Chương 11: Lưu Thời Hạn

Sau khi đã biết lưu nhật hạn của tháng định xem ở cung nào bắt đầu kể ngay cung đó là giờ Tý, rồi lần lượt theo chiều thuận, đếm Tý, Sửu, Dần, Mão,… mỗi cung là một giờ theo hàng Chi.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)