Sao Tuế Phá

Sao Tuế Phá
Phụ Tinh, Sao Tuế Phá, Ý nghĩa các sao trong Tử Vi

Sao Tuế Phá

Hành: HỏaLoại: Bại TinhĐặc Tính: Trở ngại, phá tán.Phụ tinh. Sao thứ 7 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù.Ý Nghĩa Tuế Phá Ở Cung MệnhCơ Thể:Tuế Phá là bộ răng. Tuế Phá gặp Thiên Khốc, Thiên Hư thì đau răng, sâu răng, hư răng. Ở cung Mệnh có Tuế Phá thì răng xấu, hay đau.Tính TìnhSao Tuế Phá ở cung Mệnh thì tính tình ngang ngược, cứng đầu, nghịch ngợm, phá tán.Ý Nghĩa Tuế Phá Và Các Sao KhácTuế Phá, Thiên Riêu, Thiên Đồng, Triệt: Rụng răng sớm. Tuế Phá, Thiên Riêu ở cung Mệnh: Chơi bời lếu láo, du đãng. Tuế Phá ở cung Tử Tức: Con ngỗ nghịch, khó dạy, phá của. Tuế Phá ở cung Thiên Di: Hay khích bác, châm chọc kẻ khác, tính ưa phá, trêu, mất dạy. Tuế Ph...