Học tử vi

Hóa Khoa luận – Vương Đình Chi
Học tử vi

Hóa Khoa luận – Vương Đình Chi

Hóa Khoa thuộc dương thủy, chủ về"trí","lưu truyền", nên là"tiếng tăm, danh dự".Các sách Đẩu Số thông thường cho rằng Hóa Khoa không nên gặp Hóa Kị. Ở thời cổ đại, hóa Khoa chủ về khoa cử công danh, sĩ tử cần phải xuất thân từ khoa cử thì mới dễ hiển đạt, cho nên không ưa Hóa Kị xung hội Hóa Khoa.Ở thời hiện đại, không còn chuyên về khoa cử mới công danh hiển quý, cho nên lúc hóa Khoa và hóa Kị xung hội, thường thường chủ về nổi tiếng mà chuốc đố kị, có lúc lại chủ về nhiều người biết tiếng. Vương Đình Chi kể, ông từng đoán mệnh cho một vị luật sư, Cự môn hóa Kị ở cung mệnh, bị Thiên cơ hóa Khoa xung hội, vị luật sư nổi tiếng do tài ăn nói và cơ trí ứng biến lúc biện hộ cho thân chủ.Nhưng thông thường, Khoa Kị tương xung dễ bị nói xấu, chê bai, dị nghị, phỉ báng, cần phải xe...
BÌNH GIẢI SAO THIÊN ĐỒNG
Học tử vi

BÌNH GIẢI SAO THIÊN ĐỒNG

Thiên Đồng dương thủy, hóa khí là ‘Phúc’ chủ về Phúc đức thuộc nam đẩu hệ. Ở đắc địa người đầy đặn, vào hãm địa người thấp nhỏ. Thiên Đồng gặp Đà La nơi Mệnh cung hay có tật ở mắt như lác, lé, cườm mắt.Thiên Đồng hoá khí làm “Phúc”, nhưng không phải phúc trời ban, thường phải trải qua trở ngại mới được yên ổn. Phúc của Thiên Đồng là trước nghèo sau phúc, trước không sau có, nên thường cũng tượng trưng cho một đoạn đời gian khổ.Thiên Đông ưa Khôi Việt, cuộc đời nhiều cơ hội, nắm được mà cũng ko mất lòng ai. Có Tả Hữu tuy có trợ lực nhưng tăng tính ỷ lại. Gặp Xương Khúc thì nên gặp cả Kình Đà, gặp Hoá Lộc không sợ sát tinh, lại có kích lực từ sát tinh.Vào số nữ, cổ nhân cho rằng không nên nếu nó đi với Thái Âm hay Thiên Lương.Đồng Âm ở Ngọ ở TíĐồng ở Tuất hội chiếu Cơ Âm ở DầnĐ...
THẤT SÁT TỬ VI
Học tử vi

THẤT SÁT TỬ VI

Thất Sát hợp nhất với Tử Vi (đã nói ít nhiều trên phần luận về Tử Vi). Sách viết:”Tử Vi Thất Sát hóa Sát vi quyền”. Sao Tử vi tương hội với sao Thất sát, có thể giúp cho đế tinh cầm cương ra oai, chuyển hóa thành quyền lực, nhờ có vậy mà khí “túc sát” của Thất sát trở thành hòa hoãn, còn tùy vào Tử Vi miếu hay hãm mới có thể chế ngự được Thất Sát.Thất Sát đóng Dần cung xung chiếu trên cao là Tử Vi Thiên Phủ. Thất Sát đóng Thân cung xung chiếu ở dưới có Tử Vi Thiên Phủ gọi bằng cách “Thất Sát ngưỡng đẩu” hay “Thất Sát triều đẩu”.Thất Sát đã gặp sao Tử Vi để hóa vi Quyền rồi thì không nên thấy Hóa Quyền nữa sẽ vì thế mà quyền lực quá nặng thành ra con người cô khắc, quan hệt giao tế sinh lắm kẻ thù, càng không nên thấy Hỏa Tinh quyền lực khốc liệt k...
THIÊN PHỦ ĐỘC TOẠ MÃO DẬU
Học tử vi

