Cung Phối tốt

Lá số có cách cục vượng phu ích tử.

1. Ác tinh – Vi (Tử) – Tam hóa: hôn phối anh hùng

2. Ác tinh – Lộc – Mã – Khoa – Quyền – Tử Vi: chồng anh hùng

3. Đào Hồng Nguyệt đức Lộc: vợ chồng giàu sang

4. Thái Âm sáng Văn khúc: Thiềm cung triết quế

5. Đẩu quân cư thê: vợ giàu có, ương ngạnh, hà tiện

6. Đồng Mã Lộc Tử Phủ: vượng phu ích tử

7. Đồng lương cư Dần Thân: Chồng quan tước

8. Hóa quyền tại Phu: chồng danh giá

9. Hồng – Hỉ – Tướng: chồng danh giá

10. Lộc – Mã – Thanh Long: lấy chồng phú quý

11. Lộc Quyền cư Phối: giàu sang

12. Long Phượng Hồng Lộc: giàu có

13. Lộc tồn: hôn phối muộn mới tốt

14. Long Phượng Tướng: vợ đảm đang

15. Long Phượng Tả Hữu: chồng con quý

16. Long Phượng Quang Quý: chồng phú quý

17. Loan Tướng cư Phu: chồng danh giá

18. Mã ngộ Tràng sinh: hôn phối tốt, trường thọ

19. Mã ngộ Nhật miếu: có của hồi môn lớn

20. Mã – Sinh – Lộc: hôn phối buôn bán tốt, giàu có

21. Mã – Quang – Đồng – Nguyệt đức: hôn phối giàu, kiêu hãnh

22. Nhật – Lương cư Mão hoặc (Vượng): vợ chồng chí phú, phú quý

23. Nhật Nguyệt đồng cung: danh giá, khá giả, phú quý nhưng trễ mới tốt

24. Nhật Xương: chồng đỗ đạt

25. Tam không ngộ Văn Xương: lấy con nhà danh giá

26. Tham Lộc: chồng giàu

27. Tham Xương Khúc:chồng danh giá

28. Tướng Hỉ: vợ đứng đắn, đảm đang

29. Lương cư Tý/ Ngọ: vợ đẹp, chồng sang, khá giả

30. Cơ Lương đồng cung: hôn phối muộn mới tốt

31. Tử Phủ: Hòa hợp giai lão

32. Tướng/Phủ cư Thê: phi giá bất thành, cưới hỏi linh đình

33. Tướng Hồng: chồng danh giá, phú quý

34. Vũ Quyền nữ Mệnh: gánh giang sơn nhà chồng,giúp chồng tạo nên sự nghiệp khiến chồng nể sợ

35. Tử Vi – Vũ – Tướng – Riêu – Đào: lấy chồng nên sang (quan bà dâm đãng)

36. Tử Vi: tốt 10 phần

Ngoài ra tham khảo thêm một số chính tinh miếu vượng hội cát tinh thì tốt, hội sát – bại tinh bình thường. 

Read more: http://tuvilyso.org/forum/topic/16695-la-so-nguoi-vo-dam-dang/page__st__180#ixzz3sfNsXfso

TuViLySo.Org

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)