Sao Tử

Sao Tử
Phụ Tinh, Sao Tử, Ý nghĩa các sao trong Tử Vi

Sao Tử

Hành: ThủyLoại: Ác TinhĐặc Tính: Đa sầu, đa cảm, buồn phiền, thăng trầm, kín đáo.Sao thứ 8 trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng.Ý Nghĩa Của Sao TửThâm trầm, kín đáo. Hay suy nghĩ sâu xa, tính toán kỹ lưỡng, có kế hoạch. Đa sầu đa cảm, bi quan. Làm giảm phúc thọ, chủ sự chết chóc, tang thương, sầu thảm. Ý Nghĩa Sao Tử Ở Các Cung Tài Bạch, Điền TrạchCó tiền của bí mật. Có quí vật chôn giấu. Có khả năng giữ của, tính cẩn thận khi xài, cần kiệm nếu không nói là hà tiện. Ý Nghĩa Sao Tử Ở Các Cung Phúc Đức, Tử TứcTử, Tuyệt, Tường, Binh: Trong họ có người chết trận hay bị ám sát. Làm giảm số con cái. ...
Sao Tử
Phụ Tinh, Sao Tử, Ý nghĩa các sao trong Tử Vi

Sao Tử

Hành: ThủyLoại: Ác TinhĐặc Tính: Đa sầu, đa cảm, buồn phiền, thăng trầm, kín đáo.Sao thứ 8 trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng.Ý Nghĩa Của Sao TửThâm trầm, kín đáo. Hay suy nghĩ sâu xa, tính toán kỹ lưỡng, có kế hoạch. Đa sầu đa cảm, bi quan. Làm giảm phúc thọ, chủ sự chết chóc, tang thương, sầu thảm. Ý Nghĩa Sao Tử Ở Các Cung Tài Bạch, Điền TrạchCó tiền của bí mật. Có quí vật chôn giấu. Có khả năng giữ của, tính cẩn thận khi xài, cần kiệm nếu không nói là hà tiện. Ý Nghĩa Sao Tử Ở Các Cung Phúc Đức, Tử TứcTử, Tuyệt, Tường, Binh: Trong họ có người chết trận hay bị ám sát. Làm giảm số con cái. ...