Sao Mộ

Sao Mộ
Phụ Tinh, Sao Mộ, Ý nghĩa các sao trong Tử Vi

Sao Mộ

Hành: ThổLoại: Phù TinhĐặc Tính: Chôn cất nhầm lẫn, ngu độn, mồ côi, ngăn trở công việcSao thứ 9 trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng.Ý Nghĩa Của Sao MộĐần độn, chậm, tối, u mê. Dâm dục. Chủ sự bại hoại, tiêu tán, khô cạn, ngăn trở công việc. Chủ sự nghiệp quả. Chiết giảm phúc thọ. Ý Nghĩa Của Sao Mộ Với Các Sao KhácMộ, Thai, Tọa: Văn võ kiêm toàn, nhất là ở Tứ Mộ. Mộ, Tuyệt: Khôn ngoan, đa mưu túc trí. Mộ, Hao: Hao làm mất tính chất u tối của Mộ. Mộ, Cái (hay Riêu, hay Mộc): Dâm dục, thủ dâm. Ý Nghĩa Mộ Ở Cung Phúc ĐứcRất đẹp nếu gặp cách Mộ, Thai, Tọa ở Tứ Mộ, chủ sự tốt đẹp về mồ mả, đắc lợi cho con cháu về sau. Ý Nghĩa Mộ Ở Cung Tật ÁchMộ Cái (Riêu hay Mộc): Bị bệnh về sinh ...