Sao Điếu Khách

Sao Điếu Khách
Phụ Tinh, Sao Điếu Khách, Ý nghĩa các sao trong Tử Vi

Sao Điếu Khách

Hành: HỏaLoại: Bại TinhĐặc Tính: Phá hoại tài sản, bệnh tật, tang tóc (nhỏ), thích chơi bời, cờ bạc, hay nói, khoe khoang, khoác lác, khinh ngườiTên gọi tắt thường gặp: Khách Phụ tinh. Sao thứ 11 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Thuộc bộ hay cách Mã Khốc Khách (Thiên Mã, Thiên Khốc, Điếu Khách).Ý Nghĩa Của Sao Điếu KháchSao Điếu Khách có nghĩa là:Hay nói, nói năng không giữ lời. Hay khoe, khoác lác (như Lâm Quan). Khinh người. Liếng thoắng, ham chơi đặc biệt là mê cờ bạc. Chủ bệnh tật, đau yếu, tai nạn, hao tài, tang khó. Ý Nghĩa Điếu Khách Ở Cung Quan LộcCông danh hay gặp trắc trở, nay đây mai đó. Gặp các sao Thiên Mã, Thiên Khốc thì làm nên. Ý N...