Sao Kình Dương

Sao Kình Dương
Phụ Tinh, Sao Kình Dương, Ý nghĩa các sao trong Tử Vi

Sao Kình Dương

Hành: KimLoại: Hình Tinh, Hung TinhĐặc Tính: Sát phạt, cô đơn, bần hàn, bệnh tật, tai nạnTên gọi tắt thường gặp: Kình- Còn có tên là Dương Nhận. Thuộc bộ sao đôi Kình Dương và Đà La. Gọi tắt là bộ Kình Đà.- Cũng là một trong 6 sao của bộ Lục Sát Tinh gồm các sao Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Linh Tinh, Hỏa Tinh (gọi tắt là Kình Đà Không Kiếp Linh Hỏa).- Nếu sao Kình Dương tọa thủ trong cung Vô Chính Diệu được gọi là cách Hung Tinh độc thủ.Vị Trí Ở Các CungĐắc Địa: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Hãm Địa: Tý, Dần Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Hợi. Ý Nghĩa Kình Dương Ở Cung MệnhTướng MạoCung Mệnh có Kình Dương đơn thủ thì thân mình cao và thô, mặt choắt, da xám, hầu lộ, mắt lồi, có sức khỏe.Tính TìnhKình Dương đắc địa: tính khí cương cường, quả quyết, nóng nảy dũng mãnh, lắm cơ mưu, thích mạo hi...
Sao Kình Dương
Phụ Tinh, Sao Kình Dương, Ý nghĩa các sao trong Tử Vi

Sao Kình Dương

Hành: KimLoại: Hình Tinh, Hung TinhĐặc Tính: Sát phạt, cô đơn, bần hàn, bệnh tật, tai nạnTên gọi tắt thường gặp: Kình- Còn có tên là Dương Nhận. Thuộc bộ sao đôi Kình Dương và Đà La. Gọi tắt là bộ Kình Đà.- Cũng là một trong 6 sao của bộ Lục Sát Tinh gồm các sao Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Linh Tinh, Hỏa Tinh (gọi tắt là Kình Đà Không Kiếp Linh Hỏa).- Nếu sao Kình Dương tọa thủ trong cung Vô Chính Diệu được gọi là cách Hung Tinh độc thủ.Vị Trí Ở Các CungĐắc Địa: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Hãm Địa: Tý, Dần Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Hợi. Ý Nghĩa Kình Dương Ở Cung MệnhTướng MạoCung Mệnh có Kình Dương đơn thủ thì thân mình cao và thô, mặt choắt, da xám, hầu lộ, mắt lồi, có sức khỏe.Tính TìnhKình Dương đắc địa: tính khí cương cường, quả quyết, nóng nảy dũng mãnh, lắm cơ mưu, thích mạo hi...