Sao Thiên Quý

Sao Thiên Quý
Phụ Tinh, Sao Thiên Quý, Ý nghĩa các sao trong Tử Vi

Sao Thiên Quý

Hành: ThổLoại: Phúc TinhĐặc Tính: May mắn, tốt lành, gặp quý nhân giúp đỡ.Tên gọi tắt thường gặp: QuýPhụ tinh. Một trong sao bộ đôi Ân Quang và Thiên Quý. Gọi tắt là bộ Quang Quý.Ý Nghĩa Thiên Quý Ở Cung MệnhTính TìnhThiên Quý thủ hay chiếu mệnh:Tính nhân hậu, lòng từ thiện, sự hên, may mắn. Sự thành tín với bạn bè. Sự hiếu để đối với cha mẹ. Sự chung thủy với vợ, chồng. Sự tín ngưỡng nơi đấng linh thiêng, khiếu tụ. Người có Thiên Quý bao giờ cũng có thiện tâm, chính tâm, chủ làm lành, không hại ai cho nên ít bị người hại, tin tưởng vào phúc đức và nhân quả, được thần linh che chở cho một cách vô hình. Đây là sao của những đệ tử nhà Nho, nhà Phật.Người có Thiên Quý thủ mệnh có yếu tố nội tâm để trở thành phật tử hay ít ra là cư sĩ. Ở ngoài đời thì là bậc quân tử, được thiên hạ quý c...