Sao Bát Tọa

Sao Bát Tọa
Phụ Tinh, Sao Bát Tọa, Ý nghĩa các sao trong Tử Vi

Sao Bát Tọa

Hành: MộcLoại: Cát TinhĐặc Tính: Khoan hòa, bệ vệ, học hành, khoa giáp, quý hiển, tốt lànhTên gọi tắt thường gặp: TọaPhụ tinh. Thuộc bộ sao đôi Tam Thai và Bát Tọa. Gọi tắt là bộ sao Thai Tọa. Phân loại theo tính chất là Đài Các Tinh.Ý Nghĩa Bát Tọa Ở Cung MệnhTướng MạoBát Tọa là cằm, phần hạ đỉnh trên tướng mặt.Tính TìnhBát Tọa ở Mệnh là người khôn ngoan, phúc hậu, thích thanh nhàn.Ý Nghĩa Bát Tọa Với Các SaoTam Thai, Bát Tọa, Mộ: Đây là cách gọi là Mộ trung Bát Tọa, chủ sự quý hiển làm nên, nhất là khi cả ba sao được tọa thủ ở bốn cung Tứ Mộ là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Cách này ở cung Mệnh hay cung Quan là thích hợp. Tam Thai, Bát Tọa, Đào Hoa: Nếu ở cung Quan thì tài đắc quan từ lúc tuổi trẻ, ra làm việc sớm. Việc tiếp giáp Thai, Tọa cũng tốt như Thai Tọa tọa thủ. Ý Nghĩa Bát Tọa Ở ...