Sao Suy

Sao Suy
Phụ Tinh, Sao Suy, Ý nghĩa các sao trong Tử Vi

Sao Suy

Hành: ThủyLoại: Hung TinhĐặc Tính: Sự sa sút, yếu đuốiPhụ Tinh. Sao thứ 6 trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng.Ý Nghĩa Suy Ở Cung MệnhSao Suy ở Mệnh là người có tài khéo, thích hợp với ngành có sự tỉ mỉ, chính xác, có hoa tay. Sao Suy còn chủ sự suy yếu, sa sút, không thành đạt, yếu đuối về thể xác, bất định, hay lo, đưa đến lao tổn.