Sao Tuần

Sao Tuần Không
Phụ Tinh, Sao Tuần, Ý nghĩa các sao trong Tử Vi

Sao Tuần Không

Loại: Ám tinhĐặc Tính: Sự trắc trở, dai dẳng, xoay trở bao giờ cũng chậm chạp.Phụ Tinh. Tên gọi đầy đủ là Tuần Trung Không Vong. Một trong 4 sao của bộ Tứ Không là Thiên Không, Địa Không, Tuần Không, Triệt Không.Ý Nghĩa Tuần Ở Cung MệnhTuổi trẻ lận đận, nghèo, cực, bôn ba, đau ốm. Có thể mồ côi sớm hay sớm ra đời để lập nghiệp. Sinh bất phùng thời. Nếu vô chính diệu có Tứ hay Tam Không thì làm nên danh phận nhưng không bền, tuổi niên thiếu vất vả. Ý Nghĩa Tuần Ở Cung Phụ MẫuCha mất sớm, nhất là nếu Nhật, Nguyệt lạc hãm hay bị Không Kiếp chiếu. Cần cân nhắc với hai sao Nhật, Nguyệt và cung Phụ mẫu có Tuần, Triệt.Ý Nghĩa Tuần Ở Cung Phúc ĐứcPhúc đức bị trục trặc trên phương diện nào đó. Triệt, Dương: Dòng họ thất tự, phải lập con nuôi. Ý Nghĩa Tuần Ở Cung Quan LộcCông danh lận đận, khó ...