Hà lạc phái tử vi huyền bí tập

Bản dịch:

Hà lạc phái tử vi (huyền bí tập)

Đài Loan Phương Ngoại Nhân nguyên tác

Bàng ngọc long chỉnh lý

Nội dung chủ yếu

Đàm Hóa kị tử đấu cách cục tuyển dụng mười hai cung tượng ý thập Thiên can đại biểu nhan sắc mười hai cung ánh xạ bản thân bộ vị bá thai đệ nhị trừ đoạn xong xuôi thiên tứ hóa phán đoán bí quyết kỷ yếu (một lần nữa lập tượng tinh tình) tinh tình xã to thuật (xương khúc, tả hữu, hỏa linh, dương đà, thiên không khám chờ) kí tên họ Tư Đồ dương quân biên soạn một lá thư, trong đó tử vi đẩu số bộ phận là sao thai loan Phương Ngoại Nhân, đáng tiếc không có sao hoàn kỳ toàn bộ nội dung. Nay may mắn xong Đài Loan hãy , phương đắc sai ai ra trình diện thiếu hụt của toàn bộ. Bởi nguyên thư là bản thảo sao chụp, toàn bộ nội dung đều là phồn viết lối chữ thảo, vì vậy cấp chỉnh Lý Công tác mang đến rất lớn độ khó, gia là lúc đang lúc thương xúc, lệch lạc chỗ ở sở tạc miễn, ngắm hữu duyên xong đến đây tư liệu dễ giao hữu nhiều hơn cổn giải trừ.

Thượng nhận thứ 377 trang ( thứ 285 trinh) quý đã. Bính thìn tân hợi canh dần Ất noãn giáp dần quý xấu nhâm tử tân hợi canh tuất kỷ tây

8 18 28 38 48 58 68

Quan thứ tư trụ, nhật chủ tân kim sống ở hai tháng, mậu Thổ Ty lệnh, mậu là dương đất, tân là âm kim. Tướng sinh hữu tình, khí thế không kém. Nhật can dự nguyệt vu bính tân tham hợp, tọa thìn đập chứa nước hợp được chính xác, định chủ nhân duyên hảo, sẽ có đào hoa. May mà năm can thấu quý chế bính, cách cục chuyển thanh. Bát tự ngũ hành châu lưu, nhất cuộc đời thuận.

Hiện nay đại vận đi xấu, xấu là kim khố, ruột hữu lực, tất nhiên “Phát quý” danh tiếng hảo. Tương đối thượng giá nhất đại vận kim thủy tương đối ưu thế, thủ mộc hỏa là thích dùng. Năm nay bính dần, sang năm đinh noãn vừa hợp ưa thần, tất phát tài lợi, danh lợi song thu vào, tương đương xem trọng.

★ lộc kị đồng cung là song kị và lộc lai giải trừ kị của khác biệt

Cao sư huynh từ Đài Bắc lai, vấn “Lộc kị đồng cung là song kị và lộc lai giải trừ kị của khác biệt”. Lộc kị đồng cung dĩ song kị luận, ví dụ như, ở dần thân đồng cung, ất can khiến cho thiên cơ hóa lộc Thái âm Hóa kị, loại tình huống này vị của song kị. Nhược cơ âm ở đã hợi, lộc kị thành đôi cung, thì vị của phá tan. Một loại khác phân biệt từ nhất, chín vị hóa nhập đồng nhất cung người cũng gọi là song kị, như: Mệnh can giáp khiến cho liêm trinh hóa lộc, biểu muốn đem một chuyện nghiệp tố rất lớn. Quan lộc khí số vị bính phục khiến cho liêm trinh Hóa kị, biểu không có thành tựu. Loại này phân biệt từ nhất, chín vị hóa nhập một trong lộc nhất kị, cũng gọi là song kị, hiển tượng là như thế nào đi nữa nỗ lực, còn là không thành được đại sự.

Lộc lai giải trừ kị: Cung Quan lộc bính khiến cho liêm trinh Hóa kị xung giao hữu, biểu kiếp này chuyện xui xẻo tất là và bằng hữu quan tụng thị phi. Đại hạn nhập quan lộc, xung cung trở thành thật to hạn công văn cung, biểu bản đại hạn có việc. Năm nay lưu niên ở dần, xung cung trở thành lưu niên điền trạch, hội ngồi tù. Duy lưu niên can giáp phục khiến cho liêm trinh hóa lộc, loại tình huống này khiếu “Lộc lai giải trừ kị”, hung tướng giải trừ hoặc giảm bớt. (tới 288 trang)

Đàm Hóa kị (tự 373 trang)

Hóa kị hay thị phi, bất hảo, hà tất tìm kế, nhật: Nghịch thủy kị, xuôi dòng kị… , sao mà phồn đa. Cùng với tốn hao thời gian khứ bối này danh từ, sao không trực tiếp bả dấu hiệu ghi khắc trong óc muốn tới được bảo tế, dùng được.

Hữu quan Hóa kị nói đến, giống nhau trong tài liệu đã có không nói chuyện, ở đây cận thuật cá nhân chi tâm được nhất hóa kỵ năm sinh Hóa kỵ năm sinh và kiếp trước ở lại nghiệp, tổ đức hữu quan. Cái gọi là tổ đức tự như tổ tiên chỗ là ở ảnh hưởng ta, kì thực mấy đời nối tiếp nhau tới nay, bản thân và tổ tiên của đang lúc sớm có ân oán tồn tại, thụ phúc báo, học nghề báo, đơn giản đều là chính ưu khuyết điểm phản ánh. Và lục thân trong lúc đó, chung kỳ sinh thường quấn lấy nhau phược. Cũng không kiếp trước ân oán kéo dài. Sở dĩ phụ mẫu dành cho ta, năm mới bất năng nuôi trồng quan ái, hôm nay yêu cầu hiếu nuôi một số gần như lòng tham không đáy: Hoặc văn thơ đối ngẫu nữ gấp đôi chú mục thiện dụ, mà tử nữ làm theo ý mình, không cầu tiến tới; hoặc giả ta dĩ đức báo bằng hữu, bằng hữu dĩ oán báo ta, cũng không cam giai kiếp trước của nghiệp lực cho phép. Cầu giải cởi chi đạo duy nhất pháp, bổn túi rốt cuộc, bố thí rốt cuộc, công đức viên mãn, bạch có thể tiêu nghiệp chướng tăng phúc tuệ.

Hóa kỵ năm sinh ở cái gì cung vị? Viên kia tinh? Tức biểu hiện kiếp này kẻ khác khó quên, nét bút hỏng địa phương, và cai cung (tinh) hữu quan. Cung mệnh kị Cung mệnh kị là si tình kị, tức hậu thiên hành trình là thường câu nệ ở đàng kia. Dụng kị, yếu kiêm khán lộc, nhất lộc nhất kị hỗ là nhân quả, tư nêu ví dụ nói rõ một trong lập mệnh ở tử, can cung giáp khiến cho liêm trinh phi hóa lộc nhập huynh, thái dương hóa kỵ nhập quan: Mệnh phi hóa lộc nhập huynh, biểu ta đối huynh giao hữu đa tình, huynh giao hữu có trắc trở, ta tất khuynh toàn bộ lực tương trợ. Hóa kỵ nhập quan vi huynh giao hữu của huynh giao hữu tuyến (thành tựu tuyến), biểu kết giao phần nhiều là một ít biến đổi bất ngờ bằng hữu, đối huynh giao hữu trợ giúp, thường là có khứ vô quay về, hoặc cấp bằng hữu hiệp trợ, bất năng trông cậy vào thấy hắn nở hoa kết trái. Ví dụ như vay tiền cấp huynh giao hữu mở tiệm, kết quả sinh ý tố không đứng dậy, vốn gốc ngâm nước nóng.

Vừa lệ: Cung phu thê vương khiến cho thiên lương hóa lộc nhập phúc đức biểu phối ngẫu rất quan tâm nhân sự, vừa khiến cho vũ khúc Hóa kị nhập điền trạch là ở nhà chơi rông sinh hoạt ôn nhu thì điệp điệp không được nghỉ, hung hãn thì sông nại điên cuồng hét lên kẻ khác chuẩn dĩ người sống, chính xác sở vị cận của vô lễ, cận của khanh. Nhất lộc nhất kị tướng suyễn có đáo triền, triền nhạc chuyển ý tứ hàm xúc tồn tại.

Vừa lệ: Tử nữ tân sứ thần môn hóa lộc nhập mệnh, biểu tử nữ đối với ta tình thâm, văn xương hóa kỵ nhập tật ách xung phụ mẫu, là bình thường cho ta thiêm phiền phức. Tiền đến đây, chúng ta giảng lộc kị đồng cung là song kị, phân đà đối cung là phá tan, giai dĩ hung luận. Nay cử của tam lệ, kị ở lộc của lân tuyến. Tức đồng nhất thập hóa xuất của kị ở vào hóa lộc của hữu lâm cung cực kỳ đối cung người, loại tình huống này khiếu “Tướng thiếu nợ”, là một loại ái tâm bố thí, mẫu đều tị không xong.

Lộc kị nhược cách tam cung là “Sai ai ra trình diện cát hung”, lệ nhất giao hữu đinh Thái âm hóa lộc nhập phu thê, cự môn Hóa kị nhập mệnh, nhất lộc nhất kị cách xa nhau tam cung, hoặc hóa kỵ nhập thiên xung mệnh, xung cung và hóa lộc cách xa nhau tam cung, đều là sai ai ra trình diện cát hung, biểu ta cùng với phối ngẫu khắc khẩu nhân bằng hữu sự mà khiến cho.

Vừa lệ: Tài bạch cung canh thái dương hóa lộc nhập quan lộc, biểu có kiếm tái đầu tư, đây là hiện tượng bình thường, bất trí vu vay nợ. Nhưng tái quan hóa kỵ nhập ở đâu cung, hóa kỵ nhập phúc, là có tiền hay không cũng phải đi tố của mình thích sự tình, tự nhiên sẽ có trừ vay đích tình chuyện xảy ra sinh. Tổng quan của, loại tình huống này hay hội mượn tiền đầu tư, có mượn tiền nhu âm cự lợi tức chi, dễ sớm dồn thu chi không thăng bằng, sở dĩ nhất lộc nhất kị cách tam cung lực “Huynh cát hung”.

Ngày hôm trước đại tác phẩm gia sở hoàng tiên sinh và tứ trụ cao thủ hoàng bách thành tiên sinh, từ Đài Bắc lai, tướng tự một buổi chiều. Sở hoàng đàm kỳ dạy học phương pháp, thái liên tưởng nhớ ý pháp, khiến cho học giả một khi học tập tức sản sinh nhớ ý, chỗ cao minh thẳng người thời nay bội phục không thôi. Tư giơ lên kỳ thuật hữu quan Hóa kị một trong nói rõ một trong

○ 12 cung có tự Hóa kị người, nhìn nữa hóa lộc nhập ở đâu cung, đương đại hạn đi để cai cung, vị của “Trung tâm sơn cách mạng”, biểu khai sáng.

○ 12 cung có tự hóa lộc người, nhìn nữa Hóa kị nhập ở đâu cung, ngũ đại hạn đi để cai cung, vị của “Hạng Võ tự nhàn”, biểu đảo tài.

Lợi dụng chuyện cũ dĩ sự ký ức quan niệm thành thuộc cao minh, học giả đều bị lập có thể sản sinh nhớ ý.

Tư tái cử ví dụ thực tế nói rõ một trong Cung tật ách, kỷ can khiến cho văn khúc tự Hóa kị ra, nhìn nữa hóa lộc nhập điền trạch, đương đại hạn đi để cai cung biểu khai sáng, loại này khai sáng cực kỳ gian khổ, nhân “Trung tâm sơn cách mạng” trải qua mười lần sau đó thành công. Sau khi thành công thượng nhu lực mạnh kiến thiết, duy trung tâm sơn tiên sinh chưa kịp con mắt quan đại công cáo thành, tức kỷ đi về cõi tiên, lâm chung di chúc, “Cách mạng chưa thành công, đồng chí nhưng nhu nỗ lực”. Do đó có thể liên tưởng, loại này khai sáng đại hạn, thường thường không khỏi khúc chiết luôn mãi, mà lại sẽ bả dư ba đái khi đến nhất đại hạn (đồng chí thù nhu nỗ lực).

Như vậy loại này “Trung tâm sơn cách mạng” đại hạn, một năm kia nhất mạo hiểm, tựu khán hóa lộc tinh (vũ khúc) tái Hóa kị, cai năm tức là đến đây hạn trung tâm tối không được kham tưởng tượng một trong năm. Bản lệ 34~ 43 đại hạn, lưu niên 34 từ hợi cung đi khởi, tới 43 thân cung chỉ, vương can ở tuất cung, không vào đại hạn hạt nội, cho nên tránh được vu nhất đại kiếp nạn giáo, bất trí rơi vào trước mắt đông hoán, kẻ khác không đành lòng tốt đổ.

Vừa lệ: Hợi cung có quý tham lang tự Hóa kị, tái tầm phá quân hóa lộc ở vị, duy vị can cung kỷ văn khúc tự Hóa kị, biểu không tiếp thụ hợi cung hóa lai của lộc, loại tình huống này, trữ đi hạn để vị cung, đương tương đối không được kị. (tới 382 trang)

Tử đấu cách cục tuyển dụng (tự 289 trang khởi)

Ở (tử vi đẩu số tinh nghĩa) quyển sách này thượng, chúng ta đã đơn giản tự thuật qua một ít cách cục cách dùng, nhưng sảo ngại giản cạn, quá trình luôn mãi nghiên mài, cho rằng chưa phát huy thực tế tế tinh nghĩa sâu uyên bác đại. Hiện tại lại đem kỳ một lần nữa chỉnh lý, sau đó tố một thể mà cự muốn nói rõ, cho rằng học giả cư để ý hiển nhiên của tiệp trải qua, mà thu được điểm hiểu thông triệt của hay công. Tư phân biệt tự thuật như sau:

Thiện ấm triều cương cách

Thiên lương vừa danh ấm tinh, thiên cơ của thiện tinh đồng cung vu thìn hoặc tuất cung, thủ mệnh, xưng là thiện ấm triều cương cách. Dĩ thìn so sánh tuất là cao hơn. Mạng người chủ là nhân tâm địa thiện lương, thích làm vui người khác, năng lực đặt mình vào hoàn cảnh người khác thái độ làm người suy nghĩ, hơn nữa khẩu tài thật tốt, nói về nói lai thao thao bất tuyệt. Người như thế tất thiện bày ra, có năng lực phân tích, thông minh linh mẫn, năng lực dĩ đặc thù của kỹ thuật đặt chân vu xã hội. Nữ hài tử thì cụ tố chất thần kinh, tâm tình không dễ dàng khai lang, để tâm vào chuyện vụn vặt, tưởng không ra, cho nên hôn nhân không thích hợp quá sớm. Ngoài ra, giả như đến đây cách chiếu hợp lúc rảnh rỗi vong tinh lúc đi vào, chủ lúc tuổi già cô độc, hội tiếp xúc tôn giáo.

Cự cơ cùng lâm cách

Thiên cơ, cự môn thủ mệnh viên ở noãn, tây lưỡng cung thì, xưng là cự cơ cùng lâm cách. Nhưng dĩ ở noãn cung so sánh cát, tây cung thứ hai. Đến đây cách bất luận nam nữ phùng 2 đều chủ nhân nghiên cứu tâm cơ cường, miệng o tốt, nhưng giới tính cố trạch, tự dĩ chỉ là, dễ trêu chọc sự phi, dẫn phiền phức. Tống khoa mọi người không tuân thủ tổ tịnh. Dưới có gia tài cũng sẽ bị phá hỏng lục hạ hơn nữa phần nhiều là chính tay không sáng tạo độc đáo. Năm mới khổ cực, phải đến trung tâm lúc tuổi già mới có thể phát tích. Thế nhưng cả đời tình cảm cực kỳ phục tạp. Không rõ thoải mái, chích thích hợp phát triển sự nghiệp, hơn nữa có thể ở sự nghiệp trên có sở biểu hiện.

Nhật nguyệt giáp mệnh cách

Thái dương làm quan lộc ngôi sao, chủ quý: Mà Thái âm là tài ngang ngôi sao, chủ phú. Nhược hai sao giáp mệnh vu vượng địa, chủ quyền sở hữu tài sản giai long. Như người lập mệnh vị cung, mà lại Thiên phủ tọa thủ, mà thái dương cư ngọ, Thái âm ở thân; hoặc nhân lập mệnh xấu cung, vũ khúc, tham ngoan thủ mệnh, mà thái dương ở dần, Thái âm cư tử, cũng trước sau tướng giáp, là nhật nguyệt giáp mệnh cách. Chủ suốt đời giàu có, có thể trở thành là có ảnh lực công thương cự tử.

Đầu ngựa đái tiến cách

Thất sát, phá quân, tham lang, hoặc thiên đồng, thái dương ở ngọ cung thủ mệnh, gặp lại kình dương tinh đồng cung, là đầu ngựa đái tiến cách. Vô luận nam nữ mệnh phùng của đều chủ phiêu bạt, tuy rằng có thể có đại thành tựu, nhưng là khổ cực câu thường, sự nghiệp đều ở đây nguy hiểm nguy nan trung tâm khai sáng. Hơn nữa suốt đời tại ngoại gây dựng sự nghiệp người chiếm đa số, chích không được quá chung năng lực thành công nước khác mà y cẩm vinh quy.

Thất mịch triêu đấu cách

Thất sát thủ mệnh, mà cung mệnh ở dần, thân, tử, ngọ chờ tứ cung, không có sát tinh lai phá thì, xưng là thất sát triêu đấu cách. Đấu, chỉ là tử vi hoặc Thiên phủ tinh, thất sát triêu đấu hay chỉ thất sát đối cung hướng về tử vi hoặc Thiên phủ tinh. Người như thế, vô luận nam nữ ở sự nghiệp thượng đa số chủ quản giai cấp, ở công tác trên có mười phần uy quyền, hơn nữa rất có làm, có thể một mình đảm đương một phía, thành tựu quang huy. Chỉ bất quá vất vả cực nhọc khó tránh khỏi, hơn nữa thái độ kiên cường, dễ dẫn khởi tranh cãi, bị người oán giận. Anh tinh nhập miếu cách Phá quân tinh lâm tử, ngọ cung nhập mệnh mà lại là miếu địa, không có sát tinh phá tan thì, xưng là anh tinh nhập miếu cách. Lúc này, nếu như không nữa văn khúc đồng cung mễ đặc biệt, thì phú quý không nhỏ. Giống nhau nói đến, người như thế gan lớn, ái ăn ý mạo hiểm, hoặc thành công hoặc thất bại đều cực kỳ cấp tốc. Vô luận nam nữ, đều có chủ sai ai ra trình diện, gấp gáp và quả đoán. Có khai sáng tinh thần, nhưng cả đời hoàn cảnh biến động quá nhiều.

Tham vũ đồng hành cách

Vũ khúc, tham lang thủ mệnh viên ở xấu, vị lưỡng cung thì, xưng là tham vũ đồng hành cách. Chủ vãn phát, ba mươi sau đó mới có phát triển. Người như thế vô năng kế thừa tổ nghiệp, là rời xa nơi chôn rau cắt rốn, tha hương đắc ý của mệnh. Nếu như kinh thương thích hợp tác nước ngoài sinh ý; tòng quân thì năng lực mạo hiểm lập công vu biên giới, quý hiển một thời.

Kim xán quang huy cách

Thái dương ở ngọ cung thủ mệnh, là kim lạn ánh sáng cách. Lúc này bởi vì thái dương ở mãnh liệt nhất thời gian, chủ nhân nhất định chí hướng rộng lớn, giao du rộng khắp, vô luận nam nữ đều chủ niên thiếu đắc chí, thành tựu phi phàm, hơn nữa người tài giỏi như thế hoa trác việt, tính cách kiên cường. Nhưng quá vượng của cho nên, tính cách khó tránh khỏi quái gở, cùng người quả hợp, nhưng lại hội bởi vì vô cùng kiêu ngạo, tự mãn, mà khiến cho người khác phản cảm, tối hậu tạo thành thất bại. Phải chú ý: “Mãn chiêu tổn hại, khiêm được lợi.”

Thạch trung tâm ẩn ngọc cách

Cự môn ở tử, ngọ miếu nhạc của hương, vô sát có cát, danh thạch trung tâm ẩn ngọc cách. Cự môn ở tử, ngọ lưỡng cung tuy là tối cát cát của cung vị, nhưng cự môn đặc tính hay vất vả cực nhọc, sở dĩ nhất định phải nhiều lần trải qua gian nan nhân đau khổ hậu, mới có thể có thu hoạch. Giống như chôn dấu ở thạch trung tâm một khối ngọc, quá trình sâm mài hậu tài năng hiện ra quang huy, cho nên cũng có năm mới khổ cực, trung niên phát đạt ngụ ý ở bên trong.

Cự nhật đồng cung cách

Thái dương, cự môn thủ mệnh viên ở giờ dần, xưng là cự nhật đồng cung cách. Đến đây cách của đặc thù là có nhiều nhưng làm lụng vất vả. Bởi vì “Cự nhật thủ mệnh người, đa tranh luận.” chủ làm hành nghiệp hơi nóng môn, sở dĩ khó tránh khỏi sẽ có cạnh tranh, nhưng cũng dĩ đạt được thành công. Hơn nữa bỉ cách người, khẩu tài cũng không tệ, rất có thể nói, vừa nhiệt tâm công ích, ưa tố từ thiện sự nghiệp, như khai nhà trẻ, dục ấu viện, viện dưỡng lão chờ.

Cơ nguyệt cùng lương cách

Cung mệnh tam phương tứ chính có thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, thiên lương tứ sao tổ hợp, khiếu cơ nguyệt cùng lương cách. Người như thế bảo thủ, ổn trọng, có xí hoa ý nghĩ và xử sự thiên tài, là nhất lưu phụ tá nhân viên. Bất kể là quân nhân, công vụ nhân viên, thương nhân, đều có thể nhân tài hoa tốt mà đảm nhiệm chức vị quan trọng.

Hùng ở lại triêu nguyên cách

Sao Liêm trinh ở dần, thân nhị cung an mệnh, khiếu hùng ở lại triêu nguyên cách. Dĩ ở thân cung so sánh dần cung may mắn. Người như thế mi khoan miệng hoành, vóc người trung đẳng, năng lực nói thiện biện, am hiểu giao tế, hơn nữa đa dễ và tửu sắc tiếp cận, nhưng năng lực đang làm việc thượng chấp chưởng quyền uy, ở tình cảm là dễ bị ngăn trở, hay nhất kết hôn muộn.

Trăng sáng Thiên môn cách

Thái âm tinh ở cung mệnh, mà cung mệnh ở hợi cung, là trăng sáng Thiên môn cách. Hợp đến đây cách người, nam tướng mạo nhã nhặn, nữ vóc người diện mạo đều thật tốt. Hai người đều thông minh hơn người, thích nghiên cứu học vấn, hơn nữa cá tính ôn hòa, lễ phép chu đáo, làm việc tình cẩn thận một chút, năm mới là được đắc ý, kiêm hữu phú quý. Nhưng như tài năng ở văn hóa giới hoặc nghệ thuật giới phát triển, canh năng lực nhân học thuật thượng thành tựu, mà ở trong xã hội trở thành một “Phụ nữ và trẻ em đều biết” danh nhân, học giả.

Nhật nguyệt chiếu thí cách

Thái dương, Thái âm hai sao ở cung điền trạch, mà cung điền trạch lại đang xấu, vị lưỡng cung thì, là nhật nguyệt bức tường cách. Chủ phú, người như thế suốt đời hội chính mình rất nhiều bất động sản, bao quát kế thừa, mua, buôn bán chờ tốt vận, tịnh vì vậy mà trở thành đại phú ông.

Tử Phủ đồng cung cách

Tử vi, Thiên phủ hai sao thủ mệnh viên, hơn nữa ở dần, thân nhị cung thì, là Tử Phủ đồng cung cách. Đây là chủ cô cách cục, biểu thị cá tính thượng có cô độc cảm, tuy rằng không cần thiết trước mặt người khác hội biểu hiện ra ngoài, nhưng bình thường sẽ cảm thấy trống rỗng, buồn khổ, nhưng lại sẽ có chu kỳ tính. Người như thế hôn nhân tới vãn nếu như sớm nói dễ có biến hóa, ở cung mệnh hoặc cung phu thê giai dĩ đến đây phán đoán suy luận. Nhưng suốt đời tài vận trạng huống không sai, có thể nói là áo cơm vô buồn, tài vật phương diện không được không ngờ cương phạp.

Ánh sáng mặt trời Lôi môn cách

Thái dương ở noãn cung an mệnh, có thiên lương tinh đồng cung, là ánh sáng mặt trời Lôi môn cách. Chủ nhân tính kiên cường hiếu động, nhân duyên không sai. Ở trong xã hội tất có thể trở thành là rất có danh vọng, địa vị nhân. Nếu như đồng cung tạm biệt hợp có lộc tồn, tai thai cập bát tọa chờ tinh, vậy thì càng tốt hơn, như so sánh long được mây mưa, có thể bay hoàng lên cao, danh hiển một thời. Chỉ là nữ mệnh không thích hợp phùng đến đây cách, mặc dù cũng có nam tử khí khái, nhưng dương cương của tính Đa Phu quyền, hơn nữa dễ tiếp cận nam sắc, là mỹ trung bất túc.

Mệnh nguyên chính diệu cách

Cung mệnh Bản cung không có chủ tinh thì, yếu dĩ cung thiên di chủ tinh đến xem. Nếu như Bản cung gặp lại có cái khác hung tinh tọa thủ, thì có lục thân duyên mỏng hiện tượng, như điều không phải hơi sớm rời nhà, hay khi còn nhỏ yếu ở người khác chỗ đại nuôi vài tài trở lại phụ mẫu bên người. Nhất là cung mệnh không có chủ tinh, mà cung phụ mẫu cũng cùng thì không có chủ tinh thì, thông thường quá mức nghiệm.

Minh châu rời bến cách

Nhược thái dương ở noãn, Thái âm ở hợi, mà an mệnh ở vị, thì nhật nguyệt ở tam phương nhập miếu triêu củng, là minh châu rời bến cách. Hợp đến đây cách người, chủ nhân tâm địa thiện lương, hứng thú rộng khắp, xử sự quang minh lỗi lạc, có tài học hơn nữa ở trong xã hội rất sớm sẽ nhân kỳ tài học mà thành danh. Nhưng đến đây cách cục, sợ nhất mệnh vô chính tinh, hoặc kình dương phá tan, đều là chủ hư danh hư lợi, có hoa không quả. Nếu có văn xương, văn khúc hai sao đồng cung hoặc đối chiếu, thì thành tựu tương lớn hơn nữa.

Nhật nguyệt tịnh minh cách

Như an mệnh ở xấu, mà thái trở ở đã, thái tịnh ở tây; hoặc an mệnh ở ngọ mà thái trở ở dần, thái bế ở tử, thì tam phương tứ ngày chính nguyệt tỉnh minh củng chiếu mệnh viên vì thế cách. Đến đây cách làm dụng và minh châu rời bến cách tương đồng.

Nguyệt sinh biển cả cách

Thiên đồng, Thái âm thủ mệnh viên ở tử, xưng là nguyệt sinh biển cả cách. Người như thế kiểm hình phương viên, hai gò má no đủ, sảo béo. Vô luận nam nữ, đều chủ thông minh thanh tú, có hài hước cảm, nhân duyên thật tốt, chú trọng sinh hoạt tình thú cập hưởng thụ, thích quá tự do tự tại, cuộc sống vô câu vô thúc. Hơn nữa cả đời vận khí cũng không tệ, có thể ở xã giao, ngu nhạc giới được hưởng đại danh. Nữ hài tử cũng không ưa gặp loại này cách cục, tuy nói là dung mạo tú lệ, khí chất đoan trang, nhưng ở cảm tình thượng dễ giao hữu sinh hướng đề, hay nhất kết hôn muộn.

Phủ tướng triêu viên cách

Tử vi từ tử cung đáo hợi cung cùng sở hữu mười hai loại mệnh bàn, mỗi một loại mệnh bàn đều có nhất cung là phủ tướng triêu viên cách. Ví dụ như tử vi ở tử cung thì, Thiên phủ ở Thìn, thiên tướng ở thân, cung mệnh nhược ở tử vị hay phủ tướng triêu viên cách. Đến đây cách của đặc thù, là đối ngoại quan hệ nhân sự hài lòng, bất kể là tinh thần thượng hoặc vật chất thượng đều có thể xong hoàn cảnh chung quanh bằng hữu của bang trợ và chỉ điểm, gặp phải trắc trở thì cũng sẽ có nhân vươn viện trợ tay, mà có thể chuyển nguy thành an. Sở dĩ thuyết phúc khí rất sâu hậu, hơn nữa khổ hạn, ngày đi tới đến đây cung, bình thường đô hội có có lộc ăn thực lộc.

Tam kỳ gia hội cách

Tam kỳ hay hóa hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa tam tinh ở, cung mệnh tam phương tứ chính củng chiếu vào, tức là đến đây cách. Chỉ biết thượng hai sao là thứ nhì. Như quả tam kỳ gia hội mệnh thân lưỡng cung và mệnh thân của đối cung, hợp cung giai cát, tất chủ phú quý song toàn, nổi danh lan xa. Coi như là mệnh viên chủ tinh lạc hãm, có lẽ sát kị tam phương củng xung, cũng có gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường gia vận, sở dĩ rất dễ tựu sẽ trở thành danh lợi kiêm thu vào người.

Thiên ất củng mệnh cách

Thiên khôi, thiên ngạ đều là quý nhân tinh, trong đó có một viên đã bảo tố thiên ất quý nhân, sở dĩ thiên khôi, thiên thành hai sao ở cung mệnh giá trị thủ thì, tựu danh của là thiên ất củng mệnh cách. Nếu như tam phương phùng của có lẽ lân cung giáp của cũng tác xưng hô này. Loại này cách cục người đó, suốt đời có nhiều bề trên của đề bạt và chiếu cố, ở sự nghiệp thượng bình thường có thể hưởng sẵn của tặng và hoặc đặc thù của quang vinh cưng chìu. Đụng tới trắc trở thì cũng có quý nhân hóa giải,, sở dĩ dễ thành công.

