Sao Thiên Sứ

Sao Thiên Sứ
Phụ Tinh, Sao Thiên Sứ, Ý nghĩa các sao trong Tử Vi

Sao Thiên Sứ

Hành: ThủyLoại: Hung TinhĐặc Tính: Hao tán, tai nạn, trở ngại, thị phi, khẩu thiệt, quan tụng.Sao Thiên Sứ đóng ở vị trí cố định là cung Tật. Sao này là hung tinh, chỉ dùng để xem hạn, đặc biệt là tiểu hạn, chớ không có ý nghĩa lắm trên toàn cuộc đời. Thành thử, bao giờ cần giải đoán vận hạn, thì mới nên lưu ý đến vị trí và sự hội tụ của Thiên Sứ với các sao khác.Thiên Sứ có nghĩa là buồn thảm, xui xẻo, không may, ngăn trở mọi công việc, mang lại tang thương, bệnh tật, tai họa. Ý nghĩa này chỉ có khi xét vận hạn.Ý Nghĩa Thiên Sứ Ở Cung HạnThiên Sứ, Kình Dương, Hỏa Tinh, Thiên Riêu, Cự Môn: Hại của, hại người. Thiên Thương, Thiên Sứ: Hay ốm đau (Thiên Sứ) hay rắc rối vì hạn. Thiên Sứ, Thiên Cơ, Cự Môn, Thiên Hình: Kiện tụng. Thiên Sứ, Thái Tuế: Chết nếu đại hạn xấu. Thiên Sứ, Thiên K...
Sao Thiên Sứ
Phụ Tinh, Sao Thiên Sứ, Ý nghĩa các sao trong Tử Vi

Sao Thiên Sứ

Hành: ThủyLoại: Hung TinhĐặc Tính: Hao tán, tai nạn, trở ngại, thị phi, khẩu thiệt, quan tụng.Sao Thiên Sứ đóng ở vị trí cố định là cung Tật. Sao này là hung tinh, chỉ dùng để xem hạn, đặc biệt là tiểu hạn, chớ không có ý nghĩa lắm trên toàn cuộc đời. Thành thử, bao giờ cần giải đoán vận hạn, thì mới nên lưu ý đến vị trí và sự hội tụ của Thiên Sứ với các sao khác.Thiên Sứ có nghĩa là buồn thảm, xui xẻo, không may, ngăn trở mọi công việc, mang lại tang thương, bệnh tật, tai họa. Ý nghĩa này chỉ có khi xét vận hạn.Ý Nghĩa Thiên Sứ Ở Cung HạnThiên Sứ, Kình Dương, Hỏa Tinh, Thiên Riêu, Cự Môn: Hại của, hại người. Thiên Thương, Thiên Sứ: Hay ốm đau (Thiên Sứ) hay rắc rối vì hạn. Thiên Sứ, Thiên Cơ, Cự Môn, Thiên Hình: Kiện tụng. Thiên Sứ, Thái Tuế: Chết nếu đại hạn xấu. Thiên Sứ, Thiên K...