Uncategorized

297.-Lá số và cuộc đời của nữ nghệ sĩ Bích Huyền-KHHB 73 A2
Uncategorized

297.-Lá số và cuộc đời của nữ nghệ sĩ Bích Huyền-KHHB 73 A2

LÁ SỐ VÀ CUỘC ĐỜI CỦA NỮ NGHỆ SĨ BÍCH HUYỀN (Ca sĩ Tân nhạc, diễn viên thoại kịch, ban Tuổi Xanh) Sinh năm Đinh Dậu Ngày 9 tháng 3, giờ Tý Âm Nữ, Hoả Mệnh, Hoả Lục Cục. Luận đoán Thiên CơLuận về Mệnh, Thân, Cục Hoả mệnh, Hoả cục, Thân, Mệnh đồng cung tại Thìn thuộc Thổ, có Tuần lâm Hoả địa án ngữ, là hợp số, và Tuần ở đây còn hạn chế bớt tính chất lẳng lơ của Liêm Trinh thủ Mệnh ngộ Xương, Khúc giúp cho đương số trở thành duyên dáng, và hội với Vũ Khúc, Thanh Long, Long Đức, Lưu Hà là có năng khiếu về ca nhạc và diễn xuất. Mệnh có Thiên Phủ gặp Phục Binh đồng cung, là biểu tượng của kho nhà trời có người núp bên trong để dắt trộm vào, nhờ Tuần bao vây, bên ngoài có Thiên Tướng, Hữu Bật, Tướng Quân là những tay võ dũng hội với Thất Sát, thành thử kho trời cũng không bị cạn. Tu...
Chương 25 – Luận hành vận
Uncategorized

Chương 25 – Luận hành vận

Nguyên văn: Phương pháp luận vận và xem mệnh cũng không khác nhau. Xem mệnh lấy can chi tứ trụ phối với hỷ kị nguyệt lệnh, còn thủ vận thì lại lấy can của vận phối hỷ kị Bát tự. Cho nên ở hành vận, mỗi vận là một chữ, tất lấy chữ này phối với can chi trong mệnh để thống nhất xem toàn cục, là hỷ hay là kỵ, cát hung phân rõ ra. Từ chú thích: Phú quý xác định ở mệnh, còn cùng đường hay hanh thông là ở vận, mệnh ví như hạt giống cây, còn vận như thời tiết làm hoa nở hay hoa rụng. Tuy mệnh tốt mà không gặp thời, như anh hùng không có đất dụng võ, ngược lại cũng có bát tự bình thường mà vận bổ trợ được khiếm khuyết mệnh cục thì cũng có thể thừa cơ quật khởi. Thế mới nói “Mệnh tốt không bằng vận tốt”. Phương pháp xem mệnh thủ dụng có lẽ không ngoài các phương pháp Phù Ức, Khử Bệnh, ...
Chương 26 – Luận hành vận thành cách, biến cách
Uncategorized

Chương 26 – Luận hành vận thành cách, biến cách

Nguyên văn: Cách cục của mệnh hình thành từ Bát tự, nhưng khi phối với vận, cũng tùy đó mà thành cách hay biến cách. Khi thành cách, biến cách, so với hỷ kị thì họa phúc cũng tăng mạnh. Từ chú thích: Cách cục của bát tự có Thành cách và Không thành cách. Gặp vận phối hợp liền biến hóa, hỷ kị hay họa phúc không theo thường lý mà suy đoán được, do đó, hành vận trợ dụng hay hại dụng cũng khác theo. Chỉ có điều loại mệnh-vận này không thường thấy, như tứ trụ của một người cùng quê Diêu Văn Phu: Tân Mùi/ Giáp Ngọ/ Bính Thân/ Mậu Tuất Quý Tị- Nhâm Thìn- Tân Mão- Canh Dần- Kỷ Sửu- Mậu Tý Nguyệt lệnh Dương nhận, Bính đóng ở chi Thân, vượng mà bất vượng, tuy lấy Thực thần làm dụng, e rằng rốt cuộc khí thế không đủ. Đến vận Dần, cách cục liền biến hóa, Dần Ngọ Tuất tam hợp, thân vượng ...
Chương 27 – Luận phân biệt hỷ kị của can và chi
Uncategorized