Văn quế văn hoa cách

Văn xương, văn khúc cùng thủ mệnh viên vì thế cách, tam phương tứ chính phùng của là thứ nhì. Đến đây cách người, đa thông minh hiếu học, bác học quảng nhớ, hơn nữa có thể nói thiện nói, đối sự vật năng lực phân tích rất mạnh. Từ nhỏ là có thể biểu hiện kỳ đặc thù tài hoa, nên dốc lòng cầu học thuật, kỹ thuật phương diện khứ phát triển, sẽ vì vậy mà thành danh.

Lộc mã cùng bôn ba cách

Lộc tồn hoặc hóa lộc, cùng trời mã tinh ở tam phương tứ chính giao nhau, mà thủ vu cung mệnh hoặc tài ngang cung, là lộc mã cùng bôn ba cách. Chủ một đời người đa động ít tịnh, gây dựng sự nghiệp tại ngoại, ở tại ngoại. Không chỉ có nhiều, hơn nữa kinh doanh sự nghiệp đa số vượt qua quốc tế tính.

Song lộc triêu viên cách

Lộc tồn hoặc hóa lộc, một viên canh giữ ở cung mệnh hoặc tài ngang cung, một viên khác từ tam phương củng chiếu vào, là song lộc triêu viên cách. Đây là chủ giàu cách cục, ở tiền tài phương diện, không ngờ quyển phạp, ở sự nghiệp phương diện, cũng có thể có điều biểu hiện. Nhưng đến đây cách cục sợ nhất không vong tinh đồng cung hoặc đối chiếu vào, ảnh hưởng đến tài vận, sự nghiệp, hội sản sinh phá hư cập cắt giảm lực lượng, khiến cho ban đầu chỗ tốt đã bị chặn chế khó có thể phát huy. (tới 297 trang) Bá thai giai đoạn thứ hai xong xuôi thiên (tự 358 trang)

Có nhất người xa lạ, tự xưng là nên lan du sư huynh bằng hữu, điện thoại tới: Tứ trụ thôi mệnh toàn bộ 12 giảng thứ, năng lực tác nhiều ít giới thiệu? Còn nói: Của ngươi quan niệm (chỉ ) dường như phán đoán nghiệm không chính xác nhiễm tựu hai điểm này ta lai tác một trình bày chi tiết.

Hảo lão sư là chỉ người qua đường, điều không phải người dẫn đường. Đương thời giáo ngũ thuật, xưng là nhân vật nổi tiếng người, giống nhau dạy học phương thức thái cấp hai đoạn ~ ngũ giai đoạn chế. Nhị giai đoạn người phân mới học ban cập nhập môn đệ tử ban, mới học ban không phải là phóng trường tuyến công tác, thu lệ phí tiện nghi, đi học thì sổ ngắn. Loại này ban loại hình có thể nói là sản phẩm giới thiệu một loại đẩy mạnh tiêu thụ tính chất, học không được chính xác đông tây. Mới học ban sau khi kết thúc, tất có muốn ngừng mà không được người, cấp tư thêm vào nhập môn đệ tử ban, lúc này các gia sách giới thì có đẳng cấp, từ mấy vạn nguyên đáo hơn mười vạn nguyên không đợi, thụ nghiệp thời gian có nửa năm kỳ thậm chí mấy năm người. Lão sư một mặt hấp thu mới quan niệm, một mặt truyền thụ học sinh, học sinh không cần (phải) nghĩ ngợi, phiến diện địa tiếp thu, cho rằng giáo sư thật có nhiều đồ như vậy. Loại này trao nhận phương thức lão sư, hay “Người dẫn đường”, chúng ta cũng đã có loại này kinh nghiệm, thuở thiếu thời cân mẫu thân đáo thân thích gia khứ, lần tới có việc đơn độc đi trước, thủy phát hiện ý nhiên bất năng nhận thức lộ. Giả như lần đầu tiên đáo thân thích gia, điều không phải mẫu thân dẫn đường mà do mẫu thân chỉ lộ, chính một đường lục lọi đi, tự nhiên sẽ lưu ý mỗi chuyển biến tình hình giao thông, lần tới lần thứ hai đi trước, kỷ nhiên là thức đồ lão Mã.

Ngũ giai đoạn chế phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp, nghiên cứu cập nhập thất đệ tử, lão sư giống vậy ong chúa, học sinh giống vậy ong thợ, người ta phải bả trường kỳ khổ cực có được, cầm cung cấp nuôi dưỡng lão sư.

Tới can nghịch tứ trụ 12 thiết món thứ, năng lực tác nhiều ít giới duyên nhất phòng, dung ta đả nay cách khác trên phố hữu quan thủy pháp sự chỉ dẫn ngắn, thuyết toàn sách là sách, đích xác không quá đáng, nhưng nói một cách thẳng thừng “Miệng quyết” chích một, đến đây miệng quyết có thể tác gia cũng không hiểu, có thể đổng, nhưng không chịu tiết, viết nhất đống lớn thư tiền lời tiền, khai ban lão sư giáo thủy pháp, bí quyết không nói ra, 24 sơn nhất sơn nhất sơn chậm rãi giảng, đồng thời nhận đồng thời học phí cuồn cuộn lai. Do đó có thể liên tưởng thư đa có ích lợi gì, đồng lý giảng thứ đa học không được đông tây, đồ lãng phí thời gian tinh lực có ý nghĩa gì.

“Tứ trụ thôi mệnh thông tục số học”, chủ yếu mắt đang mượn đến đây thành lập Âm Dương Ngũ Hành sinh khắc chế hóa khái niệm. Lần trước ta nói 12 giảng thứ có nắm chắc nhượng nâm đề thăng ba năm công lực, như thế nào đi nữa căn cơ thâm hậu người, ta một cách tự tin ngày sau thế tất lệnh nâm cảm khái chính xác “Khoảng trời riêng”. 12 giảng thứ kế hoạch bả tứ trụ có khả năng suy luận toàn bộ phạm vi, tác tối tinh yếu phân tích, khiến cho có cơ sở người cao hơn tầng lầu, cấp người mới học làm một vỡ lòng. Dành cho học tập bộ đột nhiên nhất tức chỉ lộ. Ngày sau tự học, có thể có nhất khả tuần đi vòng, không cần lãng phí quá nhiều thời gian, tiền tài khứ nơi “Yêu cầu sư nan”.

Về phần thuyết “Phán đoán nghiệm không chính xác”, ta có thể nói khẳng định, vị này người xa lạ căn cơ còn thấp, chỉ biết thứ nhất, chẳng còn có thứ hai, bằng không tựu là không có ăn khớp ý nghĩ. Đánh cách khác nhất quan hóa lộc nhập phụ, khiếu có ánh sáng minh, đến đây thứ nhất: Lánh phương diện mệnh cũng Hóa kị nhập phụ mẫu, đến đây thứ hai; biểu nguyên cai rất có quang minh, lại thường thường tự tác giơ cao, tự hủy tương lai. Đến đây biết một… không… Biết nhị, tự có phán đoán nghiệm không chính xác là vì lệ.

Ta tính qua một thanh niên bằng hữu, mệnh bàn thượng thì có kể trên đích tình hình. Hắn là nhân gia nuôi con, dưỡng phụ mẫu xã hội bối cảnh rất tốt, thường thường cho hắn tìm việc làm, thế nhưng hắn lão huynh hay một năm ” 24 người thu tiền xâu”, bình thường đắc tội với người, phụ mẫu sẽ thay hắn nói giúp, đến đây mệnh quan nhất kị nhất lộc có đến nỗi của. 72 năm thi vào quy sơn bắc giám đương cảnh quan, đến đây quan hóa lộc nhập phụ khiến cho hắn có ánh sáng minh. Thế nhưng hắn vừa vào bắc giám, mà bắt đầu thay phạm nhân buôn lậu, tương hàng cấm đưa vào phòng giam dĩ giành không hợp pháp chỗ được, mà lại TenTen chưng cất rượu cảnh lầm công vụ, phục vụ không được nửa tháng đã bị thượng cấp cách chức, đến đây mệnh Hóa kị nhập phụ mẫu có đến nỗi của.

Từ thượng đoạn của dẫn thuật ta hắn có thể làm một chứng thực, đối bất luận cái gì một môn học thuật, chưa toàn bộ nhận thức, hoà hợp phí thông trước đây tựu dĩ thiện tử mạc tượng lòng của để ý vọng gia phê bình, đó là không hợp lý thì. Chính như năm ngoái đông ta công khai đồng bộ đoạn quyết, thì có nhân chỉ thấy ta báo chí quảng cáo, tựu vọng gia công bình sau lại ta từ đồng đạo trong miệng biết được, đối với ta toan cây nho bằng hữu, chính rất nóng trung địa đang nghiên cứu tư tưởng của ta thể tương truyền thụ, tịnh phục chế ta quy nguyên giáo trình chuyển tương truyền thụ. Được biết đến đây vừa mất hơi thở, ta thật cao hứng, điều này nói rõ liễu đồ của chúng ta có kỳ giá trị. Hơn nữa công bình người của ta, giống vậy bên tham chiến. Bên tham chiến có đây đó cho nhau đánh cắp đối phương quân, chính, trải qua chế độ để làm thi hành biện pháp chính trị của tham khảo hiện tượng, điểm này rất bình thường.

Khứ đông công khai “Đồng bộ giải quyết”, có người toan cây nho. Nay xuân công khai “Tài quan phán đoán quyết” có thể bị vui vẻ tiếp thu. Không có gặp phải phiền phức. Tháng tư đang lúc đẩy dời đi “Bá thai” quảng cáo lúc, đến đây nhà mình tướng thiết than bằng hữu trái lại không ít, trong này không ít đồ đệ cấp đạo hữu. Những… này đồ đệ cấp đạo hữu sau trái lại ứng với cấp thầy của bọn họ, đối Phương Ngoại Nhân gấp đôi tôn sùng. Bởi vậy chúng ta “Bá thai” tiến nhập đệ nhị giai đoạn sau đó, bình thường có cấp đại sư cao nhân đáo nhà mình tướng tự, ta thật cao hứng thu được cộng minh, nhưng phóng khách quá nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng bình thường viết văn công tác, bởi vậy đến trễ mỗi tuần phát giáo trình ngày kỳ, giá nhất điểm yếu thỉnh sư huynh sư tỷ tha thứ.

Phía dưới chúng ta bả chưa xong tinh tình cự yếu bổ hoàn sau đó, trở lại một “Hảo tửu chìm hủ để”.

Tinh tình thêm vào (tự 298 trang)

Tiền đến đây chúng ta đều thiên về tứ hóa tham thảo, tính chất sao bộ phận đại cũng chỉ nói tới chủ tinh, ất cấp dưới tinh tình rất ít nhắc tới. Hà lạc tử vi đẩu số nguyên chỉ dùng mười tám tinh, tức mười bốn chủ tinh cộng thêm tả hữu xương khúc. Dĩ tinh tình luận cát hung, tứ hóa phán đoán cơ hội, quẻ vị phán đoán nhân sự. Duy dụng tứ hóa luận mệnh mệt chết đi, thông thường một lần chỉ có thể đoán ba, đáo người thứ tư thượng cú mệt nhọc. Bởi vậy thêm vào một ít ất cấp dưới tinh khứ hợp tố, phán đoán suy luận thì tương đối không biết dùng não quá độ. Trên thực tế thường thường một viên sao nhỏ, cũng có thể sai ai ra trình diện cát hung, không cần tứ hóa mãn bàn phi.

Ví dụ như âm sát ở thân người đó, năm nay lưu niên ở dần, tân niên vừa đến, mạc danh kỳ diệu kỳ lạ, rất nhiều không được thuận. Đáy chậu rất là phạm nghiệp chướng, yếu mặc mặc làm việc thiện hoặc tụng kinh quay về hướng có thể giải trừ.

Nếu như hai tháng sinh ra thiên hình ở tuất âm sát ở tử, xấu lưu niên phu thê ở hợi, hình thành hình sát giáp phu thê, một năm này bình thường đối phối ngẫu phát vô danh hỏa, đối phối ngẫu đa ngờ vực vô căn cứ. Tự đến đây, sao nhỏ xác thực cũng có giá trị của nó, ngại gì chúng ta tới làm một tham thảo. Xương khúc đồng cung Noãn tây thì sinh ra xương khúc ở xấu vị đồng cung, nhược và nhật nguyệt khôi tỏa giao nhau, suốt đời tất nhiên rất có phát triển, thanh danh thật tốt. Gia hóa khoa rất tốt. Xương khúc hội phá quân ở xấu vị, nếu vì mệnh thiên tuyến, biểu thủy tai, giống nhau thuyết pháp là cấm bơi, hàng hải. Nhưng ta lĩnh ngộ là sinh tử hằng có định số, cả đời bất năng ngoạn thủy, một đạo lý này, cái gọi là thủy tai là ngày sau qua đời tất nhiên và thủy hữu quan. Như chết ở tắm bộc đang lúc, trời mưa lộ trợt phát sinh ngoài ý muốn chờ.

Xương khúc hội phá quân ở tật ách, tỳ thấp, – ăn sống lạnh thực vật da dễ ngứa, bá rách da tiêu thủy (phi máu). Đại hạn điền trạch phá quân hội xương khúc, nóc nhà như thế nào đi nữa sửa, luôn luôn hội lậu mưa. Xương khúc nhập mệnh hoặc quan lộc, làm hành nghiệp và văn giáo hữu quan, và hàng dệt hữu quan, nhân văn xương là trải qua, văn khúc là vĩ, văn xương là thẳng là nguyên liệu, văn khúc là mặt là gia công.

Văn xương là công văn tinh, hội thiên hình và pháp luật hữu quan. Văn xương Hóa kị phùng quan phù, có quan tụng thị phi. Văn xương ở mệnh, cách cục soa cũng sẽ đương công văn. Văn xương ở phụ tật tiền, mệnh tài quan tam phương, phùng năm sinh can tân hoặc tam hợp mới có tân, khiến cho văn xương Hóa kị, bài vở và bài tập dễ bị nghẹt. Phụ tật tuyến có văn xương, đại hạn cung lộc phùng tân khiến cho văn xương Hóa kị, đến đây hạn tất nhiên công văn phiền phức đa. Cung mệnh ở tử ngọ tiền, noãn tây thì sinh ra, xương khúc đồng cung ở xấu vị coi là may mắn, có nổi tiếng, có địa vị xã hội. Xương khúc ở cung điền trạch, biểu người này trong đa tàng thư, nhưng không thương đọc sách. Xương khúc hội sát (dương đà hỏa linh thiên không cướp) xảo nghệ người, mà lại đái tật diên sinh. Văn xương ở mệnh, cấp bậc lễ nghĩa đặc biệt nhiều, nói ưa khuyếch đại. Văn khúc hóa khoa một học vị, văn xương hóa khoa chủ nổi tiếng. Nữ mệnh liêm trinh hội xương khúc, kình dương, Hỏa Tinh dễ là đẹp. Xương khúc nhập mệnh thần kinh suy nhược, đáy chậu sát bệnh tâm thần. Nhập tật ách cùng luận. E môn hội xương khúc một chí khí. Xương khúc hội tả hữu có dẫn đường năng lực. Tử, phủ, cùng, lương, lộc tồn, khôi, tiền giao nhau, chủ được hưởng nổi danh, phú quý không nhỏ. Xương khúc hội lộc tồn, quỷ o. Xương khúc và tham lang cùng độ, phục công chức, mọi việc bất kể so sánh, không được mang thù, ngoại hoa nội hư. Hội liêm sát dương đà, dối trá gian trá. Văn xương Hóa kị ở tài ngang, bất khả chi phiếu người bảo đảm, hoặc cùng người tác tiền bạc của hiệp ước. Xương khúc chức nghiệp nên văn giáo, như xuất bản nghiệp sách báo công ty, biên soạn, chụp ảnh quảng cáo xã, hải sản nghiệp, thực phẩm dệt. Xương khúc nhập mệnh đa tài đa nghệ, người làm ăn nhỏ. Nhân xương khúc là hệ sao giờ, giỏi thay đổi, đa bất năng thành xí nghiệp lớn gia. Văn xương Hóa kị nhập điền trạch, sẽ có phòng địa sản tranh cãi.

Văn xương ở tật ách, chủ phế tật, khái mỏ, bệnh tim, hội Tứ Sát hoặc Hóa kị sử nghiệm. Xương khúc Hóa kị, chủ thần kinh quá nhạy cảm, bi quan, bệnh tâm thần, mất ngủ, để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngân phiếu khống công văn làm phức tạp, thị phi đa tranh, phạm quan tòa, rủi ro sinh bệnh.

Xương khúc là hệ sao giờ, cho nên đại diện theo giai đoạn, gián đoạn, LƯU. Nhập tài ngang cung, nhân văn giáo, công văn, khế ước mà được tài, Hóa kị thì nhân công văn, ngân phiếu định mức mà rủi ro, tài chính đông lại. Hoặc cho vay, kỳ phiếu bất năng thu về.

Cung Quan lộc không được kị Hóa kị, Hóa kị biểu xung động, cho nên văn xương Hóa kị ở quan lộc, chỉ là công văn thủ tục đến trễ, nhưng sẽ thành sự. Duy hội Tứ Sát, thì không được năng lực thành sự.

Văn xương Hóa kị ở quan lộc hội thiên hình, nhân công văn sự mà khiến cho quan tụng thị phi. Văn xương ở thiên di, đáo phần đất bên ngoài học ở trường. (306 trang) sao Văn Khúc

Chủ khoa bảng, danh vọng, có kỹ thuật sở trường. Vừa xưng sao Khôi, phần kết mực, dị lộ ra sĩ, vu thân mệnh là đào hoa cổn lãng. Năng lực học tập cường, năng lực suy một ra ba, nghe một hiểu mười. Ưa kim thạch thi họa. Ý nghĩ lãnh tĩnh, ưa suy lý, phân tích, năng lực lớn mật giả thiết, cẩn thận tỉ mỉ yêu cầu chứng. Không tin tà, có Ngu Công dời núi của chí. Phản ứng khoái, có năng lực sáng tạo.

Ưa lưỡi biện, ngôn ngữ hài hước, liền uy, giả huy hoàng, không thể nói lý. Hội kình dương, thì nói rất lũy, thường cùng người cãi nhau. Văn khúc Hóa kị chất phác, bất năng nắm chặt cơ hội. Liêm trinh hội văn khúc, phục công chức, hoặc và công vụ cơ cấu hữu quan, hoặc và xa hữu quan của sinh sản nhà xưởng, gia công hán. Thái âm miếu vượng hội văn khúc, tiền mặt tạp đa lại diễm phúc. Thư niệm được không sai. Thái âm ở hãm cung hội văn khúc 1.cửu lưu thuật sĩ. Cự môn hội văn khúc ở cung mệnh, không có bền lòng, không qua nổi khảo nghiệm. Nhập quan lộc thường đổi công tác, nhập tài ngang phát cũng hư hoa. Tự bò hội nghĩa điền, một yên ổn, lao lộc mệnh, ngoại hoa nội hư. Có thuỷ ách. Ở tài xuyến chủ phá hao tổn. Thiên đồng hội văn khúc ở mệnh, không có bền lòng sự chịu đựng, không có nhiệt tình, làm việc bỏ vở nửa chừng. Tham lang hội văn khúc làm việc thay đổi thất thường, bất kể so sánh. Văn khúc sai ai ra trình diện dương đà có ung thư ung thư vết. Chú: “Hội” ý tứ là cùng cung hoặc đối cung, như kinh tuyến, xấu vị tuyến chờ. Xuất hiện ở tam phương không có lực lượng, cho nên không đáng lo lắng. Vũ khúc hội văn khúc gia tả hữu nắm quyền, có lĩnh đạo địa vị. Chủ danh dự. Ở tài nghệ phương diện rất có thành tựu, ví dụ như hội họa phương diện có đặc thù của sáng tác, mà thu hoạch được xã hội khẳng định.

Văn khúc nhập mệnh biểu đào hoa, nữ mệnh hội Thái âm, thiên đồng, thiên diêu chủ đa phạm đào hoa, huyễn tưởng đa, không thực tế, có lộc tồn có thể giải trừ. Trữ cung phúc đức tổ hợp tái soa, rơi phong trần hoặc làm thiếp.

Văn khúc Hóa kị gia sát ở tật ách có trúng gió của khả năng. Xương khúc hợp luận Xương khúc lạc hãm gia sát như nhau rất nổi danh, là ác danh đăng báo một loại. Phú văn thuyết: “Khoa tinh ở hãm địa, ngọn đèn dầu vất vả cần cù.” xương khúc khôi tiền, bản thân tựu có khoa lực lượng, hóa khoa rất tốt, không thay đổi khoa cũng kém cường nhân ý. Cái gọi là “Ngọn đèn dầu vất vả cần cù” là tuy rằng chăm chỉ hiếu học, quý trọng mỗi một phân có thể lợi dụng thời gian, nhưng luôn luôn trường thi không như ý. Ví dụ như quan lộc bính * hưng chỉ một hôi / ba (vừa tuyến chính), nhưng vị là mộc kho, vị gốc rể ngũ hành là đã đất, văn xương thuộc kim, kim khắc mộc là thiểm, vị là hoàng thập bất năng sinh kim, cho nên vị cung văn xương chỉ có thể có thông minh, chịu lên tiến, rất bác học, nhưng không dễ dàng bắt được học vị, cả đời không đảm đương nổi đại quan.

Xương khúc xuất hiện ở tam hợp phương, mệnh thiên tiền là cách điệu cao, mặc dù thông minh nhưng học ở trường thái độ cũng không rất nghiêm túc, chỉ là rất may mắn, trường thi như ý. Ra hiện tại phụ tật, huynh giao hữu tiền là chỉ số thông minh cao, so sánh mới có thể mặn là đọc sách từ (suốt đời dĩ nghiên cứu học thuật làm vui thú người).

Khôi xương tả hữu là “Phàn long phụ phong”, cũng không phải thuyết tượng chó Nhật như nhau địa đi về phía nhân dao đuôi bả, mà là bản thân điều kiện không sai, tự nhiên “Vãng lai vô bạch đinh”, đều là một ít quyền quý bằng hữu.

Xương khúc ở đã hợi hội liêm tham, sẽ có tai nạn xe cộ, rất nghiêm trọng. Đại hạn lưu niên phùng, giai nghi đặc biệt lưu ý. Xương khúc hội ngôi sao may mắn, nếu không niên thiếu đắc chí, cũng đại tài trưởng thành trể. Thủ điền trạch, trung tâm lúc tuổi già có chính cái tên phòng địa sản, phàm điền trạch có xương khúc, biểu tiền trả phân kỳ tới, đại hạn lưu niên cùng luận. Xương khúc ở điền trạch và ngũ hành thuộc nước tinh đồng cung, gia Hóa kị đại hạn lưu niên phùng, biểu ống nước vỡ tan hoặc thủy đạo tắc. Phú văn thuyết “Nữ sát xương tiên, phú quý đa dâm, nhà kề, làm vợ kế, thị tỳ.” dĩ hôm nay xã hội mà nói, một chồng một vợ, mọi nhà bà chủ thân tự xuống bếp, mời được người làm nữ người đó gia tỉ lệ không lớn, như vậy nhà kề, thị tỳ chúng ta chỉ có thể nói sở làm công tác, kỳ đối tượng phục vụ là nam nhân, hoặc kỳ công tác hoàn cảnh nam tính chiếm đa số, suốt đời luyến ái nhiều lần, hoặc vóc người điềm, thường là nam sinh sỗ sàng đối tượng. Xương khúc tọa mệnh nữ sinh so sánh dễ náo tam sừng luyến ái, đối mặt phù lựa chọn thì, mỗi đa do dự.

Xương khúc đều đại diện tài hoa, duy hai sao sở chủ khác biệt. Văn xương là ngôi sao ca nhạc, diễn viên, văn khúc là từ khúc, đạo bá. Văn xương là chính quan giáo dục, đại diện học thuật, bằng cấp: Văn khúc là khóa ngoại của kỹ năng, tài nghệ.

Văn khúc cùng giải quyết, lương, tham, âm, dễ tiếp cận tôn giáo huyền học. Xương khúc hội cát tốt, hội hung hoàn toàn ngược lại. Tả phụ hữu bật Đến đây hai sao là nhiều ý tứ, ở quan lộc là sự nghiệp đa, có quan hệ xí nghiệp đồng thời tố lưỡng chủng trở lên công tác; ở tài ngang là tiền mặt đa: Ở phu thê là phối ngẫu đa, ở tử nữ là nữ nhân đa. Phàm tả hữu ở lục thân cung gia hóa khoa, nhiều ý tứ hàm xúc canh nghiệm. Như khoa ở phu thê là nhị hôn, khoa ở tử nữ là “Người ta thực sự không được sống lại, hảo ta đi mời cuộc sống khác.” hội cân hai người khác giới sanh con. Hóa khoa ở huynh đệ cũng giống vậy sẽ có dị cha mẹ huynh đệ (cùng phụ dị mẫu hoặc cùng mẫu dị phụ).

Khởi tả phụ hữu bật bí quyết: Hữu bật từ tuất thượng khởi, nghịch khứ một tháng nhất cung dời; tả phụ từ thìn thượng khởi, thuận đi một tháng nhất cung dời. Do đó lập mệnh ở sửu nhân, nhị, tháng sáu sinh ra tả phụ hữu bật tất nhiên xuất hiện ở tài quan củng mệnh, cửu, tháng mười một sinh ra tả phụ hữu bật hình thành giáp mệnh, không được phùng sát phá tan đều chủ quý cách, toàn bộ Tử Phủ đế vương tinh rất tốt.

Tả phụ hữu bật còn gọi là thiện tinh, bản tính dày rộng hảo bố thí, dĩ hội ngôi sao may mắn làm điều kiện. Nhược hội liêm tù trái lại thành gian ác đồ, nữ mệnh gia đình không đẹp mãn. Lập mệnh ở vị, tam, tháng năm sinh ra tả phụ hữu thế hình thành giáp mệnh; bát, mười hai tháng sinh ra, tả phụ hữu thế liễu xuất hiện ở tài quan chức, và lập mệnh ở xấu cùng luận.

Tả phụ hữu bật đồng cung, hoặc phân thủ thân cung mệnh, không đáng sát xung, suốt đời phúc trạch lâu dài. Cung mệnh vô chủ tinh, tả hữu một trong chỉ thủ, là ly tông nhà kề thứ ra, không phải nhập tán thê gia. Phàm mệnh thân hội tả hữu, khôi nga xuất hiện ở tam phương, đối cung, suốt đời tốn nhiều nhân, không gió hiểm. Nhược tam phương thành cách canh chủ thọ đa phúc. Nữ mệnh có vượng phu ích tử.

Nhập tài ngang là gián tiếp của tài, cũng chủ tiền bạc xuất nhập lưu động tính đại, không coi trọng tiền tài { điều không phải rủi ro). Niên thiếu đi hạn phùng hữu bật, chủ đơn phương yêu mến “Ái người ta ở ngực nan khai”. Tả phụ Thiên phủ cùng, có địa vị, rất thần khí. Hữu bật thiên tướng cùng, chính xác phúc khí. Tả hữu nhập phụ mẫu, từng có kế hoặc nhận thức can tố nương. Đối phụ mẫu, nhiều nhất hiếu thuận. Tả hữu nhập huynh giao hữu, “Chính xác tích tình”, đối xử tử tế huynh đệ bằng hữu. Nhập tử nữ, văn thơ đối ngẫu nữ sủng ái có thừa. Nhập tật ách, có bệnh cũ, da lông ngắn bệnh đa. Tả hữu ở thiên di, bình thường ra bên ngoài bào, hảo giao tế. Nhập phúc đức, khả năng tâm ái lần thứ hai. Cũng rất thích kết giao bằng hữu. Nhập quan lộc, nên công chức, nếu vì tư nhân cơ cấu cũng phần kết thư, bí thư, hồ sơ xử lý. Hội kiêm chức, công tác chăm chú phụ trách. Tả hữu nhập thân mệnh người, thái độ làm người phúc hậu, có thể tác bằng hữu. Hội liêm trinh, thần môn, kình dương ngoại lệ. Tả phụ so sánh có nhiệt tình, đại thể đương tài xế hoặc tư tua (làm công tác và tay lái hữu quan). Bằng không cũng đúng lái xe rất cảm thấy hứng thú, cương mãn pháp định tuổi tác tựu vội vã đi học lái xe.

Hữu thì so sánh bảo thủ, cũng biết lái xe, phúc hậu. Tả hữu suốt đời làm việc năng lực duy trì liên tục kiên nhẫn, ít biến động. Xương khúc hoàn toàn ngược lại. Không có định tính, bất cứ chuyện gì giai thay đổi thất thường (hàm hôn nhân, giao hữu, sự nghiệp chờ).

Tả hữu nhập điền trạch người đối diện đình có trách nhiệm cảm, như hội đứng đầu tinh Hóa kị, hoặc gia sát dễ bị thiết. Tả hữu là ngang hàng của quý nhân đa, một thân vừa hoặc hậu, cho nên mặc dù giao du đa, nhưng đa chủ tinh thần phương diện, là công sự, mà không phải là đào hoa, tư tình nhi nữ. Tả phụ hữu thì vừa là truyền lệnh của ở lại, cách cục cao nhân gia thay ta truyền lệnh, cách cục thấp là thay nhân gia truyền lệnh, hợp đồng âm suốt đời áo cơm không sứt mẻ, thái độ làm người cơ yếu bí thư, hội Tử Phủ tham lang, nhất hô bách nặc, thủ hạ có bởi vì ta truyền lệnh.

