Sao Thiên Đức

Sao Thiên Đức
Phụ Tinh, Sao Thiên Đức, Ý nghĩa các sao trong Tử Vi

Sao Thiên Đức

Hành: ThổLoại: Thiện tinhĐặc Tính: Phúc hậu, từ thiện, nhân đạo, có đức hạnh, giải trừ được bệnh tật, tai nạn nhỏÝ Nghĩa Thiên Đức Ở Cung MệnhTính TìnhÔn hòa, nhân hậu, đức hạnh, đẹp nết. Từ bi, từ thiện hay giúp đỡ, làm phúc. Phúc Thọ Tai HọaSao Thiên Đức có thể giải trừ được những bệnh tật nhỏ và tai họa nhỏ, mang lại một số may mắn, hỷ sự. Do đó, sao này giống như các sao Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần, Thiên Quan, Thiên Phúc, Thiếu Âm, Thiếu Dương, Quang Quý, Tả Hữu, Sinh, Vượng. Sự kết hợp càng nhiều giải tinh càng làm tăng hiệu lực cứu giải.Ý Nghĩa Thiên Đức Ở Cung Phụ MẫuCha mẹ nhân hậu, từ thiện, có nghề khéo. Ý Nghĩa Thiên Đức Ở Cung Phúc ĐứcThiên Đức, Nguyệt Đức đồng cung thì họ hàng phúc hậu, mồ mã thuận vị. Ý Nghĩa Thiên Đức Ở Cung Điền TrạchĐi đâu cũng có người giúp đỡ...