Sao Trực Phù

Sao Trực Phù
Phụ Tinh, Sao Trực Phù, Ý nghĩa các sao trong Tử Vi

Sao Trực Phù

Hành: KimLoại: Ác TinhĐặc Tính: Tật bệnh.Phụ tinh. Sao thứ 12 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù.Ý Nghĩa Sao Trực Phù Ở Cung MệnhSao Trực Phù ở Mệnh là người trực tính, ăn ngay nói thẳng, cho nên dễ bị đụng chạm, mếch lòng, hay bị rắc rối, bị ngăn trở mọi việc, sức khỏe kém, hay bị bệnh tật, lúc nhỏ èo uột, khó nuôi.