Tả hữu hội thất sát, phá quân chết sớm, mệnh, tật cùng luận. (320) thiên khôi thiên độ khôi ngạ tinh vừa phân dương quý, âm quý, thiên khôi tinh là dương quý nhân, nhật sinh ra (noãn ~ tây thì sinh) ưa, nhập điện cực dương (tử ~ ngọ) hơi bị chính vị; thiên nga tinh là âm quý nhân, dạ sinh ra (tây ~ noãn thì sinh) ưa, nhập âm cực (ngọ ~ tử) hơi bị chính vị.

Khôi tiền nhập mệnh thân người rất hiền hoà, mặc dù ưa làm náo động, nhưng bất hảo cường giành thắng lợi, mọi việc chính thân thân, không giả thủ người khác. Giáp mậu canh năm sinh ra, lập mệnh ở xấu vị khiếu tọa quý hướng quý. Chủ xuất ngoại đắt quá nhân trợ giúp, giao du quảng, sâu trưởng bối, thủ trưởng đề bạt. Khôi ngạ tinh ở ngũ ngũ trước kia mười tuổi dùng được, năm mươi tuổi sau đó khiếu quý nhân biến thành quỷ. Cái gọi là “Quý nhân biến thành quỷ”, là bả quyền bính giao cho người khác, cũng không phải là nhất định phùng tiểu nhân.

** đình miệng nguyệt điền xương cùng hội, ở vòng sinh hoạt lý phi hời hợt hạng người. Thanh thiếu niên lợi cho cuộc thi, tráng niên danh tiếng hảo. Đã ngoài là khôi an hợp luận. Thiên khôi tinh

Anh tuấn nhã nhặn, thường mặt mỉm cười. Nữ mệnh thanh tú đoan trang, mặt trái xoan. Cá tính phương diện: Nhanh mồm nhanh miệng, có sao nói vậy, thích chõ mũi vào chuyện người khác cho nên dễ đắc tội với người. Tâm địa từ thiện hảo bố thí có nhận thức nuôi tình hình. Lạc quan tiến thủ có trách nhiệm cảm. Xử sự hữu điều để ý, có mưu lược. Năng lực học tập cường, thông kim bác cổ. Có uy nghi, có độ lượng rộng rãi. Dụng tâm thì thiết tưởng chu đáo, tâm tư tế dồn, nhưng là có tiểu đạt hồ thời gian. Đối hí kịch, âm nhạc, nghệ thuật, triết học phương diện có hứng thú. Thiên tỏa tinh tương đối lên trời nhung bỉ thiên khôi không được tích cực, nhưng tương đối hiền lành, thân thể ưu nhã, hàm súc thanh tú. Nữ mệnh bệnh trạng mỹ, nhưng khôi hài thích…

Tính cách phương diện, văn tĩnh thiện lương, thành thực chính trực, hảo tế nhân của khốn, có từ thiện tâm. Bởi tính tình không được tích cực, cách cũ bị ép mới đi tố. Không lớn hội cự tuyệt nhân, bởi vậy chỉ có tư tình. Nữ mệnh tương đương nữ tính hóa, dễ bị cảm động, có hại rút lui. Có ngôn ngữ thiên phú, lạc quan mà ái cười.

Khôi việt ở quan lộc, nên công giáo, công văn công tác, hội vũ tướng, vũ tham, nên người đại diện, trung gian thương, làm quan hệ xã hội tính chất công tác. Có rất nhiều ở công ty bảo hiểm phục vụ ví dụ.

Thiên khôi ở tật ách, da dị ứng, nhiếp kho, hỏa độc, nóng tính vượng, cho nên nôn nóng dịch nộ.

Thiên tỏa ở tật ách, trái tim, hệ tiêu hoá, bí nước tiểu hệ thống phương diện tật bệnh. Nữ mệnh sinh lý bệnh (phụ nhân bệnh).

Thiên khôi ở điền trạch, phụ cận có trường học hoặc công vụ cơ cấu.

Thiên độ ở điền trạch, tinh khiết nơi ở đàn, có lâm vườn, không khí tươi mát. Cách cục cao, là căn nhà lớn biệt thự.

Khôi bị ở phu thê, phối ngẫu gia thế không sai, thư hương nhân gia, hoặc kỳ phụ là nhân viên và giáo viên.

Khôi ngạ ở tử nữ, biểu nữ nhân trung tâm tất có thành danh người.

Khôi nhung ở tài ngang, cho vay dễ, lưu niên tài ngang có khôi nhung, hảo điệu tiền, ba giờ rưỡi không chết được.

Ở thiên di, xuất ngoại phùng quý.

Ở nô bộc, bằng hữu, đồng sự rất đắc lực.

Ở phúc đức, suốt đời có cảnh nhân chiếu cố. Nữ mệnh không thích hợp.

Ở phụ mẫu, hội ngôi sao may mắn chủ phụ mẫu trường thọ, hưởng phúc.

Lục ngôi sao may mắn, đều biểu hiếu học, tả xương khúc khôi so sánh ưu, hữu ngạ kém một chút.

Lộc tồn thiên mã

Lộc tồn là tiền mặt, thiên mã là xe chở tiền. Lộc mã mừng nhất đồng thời xuất hiện ở tam hợp phương hoặc đối cung. Nhược tạm biệt tài tinh rất tốt. Có lộc vô mã, có mã vô lộc đều là không được hoàn mỹ.

Lộc mã hội đủ khiếu chiết tiên mã, mọi việc đều thuận lợi, động được việt chuyên cần, việt có “Lợi đầu”. Lộc tồn tinh

Mạng người chủ cô, vì sao? Tử đòi tiền, không tốt, nữ nhân người vợ thương lượng điệu tá một chút đều không bàn nữa. Ngẫm lại xem người như thế sẽ có người duyên sao? Tài tản thì nhân tụ, tài tụ thì nhân tản, đạo lý rất đơn giản.

Ưu điểm là rất nặng, công việc quản gia cần kiệm, chăm chú dự trữ, mà lại lộc còn có giải trừ ách, diên thọ, phùng ngôi sao may mắn dệt hoa trên gấm công năng. Lộc tồn kị phùng không vong.

Thiên mã tinh

Nhập thân mệnh là sao dịch mã, chủ suốt đời hiếu động, bất an vu hiện thực, lao lộc bôn ba, hoạt động lực cường, làm khách du lịch rất thích hợp. Phùng chặn thiên không, tuần thiên không là ngựa chết, vô ích chỗ. Phùng đà la khiếu chiết đủ mã, mỗi nghĩ ra môn luôn luôn bị việc vặt cấp duyên ngộ, sở dĩ chiết đủ ô thảm “Vô ba đường sừng”. (527)

Tiếp theo tinh tình (tự 338 trang)

Kế thượng nhất giảng thứ, tả hữu xương khúc khôi bị lộc mã sau đó, đón chúng ta cùng đi nghiên cứu dương đà hỏa linh thiên không cướp kị thất sát tinh, cập thiên hình, thiên diêu, âm sát.

Nhắc tới sát tinh, mới học thời gian đều có có tật giật mình sợ hãi, kỳ thực nhất 0 tám sao, bất luận cái gì một viên cũng không có tuyệt đối tốt hay xấu, chỉ có thể thuyết các hữu tính chất sao, các hữu sở tư.

Thi tắm Ước Hàn tiên chúa Giê – xu mà đến, vì hắn tác lót đường công tác, đến đây Ước Hàn giống vậy ngôi sao may mắn, sau lại ma vương lại tới xả chúa Giê – xu chân sau, đến đây ma vương giống vậy hung tinh. Nhưng nếu không có ma quỷ ma vương tư thử khảo nghiệm, làm sao dĩ biết được chúa Giê – xu có bao nhiêu thần thánh, tựu chúa Giê – xu thành tựu được thuyết, triệt sáng và Ước Hàn cụ có ngang hàng tầm quan trọng.

Mệnh thiên tuyến hội sát tinh người, năm mới nhất định khó khăn gian khổ, như hàn mai gặp sương tuyết.”Không lịch sự một phen hàn triệt cốt. Yên được hoa mai xông vào mũi lần.” từ nơi này nhất thì câu thơ chúng ta không khó liên dự đoán được, sát tinh có khích lệ hiệu dụng, tam phương, thiên di hội sát người, trái lại có khả năng, năng lực tạo phúc người khác. Chỉ là làm nỗ lực, thường thường bất năng xong hợp lý quay về quỹ, cũng tức là thánh kinh thảo luận “Khổ cực có được, rơi vào ngoại nhân gia.”

Tam phương cập thiên di hội cát người, tốt số. Chịu sách mài hoặc thuyết tôi luyện nhỏ lại, bởi vậy thủ não bất năng cùng sử dụng. Kinh doanh thuỷ điện bằng hữu đều có loại này kinh nghiệm, khiếu sửa cầu chì đa số là kẻ có tiền, ngươi nói làm một người hiện đại sẽ không sửa cầu chì, điều không phải rất buồn cười không? Cho nên ra lệnh cho hảo người thường thường bổn được tượng đầu lư.

Hội sát người, ngược lại có khả năng, có thiện căn. Bởi ngày bất hảo quá, bởi vậy thường tự phản tỉnh, tại sao phải mệt như vậy, do đó tư tích đức làm việc thiện để cầu thu được thiện báo.

Công làm được đa mà đoạt được ít, hay ở tiêu tai, tích công đức. Sở dĩ ta nói bằng hữu, nhược ngày bất hảo quá, ngàn vạn lần thỉnh hát vang, giá biểu thị người ta có thiện căn, đang ở tiêu tai, tích công đức. Công đức viên mãn “Sẽ trở thành tiên”, có cái gì bất hảo.

Kình dương và đà la

Kình dương và đà la là một đôi lý sinh huynh đệ, bọn họ là giang hồ lão đại, khi thì nghĩa bạc vân thiên, khi thì thịt cá hương dân. Và lộc tồn là người một nhà, cùng là năm can hệ của phó tinh, hành tung phiêu hốt bất định, là “Lưu lạc giang hồ Tam huynh muội”.

“Nghĩa bạc vân thiên” nói như thế nào? Thỉnh nhớ kỹ nhất dương đà vĩnh viễn giáp lộc tồn, lộc tồn là tiền mặt, nhược lộc tồn và miếu vượng chủ tinh đồng cung (tài tinh rất tốt), biểu thị tiền mặt có kỳ sở có người, dương đà trở thành làm thuê dung cảnh vệ, giống vậy chùa miểu ván cửa trên có khắc vẽ thủ hộ thần nhất Uất Trì cung và tần cây bảo, đối chủ nhân trung thành và tận tâm.

Nếu như vũ tham tài tinh ở thìn tuất xấu vị hội kình dương, Hỏa Tinh, phú văn thuyết: “Uy quyền xuất chúng” “Uy áp biên di”. Có rất nhiều mệnh lệ là cao trung văn hóa trình độ, dĩ thương nhân tư thái làm văn giáo công tác, như đại hình văn lý học bổ túc ban khởi đầu nhân, thu nhận học sinh thủ pháp nhất lưu, nhưng mình bất thiện giảng bài, giáo sư là số tiền lớn lễ vật, có việc cầu người thì, “Cấp bậc lễ nghĩa” rất cú, mục đích đạt tới tức không được lãng phí nữa, lập tức chuyển hướng một… khác “Lợi đầu” thượng. Là tương đương kiệt xuất người làm ăn, vãn phát, đi xa nhà mưu cầu phát triển trở thành tựu trọng đại.

“Thịt cá hương dân” nói như thế nào?

Thỉnh nhớ kỹ lộc biên lai gửi tiền thủ, giống vậy bụi vàng, lúc này dương đà tức thành tiểu nhân, nhất đầu óc nghĩ đến đãi vàng. Sở dĩ lộc tồn tại 12 cung của bất luận cái gì nhất cung chỉ thủ, đều có thể phán định bỉ tạo “Tiền bốn chân”, suốt đời và tiền tài vô duyên. Hoặc tham dự hội nghị đứng đầu tinh lạc hãm, cũng biểu thị bất lực. Ví dụ như Thái âm ở đã, lộc tồn và của đồng cung, đại hạn phùng có đảo trái thức ngàn vạn lần mệnh lệ.

“Lưu lạc giang hồ Tam huynh muội” nói như thế nào?

Dương đà, lộc tồn, trừ bản năm sinh ngoại, còn có đại hạn, lưu niên chi lưu lộc, lưu dương đà, hàng năm ở cung di động, điều không phải giang hồ lãng nhân sao? Lãng nhân không được phùng lúc nào cũng “Thán tam thanh: Thì cũng, mệnh cũng” thì lai vận chuyển thì “Tên khất cái cũng có ba năm hảo quang cảnh”.

Đẩu số bàn, thật xấu khán tam sao, tử vi, thiên mã, lộc tồn, như thì xuất hiện ở mệnh bàn tam phương tứ chính, tất nhiên tốt số cách. Tử vi là hoàng đế, lộc tồn là quốc khố, thiên mã là xe chở tiền, hội vu tam phương tứ chính đương nhiên là có ý tứ.

Duy nhược nâm xem mình một chút mệnh bàn, phát hiện tử vi, lộc mã, không được đầy đủ hội vu mệnh thiên, tài quan, không nên suyễn phệ, đi hạn luôn luôn tụ họp thì hậu, đến lúc đó không được cũng có thể “Cây cỏ gặp xuân phong, vui sướng hướng quang vinh”.

Kình dương tinh

Kình dương là đầy gì đó. Như tiêm vào châm, châm viêm châm, tinh tế thật dài đông tây, và ngoài ý muốn hữu quan, hội vu mệnh thiên tuyến, suốt đời đa máu chảy, sự cố thường là bị lanh lảnh vật thể gây thương tích.

Mệnh lệ nhất nào đó tạo nữ mệnh mậu tử năm sinh ra, cung mệnh ở tử, cung thiên di thiên cơ Hóa kị hội kình dương. Ngọ là ly hỏa, khinh thanh ở trên, cho nên chủ đầu.

tằng đã làm lần thứ hai long mũi giải phẫu, nhược dĩ cung mệnh vào đầu, cung thiên di tức trở thành sinh sản vị, đã làm buộc ga – rô giải phẫu.

Lại một lệ nam mệnh mậu dần năm sinh ra, tằng một lần tai nạn xe cộ va chạm sai lệch mũi, nằm viện một lần, sau đó lánh tìm một nhà trang điểm dung nhan ngoại khoa tố sữa đúng giải phẫu. Cát quá bao bì, nhị tạo thành hoàn toàn vừa khớp.

Còn nữa nhị tạo năm ngoái cộng nghiên tử đấu, nào đó nhật hai người của cánh tay trái đồng thời xuất hiện quát thương; lại một nhật không hẹn mà cùng vừa đi quyên máu, vừa đi tố huyết thanh kiểm tra. Có thể thấy được được khán lưu niên bỉ tiểu hạn tinh chuẩn. Lưu niên nam nữ nhất trí, tiểu hạn nam thuận nữ nghịch, cung vị thường bất đồng.

Cơ lương hội kình dương, lục thân duyên mỏng, thường có cảm giác cô độc, không phải là không có thân nhân, mà là thân nhân sơ tán, làm theo ý mình. Trừ vũ tham hội kình dương có thể thích trấn biên cương ngoại, cùng âm ở ngọ hội kình dương, thiên mã ở đã, khiếu “Đầu ngựa đái tiến cách”, chủ có thể ở ngoại địa phát tích, Xuất ngoại hay nhất. Nhưng lục thân hình khắc, mặt mày hốc hác không khỏi. Thượng chú ý: Lục thân hình khắc, khả năng chỉ là duyên mỏng, không được thường gặp nhau mà thôi. Điều không phải khắc tử, khắc được “Kiếm vô cật”. Nhật nguyệt hội kình dương ở thìn tuất xấu vị, cũng là lục thân khó hoà hợp. Có thị lực cản trở, bất lợi cho tài. Ở điền trạch biểu phụ thân sớm tang. Đi hạn phùng chủ phá hao tổn. Cơ cự ở tử ngọ noãn tây, mệnh tọa kình dương, cung phu thê tất nhiên có đà la, lục thân hình khắc rất nặng, suốt đời đái tật duyên niên, phối ngẫu tương đương bất lợi, nhược tạm biệt Hóa kị, quan tụng thị phi không khỏi.

Thất sát phá và kình dương đồng cung, năm mới tức có mặt mày hốc hác việc phát sinh. Hạn vận phùng chủ rách nát, nhập thân cung rất hung, hội phá mặt, hư thân. Liêm giết tổ hợp hội kình dương ở xấu vị, lưu niên đi tới đối cung, rất có lưu dương gia hội, huyết quang chạy không khỏi, rất hung. Có quan tụng thị phi. Kình dương và Hỏa Tinh đồng cung ở noãn ngọ, đây là đứng đầu cách, có tương đương của thống ngự năng lực, hội đắc lực đứng đầu tinh canh nghiệm. Nhược sở hội đứng đầu tinh làm ác tinh thì chủ huyết quang, mặt mày hốc hác.

Giơ cao thủ dương hội tả hữu xương khúc vu thân, mệnh có ám bì, ung thư vết. Kình dương hội linh tinh là hạ cách, nhược ở mệnh thiên tuyến mà lại vô ngôi sao may mắn lai hợp, suốt đời không có phát triển, thay nhân bang dung. Lộc tồn vĩnh viễn không vào thìn thành xấu vị, kình dương vĩnh viễn không vào dần thân đã hợi, đà la vĩnh viễn không vào tử ngọ noãn tây. Nói chung cung mệnh nếu như xuất hiện kình dương, lúc này yếu lo lắng sở hội chủ tinh là cái gì, có đúng hay không cũng có lực sát thương, lệ vũ, phá, liêm, sát, cơ, gặp gỡ kình dương ở mệnh thiên tuyến, hay suốt đời hội mặt mày hốc hác, rách nát, vô quá triển. Mà lại là kinh thường tính, bất hạnh tao ngộ hội lần nữa tái diễn. Nếu vì Tử Phủ loại này ngôi sao may mắn, biểu trong cuộc đời hội một lần rách nát hoặc ngoại lai bị thương.

Kình dương nhập phu thê, khắc khẩu không khỏi. Nhập tử nữ, nữ mệnh sanh non, trụy thai. Nhập tài ngang, hoành nổi giận phá, phát không kiên nhẫn cửu. Nhập tật ách, chủ ngoại lai của bị thương, sắt đá chờ của thương tổn. Hô hấp khí quan cập hệ tiêu hoá bất lương của bệnh. Kình dương nhập vu dời xung mệnh, yêu cầu môi bất toại. Nhập điền trạch hội ác tinh, trong nhà nhân khẩu hình thương. Ác tinh như cự, phá, liêm, sát, nếu vì nhật nguyệt, biểu bất lợi phụ mẫu. Lưu niên có kình dương, phá quân nhập điền trạch, biểu ở phụ cận có người tu kiến phòng ốc, Địa kiếp ở lưu điền cũng là. Nhập phúc đức, suốt đời làm lụng vất vả phiền lòng. Nhập phụ mẫu, chủ mặt mày hốc hác. Hạn năm gặp kình dương, yêu cầu mưu bất toại, bận rộn nhiều lần.

Đà la tinh

Đà la là ngoắc ngoắc gì đó, như đao giải phẩu. Là xoay quanh, xa xôi chờ mong, xuy mao yêu cầu bì, truy hỏi kỹ càng sự việc, tương đương với một viên hóa sao Hóa kỵ.

Đà la nhập mệnh chủ bị thương tàn phế, gắn bó có thương tích, mặt mày hốc hác, người quái dị, đi tọa nghiêng lệch, khom lưng lưng còng. Tung gặp ngôi sao may mắn cũng suy giảm, suốt đời phiêu đãng, rời xa gia môn.

Chỗ tốt là cơ mưu, quyền uy, quả cảm đầy hứa hẹn, rất nhiều giáo thụ đà la tọa mệnh.

Khuyết điểm là vừa mạn tự cho là đúng, thay đổi thất thường, ăn mềm không ăn cứng, không thể gặp người khác so với chính mình đi.

Đà la và tham lang đồng cung, là tình nguyện hoa hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu.

Và nhật nguyệt đồng cung, phối ngẫu tương khắc hại, mắt có thương tích, gia Hóa kị thiện tử.

Và phá quân cùng, rách nát, mặt mày hốc hác.

Và thất sát cùng, mặt mày hốc hác hay thay đổi động.

Hội xương khúc tả hữu, có ám bệnh, ung thư vết

Và Hỏa Tinh cùng, vô chính tinh, tên côn đồ, lưu manh.

Và hữu bật cùng, cẩn thận kéo dài, bị người hãm hại.

Dương đà giáp mệnh, nhược nguyên bàn thành cục, thì đa tiểu nhân, nếu không thành cách cục thì không có gì lớn phát triển.

Dương đà giáp mệnh, tất nhiên lộc tồn tại cung mệnh, nhược tam phương xuất hiện hỏa linh thiên không cướp, vị của lộc phùng phá tan, chủ rách nát, hình thương, hạn vận phùng cùng luận.

Đà la nhập dần thân đã hợi hình phạt chính thương. Nhập thìn tuất xấu vị chủ mặt mày hốc hác. Nhập đã là toàn bộ trường sinh nơi, trưởng máy trí kiệm đảo, phản ứng khoái, duy hình thương khó tránh khỏi.

Đà la là tha kéo dài lạp, xoay quanh, xa xôi chờ mong. Sở dĩ nhập mệnh suốt đời phập phồng rất lớn, như ở lâu nơi sinh dễ bị hung hiểm chết. Đi xa tha hương mong muốn quá, có uy quyền, nhưng nguyên bàn muốn thành cách tài đoán.

Đà la nhập mệnh người đó, có như thế nhất chỗ tốt, hay đánh vỡ sa oa hỏi để, tò mò rất tích cực, sở dĩ rất nhiều học giả đà la tọa mệnh.

Nữ mệnh đa hôn nhân muộn, lục thân hình khắc.

Nhập phụ mẫu bỉ tọa mệnh càng hung. Phụ mẫu sớm tang, mặt mày hốc hác.

Nhập phu thê, gặp gỡ quá trình hội bị nghẹt ngại, không phải phối ngẫu ngày sau hội xương sống thắt lưng đau chân.

Nhập tử nữ nữ mệnh bí nước tiểu, sinh sản hệ thống hội thăng đao. Gia thiên hình canh nghiệm.

Đà la nhập tài ngang, suốt đời đối tiền tài rất câu nệ, hội hoành phát cũng sẽ rách nát. Suốt ngày nhất đầu óc đều ở đây tưởng tiền.

Nhập tật ách, bản thân da lông ngắn bệnh nhất đống lớn.

Nhập thiên di, xuất môn làm việc không có hiệu suất, xuất ngoại vô quý nhân.

Nhập giao hữu, bằng hữu trung tâm không hề van xin hộ để ý người đó.

Nhập quan lộc, làm việc hảo xuy mao yêu cầu ung thư, nhưng chỗ tốt là rất cẩn thận, làm việc cần phải yêu cầu kỳ tận thiện tận mỹ. Chỗ hỏng là làm bận rộn nhiều lần, suốt đời thành bại chìm nổi, công tác khá không an định. Nhập 12 cung bất luận cái gì nhất cung, thân thể to lớn biểu thị cai cung có loại này xu thế.

Nhập điền trạch, biểu trong nhà hoặc lân nhân có ý nghĩ không rõ ràng lắm người đó. Cũng biểu thị nơi sinh của nơi ở có thạch ma.

Nhập phúc đức, tạm biệt đào hoa tinh, “Suốt đời tửu sắc lầm tiền đồ”.

Đà la là xa xôi chờ mong, nhập bất luận cái gì nhất cung tựu biểu thị cai cung có đến đây khuynh hướng. Nhập phu thê, tưởng đòi một lão bà sống khá giả năm, nhưng ngay cả thì giờ âm sống uổng. Nhập tử nữ, tưởng sinh nhi tử truyện đèn nhang thiên khó có được; nhập tài ngang, qua tuổi trung niên, tiền tài phương diện như trước nan ngắm thành công; nhập tật ách, trung niên sau đó ở đây bệnh, nơi nào bệnh… Còn lại cung vị loại suy. (tới 357 trang)

Tiếp theo tinh tình (tự 366 trang) Hỏa Tinh

Tính cách cấp tiến quả cảm, làm việc hữu hiệu lực, không kiên nhẫn tịnh, bất an vu hiện thực, người như thế hay nhất không nên đắc tội hắn, có tố chất thần kinh, lòng dạ ác độc so sánh gạt. Hỏa Tinh và tham lang đồng cung, là “Hỏa tham đồng hành cách”, chủ hoành phát, nổi danh ngắm, có đặc thù của tài nghệ. Và thái dương cùng, là “Hỏa thiêu thông thiên cách” chủ suốt đời lao lộc bôn ba, dễ có bỏng lửa, mịch thương việc. Và phá quân cùng, càng lao lộc bôn ba. Cự môn cùng, có quan tai, năm mới hình khắc. Nữ mệnh suốt đời tình cảm phức tạp. Thất mịch cùng, có tự trường, kỹ chi. Hội tả hữu, xương khúc có ám chí, vệt. Thiên mã cùng, vị chi chiến mã, hình phạt chính khắc, tai nạn xe cộ, chết vào phần đất bên ngoài. Nếu không thành cách cục, thì hình thương, năm mới thiên sách. Hỏa Tinh nhập mệnh có bỏng lửa, mịch thương việc, lao lộc bôn ba. Tam hợp phương hội dương đà, năm mới nan nuôi, đa hỏa độc, túi ung thư, tỷ lệ phát sinh cao đốt, sinh bệnh, nằm viện, cho làm con thừa tự, nhị họ diên sinh. Nhược bản mệnh thành cách, chủ có uy quyền, gia hội kình dương, uy quyền xuất gia. Nữ mệnh trinh tiết, nhưng có chút vất vả cực nhọc. Phải không cách, hung ác, đố kị, khắc tử, tình cảm phức tạp.

Linh tinh

Thông minh cơ trí, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhiều lần dị thường. Hội liêm trinh, cự môn, chủ quan tụng thị phi. Thất sát cùng, thọ mệnh không dài, cổ phú văn thuyết “Trận vong”, hiện ứng với giải trừ là chết vào công trường, thành cùng người ẩu đả chí tử.

Phá quân cùng, suốt đời vất vả cực nhọc bôn ba, đại rủi ro. Thái dương cùng, bỏng lửa, mịch thương, lao lộc. Tả hữu, xương khúc cùng, có ám phản bội chí, vệt. Tham lang cùng, hoành phát phần đất bên ngoài. Nhập mệnh hội dương đà, thiên không cướp, chủ mặt mày hốc hác, nhị họ diên sinh. Nhập tài ngang, chủ thiên tài vận. Nhập tật ách, cơn tức đại, dễ nóng rần lên, phù thũng. Nhập điền trạch, trong phòng có tiếng âm, như khiếu cổ hắc tiếng chuông thanh. Hỏa linh giáp là bại cục, thành cách cũng đa tiểu nhân liên luỵ, phải không cục thành bại đa đoan, suốt đời vô quá triển.

Địa không, Địa kiếp

Không là không ra, cướp là cướp nhập. Lập mệnh ở hợi giờ tý sinh ra, lập mệnh ở đã buổi trưa sinh ra, tất nhiên thiên không cướp tọa mệnh, loại này mệnh hình biểu cái gì đều thặng phân nửa, chính hưởng tề nhân chi phúc, tình cảm hai đầu phân, nguyên phối, tiểu thiếp cũng không cam tịch sờ, tương hỗ đánh du kích, hai bên tử nữ thân tình, lực hướng tâm bạc nhược, làm nỗ lực, dù rằng trữ súc. Càng về sau vừa hội mất đi hơn phân nửa.

Lập mệnh ở tử ngọ noãn tây thì sinh ra, suốt đời vì tiền tài khổ não, mặc kệ sự nghiệp có nhiều phát triển, bào ba giờ rưỡi, bình thường chung quanh thu xếp lạp trái là rất chính thường chuyện.

Địa không, phú văn thuyết “Giữa không trung chiết sí”, không giữ được ý tứ, nhập 12 cung của bất luận cái gì nhất cung, tựu biểu cai cung có đến đây dấu chân tượng. Địa kiếp, khiếu “Lãng lý đi thuyền”, ý vị này như thế nào đi nữa gian khổ, như trước dũng cảm tiến tới ý tứ. Chỉ là được không dễ mà thôi, chủ cần phải đáo bất khả. Ví dụ như nhất

Ở phu thê, đòi một lão bà khá phí trắc trở. Ở tử nữ, liều mạng ngũ, lục người nữ sinh, tài xương ra một nghìn nam sinh. Ở tài ngang, hay không có tiền, cũng trương La Nhất ta đặt ở trong ví, ngực tài phí được yên tâm kiên định. Ở quan lộc, rất hội tranh thủ công tác. Ở điền trạch, khả năng ở nhà chơi rông hồi hương phụ cận bình thường có người ở oạt đất. Ở phúc đức, hưởng thụ sự yếu tranh thủ, như dự tồn tiền riêng để phòng hưởng thụ của dụng, hoặc lưng phối ngẫu len lén hưởng thụ một phen. Khả năng đích tình huống là, phối ngẫu hà tỉnh luyến tiếc hoa, mà chính cướp cướp vừa thiên hảo hưởng thụ, cố hữu đến đây hiện tượng lạ.

Địa kiếp hay tranh thủ, ở 12 cung của bất luận cái gì nhất cung cùng luận. Nhất (tới 372 trang) thiên hình (tự 383 trang)

Thiên hình là người Trung Quốc tôn giáo tinh và Tây Dương tôn giáo không quan hệ. Thiên hình ở cái gì cung vị, tức biểu thị thành tựu ta tu trì tức và cai cung có duyệt. Như thiên hình ở phu thê, như vậy phối ngẫu đối với ta vai trò vai phi tiếp dẫn phật, mà là tư ma người tinh linh. Kỳ nói sở hành, mỗi khi kẻ khác vô cùng đau đớn, bởi vậy khiến cho ta xem phá nhân duyên lộ, khinh kiếp sau không hề “Thường tướng triền phược”, người ta đi của ngươi Dương quan đạo, ta trôi qua ta cầu độc mộc, chăm chú tu hành.