THIÊN PHỦ ĐỘC TOẠ MÃO DẬU

Thiên Phủ độc toạ Mão Dậu, đối cung là Vũ Sát, cung tài bạch mượn Liêm Tham để an cung. Cung Quan Lộc là Thiên Tướng. Khi an mệnh tại Dậu, Thiên Phủ vượng gặp Tướng nhập miếu. Mệnh tại Mão Thiên Phủ, Thiên Tướng mới chỉ đắc địa. Đương nhiên an mệnh tại Dậu ưu điểm hơn.Thiên Phủ ưa Lộc Tồn đồng cung hay hội chiếu, được thêm Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt mà không có sát tinh thì sự nghiệp coi như lý tưởng. Kinh doanh thì tìm sự phát triển trong bảo thủ, làm hành chính tài chính kinh tế thì có thể làm phụ tá cho lãnh đạo.Nếu nhiều sát tinh thì giỏi thủ đoạn, ưa cạnh tranh, điều tiếng thị phi sau lưng những người thành tựu hơn mình. Nếu đồng độ với Không Kiếp thì một đời cô lập, dù chức vị cao thì cũng ít ai trợ lực.Nữ mệnh Thiên Phủ tại Mão Dậu, vì ưa bảo thủ yên ổn nên dù bản thâ...
BÌNH GIẢI SAO QUỐC ẤN
Học tử vi

BÌNH GIẢI SAO QUỐC ẤN

Hành ThổLợi ích cho việc thi cử, cầu công danh (TTL)Giữ gìn chức vị, quyền hành (TTL)Gặp Tuần Triệt án ngữ thì ngăn trở mọi công việc, bế tắc, thất bại, bị bãi miễn chức vị (TTL)Giải được sát tinh Thiên Hình, gặp Thiên Hình thì lại tốt (bộ Hình Tướng Ấn), nhất là về võ nghiệp, đặc biệt là khi có thêmPhục Binh hoặc Hóa Quyền hợp thành bộ Binh Hình Tướng Ấn hoặc Hình Quyền Tướng ẤnGặp Thai Cáo thì rất hợp cáchCung Huynh Đệ có Tử Vi Quốc Ấn thì là con thứ nhưng sau là con trưởngCung Thao (cung Huynh Đệ) Đế Ấn (Tử Vi Quốc Ấn) đoạt trưởng tranh quyền (4)Tướng Quân tọa thủ, Phục Binh xung chiếu, Hình Ấn hội họp (bộ Binh Hình Tướng Ấn, người Âm Nam Dương Nữ mới có, Lộc Tồn luôn luôn tam hợp) là người văn võ toàn tài thường chuyên về tham mưu hay quốc phòng nhưng nếu Phục Binh tọa th...
BÌNH GIẢI SAO BỆNH PHÙ
Học tử vi

BÌNH GIẢI SAO BỆNH PHÙ

Hành Thổ đới Mộc (TTL) hoặc Thổ (VVT)Thuộc tam hợp Lộc Tồn, Bác Sĩ – Tướng Quân – Bệnh Phù và có Quốc Ấn (bộ Lộc Tướng Ấn). Chủ bệnh tật, đau yếu, buồn rầuBệnh Phù thủ mệnh thì ốm yếu, da xanh sao vàng vọt (TTL), người gầy và da hơi đen xám, hội với Địa Kiếp thì chủ hà tiện cơ hàn, hay bị bệnh đau dạ dầy, đầy hơi, hoặc kiết lị (VVT)Mênh hay Tật có Bệnh Phù thủ gặp Đào, Hồng, Riêu hội họp thí chắc chắn mắc bệnh phong tình (TTL)Nhật gặp Kỵ, Bệnh Phù và sát tinh thì gù lưng:Gù lưng thôi chớ phân vân,Nhật phùng Kỵ Sát lại lâm Bệnh PhùTam hợp Lực Sĩ, Tấu Thư, Đại Hao luôn luôn có Kình hoặc Đà tam hợp, tại vị trí Tấu Thư thì có Kình Đà chiếuBệnh Phù chủ bệnh, đau yếu. Bệnh Phù tuyệt đối không nên đứng với Hóa Kị ở Mệnh cung và Tật Ách cung.Bệnh Phù gặp Đào Riêu ở Tật Ách thì suy nh...
PHONG LƯU THÁI TRƯỢNG VÌ SẮC DỤC MÀ MANG HOẠ
Học tử vi

