Chương 16: Đại Vận

Đại Vận trong lá số Tử Vi là chỉ cát hung và họa phúc trong 10 năm của mỗi người.

chuong 16 dai van 5ec2dec94af46

I. Đại Vận ( Vận 10 Năm )

Vận 10 Năm của một Lá Số Tử Vi được tính như sau:

– Bắt đầu từ Cung Mệnh, tùy theo Cục mà chúng ta có thể xác định được số tuổi để bắt đầu Đại Vận Thứ Nhất.

– Tiếp đó nếu là Dương Nam – Âm Nữ vòng đi của Đại Vận sẽ theo chiều thuận kim đồng hồ.

– Nếu là Âm Nam, Dương Nữ vòng đi của Đại Vận sẽ theo chiều nghịch kim đồng hồ.

Ví dụ : – Lá Số Tử Vi trên sẽ được tính Đại Vận như sau:

 • Cục của đương số là Mộc Tam Cục nên Số Tuổi để bắt đầu là : 3
 • Đương số là Âm Nữ nên vòng của Đại Vận sẽ đi theo chiều thuận kim đồng hồ.

– Sau khi đã xác định xong, chúng ta sẽ ghi:

 • Số 3 vào cung Mệnh. ( Từ 3 tuổi đến 12 tuổi )
 • Số 13 vào cung Phụ Mẫu. ( Từ 13 tuổi đến 22 tuổi )
 • Số 23 vào cung Phúc Đức. ( Từ 23 tuổi đến 32 tuổi )
 • Số 33 vào cung Điền Trạch. ( Từ 33 tuổi đến 42 tuổi )
 • Số 43 vào cung Quan Lộc. ( Từ 43 tuổi đến 52 tuổi )
 • Số 53 vào cung Nô Bộc. ( Từ 53 tuổi đến 62 tuổi )
 • Số 63 vào cung Thiên Di. ( Từ 63 tuổi đến 72 tuổi )
 • Số 73 vào cung Tật Ách. ( Từ 73 tuổi đến 82 tuổi )
 • Số 83 vào cung Tài Bạch. ( Từ 83 tuổi đến 92 tuổi )
 • Số 93 vào cung Tử Nữ. ( Từ 93 tuổi đến 102 tuổi )
 • Số 103 vào cung Phu Thê ( Từ 103 tuổi đến 112 tuổi )
 • Số 113 vào cung Huynh Đệ ( Từ 113 tuổi đến 122 tuổi )

II. Sự Dịch Chuyển Cung Của Các Đại Vận

Chúng ta đã biết Đại Vận đầu tiên ( từ 3 tuổi đến 12 tuổi ) sẽ ở cung Mệnh và đến Đại Vận thứ hai ( từ 13 tuổi đến 22 tuổi ) thì sẽ ở cung Phụ Mẫu. Tuy nhiên khi bước sang Đại Vận thứ hai thì cung Mệnh sẽ thế chỗ cho cung Phụ Mẫu Gốc và cung Mệnh Gốc sẽ thành cung Huynh Đệ. Điều này được gọi là Sự Dịch Chuyển Cung Của Các Đại Vận.

Chúng ta cần phải lưu ý một điều là cung Mệnh Gốc vẫn đảm bảo được tính chất và chức năng của nó, việc dịch chuyển cung chỉ thể hiện sự thay đổi của thời gian chứ không có nghĩa cung Mệnh Đại Vận có thể thay thế hoàn toàn được cung Mệnh Gốc.

Hiểu đơn giản hơn rằng nếu cung Mệnh Gốc thể hiện rằng ta là một người thông minh, khi đi đến đại vận thứ hai và cung Mệnh Đại Vận thể hiện chúng ta không được thông minh thì phải hiểu rằng tố chất thông minh của chúng ta chỉ không được phát huy toàn diện trong 10 năm ấy mà thôi.

Ví Dụ

chuong 16 dai van 5ec2dec9d3776

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)