Lưu niên đi để thiên hình chỗ ở cung vị, và phật đạo người có duyên, hội tiếp thu Bồ Tát, điểm truyện, bái sư chờ chính thức đi vào nghi thức, bằng không đối sở học của phật đạo tri thức, cũng có tầng cao hơn mặt đột phá.

Thiên diêu

Thiên diêu hay tinh lực, tinh lực sự dư thừa mới có thể đối bằng hữu khác phái sinh lòng vui mừng, đây là hiện tượng bình thường. Nam sinh thấy nữ sinh sẽ không thích, nữ sinh khán đáo nam sinh sẽ không thích, đó là biến thái, điều không phải tâm lý không được khỏe mạnh, hay sinh lý không được khỏe mạnh. Giống nhau thị diêu nhập mệnh người là đào hoa, giả như kỳ phối ngẫu cũng là đào hoa cách cục, không phải như cá gặp nước, thần tiên thân thuộc một đôi, vì sao nhất định phải thị thiên diêu nhập mệnh là đào hoa. Thiên diêu ở phúc đức, cũng không phải là đối ngoại có đào hoa, mà là khỏe mạnh hài lòng, năng lực đầy đủ hưởng thụ tính sinh hoạt lạc thú. Ở điền trạch (lưu niên), trong nhà lớn tuổi chính là nữ nhân sẽ xảy ra bệnh. Người lớn tuổi lưu niên gặp phu diêu biểu tổn hại tài, bằng không sẽ xảy ra bệnh.

Âm sát

Âm sát là nghiệp lực tinh, trường âm linh sách đòi. Âm sát ở lưu niên tật ách, một năm này sinh bệnh thường thường y sư không dễ dàng chữa cho tốt, hoặc đoạt được tật bệnh y sư kiểm không tra được. Nếu vì trẻ con, thỉnh “Tiên sinh mụ” thu vào kinh ngược lại dùng được.

Lưu niên tử nữ có minh sát, mạc danh kỳ diệu ra ngoài điềm. Tốn, tục ngữ có “Vong thần na dắt đi “. Có đồng loạt, đi lính trung tâm, nửa đêm kỵ đồng bọn đào mâu ra doanh ngoại chạy nhanh, hậu va chạm vựng ở đường cái bàng, bị tống vãng quân y viện, sau bản thân không hiểu kỳ sở dĩ vì sao đi ra ngoài·

Âm sát ở lưu niên huynh đệ, phu thê sàng thứ thường bất hoà. Giải pháp: Có thể ở chân giường chỗ điếm thượng tứ khối vải đỏ. Lưu niên điền trạch có âm sát, ta van ngươi mùng một, mười lăm, hoặc mùng hai, mười sáu chạng vạng yếu đến thăm đáp lễ miệng, nền chủ, bằng không trong nhà bình thường kỳ lạ. Đến thăm đáp lễ miệng, tục xưng “Hi cao quân”, đã lạy Lộ huynh đệ. Lưu niên thiên di có âm sát, là năm cũng là kỳ lạ, mạc danh kỳ diệu chứa nhiều không được thuận. Đã ngoài chư đoan, là cá nhân luận mệnh chi tâm được, về phần lưu niên cung mệnh có âm sát có hay không cũng kỳ lạ, chưa gặp có ví dụ thực tế, cho nên không tiện tùy ý nói một chút.

Giải pháp: Lưu nhật đáy chậu sát, yên lặng làm việc thiện (lập tức thi hành thiện không muốn nhân biết) có thể giải trừ. Ví dụ như, nay lưu niên ở dần, thân cung có âm sát người, mỗi phùng lưu nhật nhập dần thân, là nhật được không thiện, tụng kinh quay về hướng, tế bái chờ để cầu “Âm Dương Duyên năm, bách phúc sinh”. (tới 387 trang) (tự 328 trang)

Đả ngay từ đầu, chúng ta một đường cũng đang thảo luận tứ hóa. Từ các nơi sư huynh tả điện báo có thể cảm giác được, mỗi một tập đều đã bị nhiệt liệt chờ mong, ta thật ấm áp, chính xác cái gọi là “Đức không được cô, tất có lĩnh.”Tuần trước (thứ mười ba khiêu thứ), đột nhiên đặc biệt hướng tinh tình, vị phú si huynh có hay không hoàn được chán nản.

Thì năm nhật đại tác phẩm gia khôn nguyên (quốc nội ngũ thuật sáng tác tối đa to lớn sư) từ thai trung tâm lai, tướng tự cả ngày, hoạch ích không ít. Từ khôn nguyên huynh chổ biết được, hiện nay phi tứ hóa đạo hữu rất nhiều chuyển hướng nghiên cứu tinh tình, điểm này còn chờ nói rõ: Loại này “Chuyển hướng” cũng không phải là biểu thị tinh tình trội hơn tứ hóa, mà là một loại rất bình thường hiện tượng. Như nhau năm mới học tinh tình đạo hữu năm gần đây phục viên và chuyển nghề công tứ hóa, đạo lý là giống nhau.

Ta lần nữa địa cường điệu: “Tinh tình luận cát hung, tứ hóa phán đoán cơ hội, quẻ vị phán đoán nhân sự.” hợp đến đây tam thì thủy là hoàn bị của sài vi đẩu số, khiếm nhất tức phi hoàn bích. Do đó cũng biết, đều trọng yếu. Giống vậy “Nhân” hợp tinh khí thần làm một thể, khiếm nhất tức phi con người toàn vẹn, chính là bệnh trạng.

Đề ngoại văn chương

Bói toán chủng loại có bao nhiêu loại, so sánh thường gặp có mễ quẻ, tiền tài quẻ, ký quẻ, những… này quẻ loại, chỉ có thể nói chuẩn nghiệm xác suất rất cao, mà không phải là tuyệt đối tinh chuẩn không có lầm. Bởi vì… này ở giữa liên lụy tới bốc người đạo hạnh và bị bốc người đức hạnh, cũng có thể năng lực ảnh hưởng đoán trước độ chuẩn xác.

Trừ giơ lên quẻ loại ở ngoài, lánh có một loại “Thủ quẻ”. Khi còn bé khán dân cùng thành, thường ư mặc đạo bào tiên nhân thuyết: “Hôm nay chuyện gì tâm huyết mễ triều, đối đãi bấm tay tính toán liền biết phân viện.”Thủ quẻ tức là loại này “Bấm tay tính toán tài tình”, cũng chính là thủ thông.

Cư trần bính nguyên giáo thụ ở kỳ môn dễ sổ một lá thư trung tâm thuyết: “Trương Lương, Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn hội đến đây thủ quẻ.” thanh niên tác gia trịnh cảnh ngọn núi tiên sinh ở kỳ đại tác phẩm thảo luận: “Quỷ Cốc Tử, khổng minh, Lưu Bá Ôn… Càng thủ quẻ trung tâm cao thủ.”

Loại này thủ quẻ cũng không phải gì đó thần kỳ chuyện quỷ quái, nó cận là một loại nhân loại tiềm năng phát huy mà thôi. Xưa nay người biết mỗi đa giữ kín không nói ra, không chịu khinh dễ kỳ nhân, tung lưu lộ cũng khúc ý ẩn dấu, khiến người phác sóc mê ly, sâu xa khó hiểu.

Thủ quẻ xuyên thấu qua liễu một đoạn có kế hoạch huấn luyện sau đó, không gia nhập nhân loại ý thức chỉ huy, bác chỉ có thể bản năng linh động ở tứ chỉ trong lúc đó điểm ra thượng hạ quẻ mà thành nhất quái tượng (sai ai ra trình diện thượng đồ). Phàm có câu hành giả. Kỳ sở điểm ra của quẻ, độ chuẩn xác một số gần như tuyệt đối.

Cổ của nước ngoài, có “Tụ lý càn khôn, thiên địa đều ở đây một chưởng trung tâm.” nói đến, đến đây “Bàn tay” của nguyên thủy ý nghĩa lời nói, chẳng lẽ tức đang nói đến đây thủ quẻ có thể dĩ hiểu giữa thiên địa một trong thiết sự tượng mà nói.

Hồi lâu trước đây, ta rất ngẫu nhiên địa luyện thành thủ thông, sau đó nếm thử điểm thủ quẻ, kết quả cũng thông. Từ nay về sau mỗi gặp chuyện do dự, tức bốc thượng nhất quẻ dĩ định đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ, lũ thử lũ nghiệm. Bởi vậy đại khách luận mệnh thì, gặp bất khả giải trừ việc tức bốc của, sau khách có mặt cáo người nói: “Đoán việc như thần”. Có thể thấy được đắc thủ quẻ của linh nghiệm, thực vô xuất kỳ hữu giả, mà lại bốc nhất quẻ cần thời gian là ba giây đồng hồ, thực sự là phương tiện thần tốc.

Thì tác nhật chạng vạng, khôn nguyên huynh và cùng đi của trần tư sư huynh và ta cùng đi ăn tối, tịch đang lúc đàm cập nhân ta trong lúc đó, duyên phận hằng có định số, duyên tẫn thì ly. Khôn nguyên huynh tùy hưng muốn ta bốc thượng khéo tay quẻ dĩ sai ai ra trình diện ta đợi duyên phận bao nhiêu? Bốc được “Địa phong thăng” quẻ, quẻ ý là “Đưa dài chồi”, tiến tới ý tứ. Ta luyện thành thủ quẻ, nguyên chẳng qua là cảm thấy chơi rất khá, thật biết điều, sơ vô truyền thụ ý cho nên chưa công khai. Cận bạn tốt chu nói sơn tiên sinh (đại tác phẩm gia, trứ có âm dương trạch, thiết bản thần số, không thủ đạo chờ) cập chém sở trúc dương thuận bay liệng (phong thuỷ danh gia, cùng với thê đều có mắt thông) nhị người biết được mà thôi. Nào ngờ Nhị huynh kinh ngạc không nghe thấy hôm nay có năng lực đến đây thủ quẻ người, cho nên mỗi và đồng đạo gặp nhau tức nghĩa vụ tuyên truyền, tới cận nguyệt lai rất nhiều đạo hữu đến đây tướng tuần, bởi vậy khiến cho “Không được như truyền thụ” động cơ.

Truyền thụ làm công nhưng thái thư từ qua lại dạy học phương thức, quy tắc chi tiết ngày sau cái khác thông tri. Nói về chủ đề tác gia khôn nguyên đối tử đấu đọc lướt qua tương đương uyên bác. Ta khai hắn vui đùa: Nâm viết sách, ta dạy học, nhưng thực tế luận mệnh cũng không như học bài. Tác gia và giáo sư giống vậy khảm yên, phía sau toát ra yên lỗ, lúc trước kỷ từ từ tản mác. Để giới thiệu mới mẻ độc đáo, không ngừng mà đào móc tân quan niệm, giới thiệu gặp đông tây lại từ từ ở trong trí nhớ tiêu thất, kết quả hình thành bác mà không thông, học bài sẽ không như vậy, hắn không ngừng mà ôn cố tri tân, học được tri thức hơn nữa tâm đắc, sở dĩ rất nhiều biết mới học bằng hữu, học qua một ít thời gian, luận mệnh công lực so sánh gia, giáo sư tạm được.

Căn cứ vào đến đây nhất nhận thức, hồi lâu tới nay ta vẫn nếm thử nhu cầu một loại giản dị tinh chuẩn luận mệnh phương pháp, để lợi nhớ nhớ, không được nhân học tập lượng đa mà tạo thành hỗn loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng luận mệnh độ chuẩn xác. Bá thai mười lăm tập sở giới thiệu quan niệm, hay duyên hơn thế nhất lý tưởng mà uyển biến ra.

Hà lạc tử vi đẩu số quy nguyên, có thể nói là chưa từng có tối giản dị của luận mệnh pháp. Nó không chỉ có thể bình luận cả đời to lớn nguyên tắc, cũng có thể phán đoán nghiệm nguyệt, thì, khắc, phân phát sinh mỗi một chi tiết. Cố tình nghiên cứu Phương Ngoại Nhân mệnh lý hệ tư tưởng người, tất có thể cho ta chứng kiến, đích xác không có bò vừa có một bộ.

Tử đấu có thể luận đáo khắc, phân, có hứng thú người thỉnh chờ mong, tuyệt không âm tích không được khách nhất tiết rốt cuộc. Trừ lần đó ra, tử đấu cũng có thể nạp sơn y mệnh bốc tướng nhất ngũ thuật vu một lò. Duy nghiên cứu học vấn chi đạo phải có trình tự, “Tam cú làm một cú giảng” của quan niệm nan giao cho rõ ràng, dung hậu trục thứ địa nhất nhất phân tích.

Hơn nữa bá thai giai đoạn thứ hai chỉ thích, sớm định ra giới thiệu đi hạn nhận định cập tật bệnh, huyết quang, thọ nguyên, duy “Đáp đang lúc thiên” chiếm đi nhất nhiều hơn phân nửa độ dài, ảnh hưởng chính đề phát huy, ta rất xin lỗi, không có đúng hạn hoàn thành sứ mệnh. Bất quá chư vị có thể cảm giác được, ta thì nói được rất nghiêm túc, ti chút nào không có kéo dài ý tứ.

Không bằng như vậy, cuối tuần tiến nhập “Bá thai” tầng thứ ba đoạn, chúng ta cùng nhau bút đàm “Tứ trụ thôi mệnh”, sẽ một và tử vi đẩu số hợp diễn phương thức, bả bá thai vị ý bộ phận nhất tịnh tự thuật, phương thức này nhưng cảm xong nâm tán thành. (338 trang)

Tứ hóa phán đoán bí quyết kỷ yếu

Một lần nữa lập tượng tinh tình (tự 695 trang)

Tử vi: Làm quan lộc chủ, quan là công tác, lộc là đoạt được; ưa hội tả hữu, ở mệnh thiên coi là may mắn, giáp mệnh quan hay nhất, thứ nhì là hiện vu tài quan tam hợp phương. Tử vi lập sai người, suốt đời đời sống vật chất có chút giàu có, duy đời sống tinh thần tương đối trống rỗng, thích nhân gia nịnh hót. Tử vi dùng để ánh xạ vật phẩm: Đại diện tinh vi, như building, kim sức những vật này.

Thiên cơ: Là sao dịch mã, con cú, phàm động tinh nhập mệnh người, giống nhau giai ngủ trễ, vãn về, thường thường ngoại ở lại. Thiên cơ là trí tuệ ngôi sao, có chút tự âm, hóa lộc rất già gian. Thiên cơ nhân bất trung vu nhất chủ, thường thường thay lão bản, thay đổi lão sư, đổi công tác. Thiên cơ nhân là xí hoa nhân tài, bất thiện thực tiễn, tố sự bất năng quán triệt thủy chung. Thiên cơ dùng để ánh xạ vật phẩm: Biểu gia đình ngũ kim, máy hơi nước xa linh kiện thương, bảo dưỡng hán; máy tiện nhà xưởng, quỹ đạo, ải mộc.

Thái dương tinh: Đại diện nguồn sinh lực, môtơ, thái dương tự hóa lộc chủ lưu máu. Thái dương làm quan lộc chủ là sao dịch mã, chính trị tinh, rất bác ái, có thể là luật sư, đại diện, quan ngoại giao.

Vũ khúc: Là chính tài tinh, ưa hội tham lang. Vũ tham ở xấu vị thìn tuất lập sai người, là mười phần người làm ăn. Vũ khúc đại diện tài chính, mua đồ ăn, nặng nhẹ công nghiệp của hỗn hợp nhà xưởng, như trung tâm thép công ty.

Thiên đồng: Là phúc tinh, con cái tinh, thích nhân gia “Thương tiếc”. Thiên đồng dùng để ánh xạ vật phẩm là: Lưu động thủy, hệ thống cung cấp nước uống, thiên đồng nhược Hóa kị, biểu hệ thống cung cấp nước uống trục trặc, tắt nước. Thiên đồng tinh lập sai người, đi làm tộc tốt hơn, nên phục vụ, ăn uống nghiệp, kỹ thuật, bác sĩ, giáo sư, trang anh, quán cà phê chờ. Thiên đồng Hóa kị ở tật ách, dạ nước tiểu liên tiếp.

Sao Liêm trinh: Là bốn màu đổ bài, là tù tinh, đại diện phạm tội; thị phi đa tranh, là hành chính tố tụng; hoa quả, vườn trái cây. Liêm trinh dùng để luận kiến trúc, có thể chém làm cái phải không, nhân nó biểu thị rẫy, ruộng cạn chỗ. Liêm trinh tự hóa lộc là máu chảy, hóa quyền là “Hắc thanh”, liêm trinh tự Hóa kị là nội thương.

Thiên phủ tinh: Là lộc kho, tiền lương, đi làm tộc. Thiên phủ nhân tử sĩ diện, hảo bãi tràng diện, ăn mặc rất chú ý. Thiên phủ nhân hội tài chế y phục, đả len sợi. Thiên phủ nhân hiện thực, nỗ lực khứ lập tức muốn đạt được đại giới, Thiên phủ nhân “Chính xác mẹ”, “Quản đông quản tây”. Ánh xạ vật phẩm, Thiên phủ đại diện sơn ruộng dốc, nấm hương, thẻ tre, chăn nuôi chờ.

Thái âm tinh: Biểu tiền mặt, phòng địa sản, mừng nhất nhập điền trạch. Thái âm mặc dù đại diện tiền tài, duy hãm địa Thái âm là đại diện số âm, chỉ có vượng địa Thái âm tài dùng được. Thái âm là sao dịch mã, biểu vào bến xa, hàng hiệu xa (vòng bốn). Thái âm cũng biểu thị cho thuê nghiệp, như lữ quán. Thái âm cũng biểu thị nữ người hóa trang phẩm, hàng tiêu dùng. Cơ âm ở dần thân Hóa kị là bệnh phong thấp (thiên cơ Hóa kị), Thái âm Hóa kị là bệnh tiểu đường. Thái âm ánh xạ vật phẩm: Biểu khiết tịnh, biểu nữ nhân… thượng

Tham lang tinh: Là giáo sư, thật là thần tiên thuật (ưa phật đạo thuật pháp). Rất nhiều làm văn giáo công tác. Tham lang cũng là đào hoa tinh, sở dĩ sinh hoạt cá nhân cũng không rất nghiêm túc, hội ba tường. Tham lang dùng để ánh xạ vật phẩm: Biểu nguyên liệu, hóa học phẩm, thấp nghiệp, vật liệu xây dựng đi. Tử tham ở tử ngọ, noãn tây coi là đào hoa tổ hợp, biểu vũ nữ, tửu điếm, cao cấp trang sức phẩm. Tử phá ở thìn tuất xấu vị cũng là đào hoa tổ hợp, hơi thấp cấp vừa rơi xuống sí tử. Liêm tham ở dần thân, đã hợi là nhục dục đào hoa, “Mọi người cùng nhau lai”, “Thuyền quá Thủy Vô Ngân”, tinh khiết động vật loại nhục dục.

Cự môn tinh: Là thị phi, nghi kỵ. Dần thân kỷ hợi cự môn chủ bôn ba, không tín nhiệm người khác, không cùng phụ mẫu cùng ở, ly hương, là kẻ trộm tinh. Thìn tuất xấu vị cự môn Hóa kị, dễ bị kẻ trộm. Cự môn là đóng dấu chồng thủy câu, là lớn, nhai đạo rãnh thoát nước, là thiên đồng. Cự môn là phẩm vạn vật ngôi sao, cự môn lập mệnh người, vật gì vậy đều cật, “Thật tốt chủy đấu”. Cự môn biểu: Tổng hợp lại y viện, có sảnh công miếu, phần mộ, địa lý sư, phù tử tiên, ngũ cốc. Cự môn cũng biểu hộ khẩu danh mỏng, môn hộ (lớn), mạt trượt bài, xe tải.

Thiên tướng tinh: Biểu thác nước, suối phun chờ lưu động thủy. Thiên tướng cùng trời cùng giống nhau là lưu động thủy, chỗ bất đồng là: Thiên đồng là dùng để uống, thiên tướng phải không có thể ăn. Thiên tướng là “Gà mẹ tinh”, là quyền tinh.

Thiên lương tinh: Làm vinh dự nhân tinh, phụ mẫu tinh, quan sai ai ra trình diện, cảnh chính, hãn nhân, điều tra cục, cao cấp đơn vị, quan tướng. Thiên lương biểu trung dung chi đạo. Thiên lương là nhà bào chế thuốc, trung y sư, chuyên khoa y viện, là có giấy phép y viện, phòng khám bệnh (cự môn là mật y nhất đi chân trần tiên). Thiên lương là gậy trúc, dược thảo, cây hoa lan. Thiên lương hóa lộc là “Bạch kẻ trộm thất”, hảo xuy hư. Thiên lương là cổ phiếu, chứng khoán, vé xổ số. Thiên lương, Thiên phủ nhập sai người, thường thường nói quá sự thật, như bả ngũ vạn nói thành mười vạn, rõ ràng lão công rất tới đó, tình cảm vợ chồng sinh hoạt cũng không thế nào ân ái, người cũng sẽ thuyết: Chồng ta thật tốt, chồng ta rất đi.

Thất sát tinh: Là xơ xác tiêu điều ngôi sao, và tử vong hữu quan. Thất sát đại diện công nghiệp nặng, quân cảnh loại, chỉ bố loại nhất loài bò sát, xe lửa, thai xa, liên tiếp thành chuỗi kim chúc khí. Vũ sát ở điền trạch, đưa đến bàn khứ luôn luôn ở tới gần trạm xe lửa hoặc đường sắt biên.

Phá quân tinh: Biểu thái nước biển, hải quân, đi thuyền nhân, thương khố, xe container, món đồ chơi, tiêu hao phẩm, chợ, chồng chất vật, bốn chân động vật (lớn) (mê người ta cẩu là thiên hình). Phá quân biểu thị lãng phí, hỗn loạn, tiên phá hư hậu kiến thiết, cách mạng, cách tân.

Thái âm là sàng (có lò xo), phòng xép, lữ quán nghiệp. Thái âm ở mệnh, tật, Hóa kị hoặc kị xung biểu bệnh ngoài da. Thiên đồng ở hợi tử biểu bàng quang yếu, con cái hội đái dầm. Thiên lương là thuốc dụng thực vật, tham lang là đại thụ. Thiên cơ gia xương khúc là qua sông đoạn cầu, biểu lúc nào cũng thay đổi, nên tổng đài tiểu thư, điện tín cục, bưu cục công tác. Cơ cự hội thiên hình, hảo tập tà thuật. Tham lang thật là thần tiên, hội thiên hình ngược lại còn thích học tập chính thuật. Văn xương đại diện mao chờ, quà tặng. Văn khúc quang j miệng o, hao tổn tinh – chủ tổn thất, kê bác “Ổn thâu”.

Tả phụ là quý nhân, viên xảo. Hữu bật cũng là quý nhân, trưởng máy trí, báo âm, dịch mã. Tả phụ là tay lái, tả phụ ở cung mệnh, rất nhiều mệnh lệ đương tài xế, tài xế tua (lái thuyền).

Lộc tồn chủ hình cung, ở cung mệnh tử đòi tiền, liên nhi tử người vợ tướng tá cũng không cho, sở dĩ vãn vận rất cô độc. Lộc tồn là yên tỉnh, máy bơm, nông mục, ruộng lúa, cầu.

Thiên hình và nam nhân, phạm tội hữu quan. Mệnh lý, mượn tiền, hoả hoạn. Là người Trung Quốc tôn giáo tinh, và phật đạo hữu quan, phi Tây Dương Chúa Trời, đạo Hồi. Lưu niên gặp thiên hình (ở lưu niên mệnh, tật), sẽ đi học ngũ thuật, đi lễ bái sư; hoặc tin phật, tiếp thu Bồ Tát giới, điểm truyện chờ tôn giáo, huyền học nghi thức nhập môn. Thiên hình và âm sát thành giáp cung thật không tốt. Lệ: Thiên hình ở phu thê, âm sát ở cung mệnh, giáp huynh đệ, anh em bà con biến đổi bất ngờ, huynh đệ là giường ngủ, cũng biểu phu thê thường ở trong phòng cãi nhau. Giáp cung thành hạn, năm cái gì cung vị, tựu biểu cai hạng không được thuận, như thành hạn năm tử nữ thì tử nữ có sự; hoặc hạn năm tài ngang, thì tài ngang có việc….

Thiên diêu biểu nữ nhân chu kỳ, thủy tai, giấy vệ sinh, WC. Lưu niên hội thiên diêu (ở điền trạch), trong nhà nữ nhân sẽ xảy ra bệnh (già nhất không may). Thiên diêu là nhỏ điểu,, bồ câu, bản mệnh điền trạch có thiên diêu, có thể chém làm nhà ở hương dã, hoặc nuôi điểu nhân gia. Lưu niên điền trạch có thiên diêu, trong hội nuôi bồ câu (hàm chim nhỏ). Lưu niên điền trạch có thiên diêu, trong nhà nữ nhân sẽ xảy ra bệnh, nuôi bồ câu, chim nhỏ có thể giải trừ, hoặc hàng xóm nuôi bồ câu, thường thường bay đến nhà mình tới cũng có thể giải trừ. Đại hạn điền trạch có thiên diêu, có thể chém làm trong khoảng thời gian này ở tại ở nông thôn, hoặc (nếu không) trong nhà có nữ nhân quanh năm có bệnh.

Văn xương, văn khúc, thiên đồng Hóa kị là bì; vũ khúc là ung thư vết: Liêm trinh, mặt trời là lấm tấm, thanh xuân gầy. Vũ khúc là mũi, khí quản. Phá quân hội xương khúc, phú văn thuyết “Thuỷ ách”, ở điền trạch biểu ở cũ nát phòng ở, thường thường hội lậu thủy; ở tật ách, da có bệnh mẩn ngứa, thường thường trảo rách da máu chảy thủy. (tới 710 trang)

Luận tứ hóa

Năm sinh vu hóa lộc nhập 12 cung

Nhập mệnh quan, biểu nhân duyên hảo, suốt đời thực lộc nguyên thiếu, niên thiếu phản tốt, nhân trí tuệ, có cảnh nhân trợ giúp, đào tống rất tốt. Nhập huynh đệ, biểu nhân duyên hảo, và huynh đệ hảo, kháo huynh đệ thành công. Huynh đệ cung là điền trạch tài ngang, huynh đệ cung có Hóa lộc năm sinh biểu trong sinh hoạt phí rất phong phú. Huynh đệ cung cũng là mẫu thân vị, Hóa lộc năm sinh nhập huynh đệ biểu có mẫu thân ân huệ. Huynh đệ cung là vợ chồng cha mẹ của, cũng biểu có phối ngẫu phụ mẫu chi ân huệ. Huynh đệ cung là quan lộc tật ách, Hóa lộc năm sinh nhập huynh đệ cũng biểu sự nghiệp tố rất lớn.

Quan trọng quan niệm: Hóa lộc năm sinh nhập quan chức, bất khả phùng tự hóa, nhất là phùng tự Hóa kị, đã bảo “Đặc biệt”, phúc không được đầy đủ xinh đẹp ý tứ. Nhập phu thê, biểu tảo hôn, bằng hữu khác phái đa. Cung phu thê cũng là đào hoa cung, nhân phu thê là giao hữu giao hữu, hay và bằng hữu tình giao hảo cung vị. Y. Nhập phu thê, cũng biểu có thê tài, là kết hôn sau đó hội phát ý tứ, mà không phải đồ cưới nhất bò xa.

Nhập tử nữ, biểu đông tử. Cũng biểu có tử mệnh, sinh quý tử, có tổ nghiệp, nhân duyên hảo, cũng biểu háo sắc (nhân lộc là tình). Nhập tài cung, biểu có tiền (cả đời). Có tiền là dựa vào chính mình kiếm. Mệnh, tài, tật, quan, điền đều là thuộc về ta (mệnh tạo bản thân) cung vị, cho nên phi hóa lộc nhập mệnh, tài, tật, quan,, điền biểu tiền là dựa vào chính mình kiếm.

Nhập tật ách, chủ niên thiếu người yếu, và phụ mẫu tình thâm, yên vui mệnh, tương đối lại tình. Phụ mẫu, tật ách giá một đường khiếu công văn tuyến, chủ công danh, phi hóa lộc nhập tật tựu chiếu phụ mẫu, phụ mẫu là công văn quan, biểu công văn thượng vận khí không tệ, ví dụ như cuộc thi, tuyển cử, xin độc quyền chờ và công văn có liên quan sự, rất may mắn. Tật ách quan là quan lộc điền trạch, đại diện phát tài địa phương, như nhà xưởng, điếm đường, công ty chờ. Phi hóa lộc nhập tật ách, cũng biểu vào nghề cơ hội không sai, ta chỗ làm việc rất vừa lòng đẹp ý.

Nhập thiên di, biểu xuất ngoại “Kiếm có tiền”, nhân duyên hảo, nhiều cơ hội, mọi thứ cũng như ý (cung thiên di đại diện hoạt động không gian, ta xã hội). Thiên cung di động là vợ chồng tài ngang, phi hóa lộc nhập thiên di biểu phối ngẫu tài vận không sai, hay nhất “Xuất ngoại kiếm có tiền”, nhanh lên cầm lại đi cấp thái thái phóng.

Nhập giao hữu, biểu giao có tiền bằng hữu, có bằng hữu tư huệ, cũng biểu nhân duyên hảo. Cung Nô bộc là quan lộc cha mẹ của, biểu sự nghiệp thủ trưởng, lộc nhập giao hữu cũng biểu thủ trưởng không sai. Cung Nô bộc là cha mẹ quan lộc (giấu tức giận địa phương), phụ mẫu là tướng mạo cung, kỳ giấu tức giận địa phương có lộc, cũng biểu kỳ di truyền gien không sai.

