Cung Tử tốt

Theo trường phái cách cục thì cung Tử tốt như sau:

1. Âm Dương sáng Quang Quý: Quý tử, thần nhân giáng thế

2. Đào Hồng ngộ Tử vi: Quý Tử

3. Đẩu quân ngộ cát tinh: Con giàu sang

4. Hỷ thần Dưỡng: Con thần đồng

5. Hóa Khoa: con thông minh

5. Hóa Lộc: con khá giả

6. Hóa Quyền: con sớm hiển đạt

7. Khôi Việt: con thông minh, học giỏi đỗ cao

8. Liêm – Tướng: con khó nuôi nhưng hiển đạt

9. Long Phượng: con quý tử

10. Lương Khúc Tuế: con hiển đạt

11. Cự – Nhật cư Dần: con khá giả

12. Cự Nhật cư Thân: con sinh sau quý hiển

13.Nhật hoặc Nguyệt sáng hội quang quý: có quý tử, gái nhiều hơn trai

14. Nguyệt Đồng Tuế cư Tý: có con là thần nhân giáng thế

15. Phủ cư Tỵ Hợi: có con quý tử

16. Quan Phúc Quang Tấu: có quý tử, thánh thần giáng sinh

17. Sinh vượng Lộc Quyền: con quý tử

18. Tham Lang cư Dần Thân: con hiển đạt, ko hợp cha mẹ

19. Thất Sát cư Dần Thân: con quý tử

20. Đồng lương cư Dần: có quý tử

21. Thiên hỷ ngộ Âm Dương: có quý tử

22. Thiên Lương cư Tý Ngọ: có quý tử

23. Lương – Đới đồng cung: con “thánh thần”

24. Tử – Phủ phùng Tả – Hữu sinh con gái sau lấy chồng làm lớn

25. Tử Phủ phùng Thiên Tướng: con quý tử

26. Tử vi cư Ngọ: con quý hiển

27. Tướng – Đới đồng cung: sinh con “thánh thần”

28. Xương Khúc sáng (Tị Dậu Sửu): sinh con quý tử, thông minh, hiển đạt

29. Vũ Phủ đồng cung: con quý hiển

Lưu ý khi có thêm sát tinh thì cần cân nhắc lúc giải đoán

Read more: http://tuvilyso.org/forum/topic/16695-la-so-nguoi-vo-dam-dang/page__st__180#ixzz3sfNdYAd6

TuViLySo.Org

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)