PHONG LƯU THÁI TRƯỢNG VÌ SẮC DỤC MÀ MANG HOẠ

Hình Ngộ Tham Lang, hiệu viết Phong Lưu Thái Trượng. (Hình gặp Tham Lang, gọi là Phong Lưu Thái Trượng)Toàn Tập chú giải rằng: “Giả sử như Tham Lang, Dương Nhẫn đồng cung, thân mệnh ở cung Dần, chủ về người thông minh. Nếu gặp nhàn cung thì bình thường.”Toàn Thư chú giải rằng: “Giả sử như Tham Lang, Dương Nhẫn đồng cung , thân mệnh ở cung Dần, là người thông minh, càng về chủ về người phong lưu (xem hình 60). Nếu gặp nhàn cung thì bình thường. Ta biết rõ không phải là vậy, cunbg Dần không có Kình Dương đến, chỉ có Đà La ở đó, người học đời sau phải hiểu rõ điều này.”Hai đoạn chú giải này đều cho rằng: “Phong Lưu Thái Trượng” là điều tốt, thông minh phong lưu nghiễm nhiên là không xấu, thực ra không phải vậy. “Trượng” (gậy) tuy là “Thái” (có buộc giải băng màu), nhưng rốt cuộc...
HÓA KHOA – VĂN KHÚC
Học tử vi

HÓA KHOA – VĂN KHÚC

Hóa Khoa Văn Khúc cùng với Ấn Quang Thiên Quí tốt hơn Văn Khúc chỉ với một Hóa Khoa, như vậy mới thành cách “Ân Khoa”. Cách này dễ được đề bạt vào chức vị.Văn Khúc Hóa Khoa chịu ảnh hưởng nhiều từ các sao mà chúng đứng cùng. Tỉ dụ Tử Vi Thất Sát không ưa Văn Khúc Hóa Khoa lắm. Tử Sát chủ về quyền lực, Khúc Khoa không làm tăng tấn quyền lực, đôi khi còn làm trở ngại cho khả năng quyết đoán.Vũ Khúc có thể cần Văn Khúc thôi, nhưng không cần Văn Khúc với Hóa Khoa vì Khoa chen vào tạo thành mâu thuẫn đáng lẽ cần tham, quyết định thì là dùng dằng mà hỏng việc. Nhưng Thiên Cơ Thiên Lương thì tuyệt đối cần Văn Khúc Hóa Khoa.Cơ Lương có được Khúc Khoa thanh vọng tăng lên, nhưng đồng thời cũng mang một khuyết điểm là nhiều lý thuyết hơn hành động.Cự Môn Hóa Lộc đứng với Văn Khúc Hóa Kh...
Luận về đời sống hôn nhân
Học tử vi

Luận về đời sống hôn nhân

Nhà tâm lý học Leo Buscaglia từng nói: "Tình yêu hoàn hảo thật sự hiếm hoi, bởi nó đòi hỏi bạn phải có sự khôn ngoan của nhà thông thái, tính dễ uốn nắn của trẻ nhỏ, tính nhạy bén của ngưòi nghệ sĩ, đầu óc uyên bác của nhà hiền triết, lòng khoan dung của một vị thánh, chí kiên nhẫn của vị học giả và cả sự dũng cảm chịu đựng". Để làm phong phú thêm cho đời sống vợ chồng, bạn hãy dành ra một ít thời gian nhằm thiết lập những nguyên tắc sống cần thiết để hai người có thêm cơ hội hiểu và thông cảm nhau hơn.1. VẠCH KẾ HOẠCH CHO MỘT CUỘC SỐNG LÂU DÀIKhi thật sự muốn chia sẻ cuộc sống vối một người, bạn cần cùng người đó vượt qua mọi thử thách và chông gai trong cuộc đời. Hãy cùng nhau duy trì những mục tiêu và hoài bão trong tương lai. Bởi đây sẽ là động lực cần thiết ngay trong cu...
Liệu bạn có phát tài?
Học tử vi

Liệu bạn có phát tài?

