Sao Tuyệt

Sao Tuyệt
Phụ Tinh, Sao Tuyệt, Ý nghĩa các sao trong Tử Vi

Sao Tuyệt

Hành: ThổLoại: Hung TinhĐặc Tính: Sự tiêu diệt, bế tắc, chấm dứt, khô cạn, ngăn trở công danh.Sao thứ 10 trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng.Ý Nghĩa Tuyệt Ở Cung MệnhTính TìnhCung Mệnh có sao Tuyệt là người khôn ngoan, đa mưu túc trí, có tay nghề đặc sắc.Phúc Thọ Tai HọaSao Tuyệt là hung tinh, chủ sự bại hoại, tiêu tán, khô cạn, làm bế tắc mọi công việc và chiết giảm phúc thọ.Ý Nghĩa Tuyệt Với Các Sao KhácTuyệt ở cung Mệnh là người khôn ngoan, đa mưu túc trí. Tuyệt Hao: Xảo quyệt, keo kiệt và tham lam. Tuyệt Tứ Không: Rất thông minh, học một biết mười. Tuyệt, Hỏa Tinh, Tham Lang, Thiên Hình: Hiển hách lẫy lừng. Tuyệt, Thiên Riêu, Hóa Kỵ: Chết đuối. Tuyệt, Thiên Mã ở Hợi: Ngựa c...