Sao Thiên Không

Sao Thiên Không
Phụ Tinh, Sao Thiên Không, Ý nghĩa các sao trong Tử Vi

Sao Thiên Không

Hành: HỏaLoại: Ác TinhĐặc Tính: Trở ngại, lận đận, thất bại, hung nguy, phá tán, gian giảoÝ Nghĩa Thiên Không Ở Cung MệnhTính TìnhSao Thiên Không ở Mệnh là người cẩn thận, hậu trọng, khôn ngoan, thủ đoạn, đa mưu, quyền biến.Phúc Thọ Tai HọaThiên Không chủ sự thất bại trong quan trường, sự chậm thăng trong chức vụ, sự tiêu tán tài lộc. Riêng phái nữ có Thiên Không ở Mệnh thì xui xẻo, bị lụy vì tình.Tuy nhiên, vì là sao phá tán nên Thiên Không ở cung Tật cứu giải được bệnh tật khá mạnh như nhị Hao, Phá Toái...Ý Nghĩa Thiên Không Với Các SaoThiên Không, Đào Hoa: Xảo trá, đa mưu về ái tình, có tài lừa phỉnh phụ nữ hay lôi cuốn nam giới bằng xảo thuật. Có sách cho đó là sự tài hoa, nhưng phải hiểu theo nghĩa xấu. Thiên Không, Hồng Loan: Thích ẩn dật, tu hành. Thiên Không, Phục Binh, Kiếp...