Sao Đẩu Quân

Sao Đẩu Quân
Phụ Tinh, Sao Đẩu Quân, Ý nghĩa các sao trong Tử Vi

Sao Đẩu Quân

Hành: HỏaLoại: Ác TinhĐặc Tính: Cô độc, khó tánh, ngăn nắp, giữ của lâu bềnÝ Nghĩa Đẩu Quân Ở Cung MệnhTính TìnhĐẩu Quân có nghĩa là nghiêm nghị, chặt chẽ, khắc kỷ. Người có Đẩu Quân thủ Mệnh thường cô độc, ít bạn do sự khó tính hoặc câu chấp. Về điểm này, Đẩu Quân giống đặc tính của Cô Thần, Quả Tú. Nếu gặp sát tinh thì gian xảo, quỉ quyệt.Công Danh Tài LộcĐẩu Quân chủ sự gìn giữ của cải lâu bền. Do đó, sao này rất đắc dụng ở cung Tài, Điền và biểu tượng cho sự cầm của, giữ của.Ý Nghĩa Đẩu Quân Ở Cung Quan LộcThường làm việc cố định, ít dời chỗ, làm chỗ nào rất lâu. Duy trì được chức vụ, quyền hành. Tuy nhiên, vì Đẩu Quân là sao cô độc nên đóng ở Quan sẽ ít được người giúp việc.Ý Nghĩa Đẩu Quân Ở Cung Thiên Di Hay Nô BộcÍt bạn, không thích giao thiệp với bạn bè. Ý Nghĩa Đẩu Quân Ở ...