Sao Phá Toái

Sao Phá Toái
Phụ Tinh, Sao Phá Toái, Ý nghĩa các sao trong Tử Vi

Sao Phá Toái

Hành: HỏaLoại: Hung TinhĐặc Tính: Phá hoại, thất bại, hao tán của cảiÝ Nghĩa Phá Toái Ở Cung MệnhTính TìnhƯơng ngạnh, cứng cổ, ngoan cố, ngang ngược, táo bạo. Phá tán, hao hụt. Gây trở ngại cho mọi công việc. Mau chán nản, thiếu bền chí. Ý Nghĩa Phá Toái Với Các Sao KhácLưu Hà, Phá Toái, Phá Quân đồng cung: Mệnh có cách này gọi là Phá Toái Quân Lưỡng Phủ, rất uy hùng, hiển đạt về võ nghiệp, có nhiều chiến tích. Phá Toái đi với Khoa, Quyền: Tốt. Phá Toái đi với Kình, Kỵ, Phá: Có tật, có thể là nói ngọng. Phá Toái đi với Hỏa (Linh) Hình : chết vì ác tật, ác bệnh. Nếu đóng ở cung Tật thì lại ít bệnh, vì Phá Toái chủ sự hao tán, như Đại Hao, Tiểu Hao. ...
Sao Phá Toái
Phụ Tinh, Sao Phá Toái, Ý nghĩa các sao trong Tử Vi

Sao Phá Toái

Hành: HỏaLoại: Hung TinhĐặc Tính: Phá hoại, thất bại, hao tán của cảiÝ Nghĩa Phá Toái Ở Cung MệnhTính TìnhƯơng ngạnh, cứng cổ, ngoan cố, ngang ngược, táo bạo. Phá tán, hao hụt. Gây trở ngại cho mọi công việc. Mau chán nản, thiếu bền chí. Ý Nghĩa Phá Toái Với Các Sao KhácLưu Hà, Phá Toái, Phá Quân đồng cung: Mệnh có cách này gọi là Phá Toái Quân Lưỡng Phủ, rất uy hùng, hiển đạt về võ nghiệp, có nhiều chiến tích. Phá Toái đi với Khoa, Quyền: Tốt. Phá Toái đi với Kình, Kỵ, Phá: Có tật, có thể là nói ngọng. Phá Toái đi với Hỏa (Linh) Hình : chết vì ác tật, ác bệnh. Nếu đóng ở cung Tật thì lại ít bệnh, vì Phá Toái chủ sự hao tán, như Đại Hao, Tiểu Hao. ...