Thường nói rằng: Đại phú do mệnh, tiểu phú do tiết kiệm. Nhưng có những người tiết kiệm, chi ly từng chút mà cả đời cũng không thể phát tài, do đó có thể thấy thực tế việc phát tài còn do mệnh. Làm thế nào để phát tài? Có người cung Tài bạch trong mệnh bàn có cát tinh tọa thủ cho nên cả đời nhiều tài lộc. Mà công dụng của Tử vi đẩu số chính là nói cho bạn biết, bạn nên làm việc gì thì có thể phát tài? Thiên tướng tọa cung Tài bạch: Nên kinh doanh vỉa hè. Thiên lương tại cung Tài bạch: Tại miếu địa chủ đại phúc, tại hãm địa chủ vất vả. Tham lang tại cung Tài bạch: Nên mở quán cơm, tiệm ăn, khu vui chơi, phòng trà, kỷ viện. Thiên cơ tại cung Tầi bạch: Nên buôn bán. Thiên đồng tại cung Tài bạch: Nên kế thừa sản nghiệp cha ông. Liêm trinh tại cung Tài bạch: Mệnh nữ kết hợp...
Tranh trăm con
Học tử vi

Tranh trăm con

Theo phong tục truyền thống thòi cổ đại ở Trung Quốc, sau khi phụ nữ mang thai, người nhà đều phải treo mấy bức "tranh trăm con" trên tường trong phòng ngủ hoặc phòng khách. Điều này giúp thai phụ thường xuyên nhìn thấy những đứa trẻ trắng hồng bụ bẫm, hy vọng họ cũng sinh được đứa trẻ đáng yêu giống như trong bức tranh.Người ngày nay chỉ biết làm theo như vậy mà không biết rõ lý do. Trên thực tế, đây là phương pháp "dưỡng thai" của cổ nhân."Dưỡng thai" rất quan trọng, ví dụ như:- Thai phụ không được quay lưng lại ánh đèn hoặc tất thảy những thứ phát sáng.- Thai phụ không được trèo lên cao lấy vật.- Thai phụ không được ăn gừng tươi.- Thai phụ không được ăn thịt mèo.- Thai phụ không thể nhìn thấy những thần tượng ác quỷ.- Thai phụ không được sát sinh.(Tử vi đẩu số bổ mệnh thư ...
Sao Liêm trinh – Phan Tử Ngư
Học tử vi

Sao Liêm trinh – Phan Tử Ngư

Liêm trinh thuộc âm hỏa, sao thứ năm của chòm Bắc Đẩu, trông coi về phẩm vật và quyền uy mệnh lệnh. Hóa khí là tùnên còn có tên là Tù tinh, nếu đóng ở Thân Mệnh lại gọi là"thứ"đào hoa, người cung Mệnh có sao này mặt lưỡi cày, xương gò má cao, chân mày rộng, miệng ngang, người cao vừa, giỏi ăn nói biện luận. Nếu hãm địa lại gặp sát, phần nhiều là mặt có nốt ruồi hoặc tàn nhang, tính hung dữ điên cuồng, vô lễ nghĩa, hợp nhất là Thiên tướng đồng cung để áp chế tính ác của Liêm trinh. Gặp thêm Đế tọa có thể nắm quyền uy, gặp Lộc tồn cũng chủ về giầu có đầy đủ. Nếu đồng cung với Kình dương thì ngày nào cũng có chuyện thị phi kiện tụng. Gặp Phá quân lại có Hỏa tinh, Linh tinh ở tam phương lai chiếu, chủ về người thâm hiểm ác độc, có thêm Bạch hổ ở cùng thì không tránh khỏi tai họa...
Can Giáp – Phá Quân Hóa Quyền
Học tử vi

