Dưỡng ở Vòng Tràng Sinh

Dưỡng: Mộc

Chăm chỉ cẩn thận. Chủ sự phù trì, nuôi nấng, chăn dắt.

– Dưỡng tọa thủ ở Tử Tức: có con nuôi.

– Ý nghĩa sao Dưỡng : – Chăm chỉ, cẩn thận, cần cù. – Chủ sự phù trì, nuôi nấng, bảo trợ, dễ nuôi súc vật. Sao này rất phù hợp với đức tính các bà mẹ, y tá, nữ hộ sinh, các cha mẹ nuôi thương con, các người làm công tác xã hội ở viện mồ côi.

– Tử Tức: Dưỡng : – Có con nuôi hoặc có cho con nhờ người khác nuôi hộ. – Có con đỡ đầu hay có khi nuôi con riêng của chồng, vợ.

– Ở Hạn: – Nếu gặp các sao bệnh tật nặng có nghĩa đau bệnh phải nằm nhà thương. – Đau yếu lâu khỏi nếu Hạn rơi vào cung Tật.

+ Tử Tức: Dưỡng : khó nuôi con buổi đầu. Nhưng về sau lại dễ. Muộn con, nên kiếm con nuôi.

+ Tử Tức: Dưỡng : sinh ba lần, sau nuôi được hai con. Có con nuôi.

** Sao Dưỡng Khi Vào Các Hạn:

– Nếu gặp các sao bệnh tật nặng có nghĩa đau phải nằm nhà thương.

– Đau yếu lâu khỏi nếu Hạn rơi vào cung Tật.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)