Nhập quan lộc, “Sự nghiệp dựa vào chính mình”, là chính gây dựng sự nghiệp ý tứ. Lộc là tình, Hóa lộc năm sinh nhập quan lộc biểu bả tình đặt ở sự nghiệp thượng, đối sự nghiệp rất chăm chú. Tương đối, hội bỏ quên phu thê sinh hoạt tình thú, hoặc không coi trọng phối ngẫu tồn tại, cho nên phi hóa lộc nhập quan lộc chủ phối ngẫu bất hảo.

Nhập điền trạch, biểu phòng địa sản đa, có tổ di tài sản, ở phòng ở là hào hóa, tử nữ nhân duyên hảo. Nhập phúc đức, biểu “Kiếm có tiền”, rất có được hưởng. Nhập phụ mẫu, biểu và phụ mẫu duyên sâu, ít tiểu người yếu đa bệnh.

Năm sinh can hóa quyền nhập 12 cung

Nhập cung mệnh, biểu nắm quyền, bá đạo, thị phi đa sự, năng lực cường. Suốt đời tìm cách tổng yếu bỉ người khác cao, tự phụ, tự tin. Nhập huynh đệ, đối huynh đệ “Chiêm quyền” (chiếm thượng phong), huynh đệ trung tâm có người so với ta cường, có quyền. Nhập phu thê, “Không tiếc nào đó” (không cho thê). Thê tử đối sự nghiệp của ngươi rất có trợ lực, rất ái quản, thụ nắm quyền. Cũng biểu phối ngẫu người yếu, vội vả hôn. Nhập tử nữ, không nghe tử nữ nói, cái ống nữ, luôn cảm thấy tử nữ nan như ta ý. Cũng biểu tử nữ hội gây phiền toái, cũng là phòng ốc cho thuê. Nhập tài ngang, chưởng quyền sở hữu tài sản, rất biết kiếm tiền, có tiền đã nghĩ đầu tư gây dựng sự nghiệp, cũng biểu hội xài tiền bậy bạ. Nhập tật ách, rất tráng. Nữ mệnh sẽ bị cường bạo, nam mệnh cành hoa, hội chiếm đoạt nữ nhân, và phụ mẫu có thương lượng. Nhập thiên di, ở đỗ hội cách điệu cao, rất được nhân tuyến được khởi, ở tân trong buổi họp có dẫn đường quyền.

Nhập giao hữu, đối với bằng hữu “Chiêm quyền”, bằng hữu trung tâm có so với ta cường giả, và giữa bằng hữu phiền phức rất nhiều. Nhập quan lộc, trời sanh ông chủ mệnh. Suốt đời sự nghiệp bỉ người khác thành công tựu. Có quyền lãnh đạo. Lên chức rất nhanh. Thê người yếu. Nhập điền trạch, ở nhà có quyền, khổ đều sợ hắn, Tư Ba Đạt phương thức giáo dục. Năm sinh hóa quyền nhập điền trạch, biểu có tổ di phòng địa sản, nhược điền trạch có tự Hóa kị, biểu vốn có có lại mất đi, nhưng cuối cùng vẫn là hội dựa vào chính mình tự đưa. Nhập điền trạch cũng biểu thị biểu phòng ốc cho thuê, tử nữ hội gây phiền toái.

Nhập phúc đức, hải phái nhất “Ngày hôm nay ta mời khách”, “Ngày hôm nay cái này trướng ta lai ký” phúc đức thì hưởng thụ cung vị, hóa quyền biểu ưa tố lão đại, có sở hưởng thụ lớn hơn, cho nên hải phái. Phúc đức là tới tài địa phương, hóa quyền năm sinh nhập phúc đức, cũng biểu tài nguyên phong phú. Và phi hóa lộc nhập phúc đức cùng, kiếm tiền ngày sau có thể lưu cho tử tôn. Quyền nhập phúc đức và phi hóa lộc nhập phúc đức cùng, đều rất quan tâm hưởng thụ, cũng rất có hưởng, khoa nhập thì là liệu cơm gắp mắm, hóa kỵ nhập là chuộc trướng, tá lai hưởng thụ.

Nhập phụ mẫu, đối phụ mẫu “Chiêm quyền” (chiêm phụ mẫu trên phong), cũng biểu niên thiếu phiền phức đa.

Năm sinh can hóa khoa nhập 12 cung

Nhập cung mệnh, biểu suốt đời có quý nhân trợ giúp, thanh tú, ngồi xảo, gia thế thanh bạch. – . Nhập huynh đệ, và huynh đệ ở chung hòa hợp, huynh đệ là của ta quý nhân. Huynh đệ cung cũng là mẫu thân, nhạc phụ (công công) cung vị, cho nên khoa nhập huynh đệ cũng biểu và trưởng bối ở chung dung trị. ம nhập phu thê, biểu phối ngẫu mạo mỹ, thanh tú, gia thế hảo, hôn nhân là do đồng sự, bằng hữu giới thiệu. Ner* nhập tử nữ, tử nữ thanh tú, nghe lời, hội đọc sách, trong sạch sẽ.

Nhập tài ngang, biểu thu nhập bình ổn liệu cơm gắp mắm. Nhập tật ách, một bệnh, và phụ mẫu hợp và. Nhập thiên di, xuất môn thuận lợi, tại ngoại có quý nhân trợ giúp. Nhập giao hữu, biểu bằng hữu là của ta quý nhân, quân tử chi giao. Nhập quan lộc, đi làm hảo, công tác bình, suốt đời sự nghiệp vô khúc chiết, và phối ngẫu tình cảm không sai. Nhập điền trạch, biểu trong sạch sẽ, gia cụ mộc mạc, chú ý thực dụng, tử nữ ngồi xảo. Nhập phúc đức, dụng tiền liệu cơm gắp mắm. Nhập phụ mẫu, phụ mẫu thái độ làm người không sai, trung hậu gia truyền danh tiếng hảo, cũng biểu cơ thể của ta khỏe mạnh, di truyền gien hảo, phụ mẫu là của ta quý nhân.

Hóa kỵ năm sinh nhập 12 cung

Nhập cung mệnh, huyễn năm người yếu, lục thân duyên mỏng, suốt đời không được thuận lợi. Nhập huynh đệ, rất lưu ý chính của huynh đệ, mẫu thân, thê nhà trưởng bối, nhưng “Kị” cũng là thị phi ngôi sao, bởi vậy loại này “Lưu ý” thường thường dĩ – một loại trách cứ mõm đi xử lý, nói cách khác tuy có ái tâm, nhưng sẽ không dỗ ngon dỗ ngọt. (hóa kỵ năm sinh nhập lục thân cung một mạng, huynh, phu, tử, go nô, phụ – biểu “Đau nhức tá”)

Nhập phu thê, biểu phối ngẫu người yếu, kết hôn muộn hảo, không có trợ lực. Ý tử cho dù bị giáo dục cao đẳng, cũng là tại gia đương bà chủ. Nhập tử nữ, biểu vô tổ nghiệp, trong rất loạn, “Đông tử”. Cũng biểu tử có tổn hại (thiên chiết, sanh non) tử nữ không nghe lời. Nhập tài treo, biểu đối tiền khanh tài đức trạch, trước, tạng tiền không được thuận, hoa tiền, ít có hưởng thụ. Nhập tật ách, người yếu, đái tật duyên niên, và phụ mẫu duyên mỏng. Nhập thiên di, xuất ngoại không được thuận, dễ có tai nạn xe cộ. Nhập giao hữu, biểu bằng hữu ít, bất khả cùng người kết phường, huynh đệ duyên mỏng. Đối với bằng hữu hảo, trọng tình cảm. Nhập quan lộc, thường biến hóa công tác. Nhập điền trạch, trong rất loạn, tử có tổn hại. Cung tử nữ nếu không có chủ tinh, biểu “Vô tử”. Nhập phúc đức, tính sinh hoạt quá nhiều mà thương tổn bản thân. Lao lộc mệnh. Nhập phụ mẫu, và phụ mẫu duyên mỏng, mặc dù hiếu thuận phụ mẫu, nhưng khẩu khí không nhiều hảo. Phụ mẫu cùng ta giai người yếu, di truyền gien có chuyện. – – thêm vào: Chu lão sư đối “Hóa lộc năm sinh” thuyết pháp

Nhập cung mệnh, thính minh, nhân duyên hảo, khẩu o hảo, khoái ma, sinh mặt đái tài lai. Nhập huynh đệ, biểu đối huynh đệ hữu tình nghĩa, tốt, cũng biểu đối huynh đệ nhiều tình, mà lại huynh đệ nhiều.. Nhập phu thê, “Tích nào đó”, được thê tài ۔۔

Nhập tử nữ, tử nữ đa, chiếu cố tốt. Nhập tài ngang, lộc hay tài, sinh mà đái tài lai, “Kẻ có tiền”. Nhập tật ách, và nhập mệnh quan cùng thị, duy nhập mệnh quan khá nhạc, nhập tật ách ưa cật đồ ăn vặt, khối lớn (mập mạp), nhập thiên di, ái bào, không được chuyên tâm, lòng đang ngoại, xuất ngoại hảo, hội chăm chú. Nhập giao hữu, tích tình, đối với bằng hữu hào, đầu to bệnh. Nhập quan lộc, mười chín là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hội muốn kiếm tiền lộ, đa kẻ buôn nước bọt (điểm quan trọng(giọt) rất nhiều). Nhập điền trạch, gia hoà thuận vui vẻ, phòng ở tốt, chiếu cố gia đình. Nhập phúc đức, hội kiếm rất nhiều tiền cấp tử nữ, tài nguyên sung túc. – nhập phụ mẫu, nước tiểu song hiếu thuận, khẩu o hảo.

Đã ngoài là “Bản dễ”, đón Chu lão sư còn nói “Biến dời” : Hóa lộc năm sinh nhập huynh đệ cũng biểu thị đối với mẫu thân hảo, đối phối ngẫu trưởng bối hảo. Phi hóa lộc nhập huynh đệ là “Đầu to tử”, là thiếu nợ ý, duy tử nữ xong (người hiền bị nhân lấn, nhưng thiên không được lấn), tử nữ sau đó hội rất có tiền. Phi hóa lộc nhập huynh đệ cũng biểu thị thân thể vận đồ không sai, sẽ không xảy ra bệnh. Nhân vì huynh đệ là tật ách quan lộc (giấu tức giận địa phương); xuất ngoại nhân duyên hảo, nhân huynh đệ là thiên di giao hữu, sở dĩ nhân duyên hảo. Phi hóa lộc nhập huynh đệ tựu chiếu giao hữu, cho nên cũng “Nhân duyên hảo” một trong thuyết. Phi hóa lộc nhập huynh đệ cũng biểu sự nghiệp bản thân tố rất lớn (huynh làm quan của tật ách), cũng biểu trong nhà có tiền (huynh là điền của tài); và so với ta nhỏ hơn bối người đó cùng nhau hưởng lạc (huynh là phúc người ấy) mẫu thân tốt (huynh vi phụ của phu thê). Chu lão sư thuyết: Như trên thuật biến dời, có thể tự đối hạo phồn chuyện nhân gian nhất nhất để ý đi ra.

Giảng hóa quyền “Biến dời”: Như năm sinh hóa quyền nhập tật ách biểu đối trưởng bối rất xung (không lễ phép), như trường chân (can việc nặng người đó) đối với mẫu thân cũng hát “Tam Tự kinh”. Ở phụ mẫu, hội bại thận (mỏi eo đau lưng).

Ở phúc đức, phối ngẫu cùng ta sau khi kết hôn có nhất an đủ công tác. Trợ giúp phu mệnh, nam mệnh là “Nào đó nô” (gia đình chủ phu), phạ lão bà. Nhưng lánh phương mặt bản thân rất biết kiếm tiền (phúc đức là lai tài địa phương). Hải phái, mời khách đi tìm tương lai còn có thể tái kiếm về, là xã giao sự, tuyệt không tư tiêu, hiểu được mở rộng người của chính mình tế quan hệ.

Cung mệnh Thiên can hóa lộc nhập 12 cung

Cung mệnh Thiên can của tứ hóa, biểu ta sở quan tâm nhất. Cung mệnh tự hóa lộc, là “Đầu to bệnh”, năm phút đồng hồ nhiệt độ, làm một chuyện gì thường thường bất năng quán triệt thủy chung, thường cải biến ý chí. Nhân duyên hảo, so sánh độc lập, trí tuệ.

Nhập huynh, bang trợ huynh đệ, hiếu thuận mẫu thân, nhân duyên hảo. Nhập phu, đông lão bà, lão bà mập ra. Nhập tử, háo sắc, tử nữ đa, đông con cái. Nhập tài, có tiền, đối tiền rất cảm thấy hứng thú, dựa vào chính mình kiếm. Nhập tật, tích mệnh (rất lưu ý thân thể của chính mình), có tiền tựu hoa ở trên người mình, không phải tựu uống thuốc. Nhập thiên, tâm đều đặt ở bên ngoài, xuất ngoại “Kiếm có tiền”, kiếm tiền cấp lão bà phóng. Nhập giao hữu, bằng hữu đa, tích tình, có tiền có thể đi cổ đông. Nhập quan, khổ cực, “Hội muốn chết”. Đối sự nghiệp rất nóng trung. Nhập điền, hội ái so sánh lớn tuổi chính là nữ nhân, tiền và tình liên cùng một chỗ. Rất chiếu cố gia đình, không được nhân đào hoa mà không lo cho gia đình. Nhập phúc, rất ái hưởng thụ, “Kiếm có cật”, kiếm tiền dễ dàng mà lại rất biết hưởng thụ ý tứ. Nhập phụ, nhân rất “Sâu duyên”, hiếu thuận, kiếp trước “Khiếm nhân trái”.

Cung mệnh can hóa quyền nhập 12 cung

Cung mệnh tự hóa quyền, biểu bá đạo, có quyền mà không thực, có bộ hạ mà không năng lực ra lệnh, hoặc bị quản nhân chỉ là đến lúc tính. Nhập huynh, cân huynh đệ có thương lượng, bả quyền giao cho huynh đệ ý tứ, có lúc hội phản kháng, “Hội cả tiếng” nhưng ngực sợ sệt, nhân bả quyền giao cho huynh đệ của cho nên,

Nhập phu, chiếu quan lộc, hảo. Biểu sự nghiệp rất có thành tựu, cũng biểu “Thái thái dũng kiện”. Nhập tử, văn thơ đối ngẫu nữ quản giáo nghiêm, nhưng cũng dĩ thương lượng. Nhập tài, thiện quản lý tài sản, có thể chưởng quyền sở hữu tài sản. Nhập tật, bản thân tráng. Nhập thiên, “Đẹp đầu”, không có thực lực, xuất ngoại ái làm náo động, đa tranh cãi. Nhập giao hữu, kết giao bằng hữu không theo liền, một khi nộp lên, đối với bằng hữu rất nghiêm túc, “Hữu cầu tất ứng”. Nữ sinh mệt chết đi, nhược mệnh đái đào hoa cách cục, mà lại có yêu cầu tất ứng với, có thể tưởng tượng được.

Nhập quan, ông chủ mệnh, chủ quản giai cấp. Nhập điền, có chính danh hạ phòng địa sản. Nhập phúc, so sánh có thể trở thành nhân viên kỹ thuật. Nhập phụ, chiếu cố phụ mẫu, có lúc hội cả tiếng, thái độ tùy tiện.

Cung mệnh vu hóa khoa nhập 12 cung

Cung mệnh tự hóa khoa, biểu danh tiếng đi ra ngoài, bản thân thiết chỉ có ba phần thành tựu, nhưng người khác đối với hắn quan cảm đã có hết sức rất cao. Nhập huynh, và huynh đệ hiền hoà, có thương lượng. Nhập phu, sự nghiệp THUẬN. Khoa là quý nhân, nhập phu thê chỉ có bên thứ ba tham gia. Nhập tử, văn thơ đối ngẫu nữ quan tâm hữu hạn, phi không quan tâm, mà là văn thơ đối ngẫu nữ rất dân chủ, do hắn đi phát triển. Nhập tài, kiếm tiền không nhiều lắm, nhưng rất THUẬN, khá năng lượng nhập ra. Nhập tật, bản thân thon thả, một bệnh, bệnh nhẹ có thể không uống thuốc, bệnh nặng có thể phùng lương y. Nhập thiên, xuất ngoại có quý nhân, nổi danh thanh, và bằng giao rất triển hiền hoà. Nhập giao hữu, không cùng nhân tính toán, không được can thiệp vào, nhượng bằng hữu tố lão đại, bản thân là một rất dễ thân cận người. Nhập quan, đi làm hảo, dĩ chuyên nghiệp nhạc đàn. – nhập điền, đối với gia tộc ở chung và hợp, không được ép buộc, ái mộc mạc (chỉ trong khí cụ chú ý lợi ích thực tế, không thích quá phận hoa lệ), trong rất sạch sẽ. Nhập phúc, có điều hưởng thụ thì năng lực liệu cơm gắp mắm, sẽ không tọng, lãng phí tiền tài.

Nhập phụ, đối phụ mẫu quan tâm hữu hạn, nhưng nghe nói, không để cho phụ mẫu gây phiền toái. Mặc dù không được thường nhìn phụ mẫu, nhưng và phụ mẫu chung đụng tình hình đặc biệt lúc ấy nhẹ giọng nói tỉ mỉ.

Cung mệnh can Hóa kị nhập 12 cung

Cung mệnh tự Hóa kị, biểu kinh kinh khái, đất thẳng.

Nhập huynh, ta là lão sao. Hóa kỵ nhập huynh thứ thường là gia dung phiền não. Là sự nghiệp quan tâm. Đối với mẫu thân rất quan tâm, nhưng sẽ không “Nhẹ giọng nói tỉ mỉ” thường dĩ nhất lợi thần trách các miệng ngọ (lai đãi mẫu nại).

Nhập phu, thường đối với mình phối ngẫu lo lắng, rất sợ phối ngẫu hội ba tường.

Nhập tử, mệnh Hóa kị nhập tử nữ xung điền trạch, là xung tài của kho, biểu có tiền không có dự trữ, tử nữ ít, có gặp ở ngoài. Có người nói, cung tử nữ biểu phu thê một người (lão nhị), kỳ thực tử nữ là giao hữu quan lộc (hành vi), mệnh hóa kỵ nhập tử nữ biểu và bằng hữu hành vi quá giang, kị có dính tính, tất nhiên sẽ phát sinh.

Nhập tài, kiếm tiền khổ cực, thần giữ của, chuyên cần vừa kiệm mà lại kiếm được không nhiều lắm.

Nhập tật, bản thân gầy, đái tật duyên niên, so sánh nghèo, không mượn được tiền.

Nhập thiên, thích ra bên ngoài bào, xuất ngoại không có quý nhân, mà lại thị phi đa.

Nhập giao hữu, rất nguy hiểm, niêm trụ bằng hữu ý tứ, nhược tái truyện hóa kỵ nhập tật ách, điền trạch, phu thê chờ cung, biểu đào hoa.

Nhập quan, đi làm tương đối khá, có thể yên ổn, rất năng lực chuyên nghiệp, đối bất kỳ công việc gì đều rất cẩn thận, cần phải muốn đích thân động thủ tài yên tâm. Người khác thay hắn làm công tác cũng muốn đích thân sờ qua tài yên tâm.

Nhập điền, bên trong người làm việc, quanh năm ở nhà, không thích ra bên ngoài bào, nhược huynh đệ cung Hóa kị nhập điền trạch, biểu là lão đại (trưởng tử hoặc trưởng nữ).

Nhập phúc, kị nhân phúc đức tựu xung tài, không có tiền, “Hồng thông”. Phúc đức là ham mê cung, mệnh Hóa kị nhập phúc đức, biểu câu nệ ở mình ham mê mặt trên.

Nhập phụ, mặc dù quan tâm phụ mẫu, rất có hiếu ý, nhưng và phụ mẫu một có lời, cũng không ưa “Nhẹ giọng nói tỉ mỉ”.

Tài bạch can cung hóa lộc nhập 12 quan

Tài bạch cung tự hóa lộc, nhảy vào phúc đức, biểu chính kiếm chính hoa, tốn dễ dàng.

Nhập mệnh, kháo năng lực của mình kiếm tiền, tài phi hóa lộc nhập mệnh khiếu “Có nhập” hoặc khiếu “Thực nhập”, biểu chính xong.

Nhập huynh, khiếu nhập kho, huynh đệ là tài ngang điền trạch, cũng là điền trạch tài ngang, tài phi hóa lộc nhập huynh, biểu sinh hoạt phí dụng rất đầy đủ. Cũng biểu kiếm tiền có thể bang trợ huynh đệ, cấp mẫu thân.

Nhập phu, “Ấm nào đó” kiếm tiền cấp thái thái ý tứ.

Nhập tử, có thể cùng người kết phường, cũng biểu hợp hỏa ý tứ, kiếm tiền sẽ cho nhi tử.

Nhập tật, kiếm tiền dễ dàng, có tiền tựu hoa ở trên người.

Nhập thiên, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, xuất ngoại mịch quang, “Kiếm có tiền”, kiếm tiền cấp thái thái phóng (thiên di vi phu thê tài ngang).

Nhập quan, biểu đầu tư, có tiền tựu chuyển đầu tư đáo sự nghiệp đi tới. Cũng biểu tài làm nghiệp bắt đầu.

Nhập điền, đầu tư phòng địa sản, tài có nhập kho ý tứ, biểu thực được.

Nhập phúc, rất biết hưởng thụ, cũng rất có hưởng.

Nhập phụ, khiếm bằng hữu trái, giống nhau là làm xí nghiệp hoạt động. Cung phụ mẫu là giao hữu tài, tài phi hóa lộc nhập phụ, biểu tiền của ta chạy đến bằng hữu nơi nào đây, duy phi hóa lộc nhập phụ tựu chiếu tật, tật ách là quan lộc điền trạch, là ta phát tài địa phương, như công ty, nhà xưởng, mặt tiền cửa hàng, làm công chỗ chờ, coi như là thuyết ta tạo phúc người khác, người khác cũng thành theo ta. Lánh phương diện, tài phi hóa lộc nhập phụ, cũng biểu hiếu kính phụ mẫu, kiếm tiền kháo trưởng bối, vòng quay chu chuyển tiền tệ chặt, không lớn phương chờ.

Tài bạch can cung hóa quyền nhập 12 cung:

Tài bạch cung tự hóa quyền, “Hải phái”, tài của dục vọng rất mạnh, tự chưởng quyền sở hữu tài sản, vốn riêng kinh doanh tốt hơn.

Nhập mệnh, tài dục cường, có tiền còn muốn kiếm càng nhiều.

Nhập huynh, kiếm tiền giúp đỡ trợ giúp huynh đệ, quyền sở hữu tài sản rơi vào huynh đệ thủ, biểu chỉnh phiếu địa bang trợ huynh đệ.

Nhập phu, tiền cấp lão bà, nhất chỉnh bút cho hắn, như một nghìn tiền lương túi.

Nhập tử, kiếm tiền tái tăng tư. Tử nữ làm quan lộc giao hữu, quyền nhập biểu cấp sự nghiệp thượng bằng hữu.

Nhập tật, vì tiền mang lộc, phí sức, sẽ có thành tựu, chỉ là mang lộc mà thôi. Tật ách là phúc đức giao hữu, quyền nhập tật ách biểu có hưởng thụ thời gian rất cư khái.

Nhập thiên, tại ngoại hoạt động lực rất mạnh, dựa vào chính mình phát triển, cơ hội rất nhiều, nhân tiền mà thành tựu mình địa vị xã hội.

Nhập giao hữu, hợp khỏa hiện tượng, có thể sớm nhân toàn bộ khỏa, thúc ở tay người khác.

Nhập quan, đầu tư có kiếm, tưởng tái đầu tư.

Nhập điền, đầu tư bất động sản, có kiếm tái đầu tư, đầu tư ý nguyện rất mạnh.

Nhập phúc, “Hải phái”, rất lớn phương.

Nhập phụ, chi là nhất chỉnh phiếu. Đòi tiền thời gian sử dụng, hợp thời có thể ở trưởng bối địa phương thu xếp đáo. Kiếm tiền, có thể ở trưởng bối quan ái, nói cung ý kiến.

Tài bạch can cung hóa khoa nhập 12 cung

Tài bạch cung tự hóa khoa, biểu tài nguyên THUẬN, không có gió hiểm.

Nhập mệnh, kiếm nhiều ít, đoán nhiều ít, thích ứng trong mọi tình cảnh.

Nhập huynh, gia dụng liệu cơm gắp mắm, bang huynh đệ.

Nhập phu, kiếm tiền bình ổn, dắt tay là cảnh nhân.

Nhập tử, kết phường sự nghiệp THUẬN, không cùng nhân tính toán, tất cả do phía đối tác tác chủ trương. Nhập tật, “Mềm tử kiếm”, kiếm tiền THUẬN, dễ dàng. Nhập thiên, xuất ngoại kiếm tiền quý nhân hiện, tài nguyên THUẬN. Nhập giao hữu, bằng hữu sẽ không tổn hại ta tài. Nhập quan, đầu tư THUẬN, năng lực làm theo khả năng. Nhập điền, nã về nhà tiền THUẬN, lượng nhập, tiết kiệm, nhập phúc, có hưởng thụ, liệu cơm gắp mắm, không được lãng phí. Nhập phụ, kiếm tiền THUẬN, phụ mẫu không được quan tâm.

Tài bạch can cung Hóa kị nhập 12 cung:

Tài treo cung tự Hóa kị. Ngại tiền khổ cực, tiền điện thôn không thủ được, trì tẫn. Nhập mệnh, thủ tài, nhưng không dễ dàng có tiết kiệm dành được. Nhập huynh, vì huynh đệ rủi ro; xung giao hữu, biểu một cảo đầu, công tác thời kì giáp hạt, có khổ nguyệt, khổ nhật hành nghiệp, cũng biểu tài rơi huynh đệ thủ. Nhập phu, là phối ngẫu rủi ro, tài nhập thê thủ. Tài kị xung quan lộc, cũng biểu thị tài và sự nghiệp vô duyên. Yếu ỷ lại sự nghiệp phát tài không lắm dễ. Nhập tử, kết phường không thích hợp. Tài hóa kỵ nhập tử nữ xung điền trạch, khiếu xung kho, không dễ dàng có dự trữ, cấp tử nữ tiền lẻ không nhiều lắm. Nhập tật, người lao động, cu li, kiếm tiền nan, dựa vào chính mình, rất tiết kiệm. Nhập thiên, xuất ngoại kiếm tiền không được thuận, đầu tư tổn thất, rất hội dùng tiền vừa đài cao. Nhập giao hữu, là bằng hữu tổn hại tài. Tài hóa kỵ nhập giao hữu, xung huynh đệ, huynh đệ là điền của tài, quan của tật, “Điền của tài” là gia điền sinh hoạt phí, “Quan của tật” là sự nghiệp thứ sáu vị, giá nhất xung biểu thị sự nghiệp tố bất hảo, trong thường náo nghèo.

(mệnh, tài, quan Hóa kị bất khả nhập huynh giao hữu tiền, nhập huynh giao hữu tuyến biểu sự nghiệp một cảo đầu, biến đổi bất ngờ, nhập phụ tật tuyến cũng là.) nhập quan, biểu mượn tiền đầu tư, đầu tư kết quả không nhất định kiếm tiền. Lánh phương diện cũng biểu lão bà không chiếm được tiền của ngươi tài. Cho dù có, cũng rất có hạn nhập điền, khiếu có nhập, tiết kiệm từng điểm từng điểm tiến đến, nhưng rất khó có khá nhiều dự trữ. Không nhiều tụ tài. Nhập phúc, có tiền mượn đi làm của mình thích sự. Chính là không có cũng sẽ tá lai hưởng dụng, hoặc trừ trướng, “Không có tiền không có tiền lang mã thế”. Nhập phụ, quay vòng trắc trở, nhân tài thương thân. Bất khả chính gây dựng sự nghiệp, tài hóa kỵ nhập phụ xung tật (quan của điền) biểu phát tài địa phương bị xung, hay nhất không nên chính gây dựng sự nghiệp, đi làm hảo.

Phần bổ sung

Tài hóa kỵ nhập phu xung quan, biểu tiền vốn bất túc; mệnh hóa kỵ nhập phu xung quan, biểu tài và quan vô duyên đi làm so sánh yên ổn; quan hóa kỵ nhập phúc xung tài, mượn tiền đầu tư, tài chính không nhất định có thể trở về thu.

Cung Quan lộc can hóa lộc nhập 12 quan:

Cung Quan lộc tự hóa lộc, có gây dựng sự nghiệp năng lực, chính kiếm chính hoa. Cung Quan lộc tự hóa lộc biểu sự nghiệp biến hóa đại, cho nên không thích hợp đầu tư sinh sản sự nghiệp, nên kinh doanh nghề phục vụ, buôn bán nghiệp.

Nhập mệnh, sự nghiệp dựa vào chính mình phát triển, rất THUẬN. Nhập huynh, kháo huynh đệ, kết phường kiếm tiền. Nhập phu, có thể được phối ngẫu bang trợ, kiếm tiền THUẬN, sự nghiệp có thể cho gia tộc mang đến tài phú (phu là điền của tật của cho nên). Nhập tử, có thể cùng người kết phường, nên kinh doanh nghề giải trí. Nhập tài, tiền vốn cú, kiếm tái đầu tư. Nhập tật, công tác dễ dàng, khoái trá, công tác có thể đề thăng mình địa vị xã hội, phát triển có chút THUẬN. Nhập thiên, sự nghiệp tại ngoại đắc ý, quý nhân hiện; sự nghiệp có thể cho phối ngẫu mang đến tài phú. Nhập giao hữu, và đồng sự ở chung hòa hợp, hùn vốn sự nghiệp hội kiếm tiền. Nhập điền, có thể tại gia mở tiệm, kinh doanh sự nghiệp (ở và phát tài sự nghiệp cơ cấu cùng một chỗ), có thể kinh doanh phòng địa sản, ổn trám tiền, sẽ có dự trữ, mãi nhà tiền là mình làm sự nghiệp kiếm.

