Sao Đại Hao

Sao Đại Hao
Phụ Tinh, Sao Đại Hao, Ý nghĩa các sao trong Tử Vi

Sao Đại Hao

Hành: HỏaLoại: Bại TinhĐặc Tính: Phá tánTên gọi tắt thường gặp: Hao Phụ tinh. Một trong sao bộ đôi Tiểu Hao và Đại Hao. Gọi tắt là Song Hao. Cũng là Sao thứ 10 trong 12 sao thuộc vòng sao Bác Sĩ theo thứ tự: Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh, Quan Phủ.Phân loại theo tính chất là Hao Tinh, Bại Tinh. Cũng là một trong 6 sao của bộ Lục Bại Tinh gồm các sao Tiểu Hao, Đại Hao, Tang Môn, Bạch Hổ, Thiên Khốc, Thiên Hư (gọi tắt là Song Hao Tang Hổ Khốc Hư).Vị Trí Ở Các CungĐắc địa: Dần, Thân, Mão, Dậu. Hãm địa: Tý, Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi. Ý Nghĩa Đại Hao Ở Cung MệnhTướng MạoCung Mệnh có sao Đại Hao, thì lùn, đẹt, ốm.Tính TìnhNgười thường hay thay đổi chí hướng, nghề nghiệp, tính hào phóng, thích tiêu p...
Sao Đại Hao
Phụ Tinh, Sao Đại Hao, Ý nghĩa các sao trong Tử Vi

Sao Đại Hao

Hành: HỏaLoại: Bại TinhĐặc Tính: Phá tánTên gọi tắt thường gặp: Hao Phụ tinh. Một trong sao bộ đôi Tiểu Hao và Đại Hao. Gọi tắt là Song Hao. Cũng là Sao thứ 10 trong 12 sao thuộc vòng sao Bác Sĩ theo thứ tự: Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh, Quan Phủ.Phân loại theo tính chất là Hao Tinh, Bại Tinh. Cũng là một trong 6 sao của bộ Lục Bại Tinh gồm các sao Tiểu Hao, Đại Hao, Tang Môn, Bạch Hổ, Thiên Khốc, Thiên Hư (gọi tắt là Song Hao Tang Hổ Khốc Hư).Vị Trí Ở Các CungĐắc địa: Dần, Thân, Mão, Dậu. Hãm địa: Tý, Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi. Ý Nghĩa Đại Hao Ở Cung MệnhTướng MạoCung Mệnh có sao Đại Hao, thì lùn, đẹt, ốm.Tính TìnhNgười thường hay thay đổi chí hướng, nghề nghiệp, tính hào phóng, thích tiêu p...