Sao Ân Quang

Sao Ân Quang
Phụ Tinh, Sao Ân Quang, Ý nghĩa các sao trong Tử Vi

Sao Ân Quang

Hành: MộcLoại: Phúc TinhĐặc Tính: Phúc Đức, Trường ThọTên gọi tắt thường gặp: QuangPhụ Tinh. Một trong sao bộ đôi Ân Quang và Thiên Quý. Gọi tắt là bộ Quang Quý. Phân loại theo tính chất là Phúc Tinh. Sao này là sao tốt.Ý Nghĩa Ân Quang Ở Cung MệnhTính TìnhÂn Quang thủ hay chiếu mệnh: Tính nhân hậu, lòng từ thiện, sự hên, may mắn. Sự thành tín với bạn bè. Sự hiếu để đối với cha mẹ. Sự chung thủy với vợ, chồng. Sự tín ngưỡng nơi đấng linh thiêng, khiếu tụ. Người có Ân Quang bao giờ cũng có thiện tâm, chính tâm, chủ làm lành, không hại ai cho nên ít bị người hại, tin tưởng vào phúc đức và nhân quả, được thần linh che chở cho một cách vô hình. Đây là sao của những đệ tử nhà Nho, nhà Phật.Người có Ân Quang thủ mệnh có yếu tố nội tâm để trở thành phật tử hay ít ra là cư sĩ. Ở ngoài đời t...