Nhập phúc, phi hóa lộc nhập phúc đức chiếu tài ngang, hội kiếm, cũng sẽ hưởng. Có hưởng thụ thời gian, hội cân nhi tử cùng một chỗ (phúc đức là tử nữ giao hữu của cho nên), cũng biểu kiếm tiền hội đầu tư phối ngẫu là sự nghiệp (phúc đức vi phu thê là sự nghiệp).

Nhập phụ (công văn cung), có thể nhâm chức vị cao, có thể được phụ mẫu bang trợ, còn nhỏ công khóa rất tốt, đọc sách rất nhẹ nhàng, sau khi thành niên ở trong xã hội tố sự cũng rất THUẬN, chưa từng có công văn thượng phiền phức, xin các hạng văn kiện rất thuận lợi.

Cung Quan lộc can hóa quyền nhập 12 cung

Cung Quan lộc tự hóa quyền, khiếu quyền ra, hư quyền ý, sự nghiệp tâm nặng. Nhập mệnh, phí sức sức lao động, nắm quyền, thường tưởng đổi công tác. Nhập huynh, đầu tư kết phường sự tọa, người khác chưởng thúc. Nhập phu, quyền ở phu thê, phối ngẫu có trợ lực. Nhập tử, kết phường hảo. Có thể rất có thán triển, buôn bán lời tái kháng đại. Nhập tài, đối sự nghiệp dục vọng rất lớn, buôn bán lời tái đầu tư, nhập tật, có trách nhiệm cảm, năng lực nhâm lao Nhâm Oán. Có việc nghiệp tâm.

Nhập thiên, tại ngoại nắm quyền, lên chức khoái. Nhập giao hữu, kết phường kiếm tiền, kết phường sự nghiệp quyền ở bằng hữu. Nhập điền, có thể kinh doanh bất động sản, kinh doanh bất động sản dục vọng đại, có kiếm tái chuyển đầu tư. Nhập phúc, sự nghiệp hội kiếm tiền phô trương đại, hải phái, hoa ở ứng thù tiền hội kiếm về. Sự nghiệp và hưởng lạc kết hợp với nhau. Nhập phụ, có thể thu được chức vị cao, thành tựu kháo “Dốc sức làm”.

Cung Quan lộc can hóa khoa nhập 12 cung

Quan lộc tự hóa khoa, THUẬN. Khoa ra, biểu danh tiếng bỉ thực tế thành tựu đại. Nhập mệnh, sự nghiệp THUẬN, nên đi làm. Nhập huynh, kết phường THUẬN, không cùng nhân tính toán, một ý kiến. Nhập phu, phối ngẫu không thích người ta công tác quá mệt mỏi, không có trở ngại là tốt rồi. Nhập tử, có thể kết phường, hội THUẬN. Nhập tài, kiếm tiền THUẬN, không gió hiểm. Nhập tật, kiếm tiền dễ dàng, thích bình thản, sẽ không xương hiểm. Nhập thiên, tại ngoại có quý nhân trợ giúp, cấp phối ngẫu tiền cú hoa. Nhập giao hữu, và sự nghiệp thượng đồng bọn ở chung hòa hợp. Nhập điền, dự trữ có thể từ từ tích lũy, thu nhập bình ổn. Nhập phúc, không có gió hiểm, dùng cho giao tế xã giao, không được lãng phí. Nhập phụ, trưởng bối là quý nhân. Cuộc thi, xin văn kiện thuận lợi.

Cung Quan lộc can Hóa kị nhập 12 cung

Quan lộc tự Hóa kị, sự nghiệp bất bình thuận, thường đổi công tác, “Ngây ngô kiếm”. Nhập mệnh, phí sức sức lao động, không được thuận, thường đổi công tác hoàn cảnh. Nhập huynh, đầu tư không được thuận, ý kiến phân tranh. Xung giao hữu, biểu một cảo đầu, thời kì giáp hạt, khổ nguyệt, khổ nhật. Nhập phu, sự nghiệp biến hóa đại, phối ngẫu giúp không được gì, mà lại muốn làm thiệp. Phu thê làm quan lộc của thiên di biểu thứ nghiệp tố đi ra bên ngoài. Nhập tử, sự nghiệp biến hóa đại, bất lợi. Xung điền trạch, xui xẻo sự tình và điền trạch hữu quan. Nhập tài, tài chính bất túc, mượn tiền đầu tư thu về trắc trở, “Ngây ngô kiếm” (kiếm tiền trắc trở ý). Nhập tật, có trách nhiệm cảm, “Chính xác lao”, sự nghiệp không được thuận. Nhập thiên, tại ngoại không được thuận, thường đổi công tác. Nhập giao hữu, xung huynh đệ, sự nghiệp phát triển khó có thành tựu, nhượng bằng hữu quan tâm, thích vốn riêng kinh doanh. Nhập điền, tại gia mở tiệm, phòng khách tức nhà xưởng, có nhập không nhiều lắm. Nhập phúc, kinh doanh bất thiện, rủi ro, mượn tiền, phúc trạch ít. Nhập phụ, không chiếm được trưởng bối bang trợ. Phụ mẫu là công văn cung. Quan hóa kỵ nhập phụ, biểu đọc sách, cuộc thi, lên chức các hạng cơ vận “Đa thái” (rất không tốt ý tứ).

Đã ngoài là mệnh, tài, quan, hóa lộc, quyền, khoa, hóa kỵ nhập mười hai cung dấu hiệu. Hạ nhận người là “Tứ hóa phán đoán bí quyết kỷ yếu”.

Tứ hóa phán đoán bí quyết kỷ yếu

Phải sâu nhập nhận thức tử vi đẩu số, hay nhất đa lợi dụng lưu nhật, lưu thời đi cầu chứng, nhận thức. Dụng mạng của mình bàn, để mà quả yêu cầu nhân phương thức đẩy ra xao.

Ví dụ như, lưu nhật hóa lộc nhập lưu nguyệt tài ngang, là biểu thị ngày hôm nay rất kiếm tiền, hoặc ngày hôm nay có tiến tài hiện ra, không phải nói ngày hôm nay đối thái thái tốt. Lộc nhập cung vị trở thành lưu thời điền trạch, giá canh giờ tài lợi vượng nhất.

12 cung khán nhân, địa, thì, sự vật, mệnh hạn thời đại nhật yếu một đường và nặng điệp, ví dụ như đại hạn đi để phúc đức vị, phúc đức là tới tài địa phương, biểu giá một hạn là gây dựng sự nghiệp chật vật thời gian. Phúc đức là vợ chồng là sự nghiệp, đại hạn và nặng điệp, cũng biểu giá một hạn yếu kết hôn. Nếu như lưu niên nhập đại quan vị, biểu và sự nghiệp hữu quan; lưu nguyệt đi tới điền trạch vị, biểu và đoàn thể vấn đề hữu quan; lưu nhật đi tới lưu nguyệt phúc đức, biểu và hưởng thụ hữu quan.

Phúc đức có lão vận lý do nhất phúc đức là bố chồng vị, thiên di là bố chồng là sự nghiệp, khán lão vận điều không phải dĩ phúc đức làm gốc cung nhìn phúc đức tam phương, mà là dĩ phúc đức can khứ tứ hóa, khán lộc quyền khoa hóa kỵ nhập bản mệnh 12 cung đích tình huống lai luận lão vận đời sống vật chất.

Cự môn hội dương cập hỏa linh một trong, thường có tự sát ý niệm trong đầu. Tự sát khán phúc đức, lệ: Bản mệnh hoặc tật ách có cự môn, giao hữu hoặc điền trạch có đinh, đi hạn nhập tật ách, chủ có dương tà triền thân. Vừa lệ: Cung Nô bộc có giáp, dễ giao kém giao hữu. Cung Nô bộc có đinh dễ bị thiết. Bắc đẩu tử vi hệ ngôi sao tính là bị động, chủ dấu hiệu, tâm tính, tìm cách, tư tưởng. Sao Nam Đẩu Thiên phủ hệ ngôi sao tính là chủ động, biểu thực chất, đã đang tiến hành, là hoàn thành thức. Bản quan tự hóa lộc, nói nói ra vừa muốn thu hồi lai. – hóa kỵ năm sinh nhập thiên di, không kiên nhẫn tịnh. Mệnh Hóa kị nhập thiên di, bình thường ra bên ngoài bào.

Lộc là tình, tìm cách, kị là dính nhập; mệnh phi hóa lộc nhập tài, biểu đối tiền rất cảm thấy hứng thú, hóa kỵ nhập thiên di là nghĩ đến tiền tựu vãng ngoại bào. Còn lại mệnh của lộc kị nhập 12 cung, có thể loại suy vận dụng (đến đây đánh giá niệm là Phương Ngoại Nhân ngộ đi ra ngoài, lưu nhật, lưu thời phán đoán người này hiện tại ở nơi nào có thể dựa vào đến đây phương pháp loại suy ứng dụng).

Hóa kỵ năm sinh nhập phu thê, biểu xuất ngoại gây dựng sự nghiệp có tai.

Mệnh hóa kỵ nhập tử nữ xung điền trạch biểu xuất ngoại (lưu nhật).

Hóa kỵ năm sinh ở tử nữ, dễ xuất ngoại.

Hóa kỵ năm sinh ở điền trạch, lái xe va chạm nhân.

Mệnh hóa kỵ nhập tử nữ cũng biểu thị đào hoa, năm bàn có đến đây dấu hiệu là ứng nghiệm của năm. Tử nữ Hóa kị nhập mệnh, đào hoa là bị động, nhân gia vị tìm ta; mệnh hóa kỵ nhập tử nữ là ta đi tìm nhân gia. Cung tử nữ có tự hóa, tính dục cường, hội sanh non (đầu thai), thường thường đáo khoa phụ sản lấy xuống con cái. Tử nữ Hóa kị nhập tật ách hoặc tật ách Hóa kị nhập tử nữ, đào hoa là nhục dục, chỉ cầu cảm quan kích thích, có là tốt rồi nhất bụng đói ăn quàng, tử nữ và tật ách kị lai hoặc kị khứ, đào hoa đối tượng là có chồng; tử nữ và giao hữu kị lai kị khứ, tính đối tượng là nhất hôn, trước khi cưới ở chung hành vi; tử nữ và phu thê kị lai hoặc kị khứ, hội thủ tế di, đối tượng không được tinh khiết, là hàng đã xài rồi: Tử nữ và quan lộc hóa lai hoặc hóa đi, đào hoa tại ngoại tiến hành, sẽ không mang về nhà. Tử nữ Hóa kị nhập thiên di xung mệnh, không có đào hoa duyên. Giao hữu hóa kỵ nhập thiên di xung mệnh, đào hoa dù có cũng không giữ được, ngắn ngủi, sương sớm nhân duyên. Tử nữ và phu thê kị nhiều hoặc kị quá khứ cùng luận: Đối tượng thường thường là bằng hữu hoặc thân nhân thái thái. Tử nữ hóa quyền nhập tật ách, dễ bị dụ dỗ, bị bá vương đụng với.

Tử nữ hóa kỵ nhập tật ách, bị khinh bạc.

Tử nữ phi hóa lộc nhập tật ách, là ý nghĩ kỳ quái.

Tử nữ khoa nhập tật ách, là thích La Mạn Đế Khắc. Giao hữu hóa lộc nhập tật ách, biểu nhân gia đối cơ thể của ta rất cảm thấy hứng thú. Thiết tật ách có tự Hóa kị, thì là đối phương đơn phương yêu mến ta ta không tiếp thụ, hoặc thuyết, “Bị người ta ái chẳng”.

Phu thê phi hóa lộc nhập điền, hóa kỵ nhập tật ách là lên xe trước. Điền trạch là giao hữu phu thê, tật ách là giao hữu phúc đức, giá cũng nói thái thái (lão công) có đào hoa, đối tượng đều là chính yếu bạn thân.

Thập Thiên can đại biểu nhan sắc

Giáp Lộc, ất lam, bính hồng, đinh cây cà phê, mậu hoàng sắc: Kỷ vàng nhạt, canh bạch, tân hoa râm, vương kim sắc, quý hắc sắc. Mua xe khán điền trạch: Đại hạn tật ách (quan lộc điền trạch suốt đời tài tràng phòng) phi hóa lộc nhập lưu điền, khả năng cấu phòng, cấu xa, cấu hậu còn có thặng dư. Mãi màu gì xa, dụng 12 cung Thiên can lai quyết định.

Hôm nay mặc màu gì nội y (khố): Lưu nhật tài ngang, phúc đức, hóa kỵ nhập lưu nhật tử nữ, điền trạch là phán đoán mặc đồ lót (khố) phương pháp.

Ni cung ánh xạ thân thể bộ vị.

Mệnh là đầu, thiên là sinh thực khí, huynh giao hữu là kiên và thủ, phu quan là bộ ngực, tử điền là phần eo, tài phúc là khuất cổ, phụ tật là chân. Huynh ~ tật là thân thể hữu biên, phía trước. Phụ ~ thiên là thân thể bên trái, phía. Tài hóa kỵ nhập mệnh, cơ hội kiếm tiền không ngừng. Tài hóa kỵ nhập tật ách cùng luận. Tài hóa kỵ nhập sự nghiệp, biểu mượn tiền đầu tư. Tướng mạo khán cung mệnh tinh tình: Gia tả phụ hiệu phi mãn, hữu hiệu hiệu rõ ràng. Phu thê hóa kỵ nhập điền trạch, mà lại điền trạch có tự hóa, dễ rơi phong. Mệnh hóa kỵ nhập nhất cung tựu biểu thị cai cung thị phi đa, hoặc nói đúng cái cọc rất lưu ý, chăm chú. Đà la tương đương một Hóa kị tinh, đà la biểu cốt, xỉ, ở phúc đức là hàm răng không được khỏe mạnh. Tật ách Hóa kị nhập phúc đức sẽ xảy ra bệnh.

Mười hai cung tượng ý:

Phụ tật là công văn tuyến, chủ quang minh. Huynh giao hữu vì trở thành tựu tuyến, chủ thành tựu. Phu quan tuyến và sự nghiệp hữu quan. Tử điền tuyến và tính sinh hoạt, đào hoa hữu quan. Tài phúc tuyến và phát tài, hưởng thụ hữu quan. Mệnh thiên là hoạt động tuyến, là sinh hoạt không gian. Đồng loại không được kị: Mệnh, hạn, năm bàn mười hai cung Hóa kị nhập đồng loại cung vị khiếu “Đồng loại đệ đơn”, không được kị. Như đại quan hóa kỵ nhập lưu quan là Hóa kị không được kị.

Tứ hóa năm sinh nhập mười hai cung, trữ cai cung không có tự hóa lộc, quyền, khoa, kị, khiếu thực nhập. Có tự hóa thành phá thể, là được mà phục thất ý tứ.

Thiên di tự hóa lộc coi là dịch mã. Thiên di tự Hóa kị coi là huyết quang. Lưu nhật tiến nhập tự hóa cung vị hội ra ngoài, lưu điền có tự hóa cũng sẽ ra ngoài. Cho nên mười hai cung nhược tự hóa nhiều mệnh bàn thì biểu thị người này dịch mã rất nặng, bình thường ra bên ngoài bào. Mệnh, tài, quan có tự hóa đích tình huống, bất khả cảo sinh sản, đầu tư bất năng thu về, hay nhất làm phục vụ, buôn bán, trung gian thương, thượng ban tốt hơn.

Cơ ấm đồng cung ánh xạ “Thuế vụ chỗ” “Trà”, khô nhật, thì, người ta đi vào trong đó tốt dụng. Liêm phủ đồng cung biểu máy vi tính. Lưu nhật phùng bính, thao tác tinh vi cơ khí (thiết bị điện loại) dễ trục trặc. Bính năm sinh ra thao tác tự khí rất dễ trục trặc (tinh vi tài đoán, như may mâu, chân đạp mâu không tính là). Hóa kỵ năm sinh nhập mệnh, vừa phùng mệnh có tự Hóa kị, biểu cố chấp. Hóa kỵ năm sinh nhập mệnh, vừa phùng mệnh có tự hóa quyền, biểu truy hỏi kỹ càng sự việc. Hóa kỵ năm sinh nhập mệnh, vừa phùng mệnh có tự hóa lộc, tâm tình hóa. Hóa kỵ năm sinh nhập mệnh, vừa phùng mệnh có tự hóa khoa, bài để ý năng lực ư đổng.

Luận tài quan:

Mệnh hóa kỵ nhập tài, tử đòi tiền, rất nghiêm túc, vất vả cực nhọc, không thế nào có tiền, luyến tiếc hưởng thụ. Tài hóa kỵ nhập quan, quan hóa kỵ nhập tài giai biểu mượn tiền, đầu tư, đầu tư tài chính bất năng thu về. Lưỡng cung lộc vị hoặc lộc khứ, thì biểu thị có kiếm tái chuyển đầu tư. Quan phi hóa lộc nhập tài, biểu tiền làm nghiệp thượng kiếm được, cũng biểu thị tiền là chính kiếm được. Tài phi hóa lộc nhập quan, thì là kiếm tiền tái chuyển đầu tư.”

Mệnh hóa kỵ nhập quan là đúng công tác chăm chú, câu nệ. Bất kỳ công việc gì đều muốn đích thân xem qua tài yên tâm. Mệnh hóa kỵ nhập quan cũng biểu thị suốt đời chắc chắn đào hoa, nhân quan lộc là giao hữu huynh đệ (giường ngủ) biểu đối phương nhẫm phòng hưng ta ở chung. Mệnh hóa kỵ nhập quan hay nhất bề trên nhà ban, chính gây dựng sự nghiệp rất khó thành công, nhân xung phu thê là “Tử vong điểm”, hạn nhập phu thê vị (đi ngược chiều vận), hoặc điền trạch vị (thuận đi vận) hội đảo điếm.

Quan Hóa kị nhập thiên di xung cung mệnh, biểu sự nghiệp khiến cho ta rất tâm phiền, phi không có công tác mà là sự nghiệp đối với ta sinh áp lực, nhượng ta cảm thấy rất luy. Tài hóa kỵ nhập thiên, biểu xuất ngoại kiếm tiền có thị phi, tiền đối với ta sinh áp lực, nhượng ta cảm thấy rất luy. Quan lộc hóa kỵ nhập phúc đức xung tài ngang, biểu gây dựng sự nghiệp bất năng mang đến tài phú, bằng có tố không có kiếm. Cũng biểu khiếm tiền vốn, tá cho vay nặng lãi gây dựng sự nghiệp, tài chính bất năng thu về.

Tài bạch phi hóa kỵ nhập phu thê xung quan, như nhau biểu đầu tư bất năng thu về. Dụng phối ngẫu danh nghĩa hoặc mượn hắn người có tên nghĩa kinh doanh không ở chỗ này hạn. Tài hóa kỵ nhập điền, làm một vị hóa nhập sáu vị, dựa vào nhất lục cộng tông để ý thì là đồng loại cung vị không được kị. Tài hóa kỵ nhập điền coi là có nhập, là điểm điểm tích tích tiến đến. Quan Hóa kị nhập điền trạch là ở gia khởi công hán (điếm); xung nữ biểu bất khả cùng người kết phường.

Tử nữ là giao hữu quan lộc (bằng hữu sự nghiệp), tử nữ cũng là quan lộc giao hữu (giao dịch, tình giao hảo), cho nên coi là kết phường cung. Giao hữu Hóa kị xung quan, biểu bất khả cùng người kết phường.

Tử nữ Hóa kị xung quan, biểu bất khả cùng người kết phường.

Mệnh Hóa kị xung nữ, biểu bất khả cùng người kết phường.

Tài Hóa kị xung nữ, biểu bất khả cùng người kết phường.

Tài Hóa kị xung giao hữu, biểu bất khả cùng người kết phường. Mệnh hóa kỵ nhập điền trạch, khiếu không mang theo dịch mã, bình thường thủ ở nhà. Cũng biểu yêu quý tiền tài. Cũng biểu thị có đào hoa. Điền trạch là vợ chồng giao hữu, mệnh hóa kỵ nhập điền, biểu phu thê thường thường hội cãi nhau.

Nhất để ý cùng thôi nhất

Mệnh hóa kỵ nhập phúc (tử nữ giao hữu), biểu và tử nữ thường có thị phi tranh chấp. Mệnh hóa kỵ nhập phụ (tài ngang giao hữu), biểu thường thường vì tiền tài phiền não. Mệnh hóa kỵ nhập huynh (thiên di giao hữu), biểu ở trong xã hội thường cùng người sự chấp, thị phi rất nhiều. Mệnh hóa kỵ nhập phu (giao hữu giao hữu), biểu cân bằng hữu chỗ bất hảo.

Mệnh hóa kỵ nhập tử (quan lộc giao hữu), biểu sinh ý tác bất hảo. Mệnh hóa kỵ nhập tài (điền trạch giao hữu), tử đòi tiền, bởi vậy cân người trong nhà không khỏi nhân tài khởi tranh chấp. Mệnh hóa kỵ nhập tật (phúc đức giao hữu), biểu bản thân có tâm bệnh mà ảnh hưởng phúc phận. Mệnh hóa kỵ nhập thiên (cha mẹ giao hữu), biểu và trưởng bối chỗ bất hảo. Mệnh hóa kỵ nhập giao hữu, biểu thường thường dừng lại ở bằng hữu địa phương, vừa đi là tốt rồi bỉ “Dòng nước vải rách” tạp thật lâu, bằng hữu bởi vậy đả ngực không chào đón người ta.

Mệnh hóa kỵ nhập quan (huynh đệ giao hữu), anh em bà con duyên mỏng, không được sinh hoạt chung một chỗ, cùng một chỗ là hơn tranh (chỉ huynh đệ cùng nhau làm việc), thỉnh thoảng vãng lai đương không hề đến đây hạn.

Đã ngoài là “Nhất để ý cùng thôi”, hóa kỵ nhập nào đó quan chi giao giao hữu của các loại, là Phương Ngoại Nhân độc sai ai ra trình diện phát hiện lần đầu người cũng. Điền trạch Hóa kị nhập quan lộc, chủ đầu tư.

Điền trạch Hóa kị nhập tài ngang, biểu lệnh Thiên gia lý không có tiền. Điền trạch Hóa kị nhập phúc đức, dĩ phòng địa sản mượn nợ cho vay. Điền trạch Hóa kị nhập phu thê, bất khả việc buôn bán.

Khẩu đức khán phụ mẫu:

Hóa kỵ năm sinh nhập phụ mẫu, biểu di truyền bất lương, nói bất hảo thính, tự Hóa kị cùng luận. Hóa lộc năm sinh, quyền, khoa nhập phụ mẫu, biểu tổ đức hảo. Quan hóa lộc, quyền, khoa nhập phụ mẫu, biểu có ánh sáng minh (hậu thiên nỗ lực), Phương Ngoại Nhân lòng của được.

Tứ hóa và trước sau thiên:

Tứ hóa năm sinh làm đầu ngày.

Cung mệnh tứ hóa thành hậu thiên hành vi biểu hiện. Cung Quan lộc (khí số vị, cửu cung) tứ hóa, là hậu thiên hành vi biểu hiện, đối với lần này sinh công danh lợi lộc ảnh hưởng. Khán tài thế nào kiếm được:

Mệnh phi hóa lộc nhập tài, biểu tiền kháo kiếm. Huynh phi hóa lộc nhập tài, biểu chính kiếm được, ông chủ mệnh (phi đi làm tộc).

Phu thê phi hóa lộc nhập tài, biểu nhân thê làm giàu.

Tử nữ phi hóa lộc nhập tài, biểu kháo đồ đệ hỗ trợ kiếm tiền, hoặc làm lão sư thu học phí, lão niên tử nữ hội hiếu nuôi.

Tài bạch tự hóa lộc, là “Đầu to bệnh”, có tiền không giữ được.

Tật ách phi hóa lộc nhập tài, là đi làm tộc, kiếm tiền khổ cực.

Thiên di phi hóa lộc nhập tài, xuất ngoại kiếm, tại gia bất lợi.

Giao hữu phi hóa lộc nhập tài, kiếm tứ phương tài, con người loại không phân biệt nam nữ, lão ấu đều là ta kiếm tiền đối tượng, ví dụ như tự động tiệm ăn, bất luận kẻ nào đều có thể là ta thần tài.

Quan lộc hóa lộc nhập tài ngang, biểu tiền chính gây dựng sự nghiệp kiếm được, ông chủ mệnh.

Điền trạch phi hóa lộc nhập tài, toàn gia tổng động viên kiếm được, chính độc lập gây dựng sự nghiệp, không có lợi nhuận.

Phúc đức phi hóa lộc nhập tài, làm chính hứng thú công tác, chung sau lại hội ở phương diện này kiếm được tiền. Như tranh vẽ gia, thư pháp gia. Luận kết phường:

Tiên xem xét cung Nô bộc tính chất sao, huynh giao hữu tuyến tinh tình tổ hợp hảo, thành cách, biểu thị bằng hữu rất đắc lực.

Nhìn nữa giao hữu tam hợp phương (giao hữu, phụ mẫu, tử nữ), kỳ can của hóa lộc có hay không nhập ta ra lệnh, huynh, tài, tật, quan, điền, có nhập coi là tốt nhất, mà lại kị cũng không lai xung ta huynh, mệnh, tài, tật, quan, điền làm điều kiện.

Tái thứ nhì xem ta của mệnh, tài, quan của Hóa kị, có hay không xung giao hữu tam phương, có xung thì không thể nào kết phường.

Lệ: Tử nữ Hóa kị xung giao hữu, bất khả cùng người kết phường; tử nữ Hóa kị xung phụ mẫu, bất khả cùng người kết phường.

Tử nữ Hóa kị nhập ta ra lệnh tài quan, hóa lộc quyền khoa nhập phúc đức, phu thê, thiên di, chiếu ta ra lệnh tài quan, biểu kết phường đại cát đại lợi.

Trái lại tử nữ hóa cát nhập ta tam phương, kị ở ngoại vi, cùng luận, cũng hiện là đại cát đại lợi.

Cung phụ mẫu (giao hữu tài xuyến) có sống năm Hóa kị nhập, long kỳ tân năm sinh nhập, văn xương Hóa kị ở phụ mẫu, ngàn vạn lần bất khả cùng người người bảo đảm, cân hội giúp nhau.

Hóa kỵ năm sinh và cung Quan lộc Hóa kị nhập cung phụ mẫu người, biểu không có quang minh, chuyện xui xẻo (có lẽ có) nhất đống lớn, hay nhất ở có sống của năm tận lực tránh cho cân “Công văn” giao tiếp (không nên nhân đính hiệp ước).

Mệnh thiên, tử điền là dịch mã vị, thiết có tự Hóa kị, biểu người này không kiên nhẫn tịnh, bình thường ra bên ngoài bào.

Giao hữu vi phu thê tật ách (sinh sản vị), tứ hóa nhập ta ra lệnh tài quan điền, và tật ách, biểu có tử mệnh.

Phụ mẫu là tử nữ khí số vị, Hóa kị xung giao hữu, xung nữ có con rất khó.

Cung Nô bộc làm quan lộc cha mẹ của, là thủ trưởng, là “Cánh trên”, là khách hàng, khách hàng.

Cung phụ mẫu làm quan lộc tử nữ, biểu hỏa kế, đồng sự.

Mười hai cung nhất cung, kỳ Thiên can cân năm sinh can tương đồng người, biểu cai cung phát thiên phú, và kỳ nhân tính hướng có chút tiếp cận. Tứ hóa năm sinh:

Thiết mệnh thiên, tài quan Thiên can và năm sinh can cùng người, thông thường người này so sánh cụ độc lập tính, không nghe theo lại người khác.

Hóa lộc năm sinh nhập mệnh, tật người, không – cần phải thái làm lụng vất vả.

Hóa quyền năm sinh nhập mệnh, tật người, phí sức sức lao động.

Hóa kỵ năm sinh nhập mệnh, tật người, phí sức sức lao động.

Hóa kỵ năm sinh, ở người bị hại thị phi, ở nhân chủ thể yếu.

Hóa lộc năm sinh, ở người bị hại là tài, ở nhân chủ nhân duyên.

Hóa quyền năm sinh, ở người bị hại tranh chấp, ở nhân chủ nắm quyền.

Hóa khoa năm sinh, ở người bị hại THUẬN, ở nhân chủ quý nhân.

Lộc và kị là dương, chủ thuận, khứ, giao phó.

Quyền và khoa là âm, chủ nghịch, lai, quay về sóc.

Hóa lộc năm sinh, chủ hưởng phúc.

Hóa quyền năm sinh, chủ bá đạo.

Hóa khoa năm sinh, chủ quý nhân.

Hóa kỵ năm sinh, chủ thị phi.

Năm sinh của lộc quyền nhập tam hợp mới là người làm ăn.

Năm sinh của khoa nhập tam hợp mới là xảo nghệ nhân.

Hóa kỵ năm sinh nhập tam hợp phương hay nhất không nên việc buôn bán, đi làm hảo.

Hóa quyền năm sinh khoa nhập tam hợp phương chủ chuyên kỹ nhân tài.

Hóa kỵ năm sinh nhập tam hợp phương chủ công nhân.

Hóa khoa năm sinh hóa kỵ nhập tam hợp phương chủ học giả.

Đại hạn mệnh Hóa kị

Đại hạn Hóa kị sở nhập cung vị, nhược lưu niên đi đầu tiến nhập tọa kị so sánh không vì hung, nhược lưu niên tiến lên nhập xung cung, thì hung.

Lưu niên tiến nhập đại hạn Hóa kị xung cung giao hữu, một năm này hung nhất. Ví dụ như đại hạn can là lưỡng Hóa kị nhập hợi xung đã, đương lưu niên đi để tuất cung (xung cung giao hữu), thì biểu đến đây nhất đại hạn tuất năm nhất bất lợi.

Tài hóa kỵ nhập mệnh là thật nhập, biểu ta phải đáo.

