Sao Tam Thai

Sao Tam Thai
Phụ Tinh, Sao Tam Thai, Ý nghĩa các sao trong Tử Vi

Sao Tam Thai

Hành: ThủyLoại: Cát TinhĐặc Tính: Khoan hồng, bệ vệ, học hành, khoa giáp, quý hiển, tốt lànhTên gọi tắt thường gặp: ThaiPhụ tinh. Thuộc bộ sao đôi Tam Thai và Bát Tọa. Gọi tắt là bộ sao Thai Tọa.Ý Nghĩa Tam Thai Ở Cung MệnhTướng MạoTam Thai là cằm, phần hạ đỉnh trên tướng mặt.Tính TìnhSao Tam Thai ở Mệnh là người khôn ngoan, phúc hậu, thích thanh nhàn.Ý Nghĩa Tam Thai Với Các SaoTam Thai, Bát Tọa, Mộ: Đây là cách gọi là Mộ trung Bát Tọa, chủ sự quý hiển làm nên, nhất là khi cả ba sao được tọa thủ ở bốn cung Tứ Mộ là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Cách này ở cung Mệnh hay cung Quan là thích hợp. Tam Thai, Bát Tọa, Đào Hoa: Nếu ở cung Quan thì tài đắc quan từ lúc tuổi trẻ, ra làm việc sớm. Việc tiếp giáp Thai, Tọa cũng tốt như Thai Tọa tọa thủ. Ý Nghĩa Tam Thai Ở Cung Phụ MẫuCha mẹ danh giá, c...