Sao Triệt

Sao Triệt Không
Phụ Tinh, Sao Triệt, Ý nghĩa các sao trong Tử Vi

Sao Triệt Không

Loại: Tùy TinhĐặc Tính: Bế tắc, chướng ngại, chặn đứng.Phụ Tinh. Tên gọi đầy đủ là Triệt Lộ Không Vong. Một trong 4 sao của bộ Tứ Không là Thiên Không, Địa Không, Tuần Không, Triệt Không.Ý Nghĩa Của Tuần TriệtTác dụng của Tuần, Triệt có tính cách toàn diện, không có biệt lệ, tức là hai sao này chi phối tất cả các sao đồng cung và tất cả các cung có Tuần, Triệt án ngữ, không vị nể một sao nào hay một cung nào. Tuy nhiên, có sự phân biệt ít nhiều ý nghĩa của hai sao này, từ đó, có ảnh hưởng trên sự luận đoán:Sự Khác Biệt Ý Nghĩa Giữa Tuần, Triệt:Tuần là Ám Tinh, Triệt là Không Tinh. Như vậy, ý nghĩa Tuần tất nhiên nhẹ hơn Triệt. Tuần báo hiệu sự trắc trở, khó khăn còn Triệt báo hiệu sự bế tắc, chướng ngại lớn, sự lụn bại nặng nề.Tuần ảnh hưởng suốt đời, còn Triệt chỉ mạnh cho đến khoảng...
Sao Triệt Không
Phụ Tinh, Sao Triệt, Ý nghĩa các sao trong Tử Vi

Sao Triệt Không

Loại: Tùy TinhĐặc Tính: Bế tắc, chướng ngại, chặn đứng.Phụ Tinh. Tên gọi đầy đủ là Triệt Lộ Không Vong. Một trong 4 sao của bộ Tứ Không là Thiên Không, Địa Không, Tuần Không, Triệt Không.Ý Nghĩa Của Tuần TriệtTác dụng của Tuần, Triệt có tính cách toàn diện, không có biệt lệ, tức là hai sao này chi phối tất cả các sao đồng cung và tất cả các cung có Tuần, Triệt án ngữ, không vị nể một sao nào hay một cung nào. Tuy nhiên, có sự phân biệt ít nhiều ý nghĩa của hai sao này, từ đó, có ảnh hưởng trên sự luận đoán:Sự Khác Biệt Ý Nghĩa Giữa Tuần, Triệt:Tuần là Ám Tinh, Triệt là Không Tinh. Như vậy, ý nghĩa Tuần tất nhiên nhẹ hơn Triệt. Tuần báo hiệu sự trắc trở, khó khăn còn Triệt báo hiệu sự bế tắc, chướng ngại lớn, sự lụn bại nặng nề.Tuần ảnh hưởng suốt đời, còn Triệt chỉ mạnh cho đến khoảng...