CƯƠNG LĨNH CHUYỂN TỨ HÓA

Hóa Kị năm sinh tất trực tiếp chuyển Kị

Hóa Kị năm sinh là tứ hóa do thiên can năm sinh giáng xuống mệnh bàn Tử Vi Đẩu Số (Ví dụ như: Người sinh năm Ất thì Thái Âm Hóa Kị). Nó là sự ban phát của tạo hóa, là bản tính tiên thiên vốn có của con người. Hóa Kị năm sinh là “nợ”, là nặng lòng, là nghĩa vụ không thể trốn tránh, là không thể không trả.

Chuyển Kị là con đường giao thông dùng để vận chuyển thứ hàng hóa mang tên là “Kị”, là đường giao dịch giữa cung và cung. Lực lượng của Hóa Kị năm sinh ở cung mà nó rơi vào sẽ thông qua chuyển Kị mà được vận chuyển tới một cung khác để sử dụng, từ đây chúng ta mới biết được tận gốc rễ phương hương của hung hóa và mức độ nặng nhẹ của trạng thái.

Ví dụ: Người sinh năm Ất Tị, thiên can Ất khiến Thái Âm tại cung Huynh Đệ (tại Bính Tuất) hóa thành sao Kị. Trường hợp này chúng ta vẫn gọi là: Thái Âm Hóa Kị tại cung Huynh Đệ.

Hóa Kị năm sinh là nơi mà mệnh tạo mắc nợ, trong trường hợp này Hóa Kị năm sinh tọa tại cung Huynh Đệ biểu thị trong cuộc đời mệnh tạo tương đối nặng lòng tại với các sự tình liên quan đến: huynh đệ, mẫu thân (DKN chú: Cung Phụ Mẫu là Cha, cung Huynh Đệ ở vị trí cung Phu Thê của cung Phụ Mẫu nên quan điểm được xem là cung Mẫu thân), sự nghiệp (DKN chú: Cung Huynh Đệ chủ về thành tựu) .

Tiếp theo: Cung Huynh Đệ can Bính, khiến Liêm Trinh hóa Kị nhập Mệnh cung.

Hóa Kị năm sinh tại cung Huynh Đệ được chuyển Kị về cung Mệnh để sử dụng, lúc này không lấy các tính chất của Hóa Kị năm sinh để luận, mà chúng ta dùng chuyển Kị này để xem xét phương hướng phát triển của sự việc, là chi tiết của sự việc. Là nhân quả, là sinh diệt của một chu trình.

Trong hành hạn, khi chuyển Kị trở thành thực hóa, nó hoàn toàn có đủ tư cách để tương tác với các thực hóa khác, lúc này cát hung hối lận xảy ra ở vị trí Mệnh cung chính là ứng kì của quá trình chuyển Kị nói trên.

Hóa Lộc năm sinh tất trực tiếp chuyển Kị

Hóa Lộc năm sinh là tứ hóa do thiên can năm sinh giáng xuống mệnh bàn Tử Vi Đẩu Số (Ví dụ như: Người sinh năm Ất thì Thiên Cơ Hóa Lộc). Nó là sự ban phát của tạo hóa, là bản tính tiên thiên vốn có của con người. Hóa Lộc năm sinh là “duyên”, là khởi phát, là quan tâm và đương nhiên như cái tên của nó, nó là “lộc”.

Trong trường hợp này “chuyển Kị” đóng vai trò là con đường giao thông dùng để vận chuyển thứ hàng hóa mang tên là “Lộc”, là đường giao dịch giữa cung và cung. Lực lượng của Hóa Lộc năm sinh ở cung mà nó rơi vào sẽ thông qua chuyển Kị mà được vận chuyển tới một cung khác để sử dụng. Từ đây chúng ta hình thành nên khái niệm cung chức được “cát hóa” (làm cho tốt lên), cũng từ đây mà chúng ta truy tìm được phương hướng phát triển cùng mức độ nặng nhẹ của sự việc.

Ví dụ: Người sinh năm Ất Tị, thiên can Ất khiến Thiên Cơ tại cung Tật Ách (tại Nhâm Ngọ) hóa thành sao Lộc. Trường hợp này chúng ta vẫn gọi là: Thiên Cơ Hóa Lộc tại cung Tật Ách.

Hóa Lộc năm sinh là phúc phận mà tạo hóa ban cho một người, Hóa Lộc tại Tật Ách cung bao hàm các ý nghĩa:

– Mệnh tạo có một sức khỏe tốt, tinh thần tốt

– Tật Ách là cung vị chủ về cất giấu, thuộc về nội tâm, cho nên có thể giải thích đây là đại biểu cho tiềm thức, vô thức, hay là nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Lúc Hóa Lộc bị cất giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn, là chủ về trí tưởng tượng phong phú, có rất nhiều ý tưởng, nhưng cũng có nghĩa là suy nghĩ nhiều nhưng ít hành động.

– Tật Ách là cung vị Điền Trạch của cung Quan Lộc, bởi vậy Hóa Lộc nhập Tật Ách có thể đại biểu nơi làm việc của mệnh tạo thường thoải mái, dễ chịu.

Tiếp theo: Cung Tật Ách can Nhâm, khiến Vũ Khúc hóa Kị tại cung Quan Lộc. Ý nghĩa của nó là:

Hóa Lộc năm sinh tại cung Tật Ách thông qua con đường chuyển Kị mà được đưa về cung Quan Lộc để sử dụng, lúc này sẽ không lấy các tính chất của Hóa Kị năm sinh để luận mà chúng ta tạm hiểu rằng quá trình chuyển Kị này đã dẫn Lộc về “cát hóa” cung Quan Lộc.

Trong hành hạn, khi quá chuyển Kị này trở thành thực hóa, nó hoàn toàn có đủ tư cách để tương tác với các thực hóa khác, lúc này cát hung hối lận xảy ra ở vị trí Quan Lộc cung chính là ứng kì của quá trình chuyển Kị nói trên.

 

(Chép từ fanpage Tử Vi Bắc Phái)