam hóa cát của đại vận đều dẫn động tam hóa nguyên thủy hoạt động. Cả danh vọng lẫn tiền bạc trong vận này đều thăng tiến hơn rất nhiều so với vận trước.

Với tuổi Kỷ: Do quy tắc ngũ hổ độn nên hệ thống can cung nguyên thủy là giống hệt với tuổi Giáp, Vũ khúc hóa Lộc và Tham Lang hóa Quyền vẫn đứng ở thủy cục, và phải đến vận 32 – 41, tứ hóa đại vận mới dẫn động cách cục hoạt động, khi đó mới là vận trình thăng hoa của cuộc đời. (Hình 3,4)

Tuy nhiên, chúng ta thấy chiều của vòng vận sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình thực tế của đương số. Những người thuận lý âm dương sẽ đắc liền 20 năm liên tiếp của cuộc đời (32 – 51). Ở vận Mậu Thìn: Đv Lộc kích hoạt Lộc Quyền nguyên thủy hoạt động ở Mệnh cung, dẫn dòng năng lượng cát hóa này chảy sang cung Phụ Mẫu và cung Tài Bạch nguyên thủy. Sang đến Đại vận Kỷ Tỵ: thì cung Tài Bạch đại vận trùng điệp với Mệnh cung nguyên thủy đắc song lộc và song quyền (Hình 5). Đời người mà có 20 năm trung vận như vậy thì theo tôi nghĩ có thể có thể coi là “phát” rồi .

Còn với những người âm dương nghịch lý: Đại vận Giáp Tuất khiến Thái Dương hóa kỵ ở cung Quan Lộc đại vận, báo hiệu một vận trình vất vả tìm kiếm danh vọng, hao tâm tổn sức. Sang đại vận Quý Dậu: can Quý khiến Lộc, Quyền tiên thiên hóa Kỵ ở cung Quan Lộc đại vận trùng điệp cung Mệnh nguyên thủy (Hình 6). Mặc dù được đại vận Lộc dẫn về cát hóa, nhưng tin rằng không thể tránh khỏi việc hao tổn tài lộc, và dù có thể thành công trong vận này nhưng có thể thấy được hành trình hết sức gian nan của đương số.

Như vậy, ta có thể thấy rằng, cùng tuổi Kỷ, cùng cách cục, nhưng vẫn có sự khác biệt, đó là do chiều của vòng vận sẽ làm cho tứ hóa hậu thiên khơi động theo những cách khác nhau, sẽ phản ứng, dẫn động tứ hóa tiên thiên theo những chiều hướng khác nhau.

Bài viết này tôi chỉ muốn chia sẻ một cách kiến giải theo logic xem vận đối với một cách cục trong nam phái, hy vọng ý tưởng này sẽ được các bạn vận dụng trong việc giải thích các cách cục khác.

Không phải tuổi nào “Nhật Nguyệt cũng bất hiển công danh”, không phải lúc nào “Liêm Sát cũng thượng lộ mai thi” và tất nhiên không phải Tham Vũ nào cũng tiền bần hậu phú.

Chúc các bạn học tốt.

(Chép từ Fanpage Tử Vi Bắc Phái)