Chương 27 – Luận phân biệt hỷ kị của can và chi

Luận phân biệt hỷ kị của can và chi Nguyên văn: Hỷ hay kị tuy đều có ở chi và can nhưng can chủ thiên, động và nhiều hứa hẹn tiến triển; còn chi chủ địa, tĩnh mà ẩn tàng chờ thời, can chỉ một mà chi tàng nhiều, là phúc hay hoạ lẽ nào không có phân biệt? Từ chú thích: Lưỡng can không song hành, lưỡng chi cũng không song hành, tiết Hành vận đã đề cập rồi, vận lấy phương làm trọng, tức phương hướng của Địa chi, như Dần Mão Thìn đông phương, Tị Ngọ Mùi nam phương, Thân Dậu Tuất tây phương, Hợi Tý Sửu bắc phương. Hành vận thập niên hợp luận, Canh Dần Canh Ngọ, kim bất thông căn, khí mộc hỏa làm trọng; Bính Tý Bính Thân, hỏa bất thông căn, khí kim thủy làm trọng. Nếu Canh Thìn Tân Sửu, kim được thổ sinh, Bính Dần Đinh Mão, hỏa được mộc sinh, tức lực của can mạnh. Đây là tổng luận ...
Chương 28 – Luận hỷ kị thần tàng trong chi gặp vận thấu ra thanh thuần
Uncategorized

Chương 28 – Luận hỷ kị thần tàng trong chi gặp vận thấu ra thanh thuần

Nguyên văn: Hỷ kị thần là thiên can tàng trong chi so với hỷ kị thần thiên can cơ bản có sự khác biệt, khi vận gặp thấu thanh, vốn đang tĩnh nằm đợi thời, thì chính là lúc dụng được nó, ứng nghiệm của hỷ kị sẽ thấy ngay. Vậy thấu thanh là gì? Đó là, giả như Giáp dụng Dậu Quan, gặp Thìn Mùi tức là Tài, mà vận thấu Mậu; gặp Ngọ Mùi tức là Thương, mà vận thấu Đinh. Từ chú thích: Trong nguyên cục tàng các thần không đồng nhất, là hỷ là kị, tĩnh lặng chờ thời gặp được vận dẫn xuất thì cái dụng mới thành hiện thực. Như tứ trụ Khang Hữu Vi bên trên, nguyên cục Đinh Kỷ tàng trong Ngọ, vận gặp chữ Kỷ thì Kỷ thổ dẫn xuất đắc dụng, lực Quan Sát chế Nhận mới biểu lộ rõ ràng. Nếu hai chi mệnh và vận hội thành cục cũng luận thanh thuần. Như Giáp dụng Dậu Quan, bản mệnh có Ngọ, mà vận gặp ...
Chương 29 – Luận Câu nệ vào cách cục
Uncategorized

Chương 29 – Luận Câu nệ vào cách cục

Nguyên văn: Bát tự Dụng thần chuyên dựa vào nguyệt lệnh, nguyệt lệnh không có Dụng thần thì từ từ tìm cách cục. Nguyệt lệnh là gốc, ngoại cách là ngọn. Người nay không phân nặng nhẹ mà câu nệ cách cục, tức bỏ thực tìm hư. Từ chú thích: Khi xem mệnh, thường đem tám chữ lần lượt phối hợp can, chi, kết thành một khối để chọn ra đầu mối then chốt trong đó, không thể bỏ qua một chữ nào. Nguyệt lệnh là khí đang vượng, vượng suy tiến thoái cần phải dựa vào đó mà định (xem lại tiết Dụng thần). Tức là nguyệt lệnh không có dụng thần mà chọn ngoại cách, cũng đã có bài viết đã bàn rồi, phải hợp với lẽ ngũ hành mới có thể chọn bằng không chỉ là mảnh ghép lộn xộn, không hoàn toàn tin cậy. Người nay hiểu biết nửa vời, lại không để tâm nghiên cứu, thấy một vài chữ giống nhau liền cho là hợp ...
Chương 30 – Luận về việc “nghe nhầm truyền sai”
Uncategorized