Tài hóa kỵ nhập điền là thật nhập, biểu ta phải đáo.

Quan hóa kỵ nhập mệnh, biểu công tác yên ổn.

Quan hóa kỵ nhập thiên xung mệnh, thì biểu công tác không an định.

Quan hóa kỵ nhập tài là tái đầu tư.

Quan xung tài thì biểu không kiếm được tiền.

Dĩ bất luận cái gì mười hai cung làm gốc cung (vị thứ nhất), Hóa kị nhập thứ năm lục chín mươi vị là nhập bên ta, coi là là không được kị, nhược hóa kỵ nhập đối cung xung nhất ngũ lục chín mươi vị thì hung. Đến đây nhất để ý thì vụ thỉnh nhớ kỹ.

Điền trạch Hóa kị nhập mệnh, lần đầu mãi phòng ở hội có hại. Hay nhất dĩ phối ngẫu danh nghĩa cấu hoàn so sánh thỏa đáng.

Tài bạch hóa lộc quyền khoa nhập ta tam hợp phương cập điền trạch, coi là thực nhập, biểu tiền của ta chính hưởng dụng.

Tài bạch Hóa kị nhập phu thê, xung quan lộc, biểu tiền vốn bất túc.

Cung mệnh Hóa kị nhập phu thê, xung quan lộc, bất khả tự nghĩ ra nghiệp.

Mệnh hóa kỵ nhập phúc đức, không làm việc đàng hoàng, hết ăn lại nằm.

Quan Hóa kị nhập vu dời, nên hoằng sự công việc bên ngoài công tác.

Quan Hóa kị nhập phu thê, hợp lòng người sự công việc bên ngoài công tác,

Tài bạch Hóa kị nhập tật ách, lao lộc rất, là cu li.

Tài bạch hóa xuất lộc kị, nhập huynh giao hữu tuyến, đều coi là tổn hại tài.

Tài bạch hóa quyền khoa nhập phụ tật, huynh giao hữu tuyến, thì coi là kiếm tiền.

Tứ hóa quỹ đạo:

Bản mệnh → đại hạn (hợp tố bản mệnh) nhất lưu năm → lưu nguyệt (hợp tố lưu niên) nhất lưu nhật. Cho nên

Lưu niên của kị bất khả xung đại hạn.

Lưu nguyệt của kị bất khả xung lưu niên.

Thiên di Hóa kị nhập huynh giao hữu tuyến, phụ tật tuyến, khá nhiều xuất ngoại cơ hội.

Cự môn là ám tinh, Hóa kị ở thìn tuất xấu vị, nhất là nhập điền trạch biểu dễ bị thiết đạo quang lâm.

Giao hữu hoặc tử nữ Hóa kị nhập điền trạch, cũng biểu thị dễ tao đạo.

Huynh đệ hóa lộc nhập tử nữ, hoặc Hóa kị nhập tử nữ, biểu mẫu tái giá.

Huynh đệ phi hóa lộc nhập tật ách, hoặc hóa kỵ nhập quan lộc, biểu phụ tang mẫu tái giá.

Điền trạch tự hóa lộc, biểu mãi phòng ở.

Điền trạch Hóa kị xung mệnh, biểu gia. Cũng biểu rủi ro.

Lưu niên điền trạch hóa kỵ nhập đại hạn trạch, không dời đi. Duy cánh đồng có tự hóa thì hội dọn nhà. Mười hai cung ánh xạ địa vực

Hợi tử xấu là bắc Mỹ.

Dần là Hàn quốc, Nhật bản.

Thìn tốn đã là Đông Nam Á.

Ngọ vị là nam Mỹ.

Thân tây tuất là Tây Âu.

Luận mệnh quyết:

Dĩ năm sinh cập cung mệnh can của tứ hóa dĩ dừng hình ảnh cục, tứ hóa năm sinh phân bố đích tình hình ưu tiên lo lắng: Nhập tam hợp mới là cách điệu cao: Nhập phụ tật tuyến chủ quang minh; nhập huynh giao hữu tuyến biểu thành tựu. Đi làm tộc: Quyền kị, khoa kị, lộc hóa kỵ nhập tam phương người; người làm ăn: Quyền khoa, lộc khoa, lộc quyền nhập tam hợp phương. Cung mệnh nhập trở cung chủ cảnh, nhập minh cung chủ phú. Làm cái gì hành nghiệp dĩ tài, quan lộc khí số vị) lộc hóa kỵ nhập bản mệnh một… hai… Ngũ lục chín mươi vị, thị kỳ biến thành ngôi sao tính dĩ định chức nghiệp của chủng loại.

Lệ: Tài bạch của can là canh khiến cho thái dương hóa lộc nhập quan lộc, quan lộc là vị thứ chín, thái dương là bác ái tinh, ái biểu hiện, cho nên sở làm công tác đa và miệng hữu quan, như giáo sư, đại diện các loại.

Bản mệnh bàn tài treo hóa lộc hóa kỵ nhập bản mệnh một… hai… Ngũ lục chín mươi dĩ công tác, giống nhau so sánh có chung thân phải đi phương hướng, cũng chính là làm công việc gì, có nhất vĩnh cửu chuẩn tắc tính.

Nhược bản mệnh bàn cũng không kể trên tình huống, thì có thể đại hạn tài ngang, dựa vào lệ loại suy ứng dụng. Trân quý quan niệm (vụ thỉnh nhớ kỹ): “Cách điệu cao”; nhập bản mệnh huynh giao hữu, phụ tật, tử điền là có ánh sáng minh, thành công tựu.

Thượng lệ, lưu niên của tam hợp phương, tức lưu niên một trong ngũ cửu cung, hóa lộc quyền khoa nhập đại hạn tam hợp phương coi là cách điệu cao, nhập đại hạn phụ tật, huynh giao hữu, tử điền là có ánh sáng minh, thành công tựu.

Kể trên trân quý quan niệm, là Phương Ngoại Nhân của độc sai ai ra trình diện phát hiện lần đầu. Phát biểu ở “Tử vi đẩu số bá thai” một… hai… Giai đoạn của mười lăm tập giáo trình lý. Giống nhau tam hợp phương hóa xuất của lộc quyền khoa nhập tam hợp phương coi là cách điệu cao, kì thực ở tam hợp phương đối cung lai chiếu rất tốt. Tam hợp phương của đối cung tức phu thê, thiên di, phúc đức. Sự nghiệp lên chức, thị đại hạn hóa quyền nhập bản mệnh hoặc bản quan là nghiệm. Lưu mệnh hoặc lưu quan đi tới quyền của chiếu địa (tức quyền nhập đối cung) là lên chức của năm. Đây là vậy phán đoán pháp.

Phương Ngoại Nhân phán đoán thăng thiên phương pháp: Bản quan hóa lộc quyền khoa nhập bản mệnh phụ tật tuyến chủ suốt đời có ánh sáng minh, suốt đời thăng thiên cơ vận không sai. Duy nhược đại quan Hóa kị lai phạm. Thì đương biệt luận.

Đại quan hóa lộc quyền khoa nhập bản mệnh phụ tật tuyến, biểu bản hạn có ánh sáng minh. Đương nhiên là có quang minh thì có lên chức. Thông thường hóa cát nhập phụ tật tuyến, lành nghề chính đơn vị nhậm chức người, so sánh dùng được. Hóa cát nhập huynh giao hữu tuyến người, ở tài chính và kinh tế, sự nghiệp cơ cấu nhậm chức người so sánh dùng được. Đại quan hóa lộc quyền khoa nhập đại hạn phụ tật tuyến cũng có thể dùng. Đại quan hóa lộc quyền khoa nhập lưu niên phụ tật tuyến, cũng thuyết minh một năm này có ánh sáng minh. Có quang minh ý tứ là mọi chuyện đều rất thông thuận, chuyện xui xẻo không được sẽ gặp phải. Bản quan Hóa kị nhập bản mệnh phụ tật tuyến, suốt đời có lẽ có tội danh, thường thường bay ngang mà đến. Bản quan Hóa kị nhập bản mệnh huynh giao hữu tuyến người, suốt đời sự nghiệp thành tựu mỗi bị nghẹt. Học tử vi đẩu số tuyệt không trắc trở. Bả để ý thì lộng thông, nhất để ý quy tắc chung vạn lý kích, từng cái công thức. Nhất cái cọc cái cọc khứ bối đó là sỏa dưa làm phép.

Điền trạch là tài của kho, để mà giữ nhà vận, khán bất động sản. Động tinh tiến nhập điền trạch, khá lâu dọn nhà, mua phòng địa sản cũng tương đối khó khăn, thông thường năm Kỷ lão đại sau đó tài khả thu được. Ví dụ như vũ, mịch ở điền trạch, suốt đời cự khóa phòng địa tề như tùng tựu đức mỏng. Thái âm cũng động tinh, nhập điền trạch là thích được kỳ sở, là vì ngoại lệ, nhưng yếu vượng địa Thái âm tài dùng được. Trái lại bối thái dương (ở noãn thìn đã người) trái lại hiệu quả, đại hạn phùng, tài phá được lợi hại.

Tài bạch hóa lộc quyền khoa hóa kỵ nhập điền trạch đều có thể dụng, lộc là cuồn cuộn, quyền là nhất chỉnh phiếu, khoa là không có trở ngại, kị là từng giọt từng giọt chậm rãi tích

Vấn vận khí: Khán thứ chín cung lộc quyền khoa kị, nhập phụ tật (công văn tuyến) là có ánh sáng minh; nhập huynh giao hữu là thành công tựu; nhập tam hợp mới là cách điệu cao.

Vấn tài vận: Khán cung mệnh hóa diệu, nhập tài ngang phụ tật tuyến, biểu tuyến tài có hay không phiền phức; nhập tài ngang huynh giao hữu tuyến, biểu đoạt được như ở đâu; nhập tài ngang tam hợp mới là cách điệu lớp mười đẹp đầu.

Vấn sự nghiệp: Khán tài ngang cung hóa diệu, nhập quan lộc phụ tật tuyến, coi là sự nghiệp bình ổn không gió hiểm (cát nhập); hóa diệu nhập quan lộc huynh giao hữu tuyến khán thành bại; nhập quan lộc tam hợp phương khán cách điệu.

Kể trên khán tài vận, sự nghiệp, vận khí cặn kẽ bộ phận, thỉnh xem thêm “Bá thai” nhất, cấp hai đoạn giáo trình.

Năm mươi rơi trung tâm giai ở nói tài (hà lạc để ý), cho nên ngũ hóa nhập thập (tài ngang hóa nhập điền trạch) coi là hảo, may mắn, xung thì là hung. Đại hạn mệnh hóa xuất kị, ở cai hạn sở quản mười năm trung tâm, lưu niên vị lướt qua xung cung, hoặc xung cung giao hữu trước đây, cho dù phát tài, cũng vì “Phát cũng hư hoa”.

Đại hạn mệnh là đại hạn tài chuỗi khí số vị, cho nên luận tài của cát hung muốn xem cung mệnh của hóa diệu, dĩ xem xét tài của cát hung, điểm này vụ thỉnh tù nhớ.

Năm sinh khoa nhập cung phu thê, tất nhiên có ly hôn. Năm sinh khoa nhập cung tử nữ, lão bà không được sinh ta thỉnh cuộc sống khác (hội cân hai nữ nhân sinh con cái). Nữ mệnh cùng luận. Hóa khoa năm sinh nhập huynh đệ, sẽ có dị phụ hoặc dị mẹ huynh đệ. Thiết cung mệnh có tự hóa lộc, mà hóa kỵ nhập cách cung (phu thê hoặc phúc đức), thì đối cung mệnh mà nói coi là không được cát. Có chỗ thiếu hụt ý tứ. Hoặc cung mệnh có tự Hóa kị mà hóa lộc nhập cách cung cùng đồ.

Vừa lệ, phu thê Hóa kị nhập đối cung mà hóa lộc nhập mệnh, thì biểu phu thê tất không tốt.

Lộc là bởi vì, là được; kị là quả, là thất.

Cung phúc đức khán lão vận, thiên di là phúc đức khí số vị, kỳ can của hóa diệu nhập tam hợp phương dĩ xem xét cát hung, hóa cát nhập là tốt, kị xung tam hợp phương thì hung.

Lão vận khán cách điệu, dĩ nhập tam hợp mới là tốt. Nhập phụ tật, nhập huynh giao hữu so sánh không có ý nghĩa.

Năm sinh lộc quyền khoa nhập phu thê, mà lại cung phu thê có tự hóa khoa yếu kết hôn nhiều lần.

Đại hạn tật ách, Hóa kị nhập bản mệnh tam hợp phương cập điền trạch, không chết được. Nhược xung điền trạch hoặc xung mệnh thì đại sự không ổn.

Thiết cung Nô bộc có đinh, hóa lộc nhập phu thê, Hóa kị nhập mệnh, biểu bản mệnh và phu thê trong lúc đó tranh cãi, giai nhân bằng hữu mà khiến cho.

Đến đây vị của “Tam giác định lý”.

Phàm bất luận cái gì nhất cung lộc kị, phân biệt tiến nhập cách nhất cung, giai biểu đến đây tam cung trong lúc đó có “Tướng thiếu nợ” ý tứ hàm xúc tồn tại.

Nhược phi hóa lộc nhập cung vị và xung cung thành cách xa nhau nhất cung đích tình huống, cũng coi là “Tướng thiếu nợ”, loại này tướng thiếu nợ và kiếp trước nghiệp lực có quan. Chủ kiếp này tương vì chuyện này bị thống khổ. Còn lại 12 cung loại suy của.

Nữ mệnh: Cung mệnh hóa lộc nhập phu thê, Hóa kị nhập phúc đức xung tài ngang; là lộc kị cùng nhập phu cung tam hợp phương, coi là điềm xấu, nhân lộc kị người do ta ra lệnh cung hóa xuất, cho nên tính chất là: Tạo thành đến đây chuyện không may đều do ta khởi xướng; nhìn nữa cung mệnh hóa quyền nhập cái gì cung vị, thì biết đến đây hạng hôn nhân thất bại của loại nhân ở địa phương nào.

Đào hoa:

Tử nữ hóa kỵ nhập tật ách xung phụ mẫu, chủ ly hôn. Phụ mẫu là công văn cung, xung thì mất đi quang minh, phụ mẫu là vợ chồng điền trạch, xung thì biểu không ở nhà, nữ mệnh canh nghiệm.

Tử nữ hóa kỵ nhập tài ngang đẹp kỹ.

Tử nữ hóa kỵ nhập phu thê, đào hoa đối tượng là có chồng. Hóa kỵ nhập huynh đệ, biểu đối tượng là vị hôn phu thê tuổi tác chênh lệch: Dĩ cung phu thê là việc chính, Hóa kị nhập phu thê cha mẹ của thuận tinh tới phu thê đối cung là tuổi tác lớn hơn ta; hóa kỵ nhập phu thê huynh đệ tới phu thê tật ách trong lúc đó là tuổi tác so với ta nhỏ hơn.

Bất luận cái gì nhất cung lộc kị người cùng nhập tam hợp phương, thì chủ đến đây cung và cai cung trong lúc đó tất sinh vấn đề.

Đồng nhất cung của lộc kị, phân biệt nhập tam hợp phương cực kỳ đối cung, coi là tốt cấu, như phi hóa lộc nhập tam hợp phương, kị ở tam hợp phương đối cung, là cát; trái lại hóa kỵ nhập tam hợp phương, mà lộc chiếu tam hợp phương cũng tốt,

Xem bệnh quý nhân phương. Phúc nhân trị khoa sở nhập cung vị là quý nhân phương, y sư cái gì tính tình, và một loại y sư (trung y hoặc Tây y, phụ khoa hoặc nội ngoại khoa) khán tinh tình. Như thiên lương là có chiếu trung y sư; cự môn là mật y hoặc tổng hợp lại y viện.

Dĩ đại hạn đến xem, đương trội hơn lưu niên, cho nên xem bệnh dĩ đại hạn phúc đức khứ hóa khoa, thị kỳ sở nhập cung vị là cát phương, thiết đại phúc có tự hóa khoa, lúc này mới dụng lưu niên phúc đức khứ hóa khoa, dĩ định quý nhân phương.

Cung phu thê không thích hợp hóa lộc kị cùng nhập bản mệnh tam hợp phương.

Nhược nhân trạch có tự hóa lộc hoặc kị, bất khả có nữa phi kị hoặc phi hóa lộc nhập giao hữu hoặc phụ mẫu, cũng có coi là điền trạch và cai cung có tướng thiếu nợ đích tình huống tồn tại. Kể trên đích tình huống, biểu điền trạch bất hảo.

Tương mười hai cung ngũ hành, phối hợp nhân thể ngũ tạng, tái tham khảo tính chất sao và tứ hóa, lai phán đoán nguyên nhân bệnh, độ chuẩn xác rất cao.

Không thay đổi tinh, cụ hóa tinh lực lượng người: Thất sát tương đương với hóa quyền, Thiên phủ tương đương với hóa khoa, thiên tướng tương đương với hóa lộc.

Thiên cơ gia xương khúc là tố chất thần kinh. Có một mạng lệ, thiên cơ ở tây và văn xương đồng cung, là ngu ngốc.

Thiên lương gia xương khúc là não thần kinh suy nhược chứng.

Thần môn gia xương khúc là bị điên chứng.

Khán phu thê đối đãi vấn đề, có thể tham tường tài ngang cung (phu thê phu thê).

Phá quân thêm vào: Hải dương, dệt nghiệp.

Tiến tài khán tật ách, hóa lộc nhập phu thê, huynh đệ, phụ mẫu, giai biểu tiến tài, vì sao? Yếu chính ngươi suy nghĩ. Hảo lão sư là chỉ lộ người đó, điều không phải người dẫn đường, người ta yếu không ngừng mà dụng mỗi một lưu nhật, lưu thời tùy thời yêu cầu lên mỗi một thời không chuyện xảy ra, dĩ (dĩ quả yêu cầu nhân) phương thức, khứ thâm nhập dĩ lệ tử vi đấu giáo.

Lai tài khán phúc đức nhất thế nào kiếm.

Tiến tài khán tật ách nhất bao thuở lai. Hoặc thuyết lúc nào xong.

Ly hôn, tái hôn: Phu thê có hai viên tinh, mà lại đến đây hai sao đều vì có tứ hóa tinh, lưu ý nghĩa thượng là khả năng phối ngẫu không chỉ một người, thiết hóa khoa năm sinh nhập phu thê, hoặc cung mệnh can hóa khoa nhập phu thê, hoặc cung phu thê có tự hóa khoa, thông thường cao hôn tái giá (tái giá là có thể khẳng định).

Hóa khoa năm sinh nhập phu thê, mà lại cai cung lại có tự hóa khoa, biểu phu thê hội ly dị, nhưng càng về sau còn là nguyên phối tốt hơn. Còn lại lộc quyền đại thể cùng luận, duy tự Hóa kị thì ngoại đào hoa hảo, hoa dại bỉ gia mùi hoa.

Tài tinh lưỡng khỏa cùng nhập tài ngang cung, không bằng lưỡng khỏa đối chiếu muốn tới thật tốt. Đối chiếu tài tinh biểu so sánh năng lực tích súc.

Đại tài Hóa kị nhập bản tài, là hóa kỵ nhập không được kị; xung thì hung.

Nhị cung là việc chính, tinh tình là lưu động là thật. Cố cung khí hậu này đây tinh kiếp sau cung, điều không phải cung kiếp sau tinh. Bởi vậy cùng với khán tinh tinh của điếm vượng, không bằng thân cung ngọ huống của vượng yếu muốn tới được mỏ hàm hoàn tập.

Lệ: Phúc đức có liêm trinh, tật ách bính can Hóa kị nhập phúc đức, mà phúc đức ở noãn vị, là mộc tới nhúm lửa, mà sống ra, bất hảo.

Sinh ta là ích thọ, khắc ta là sát. Thượng phỉ ****

Thiêm hoa.

Bản quan Hóa kị xung nguyên bàn cái gì cung vị, biểu kiếp này phát sinh chuyện xui xẻo, tất và cai cung hữu quan.

Thiết bản quan xung bổn điền, biểu chuyện xui xẻo tất và điền trạch hữu quan (điền trạch là tài của kho, vì gia tộc, là phòng địa sản), đương đại hạn đi để xung cung hoặc xung cung giao hữu, là ứng nghiệm là lúc, biểu tổn hại tài, cũng có thể là nhân huyết quang dùng tiền.

Phu thê Hóa kị nhập điền trạch, điền trạch phục Hóa kị nhập phu thê, biểu phu thê đa câu oán hận. Câu oán hận dẫn đến vu, hỗ có khổ trung.

Nữ mệnh rơi phong trần: Hóa quyền năm sinh nhập cung mệnh hoặc thiên di, cai quyền nhập cung vị tái chuyển hóa hóa kỵ nhập bản mệnh phụ tật tiền, mà lại phụ tật hội dương đà hỏa linh, biểu đối rượu cập khác giới rất cảm thấy hứng thú.

Hóa khoa năm sinh nhập của cung, kỳ can chuyển hóa kị, để mà định đọc sách niên kỉ hạn, lưu niên đi để xung cung hoặc xung cung giao hữu, là tốt nghiệp năm hạn (sát vừa tám phần mười).

Chỉ số thông minh khán xương khúc, khôi nhung, tả hữu nhập phụ tật, huynh giao hữu, đây là khán bản chất.

Quan lộc của tứ hóa nhập phụ tật, huynh giao hữu là khán tạo hóa.

Khán cuộc thi

Đệ nhất tiên xem xét bản quan của hóa diệu nhập bản mệnh cha tật; đệ nhị tái thẩm, bản quan của hóa diệu nhập đại hạn phụ tật phủ? Đệ tam thân đại quan của hóa diệu nhập bản mệnh áng của ở đâu cung, nhập lưu niên áng của ở đâu cung. Đệ tứ xem xét lưu quan của hóa diệu có thể có nhập đại hạn cha tật tuyến. Nói chung: Không cần tử bối, trên dưới cấp quan lộc hóa cát nhập trên dưới cấp phụ tật tuyến chủ quang minh, hóa kỵ nhập thì không bàn nữa, hay đơn giản như vậy. Cuộc thi các loại biệt chia làm hành chính loại và kiến thiết loại, quan lộc hóa cát diệu nhập phụ tật thi hành chính loại dùng được, hóa cát diệu nhập huynh giao hữu tuyến thi kiến thiết loại (tài chính và kinh tế phương diện) dùng được. Phương Ngoại Nhân thông báo

Đồng bộ phán đoán quyết, cập bá nhất, cấp hai đoạn chỉ do cá nhân chi tâm được báo cáo.

“Phương Ngoại Nhân nói tỉ mỉ sài vi đẩu số” thì hệ lợi dụng năm mới cân Lữ lão sư cập Từ lão sư học tử đấu sư phụ thừa tư khoa gia dĩ trình bày. Kết quả phát hiện Lữ lão sư bắc phái tinh tình, tần là có thể dùng; mà Từ lão sư tứ hóa tư liệu thì tần có xuất nhập. Rất nhiều địa phương còn chờ tu chỉnh, đến đây tịnh phi nói rõ Từ lão sư không được, là Từ lão sư trước kia sư phụ của thầy, sư tô, căn bản vẫn là không có tương tứ hóa để ý thì “Thông hiểu đạo lí” mà thôi tin vịt ngoa, dồn kẻ học sau người đâm lao phải theo lao. Phương Ngoại Nhân năm ngoái đông bệnh nặng một hồi mà hiểu thấu liễu tứ hóa để ý thì, sau đó đánh ra “Tử vi đẩu số bá thai”, sở giới thiệu quan niệm, xác thực đã xong khắp nơi cao nhân khẳng định, vụ xin yên tâm nghiên cứu. Thiết một ngày kia người ta năng lực phủ định ta “Bá thai” mười lăm tập quan niệm, ta cực nguyện thập bội hoàn khoản. Tùy thời hoan nghênh thiết điệp! Phương Ngoại Nhân cẩn khải thông tin điện thoại:(035) 231882

Canh dương vũ âm cùng, quý phá cự âm tham, Thái âm hai người hóa khoa, làm sao khác nhau?

Canh Thái âm hóa khoa và huyết quang hữu quan. Canh dương toàn bộ, cụ túc sát khí. Quý Thái âm hóa khoa, và đào hoa hữu quan. Thiên đồng Hóa kị, khai đao sẽ chết. Tân văn xương Hóa kị, và huyết quang, tử vong hữu quan, văn xương Hóa kị tương đương với thất sát lực lượng. Thất sát chủ kinh khủng. Dân quốc thấtO năm (thứ nhì tân tây,) đương niên trọng đại tai hoạ kỷ yếu nhất thủy tai, xe lửa bên ngoài…. Noãn mà sống môn, tây là tử môn. (thỉnh xem thêm trần dễ am ) văn xương Hóa kị ở kim vị (thân tây lưỡng cung), và huyết quang hữu quan. Kim khắc mộc, thì mộc tử, cho nên thân tây lưỡng cung Hóa kị nhập dần noãn, coi là bất lợi.

Mệnh bàn mười hai cung, có thể phân loại là lục

Mệnh thiên tuyến nhất hoạt động không gian. Huynh giao hữu tuyến nhất và thành tựu hữu quan. Phu quan tiền nhất – và sự tịnh có tỳ. Tử điền tuyến nhất và tiêu khiển, đào hoa, sinh sản hữu quan.

Tài phúc tuyến vừa thu lại nhập, hưởng thụ cung vị.

Phụ tật tuyến nhất và công văn, quang minh (công danh) hữu quan. Cung phu thê coi là đào hoa cung, cung Quan lộc cũng khả đồng thôi. Cung mệnh là ở bên trong, bản chất. Thiên di là ngoại lực, bàng thiệp. Phu thê chủ nguyên phối, quan lộc là ngoại súc đích tình nhân. Năm sinh can dự mười hai cung của ở đâu cung cùng cạn, thì biểu cai cung tốt phôi lực lượng gấp bội, cũng biểu thị cai cung và cai mệnh tạo chi tâm tính rất tiếp cận. Thiết hóa kỵ năm sinh ở giao hữu, thì biểu suốt đời và bằng hữu không biết rõ sở. Hóa kỵ năm sinh nhập cái khác mười hai cung cùng luận. Bắc đẩu tử vi hệ của dương vũ liêm, cập sao Nam Đẩu Thiên phủ hệ của Sát Phá Lang đều chủ động thái tính chất sao, biểu cách mạng, khai sáng. Sao Nam Đẩu phủ âm cùng lương cự, và bắc đẩu thiên cơ tinh, chủ bảo thủ. Mệnh sinh nam (đã ngọ vị năm sinh ra) vận hành bắc (đại hạn đi hợi tử xấu) trái lại năng lực chạy nước rút, có nhiệt tình. Mệnh sinh bắc (hợi tử xấu năm sinh ra) hạn đi nam (đại hạn ở đã ngọ vị), là có nhiệt tình. Mệnh sinh nam, phục đi nam vận, chủ năng bảo thủ.

Mệnh sinh bắc, vận hành bắc, tương đối lười nhác. Mệnh tọa tử vi, hội hắn tinh (chỉ hắn tinh và của đồng cung), thì dĩ tử vi là việc chính. Sát Phá Lang là mệnh bàn chủ thể (vì sao thỉnh chính ngươi suy nghĩ).

Khán biến động:

Làm công việc gì, dĩ bản mệnh bàn quan lộc là việc chính, cung Quan lộc tọa ngôi sao gì, thân thể to lớn suốt đời sở làm công tác, và cai tính chất sao hữu quan.

Đại quan Hóa kị xung thiên mệnh hoặc bản mệnh, biểu đến đây đại hạn sự nghiệp áp lực rất lớn, hay nhất đi làm, không nên “Phạm người thu tiền xâu bệnh”, chính sáng lập nghiệp. Nếu không có yếu chính gây dựng sự nghiệp bất khả, thì không thích hợp cảo sinh sản, hay nhất làm nghề phục vụ, buôn bán nghiệp, tiền mặt giao dịch, tài chính thu về mau. Đại hạn hóa quyền nhập bản mệnh phu thê chiếu quan lộc, đi làm tộc biểu mong muốn lên chức: Lưu niên đi để quyền chiếu của năm, mà lại lưu niên tài ngang, mệnh cung canh hóa lộc nhập ngã cung (mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền), biểu năng lực thăng quan vừa tăng lương.

Đại quan Hóa kị chuyển kị xung lưu quan, một năm này sự nghiệp có biến động, phải không được kỷ biến động, chủ không tốt biến động. Đại quan hóa lộc chuyển kị xung lưu quan, cũng biểu một năm này sẽ có biến động, loại này biến động thường thường là tốt biến động, chủ cát lợi. Đồng lý đại tài của kị truy kị xung lưu tài là tài có biến. Đại tài của lộc truy kị xung lưu tài cho thỏa đáng biến động. Ví dụ như: Đổ mại phòng địa sản hoặc tăng phát tài phương tiện mà tốn hao vân vân hình. Xương khúc tả hữu thị đồng hóa khoa, nhập phu thê tất nhiên hôn nhân có biến. Bất luận cái gì cung vị đều có thể gia hội quý nhân tinh, duy chỉ có cung phu thê bất khả tham gia quý nhân tinh, tham gia tựu thành tam giác quan hệ. Tứ sát dương đà hỏa linh, là tiểu nhân tinh, mạng người chơi được giao hữu, dễ phạm tiểu nhân.

“Khoa” là phong tình, phu quan tuyến, giao hữu tuyến sẽ có đào hoa. Nhập tử điền tuyến, phụ tật tuyến cũng là. Nhập mệnh thiên là có quý nhân.”Đào hoa” cũng không biểu thị thấp hèn, đào hoa là người duyên, có nhân duyên mới có quý nhân, có quý người mới có thể sinh sản xuống phía dưới, sở dĩ đào hoa tịnh bất khả phạ, chỉ cần bất quá phân là tốt rồi.

