Cách tính Mệnh nhanh

Phương pháp tính mệnh nhanh:

A- GHI NHỚ:

Bước 1:

Đặt CAN

– Giáp, Ất = 1

– Bính, Đinh = 2

– Mậu, Kỷ = 3

– Canh, Tân = 4

– Nhâm, Quý = 5

Bước 2:

Đặt: CHI

– Tý, Sửu, Ngọ, Mùi = 0

– Dần, Mão, Thân, Dậu = 1

– Thìn, Tỵ, Tuất, Hợi = 2

Bước 3:

Đặt:  MỆNH:

– Kim = 1

– Thủy =2

– Hỏa = 3

– Thổ = 4

– Mộc =5

B- CÁCH TÍNH:

CAN + CHI = MỆNH (Nếu MỆNH có kết quả > 5 thì trừ đi 5)

Ví dụ:

Tính mệnh của tuổi

1. Giáp Tý => 1 + 0 = 1 ( Mệnh Kim5)>

2. Nhâm Dần => 5 + 1 = 6 (>5) – 5 = 1 => Mệnh Kim.

Nguồn: Tổng hợp