Chương 30 – Luận về việc “nghe nhầm truyền sai”

Nguyên văn: Bát tự vốn có định lý, không hiểu được lý liền sinh dị đoan (thuyết bậy bạ, quái đản), nghe bừa nói bậy, không thể nào cản nổi. Như khi luận can chi, không hiểu lý âm dương mà dùng ca quyết thể tượng trong sách thông tục mà xác luận; luận cách cục thì không “chuyên tầm nguyệt lệnh”, mà câu nệ dùng đến ngoại cách rồi biến hóa sôi động (cố theo cái biến đổi ngoài cách cục); luận về sinh khắc thì không xét kỹ hỷ kị mà cứ tổn thương cái vượng và phù cái nhược, suy yếu làm định pháp; luận hành vận thì không thấy trong cái giống cũng có điểm khác biệt, cứ thấy can chi tương đồng liền cho là cùng một trường hợp. Từ chú thích: Định lý bát tự chính là lý sinh khắc chế hóa của ngũ hành, không nghiên cứu một cách khiêm tốn mà lại “tiên nhập vi chủ” (tư tưởng, lý thuyết nào v...
Chương 31 – Luận Chính Quan
Uncategorized

Chương 31 – Luận Chính Quan

Nguyên văn: Khắc ta là Quan, tuy so tính chất với Thất Sát có khác biệt nhưng chung quy vẫn mang ý nghĩa bị đối phương khắc chế, tại sao (Quan) cần tránh hình xung phá hại, để tôn kính nó ư? Lẽ nào một mực cho rằng đời người trong trời đất không chịu lẽ uốn nắn, sửa mình thì mới hợp lẽ tôn kính, đến như vua còn phải noi theo thiên tổ nữa mà. Chính Quan phân rõ ra ứng với bậc chí tôn, như quốc gia thì có vua, ở nhà thì là bản thân ta, hình xung phá hại như là kẻ dưới phạm lỗi với bề trên, ôi như thế có được không! Từ chú thích: Quan và Sát cùng là vật khắc chế ta, còn khác về phối hợp âm dương, cho nên phép dùng chúng đại đồng tiểu dị. Như thân cường Quan khinh, nên dụng Tài sinh Quan; thân nhược Quan nhiều (trọng), nên dụng Ấn hóa Quan, cách dùng đối với Quan hay Sát trong tr...
Chương 32 – Luận Chính Quan thủ vận
Uncategorized

Chương 32 – Luận Chính Quan thủ vận

Chương 32. Luận Chính Quan thủ vận (Bàn về việc áp dụng Chính quan cách vào vận hạn) Nguyên văn: Nguyên lý Chính quan cách chọn vận thì mỗi Bát tự có cách luận riêng biệt, lý lẽ rất tinh tế, phương pháp thì rất linh hoạt, chỉ có thể nói tóm lược. Bát tự mỗi người biến hóa khác nhau, không thể câu chấp được. Từ chú thích: Cùng là cách Quan dụng Tài sinh nhưng thủ vận bất đồng, nguyên nhân vì sao, vì bát tự ngoài dụng thần, hỉ thần, kỵ thần ra còn có “nhàn thần”, dụng thần hỉ kỵ có thể định còn nhàn thần thì vô định. Như Quan dụng Tài sinh, thì Chính Quan là Dụng thần; Tài là Hỉ thần và Thương quan là Kị thần. Mà trong bát tự vốn xen lẫn nhàn thần thì (cách cục) bất nhất; vị trí phối hợp của địa chi cũng không nhất định (chi đóng trước, chi đóng sau). Cho nên mỗi bát tự có mỗi ...
Chương 34 – Luận Tài thủ vận
Uncategorized