Can Giáp – Phá Quân Hóa Quyền

Phá Quân hóa Quyền không bằng hóa Lộc. Hóa Lộc có thể khiến cho quá trình thay đổi thuận lợi, có kết quả tốt đẹp, nhưng lúc hóa Quyền thì không thể đảm bảo một cách chắc chắn rằng sẽ tránh được thất bại. Sắc thái đặc biệt của Phá quân hóa Quyền là ở phương diện phô trương thanh thế. Nhưng thanh thế lớn có lúc chỉ có thể khiến cho người khác dễ có khuynh hướng nghe theo ý kiến của bản thân mệnh tạo, vẫn không thể tránh được các tình huống trắc trở, rắc rối. Thâm chí nhiều khi còn xuất hiện tình huống này, người Phá quân hóa Quyền thủ Mệnh, có ý muốn thay đổi hoàn cảnh khách quan (ví dụ như muốn kinh doanh thêm một ngành khác), mà bản thân mệnh tạo không nắm chắc tình hình thực tế, nhưng sau khi mang suy nghĩ của mình nói cho người khác nghe, người khác lại cho rằng bản thân h...
NHỮNG CÂU PHÚ VỀ VŨ KHÚC
Học tử vi

NHỮNG CÂU PHÚ VỀ VŨ KHÚC

– Vũ Xương Tỵ Hợi đinhLục Giáp súy biên đình(Vũ Khúc đóng Tỵ hay Hợi mà gặp Văn Xương, người tuổi Giáp phát về nghiệp võ. Vì Vũ Khúc đóng cùng với Phá Quân ở hai cung trên, tuổi Giáp hội tụ được Khoa Quyền Lộc lại có nhị hợp Lộc Tồn nếu đóng Hợi)– Vũ Tham Thìn Tuất, Mậu Canh dương nữ vô hạnh hữu tài; Kiếp Không hung kiến phùng Hà, Nhẫn vận lâm mệnh vị nan toàn(Vũ Tham thủ Mệnh đóng hai cung Thìn Tuất, số gái tuổi Canh Mậu tài giỏi mà vô hạnh, vận trình gặp hạn Không Kiếp đi cùng với Lưu Hà, Kình Dương tính mạng nguy)– Vũ Khúc, Tham Lang, Hóa Kị kỹ nghệ chi nhân(Vũ Tham mà gặp Hóa Kị ở Mệnh vào nghề xuất sắc như một kỹ sư giỏi, thợ khéo)– Vũ Phá Tỵ Hợi đãng tử vô lương(Vũ Phá đóng Tỵ Hợi ích kỉ và lắm thủ đoạn, không thích sống với khuôn thể nền nếp)– Vũ Khúc lâm Cô Thần Hàn N...
THẤT SÁT VŨ KHÚC
Học tử vi

THẤT SÁT VŨ KHÚC

Vũ Khúc Thất Sát chỉ nên dựa vào nghề nghiệp mưu sinh an thân, tham vọng lắm thêm phiền. Thất Sát vốn ưa vẫy vùng nhưng ở Dậu Mão hãm chẳng khác gì con cá trong chậu quậy cựa lắm cũng thế thôi, đôi khi còn sinh nguy hiểm.“Thất sát Vũ khúc” đồng độ ở Mão hoặc ở Dậu; tổ hợp kết cấu các sao cực kỳ mạnh mẽ, cần phải được Tả phụ Hữu bật vây chiếu, nếu được gặp Hóa Lộc hoặc Lộc tồn, thì những “tế ngộ” trong cuộc đời mới được thuận lợi toại ý; nếu không dễ sống trong tình cảnh cô lập, không có cứu viện, mà còn bị phá tài.Thất Sát Vũ Khúc là tổ hợp tinh hệ rất tích cực mà thiếu tài lãnh đạo. Nếu có Vũ Phủ hội chiếu thì tài năng của Thất Sát lại dễ phát huy, nhưng có biểu hiện độc tài, cũng là khuyết điểm. Tuy nhiên trong c...