Đại Giáp Tí – Phương Tây

TÂY TÚ

MỘC

KIM

THỔ

NHẬT

NGUYỆT

HỎA

THỦY

15

16

17

18

19

20

21

Khuê

Lâu

Vị

Mão

Tất

Chủy

Sâm

Mậu Dần

Kỷ Mão

Canh Thìn

Tân Tị

Nhâm Ngọ

Quý Mùi

Giáp Thân

Bính Ngọ

Đinh Mùi

Mậu Thân

Kỷ Dậu

Canh Tuất

Tân Hợi

Nhâm Tí

Giáp Tuất

Ất Hợi

Bính Tí

Đinh Sửu

Mậu Dần

Kỷ Mão

Canh Thìn

Nhâm Dần

Quý Mão

Giáp Thìn

Ất Tị

Bính Ngọ

Đinh Mùi

Mậu Thân

Canh Ngọ

Tân Mùi

NhâmThân

Quý Dậu

Giáp Tuất

Ất Hợi

Bính Tí

Mậu Tuất

Kỷ Hợi

Canh Tí

Tân Sửu

Nhâm Dần

Quý Mão

Giáp Thìn

Bính Dần

Đinh Mão

Mậu Thìn

Kỷ Tị

Canh Ngọ

Tân Mùi

NhâmThân

Giáp Ngọ

Ất Mùi

Bính Thân

Đinh Dậu

Mậu Tuất

Kỷ Hợi

Canh Tí

Nhâm Tuất

Quý Hợi

Giáp Tí

Ất Sửu

Bính Dần

Đinh Mão

Mậu Thìn

Canh Dần

Tân Mão

Nhâm Thìn

Quý Tị

Giáp Ngọ

Ất Mùi

Bính Thân

Mậu Ngọ

Kỷ Mùi

Canh Thân

Tân Dậu

Nhâm Tuất

Quý Hợi

Giáp Tí

Bính Tuất

Đinh Hợi

Mậu Tí

Kỷ Sửu

Canh Tí

Tân Sửu

Nhâm Dần

Giáp Dần

Ất Mão

Bính Thìn

Đinh Tị

Mậu Ngọ

Kỷ Mùi

Canh Thân

Nhâm Ngọ

Quý Mùi

Giáp Thân

Ất Dậu

Bính Tuất

Đinh Hợi

Mậu Tí

Canh Tuất

Tân Hợi

Nhâm Tí

Quý Sửu

Giáp Dần

Ất Mão

Bính Thìn

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)