Chương 34 – Luận Tài thủ vận

Chương 34. Luận Tài thủ vận Nguyên văn:Tài cách thủ vận, tức lấy Tài cách đã định cục rồi phân ra để phối với vận. Trường hợp Tài vượng sinh Quan, vận hỷ thân vượng Ấn thụ, bất lợi Thất Sát, Thương Quan; nếu (Tài) sinh Quan rồi sau vận thấu Ấn, gặp Thương Quan cũng không hại lắm. Còn như (Tài) sinh Quan mà kèm theo Thực phá hỏng cục, thì vận hỉ Ấn thụ, còn như gặp Sát phản lại là tốt lành. Từ chú thích:Tài vượng sinh Quan, tương tự Chính Quan cách; hoặc nguyệt lệnh là chính Quan, hoặc nguyệt lệnh là Tài mà thôi. Tài Quan vượng mà thân khinh, vận hỉ thân vượng Ấn thụ; Tài Quan khinh còn thân vượng thì thích hợp vận Tài Quan. Thất Sát làm hỗn cục hoặc Thực Thương ngăn cản Quan đều là kị cả. Như: Nhâm thân / Nhâm Tý / Mậu ngọ / Ất mãoĐại vận: Quý Sửu – Giáp Dần – Ất Mão – Bính T...
Uncategorized

Chương 35. Luận Ấn thụ

Chương 35. Luận Ấn thụ Nguyên văn: Ấn thụ cách hỷ sinh thân, chính Ấn cách hay thiên Ấn cách đều là mỹ cách, cho nên hai cách Tài và Ấn không phân thiên chính, đều gom thành một mà bàn. Ấn thụ cách cục cũng không đồng nhất, trường hợp Ấn mà thấu Quan, Chính quan không độc thủ sinh Ấn, tức có thể làm dụng, cũng khác trường hợp dụng Sát. Cho nên Thân vượng Ấn cường, không phải băn khoăn quá mức, miễn là Quan tinh thanh thuần, như mệnh Trương Tham chính: Bính Dần / Mậu Tuất / Tân Dậu / Mậu Tý, thuộc trường hợp này. Từ chú thích:Quan và Ấn, tương tự như Tài và Quan, hoặc Tài và Thực thần, đều tương hỗ làm dụng, trường hợp dùng duy nhất một trong thập thần rất hiếm gặp, chỉ khác ở hành vận hỷ hay kị mà thôi. Trường hợp Ấn thấu Quan, Thân cường dụng Quan, hỷ Tài sinh Quan, Thân vượ...
Chương 38. Luận Thực thần thủ vận
Uncategorized

Chương 38. Luận Thực thần thủ vận

Như mệnh của Thư Thượng thư: Sát Thương Nhật chủ Sát Đinh Hợi Nhâm Tý Tân Tị Đinh Dậu Nhâm, Giáp Quý Bính,Mậu,Canh Tân Thương,Tài Thực Quan,Ấn,Kiếp Tỉ Mộc dục Trường sinh Tử Lộc Đại vận: Tân Hợi/Canh Tuất/Kỉ Dậu/Mậu Thân/Đinh Mùi/Bính Ngọ Kim Thủy Thực Thần dụng Sát, cùng kim thủy Thương quan dụng Quan là giống nhau, đều là điều hậu cả. Dụng thần là Quan tinh thì vận cũng hỉ Tài Quan. Như tạo này, vận Kỷ Dậu, Mậu Thân là đất Ấn Kiếp, mà nói không có vinh nhục, mà Đinh Mùi, Bính Ngọ là tốt nhất, Ất Tị Giáp Thìn ba vận cũng tốt. Cái Nguyên cục là kim hàn thủy lạnh, không phải có thể gánh lấy mà lý lẽ vậy, lại như Mệnh của Tiền Tham chính: Thực Ấn Nhật chủ Thực Bính Ngọ Quý Tị Giáp Tý Bính Dần Đinh,Kỷ Bính,Mậu,Canh Quý Giáp,Bính,Mậu Thương,Tài Thực,T.Tài,Sát Ấn Tỉ,Thực,T.Tài...
Chương 46. Luận Kiến Lộc, Nguyệt Kiếp thủ vận
Uncategorized

