Cải số Tử Vi 6- manhthuongquan

@Vuivui tiên sinh kính giám;

Mạnh xin nhờ cậy tiên sinh giúp đở-trước khi tiên sinh rời diển đàn-về số mạng cũa mình.

Xin tiên sinh xem có cách nào giải được cách sóng cồn đại hãi trên số Mạnh hay không ? 23 tháng 7 Kỷ Dậu giờ Dần.

Có thể nào cải số để bớt cơ cực và thống khổ hơn không ?

Dù đã quyết định chấp nhận số phận lo tu dưỡng và sống mổi ngày trong nghịch cảnh , chẵng màng vinh hoa tài lộc ( vì không có cách nào ) nhưng trách nhiệm làm con, làm chồng, làm cha vẩn đó. Cha mẹ tuổi ngày càng cao, con mổi ngày mổi lớn, vợ mổi ngày mong đợi mình gầy lại sự nghiệp…Thật không đành lòng.

Hôm nay, Mạnh đành thành thật bộc bạch tình cãnh của mình vì không kham nổi áp lực mỗi ngày dày vò. PM cho tiên sinh thì không được. Có bịnh thì nên tìm thầy, cởi áo đưa lưng trước diển đàn xin tiên sinh giúp đở cứu cho …

Thành tâm

Mạnh ( thường quân ư ? ) Van Helsing tiên sinh đã phán 1 năm về trước :

Phá Kỵ ngộ Song Hao, Hàn Tín khất thực cơm Phiếu Mẩu . Tử tư chạy loạn xin chén cơm người con gái ngồi giặt bên bờ sông ….

(giờ Dân, 23/7 năm Kỷ Dậu âm)

cai so tu vi 6 manhthuongquan 5ec3057f0a637

vuivui

To manhthuongquan. 

Manhthuongquan kém nhẫn nại quá nhỉ ? hi hi …Xem số của Mạnh, thấy rằng, Mạnh đã từng nói đã cố gắng để Tận lực phi thiên số. Nhưng với lá số ấy, Mạnh làm sao Cải được !. Có cố gắng, mà không biết phép, kể cả Tu 10 kiếp cũng không hóa giải nổi. 

Không thể hùng hục Cải số như Mạnh đã từng tâm sự được đâu. 

Nhìn lá số là biết, Mạnh phát và lụi cũng là do bộ Sát Phá Tham Quyền Không Kỵ Khôi mà ra. Đồng thời cũng nói luôn cả cái tính “soán nghịch” của mạnh nữa đó. Dẫu Mạnh không muốn thì đời nó cũng đẩy mạnh vào cái thế phải thế, hay cũng bị người ta ngờ là như thế. Thù oán cũng từ đó mà ra cả !!!. 

Hóa giải cái thế này, bất luận vận hạn của Mạnh hiện nay ra sao, chỉ cần mạnh chịu ở dưới người có Mệnh ở Dần tuổi Mậu, Kỷ có Tử Phủ (tuổi Mậu) Lương Khoa (tuổi Kỷ) cũng Nhị Hao là Mạnh sẽ được thỏa chí bình sinh. Đời lại hanh thông mà thôi. (Nhưng không được có Kiếp Không hay Tuần Triệt tại Mệnh) 

Đó là bài thuốc tổng quát. Chi tiết hơn, thì tôi không đủ thời gian. Nhưng cứ dùng bài này, sự nghiệp của mạnh cũng khả dĩ hồi sinh rồi.To manhthuongquan. 

Xin đính chính: 

Tuổi Mậu mệnh mới có Song Hao, người Tuổi mậu lấy Lễ đãi Mạnh. Tuổi Kỷ chỉ cần Đồng Lương Khoa tại Dần, người tuổi Kỷ lấy Nhân đãi Mạnh. 

Phục hay không phục, không câu nệ tuổi tác. Tính Mạnh là vậy mà. Nếu cứ để tự nhiên mà Phục, thì đâu còn là Cải số nữa !. Hơn nữa, những người trẻ quá, thuộc U thì Mạnh cũng không nên tìm. Nhưng người Kỷ mà nhân cách như Lê Thị Công Nhân, thì Tôi cũng ngả mũ kính chào, chứ câu nệ gì tuổi trẻ. Như Lưu Bị 47 tuổi mới gặp Khổng Minh khi 27 tuổi đó thôi. 

Nhưng dù sao thì cũng vẫn phải tìm, gặp người xứng đáng mà có cách cục như thế, nghĩa là Mệnh không bị phá cách. Tức là nói Bài thuốc ứng !. Mạnh hãy hiểu như vậy, nên mới nói Mệnh tránh Kiếp Không Tuần Triệt là vậy !!!. 

Anh Vân Từ không ứng đâu. Hai người có “đến” với nhau, thì chỉ có thể bằng mặt chứ khó bằng lòng được, hơn nữa, sự nghiệp của Mạnh lại trồi lên trụt xuống, trở nên bồng bềnh, như thuyền nan ra biển cả vậy !. cả hai sẽ “say sóng”. 

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)