Chương 46. Luận Kiến Lộc, Nguyệt Kiếp thủ vận

Nguyên văn: Lộc Kiếp thủ vận, tức lấy Lộc Kiếp thành cục, phân ra mà phối hợp. Lộc Kiếp dụng Quan, có Ấn hộ thì hỉ Tài, sợ gặp hợp Quan tinh, sợ lạm dụng Thất Sát. Thương thực không thể thành hại, Tỉ Kiếp không đến thành hung. Từ chú: Nguyệt lệnh Lộc Kiếp không thể là dụng, tùy tứ trụ phối hợp, dụng Tài Quan Thực thương, tức là cùng với luận Tài Quan Thực thương thủ vận là giống nhau. Dụng Quan có Ấn hộ, thì Quan tinh kỵ Thương và Quan Ấn cùng thấu, lấy Ấn chế Thương hộ Quan làm dụng vậy. Lộc Kiếp thấu Ấn, nhật nguyên tất vượng, cho nên lấy Tài sinh Quan, kỵ Quan tinh bị hợp khứ, hoặc Thất Sát hỗn tạp, nguyên cục thấu Ấn, cho nên Thực thương không thể làm hại; Kiếp Tỉ tuy không phải là vận tốt, nhưng nguyên cục thấu Quan thì Kiếp Tỉ cũng không nhất định là hung vậy. Như mện...
Chương 48. Phụ luận, Tạp cách thủ vận
Uncategorized

Chương 48. Phụ luận, Tạp cách thủ vận

Đảo Xung cách Tỉ Tỉ Nhật chủ Tỉ Mậu Ngọ Mậu Ngọ Mậu Ngọ Mậu Ngọ Đinh,Kỷ Đinh,Kỷ Đinh,Kỷ Đinh,Kỷ Ấn,Kiếp Ấn,Kiếp Ấn,Kiếp Ấn,Kiếp Đế vượng Đế vượng Đế vượng Đế vượng Đại vận: Kỉ Mùi/Canh Thân/Tân Dậu/Nhâm Tuất/Quý Hợi/Giáp Tý Lưỡng thần ( Mậu và Ngọ) thành tượng. Cả 2 khí thế nghiêng về hỏa thổ, là Tòng vượng cách. Kim vận là tốt nhất, nhưng mà “Hỏa viêm thổ táo” ( Hỏa nóng đất khô) rút cuộc sợ thiên khô thì cần có thủy thổ để hộ vệ. Như vận Canh Thìn, Tân Sửu, đều tốt. Nếu gặp thủy vận, giống như lấy một chén nước ở xa mà cứu giúp cái xe chưa đầy củi lửa vậy. Lập tức gặp tai nạn ngay. Chỗ Đảo Xung rất kỵ Điền thực, tức là ý này vậy. Mộc vận tính chống lại thổ, thêm lửa cho hỏa cũng là không thích hợp vậy. Kiêu T.Tài Nhật chủ Kiêu Giáp Dần Canh Ngọ Bính Ngọ Giáp Ngọ Giáp,Bí...
Chương 42. Luận Thương quan thủ vận
Uncategorized

Chương 42. Luận Thương quan thủ vận

Chương 42. Luận Thương quan thủ vận Nguyên văn: Thương quan thủ vận, tức lấy Thương quan chỗ thành cục rồi phân ra mà phối hợp. Thương quan dụng Tài, Tài vượng thân nhẹ, thì lợi ở Ấn Tỉ. Thân cường Tài nhẹ, thì hỉ Tài vận, Thương quan vận cũng tốt. Từ chú: Trong bát cách, thì cách Thương quan là biến hóa nhiều nhất, thủ vận cũng nhiều biến hóa ( Xem lại Tiết Phối khí hậu được mất). Thương Quan cùng Thực thần là giống nhau vậy. Thương quan sinh Tài, là chính cách vậy. Lấy thân khinh, trọng, xu hướng là khác nhau. Như mệnh của Sử Xuân Phương: T.Tài Kiếp Nhật chủ Thực Nhâm Ngọ Kỷ Dậu Mậu Ngọ Canh Thân Đinh,Kỷ Tân Đinh,Kỷ Canh,Mậu,Nhâm Ấn,Kiếp Thương quan Ấn,Kiếp Thực,Tỉ,T.Tài Đế vượng Tử Đế vượng Bệnh Đại vận: Canh Tuất/Tân Hợi/Nhâm Tý/Quý Sửu/Giáp Dần/Ất Mão Giờ Canh Thân ...