Nam sinh thấy nữ sinh sẽ thích, nữ sinh thấy nam sinh sẽ thích, giá rất bình thường, nếu như nhìn thấy bằng hữu khác phái sẽ không thích vậy nhất định có bệnh, điều không phải tâm lý giao kiệt hay sinh lý không được khỏe mạnh, năng lực chỉ ư tổ. Là được rồi.

Toi mạng nặng độ lớn của góc, thiết như bính năm sinh ra, cung tật ách can cũng là bính, Hóa kị nhập phúc đức, chủ sớm thiên sách. Tự hóa cũng gọi (hóa xuất): Như tài ngang hóa lộc nhập điền trạch, biểu thực nhập. Nhưng mà điền trạch nếu có tự Hóa kị ra, thì biểu tài ra. Loại tình huống này nếu không có năng lực đầu tư phòng địa sinh buôn bán, tất nhiên rất xem trọng.

Hóa kỵ năm sinh nhập phu thê. Hoặc cung mệnh Hóa kị nhập phu thê, là đào hoa. Vì sao? Phu thê là giao hữu giao hữu (tình giao hảo), cung mệnh kị biểu câu nệ, dính tính, đông tích, bởi vậy mệnh hóa kỵ nhập phu thê là và bằng hữu bát giao nghị sinh ra quan hệ, cho nên dĩ đào hoa luận, Hóa kị nhập phụ tật tuyến, bất hảo, vì sao? Phụ tật tuyến là công văn tuyến, chủ quang minh, hóa kỵ nhập thì mất đi quang minh, mất đi quang minh thì dễ là chuyện hoang đường, cho nên hóa kỵ nhập phụ tật cũng coi là đào hoa.

Phu thê tam hợp mới có sao Hóa kỵ nhập, coi là điềm xấu. Phu thê hóa lộc nhập điền trạch bất hảo, điền trạch là giao hữu phu thê, lộc là tình, biểu thích và bằng hữu thành tựu phu thê hành vi, cho nên bất hảo. Phu thê hóa kỵ nhập điền trạch cho thỏa đáng, biểu niêm trụ nhảy qua không xong, tung phối ngẫu có không thể cho ai biết chỗ, cũng không đến mức ly dị. Phu thê phi hóa lộc nhập mệnh, biểu phối ngẫu đãi tốt. Thiết phu thê quyền nhập mệnh thì biểu tranh chấp. Duy tứ hóa có tướng hệ luôn luôn hảo.

Hôn nhân phán đoán pháp, chúng ta ở bá danh giai đoạn thứ hai (lục ~ mười lăm tập) lý làm tường tế phân tích, độc giả thỉnh tự hành tố nghiên. Mệnh hóa lộc nhập phụ tật tuyến, một thân tất nhiên nhân duyên hảo.

Mệnh hóa lộc nhập huynh giao hữu, một thân tất nhiên nhân duyên hảo.

Mệnh hóa lộc nhập tài bạch, khả năng kiếm đào hoa tài.

Khán lúc nhỏ sinh hoạt

Hưởng thiên niên sống có cha mẹ quan lộc (giao hữu quan), nhược Hóa kị nhập tài phúc tuyến, biểu lúc đó gia cảnh bất hảo. Khoa nhất thường thường bậc trung nhân gia. Quyền nhất lao lộc nhân gia. Lộc một nhà cảnh giàu có. Lúc nhỏ công khóa thật xấu: Xương khúc nhập mệnh người, lúc nhỏ thông minh, khôi hài thích. Lợi dụng bản quan can hóa lộc quyền khoa hóa kỵ nhập phụ tật dĩ quyết của: Lộc nhất thông minh, công khóa hảo. Quyền nhất có khả năng, dụng tâm, chăm chú. Khoa nhất lớp giữa. Kị một… không… Hảo. Quyền khoa cùng hội dụng công mới tốt, không cần công đã đi xuống rơi.

Lộc hiệu cùng hội – cầm cờ đi trước.

Lộc khoa cùng hội nhất thành tích rất tốt. Lộc khoa nhập phụ mẫu vừa đi chính đến đây trị lộ tuyến, nên ất đinh tổ khoa hệ. Nhược lộc khoa phùng kị lai phạm, thì không được cát. Quan Hóa kị nhập phụ tật, hoặc phụ mẫu có tự Hóa kị, biểu chính không được đọc sách. Quan hóa lộc nhập thiên di cũng biểu thị thông minh, nan không chịu cố gắng. Đại hạn nhập giao hữu, mà lại đại hạn hóa cát nhập bản phụ, biểu bản hạn rất có thành tựu. Đi làm tộc hay nhất. Đại hạn nhập phụ mẫu (đệ nhị hạn), giao hữu (đại hạn quan lộc) hóa lộc quyền khoa nhập phụ mẫu, niên thiếu chủ rất có quang minh. Đi thuận đi tống, khá nhiều người làm ăn. Đi ngược chiều tống, hiệu nhiều hơn ban tộc. Phúc đức quan mười lăm tạo hóa quan chức, có thể độc lập sử dụng. Phúc đức quan tính chất sao, thường thường đối mệnh tạo bản thân cụ có ảnh hưởng lực. Phúc đức, tống dời khán lão tống: Thân quan nhìn trúng năm (bốn mươi sầm hậu) dĩ nhạc sinh hoạt phù huống. Nhân của sanh dã, bị khinh bỉ vu phụ, là dương, thật xấu khán mệnh quan; thụ hiện ra mẫu, là âm, khán thân quan.

Đào hoa: A

Phu thê hóa lộc nhập phúc đức, chuyển hóa kỵ nhập điền trạch là tiểu di mệnh. Tằng rơi phong trần. Phu thê phi hóa lộc nhập phụ mẫu, chuyển hóa kỵ nhập tử nữ, cũng biểu đào hoa ly hôn: Phu thê phi hóa lộc nhập giao hữu. Chuyển hóa kỵ nhập điền trạch xung nữ. Phu thê phi hóa lộc nhập phúc đức, chuyển hóa kỵ nhập tật ách xung phụ mẫu. Ở riêng: Phu thê hóa lộc nhập mệnh, Hóa kị nhập phụ tật tuyến. Ở chung: Phu thê phi hóa lộc nhập huynh đệ, huynh đệ hóa kỵ nhập phu thê. Ứng triệu nữ lang: Phu thê phi hóa lộc nhập tài ngang, hóa kỵ nhập phụ tật tiễn. Phu thê phi hóa lộc nhập mệnh, hóa kỵ nhập điền trạch. Lấy vợ tiểu di mệnh: Đại thê phi hóa lộc nhập mệnh, hóa kỵ nhập tử nữ xung điền trạch. Mệnh phi hóa lộc nhập phu thê, hóa kỵ nhập tử nữ xung điền trạch.

Nữ mệnh tiểu thê mệnh:

Phu thê phi hóa lộc nhập phúc đức, hóa kỵ nhập tử nữ xung điền trạch. Mệnh quan phi hóa lộc nhập giao hữu, hóa kỵ nhập tử nữ xung điền trạch. Phu thê phi hóa lộc nhập phúc đức, hóa kỵ nhập quan lộc xung phu thê. Phu thê phi hóa lộc nhập phụ mẫu, hóa kỵ nhập tử nữ xung điền trạch. Ở nhà hàng đi làm, cùng người ở chung mệnh lệ: Phu thê phi hóa lộc nhập huynh đệ, mà lại cung phu thê có tự Hóa kị. Ly hôn vừa lệ: Phu thê phi hóa lộc nhập giao hữu, hóa kỵ nhập điền trạch xung nữ: Phu thê phi hóa lộc nhập phúc đức, mà lại phúc đức tự Hóa kị, phong trần nữ:

Mệnh phi hóa lộc nhập phu thê, hóa kỵ nhập phúc đức. Ly hôn vừa lệ: Phu thê phi hóa lộc nhập thiên di, hóa kỵ nhập tử nữ xung điền trạch.

Phu thê phi hóa lộc nhập tài ngang, hóa kỵ nhập phụ mẫu xung tật ách. Văn xương, văn khúc không nhất định chủ khoa bảng, mà là khán chỉ số thông minh. Văn khúc hóa khí là hao tổn tinh, chủ tổn hại tài, nhân tản. Văn xương hóa khí là sát tinh, chủ huyết quang, khai đao.

Luận hợp dời lại một thì:

Tử nữ quan là giao hữu là sự nghiệp, nhược tử nữ quan Hóa kị nhập huynh đệ xung giao hữu, hợp dời không thích hợp; hóa kỵ nhập phụ tật tuyến cũng không được. Phụ mẫu là giao hữu tài, cũng biểu công văn sự. Hợp khỏa phải khán cung tử nữ của tứ hóa lai quyết định. Nhìn không đại hạn nhìn nữa lưu niên, tam cát lộc quyền khoa phi hóa đích tình hình dĩ thẩm định. Khán giao hữu cục sổ, cũng biết phía đối tác sổ. Khán quan phụ mẫu (giao hữu tài) cục sổ, cũng biết hợp hỏa tài chính bao nhiêu. Phụ mẫu hóa quyền nhập mệnh, là kỹ thuật cổ của phía đối tác. Dĩ tài ngang của tứ hóa nhập nhất ngũ chín mươi có thể tường doanh nghiệp hạng mục vì sao. Cung tử nữ khán sự nghiệp trạng huống. Cung phụ mẫu khán tiền bạc trạng huống. Hóa kị nhập huynh giao hữu tuyến không thích hợp kết phường. Hóa kị nhập phụ tật tuyến, tối hậu nhất định phải lỗ vốn. Giảm biên chế: Giảm biên chế khán tử nữ, Hóa kị nhập phụ tật tuyến nhiên bị tài rơi.

Quốc Mậu:

Dĩ thiên di đương Bản cung, phu thê hoặc quan lộc, xem xét đến đây lưỡng cung tinh tình cách cục. Thiết phu thê Hóa kị nhập mệnh xung thiên di, biểu năm nay bất hảo. Đơn đặt hàng có hay không khán tử nữ (thiên di điền trạch), thiết Hóa kị nhập điền trạch xung nữ, biểu năm nay không có đơn đặt hàng. Thọ nguyên mệnh lệ thứ nhất:

Bản tật canh thiên đồng Hóa kị nhập huynh đệ xung giao hữu, cụ đại tật vương vũ khúc Hóa kị nhập bản mệnh, chủ bản hạn gặp nguy hiểm. Tái thiết đại thiên tân văn xương kị (giấy chứng nhận tử) nhập đại tật xung bổn điền (biểu nhân không ở nhà).

Bản quan hóa lộc nhập tha cung, Hóa kị nhập ngã cung (mệnh, tật, quan, điền) là tổn hại tài, bất khả mượn tiền đầu tư. toi mạng tiên từ đại hạn nhìn lên, do đại hạn tứ hóa ứng nghiệm vu lưu niên. Tái tố bản mệnh bàn. Năm nay của tài vận làm sao?

Đại tài Hóa kị xung lưu niên, biểu năm nay tài vận bất hảo. Đại tài hóa lộc nhập lưu tài, lưu điền, lưu phu, lưu huynh giai biểu tiến tài. Đại tài hóa lộc công lưu phụ cũng biểu tiến tài. Lưu nguyệt, lưu nhật tiến tài nhận định, nhất để ý cùng thôi. Thái âm ở phụ mẫu Hóa kị biểu mẫu thân bất lợi. Làm thành lưu niên bàn thì biểu đến đây năm mẫu bất lợi. Thiên diêu quan lộc đinh cự môn Hóa kị nhập phu thê, biểu kiếm phong lưu tiền. Thiên hình hóa lộc nhập phụ mẫu đều vì nhân viên công vụ, Hóa kị nhập tài ngang là đi làm tộc. Thiên diêu là Hàm trì, chủ đào hoa. Thiên hình là đi làm tộc, nhân viên công vụ. Là cô độc ngôi sao. Hóa kị ở tử nữ, chỉ vô tử, sẽ có trụy thai hiện tượng. Thiên diêu nhập phụ mẫu, tật ách, bản thân không hề khỏe mạnh hiện tượng. Phụ mẫu có hay không đào hoa: Phụ mẫu lộc, phu thê, hóa kỵ nhập tử nữ, biểu phụ thân thủ tiểu di.

Khán y sư tìm viện phương, mà cai địa không có bác sĩ có thể đi đầu đi trước cát phương dừng lại nhị tiếng đồng hồ, tái nhập viện chạy chữa so sánh có quý nhân. Nhược thiên hình quan lộc ở phía đông nam Hóa kị, biểu cai phương không được cát. Nhược hóa lộc nhập hướng tây bắc, thì có thể hướng tây bắc. Liêm trinh hóa khí là sát, chủ tổn hại, gia Hóa kị chết oan chết uổng, thiên cơ Hóa kị, nam mệnh bất lợi lục thân. Cự môn Hóa kị, nữ mệnh bất lợi lục kinh. Cung Quan lộc của Hóa kị là quả, cát hung ở ứng với bản mệnh. Mệnh lệ thứ nhất: Bính tuất năm hai tháng một ngày giờ hợi sinh ra. Bản tạo quan lộc Hóa kị nhập phụ mẫu, quan lộc Hóa kị là quả, kị ở phụ mẫu công văn cung, chủ có công văn phiền phức. Nhìn nữa cung hóa lộc nhập mệnh thì biểu công văn phiền phức đương và cai quan hữu quan. Nay cung mệnh Thái âm của hóa lộc do giao hữu can đinh hóa lai, biểu phiền phức hệ nhân bằng hữu dựng lên.

(quy tắc chung: Lộc nhược do tử nữ bay tới, biểu và kết phường hữu quan. Lộc nhược do phúc đức, phụ mẫu bay tới thì biểu nhân đánh bạc mà khuy tài.) bản tạo hạn đi điền trạch vị, đại hạn đã khiến cho văn khúc Hóa kị nhập đại tài, ất Thái âm Hóa kị nhập đại hạn tử nữ. Đại quan văn xương không thay đổi lộc, do bản quan bính hóa khoa nhập, biểu và sự nghiệp hữu quan.

Thiên hình quan lộc Hóa kị nhập quan lộc (dần cung, can là canh khiến cho thiên đồng Hóa kị nhập bản quan), chủ 69 năm có quan phi, nhiên bản quan tự hóa lộc ở tổ phụ, biểu quang minh còn có. Duy liêm trinh Hóa kị xung 72 hàng năm, cho nên nhu 72 qua sang năm mới tốt.

Lộc tìm lộc, là biết kỳ Hóa lộc năm sinh từ đâu mà vị. Quyền tìm quyền, là biết hóa quyền năm sinh từ đâu mà đến. Nhược hóa quyền năm sinh nhập vị, chuyển hóa quyền nhập thiên di chiếu mệnh, thì biết bởi mệnh tạo bản thân O chuẩn mặt địch được bằng hữu ban ân.

Dương Khoa tìm khoa, cũng biết quý nhân từ đâu mà vị. Kị tìm kị, thì biết kị từ đâu mà đến. Bát tự và tử đấu hữu quan, lệ giáp năm sinh ra, giấu diếm “Đất”, giáp kỷ hợp hóa đất của cho nên, dư loại suy.

E: Mệnh quan vu của tứ hóa có hay không nhập mệnh thiên tam phương, dĩ xem xét tọa và hướng. Thiết mệnh can là ất, khiến cho Thái âm Hóa kị, thì biết đến đây tạo nhà trung tâm nữ nhân tương đối bất lợi. Điền trạch quan lộc (tật ách) là khán khốc nhà a đề. Dương trạch lợi dụng bản mệnh bàn là được.

Mệnh, tài, quan giai ở nói tài.

Tài hóa kỵ nhập quan, biểu đầu tư sự nghiệp. Tài hóa kỵ nhập mệnh, kiếm tiền chính chi tiêu. Âm trai, tiết kiệm. Quan hóa kỵ nhập mệnh, “Hội muốn chết”. Tài hóa kỵ nhập phúc, xuất ngoại tổn hại tài, không kiếm được tiền, có tiền hay không đều phải tốn (nhớ trướng) lộc kị, dĩ song kị luận.

Lộc quyền, coi là song lộc.

Quyền khoa, lao sau đó được.

Khoa, có thể giải ách.

Quyền kị khoa, có tranh chấp. Lộc kị đồng thời lục mệnh, biểu thị quay vòng, tên khất cái mỗi đa hóa kỵ năm sinh nhập mệnh người. Mệnh lệ: Nhâm thìn năm chín tháng hai mươi chín ngày thì sinh ra. Cung mệnh canh thiên đồng Hóa kị ở điền trạch, biểu và phối ngẫu phần nhiều là phi. Canh hóa lộc ở giao hữu, kị ở điền trạch thành cách cung, biểu và giữa bằng hữu có “Tướng thiếu nợ” dấu hiệu tồn tại. Năm sinh can vương khiến cho thiên lương hóa lộc cũng biểu bằng hữu rất có trợ lực. Sài trở nên gay gắt quyền ở tài ngang, biểu kiếm tiền so sánh mệt nhọc, có thể chưởng quyền sở hữu tài sản. Phu thê Hóa kị nhập tử nữ, biểu phối ngẫu hội thâu hán tử. Hóa khoa ở phúc đức, có hưởng thụ, nhưng không được lãng phí, năng lượng nhập là ra.

Mệnh lệ: Ất tây năm 12 nguyệt 13 nhật giờ dần sinh ra năm sinh can ất thiên cơ hóa lộc ở thiên di, biểu xuất ngoại có quý nhân. Thiên cơ hóa lộc chiếu mệnh, hội hiến kế. Thiên lương hóa quyền ở quan lộc, có thể là việc chính quản nhân viên, ông chủ mệnh. Tử vi hóa khoa ở tật ách, bản thân khỏe mạnh, sinh bệnh có quý nhân. Thái âm Hóa kị nhập mệnh, tiếng đồng hồ nan nuôi. Mệnh cung đinh can Thái âm tự hóa lộc, cự môn Hóa kị nhập phúc đức xung tài ngang hết ăn lại nằm. Tổng quan bản tạo, tiên thiên mệnh cách bất phôi, vì nhân hậu thiên của hành vi biểu hiện nặng không rất tích cực.

Quy tắc chung:

Thiên hình quan lộc, hóa kỵ nhập phụ tật tuyến, biểu tổn hại phụ mẫu.

Thiên diêu quan lộc, Hóa kị nhập mệnh, biểu sớm sai ai ra trình diện tang phục. Vũ khúc là tài tinh, Hóa kị nhập phúc đức xung tài, biểu không có tiền, kiếm nhiều ít tốn bao nhiêu. Thiên đồng Hóa kị nhập quan lộc, biểu tố văn sinh ý.

Thiên diêu quan lộc Hóa kị nhập mệnh, biểu tại ngoại có đào hoa.

Thiên tướng là ấm tinh, thiết cai cung Thiên can Hóa kị nhập mệnh, thì biểu vô ấm.

Thiên lương vì cha mẹ tinh, Hóa kị nhập phụ mẫu cũng biểu vô ấm. Tật ách là quan lộc điền trạch, cho ta phát tài tràng phòng, có thể dùng để xem ta phát tài trạng huống, cũng có thể minh bạch công ty đối quan hệ của ta như khán quan lộc cũng biết, ta sự nghiệp tình huống. Tài hóa khoa nhập phúc đức, biểu việc buôn bán không được lỗ vốn. Tốt số phôi khán nguyên bàn; tài vận khán đại tài. Thiên diêu nhập mệnh người đó thích nói chuyện phiếm. Lộc tồn ưa nhập tài quan chức, nhập lục thân cung chủ hình khắc.

Tài tinh thủ mệnh không được phát niên thiếu, chủ cô khắc. Mệnh quan Hóa kị xung lục thân vị, thì biểu thị lục thân duyên mỏng. Lộc còn có giải trừ ách công năng, nhược hiện vu phúc đức, chủ bất lợi tử nữ, có thể sẽ sanh non. Nhân lộc tồn tại phúc đức, điền trạch tất có Dương nhận Địa kiếp là cướp nhập, biểu hội tranh thủ. Địa không là trống đi, ngâm nước nóng ý tứ. Hỏa Tinh mừng nhất nhập quan lộc, là dương tinh, chủ nóng nảy. Linh tinh ưa nhập tài ngang, là âm tinh, so sánh âm trầm, không làm thì thôi, tác thì nhất minh kinh người.

Dương nhận chủ viêm ách, tương đương với hóa quyền, làm việc vĩnh vãng thẳng tiền, tuyệt không quay đầu lại. Đà la, thích chõ mũi vào chuyện người khác, thị phi ngôi sao.

Dương đà đều là liều mạng tinh.

Đấu quân quan lộc Hóa kị xung lưu niên quan lộc, biểu thất nghiệp. Thái âm là tài ngang, điền trạch chủ, ưa nhập tứ nơi, ở thìn là nhập kho, ở dần thân đã hợi chủ bôn ba. Thái âm thiên đồng hai sao, đều tương đối lại tình, nhập tử ngọ noãn tây tứ bại nơi có tổn hại. Tài tinh nhập tứ bại nơi khiếu phá cách, thần tài qua cửa.

Đào hoa tinh nhập tài ngang hoặc tứ khố địa, dĩ thiên tài luận.

Tài tinh và đào hoa kết hợp làm đầu có tiền tài đào hoa.

Hồng loan và khôi ngạ, hóa khoa đồng cung, sẽ có hồ đồ đào hoa.

Lộc kị không được bị vây đối quan, quyền khoa có thể.

Thái âm Hóa kị là máu, đa số nữ nhân bệnh.

Thiên cơ Hóa kị là can bệnh. Tử vi ở tử ngọ noãn tây, tất hội tham lang; ở dần thân đã hợi, tất hội thất sát, ở thìn tuất xấu vị, tất sẽ bị quân. Nam là dương, bắc là dương, tử ngọ noãn tây là trời địa định vị, bất năng động. Thiên cơ ở dần trung tâm đã hợi hội Thái âm, ở tử ngọ noãn tiệc rượu cự môn; ở thìn tuất xấu vị hội thiên lương. Vô thiên cơ thì địa cầu bất động. Thiên cơ là sở hữu tinh hệ trục bánh đà, cho nên quay về hóa đều có thiên cơ. Noãn là thái dương miếu vượng vị,·thái dương ở dần thân đã hợi tất hội cự môn.

Noãn mà sống môn, tây là tử môn. Tử ngọ noãn bản là đào hoa địa, cho nên đại đào hoa vương “Tham lang tinh” nhập tứ bại nơi khiếu “Phạm đào hoa”. Sát Phá Lang hằng ở tam phương, hạn vận phùng chủ sang tân, biến động, bất luận tốt hay xấu. Thái dương Hóa kị ở phu thê, biểu phu thê vấn đề.

Thái âm Hóa kị ở phu thê, chủ phối ngẫu thân thể vấn đề. Cùng cự tọa mệnh, khẩu thiệt thị phi đa, suốt đời cân tiền tài vô duyên, có nhiều tài thì khẩu thiệt cũng nhiều. Thiên đồng nhập kho vị canh lại tình. Nhưng bối cảnh không sai, có tổ ấm. Cùng cự tọa sai người, phu thê tất tọa cơ âm. Cung phu thê có lưỡng khỏa chủ tinh người, không khỏi hôn nhân đa khúc chiết, còn có thể năng lực nhị độ hôn nhân. Tử vi, thiên lương, tham độc là thọ tinh, nhập đào hoa địa (tử ngọ noãn tây), lão hậu thận hư. Dịch mã nhập kho tồn vị, lao sau đó được tài.

Phàm động tinh giai khiếu sao dịch mã, như cơ âm xương khúc Sát Phá Lang chờ. Thiên hình là cô thần tinh, không thích hợp nhập lục thân vị, biểu đồng sàng dị mộng. Vũ khúc là cô thần tinh, suốt đời cô độc, lúc tuổi già nhập phật môn. Thiết năm sinh can là nhâm, nhìn nữa nguyên ở đâu cung cũng nhâm, nhược đến đây nhâm khiến cho thiên lương hóa lộc ở tài ngang, thì biểu tiền yếu chính đi kiếm. Nhược năm sinh là quý, mà khiến cho tham lang hóa. Ở giao hữu, biểu bằng hữu hội tổn hại tiền của ta tài. Mậu thiên cơ Hóa kị ở phu thê, kết hôn người hội rủi ro.

Dưới đây tinh tình lập sai người, đối mệnh lý sẽ phát sinh hứng thú: Thiên cơ, cự môn, thiên lương, tử vi, tham lang, thiên hình, thiên tướng, Thái âm. Nhập phụ tật cũng coi như, gia Hóa kị hứng thú càng đậm.

Nguyên bàn tử nữ quan ứng dụng: Tử nữ là sự nghiệp là Hóa kị nhập điền trạch xung nữ, biểu vô tử mệnh. Lưu niên tử nữ quan ứng dụng: Tử nữ Hóa kị xung đồng hồ sống chết.

Tử nữ Hóa kị nhập điền trạch, xung nữ cũng biểu thị sống chết. (nguyên bàn có đến đây hiện tượng cũng biểu thị tất nhiên có tử) quan lộc hóa kỵ nhập tử nữ biểu tử nữ ít. Quan lộc hóa kỵ nhập tử nữ, tử nữ trái lại. Quan lộc, dù có cũng kém. Khán bằng hữu thật xấu, chỉ cần khán nguyên. Giao hữu là đủ rồi.

Cung phu thê là nguyên phối, cung tử nữ là lão nhị, có thể hay không đòi tiểu lão bà muốn xem phúc đức. Khán phụ mẫu muốn xem phu lương tinh Thiên lương là ấm tinh, Hóa kị thì có tổn hại, biểu thương vong.

Dĩ thái dương vi phụ, Thái âm là mẫu, thị kỳ tinh chỗ ở cung vị tại nơi nhất quan, tựu dĩ cai cung làm gốc cung, tầm kỳ tật ách của can khứ phi tứ hóa, cũng biết phụ mẫu thùy tương đối khỏe mạnh.

Thọ nguyên dĩ huynh đệ cung (tật ách quan lộc) khứ tứ hóa.

Huynh đệ hóa kỵ nhập tử nữ xung điền trạch, biểu khi còn bé tựu dọn nhà.

Huynh đệ hóa kỵ nhập điền trạch xung nữ, ít thay đổi nhỏ động.

Huynh đệ hóa kỵ nhập phu thê xung quan lộc, từ nhỏ gia cảnh bất hảo.

Huynh đệ hóa kỵ nhập tật ách xung phụ mẫu, ít tiểu tang phụ. Hoặc kỳ phụ duyên mỏng.

Huynh đệ cung Hóa kị chuyển kị xung cái gì quan chức cũng biết tử ở địa phương nào.

Nhập tử điền tuyến, tử ở nhà.

Nhập phu quan tuyến, tử đang làm việc địa.

Nhập huynh giao hữu tuyến, ở bằng hữu chiếu cố cho qua đời.

Nhập phụ tật tuyến, chết ở y viện. Kỹ y khanh lại mộti đảng:

Dĩ phúc đức làm thể, phúc đức quan lộc là dụng, thị kỳ quan lộc hóa lộc quyền khoa chiếu phúc đức vị là y phương. Nếu không chiếu mà vào phúc đức thì dĩ phúc đức vị là y phương. Nhược tam cát không vào hoặc chiếu, thì dĩ phúc đức khứ hóa tam cát của nhập hoặc chiếu là dụng.

Phương vị dĩ ở làm tâm điểm, khứ xem xét y phương phương vị.

Nhược người tới hiện đã nằm viện, thì dĩ y viện làm tâm điểm khứ quyết định, đây là cơ hội vấn đề. Khán phụ thân thọ nguyên: Dĩ giao hữu (cha mẹ quan lộc) của Hóa kị xung cha ta, tật, điền là nghiệm. Khán mẫu thân giá vài lần: Dĩ huynh đệ (mẫu thân vị) khứ hóa. Như tân khiến cho cự môn hóa lộc nhập điền trạch, mà lại điền trạch có tự hóa lộc tịnh Hóa kị xung ta tật ách, biểu mẫu thân mệnh cứng rắn, giá nhiều lần. Khán đọc sách: Quan lộc Hóa kị nhập phụ tật tuyến, biểu đọc sách không nghiêm túc.

Nguyên bàn nếu có tả phụ, hữu bật hóa khoa, thì suốt đời khả năng trùng tu nhiều lần.

Đại hạn lộc quyền khoa nhập điền trạch, biểu bản hạn có phòng ở.

Đại hạn của hóa kỵ nhập điền trạch, lưu niên yếu lướt qua, sau đó mới có.

Huynh đệ cung Hóa kị chuyển kị xung, thì mất mạng.

Huynh đệ cung Hóa kị nhập điền trạch, tái chuyển kị xung cánh đồng của năm, thọ chung.

Nhược huynh đệ cung có tự Hóa kị, thì dĩ hóa lộc chuyển kị là dụng.

Nhũng đệ cung có con mắt Hóa kị, nhìn nữa phi hóa lộc nhập nhất cung, đương đi hạn để đến đây bổng lộc và chức quyền, là thọ chung của hạn.

Điền trạch Hóa kị nhập mệnh thiên tuyến biểu thị dọn nhà.

Thiên di Hóa kị nhập tử điền tuyến, biểu ngoài ý muốn tai ương.

Mệnh Hóa kị nhập điền trạch, là dịch mã, sẽ tới chỗ rất xa khứ.

Điền trạch tự Hóa kị, trong ở không quen.

Nguyên bàn làm thể, là hà đồ; đại hạn, lưu niên là dụng, là lạc thư.

Tam hợp mới là thể, tứ chính vị là dụng.

Tam hợp phương: Thân tử thìn, hợi noãn vị, dần ngọ tuất, kỷ tây xấu. Tứ chính vị: Tử ngọ noãn tây, thìn tuất xấu vị, dần thân kỷ hợi.

Tài bạch là trời thê đối đãi cung vị (phu thê phu thê). Phu thê Hóa kị xung tài xuyến, biểu phu thê dễ cãi nhau. Nguyên nhân là thê tổn hại ta tài mà khiến cho.

Thiên di làm vợ tài, có tự Hóa kị biểu thê tử bình thường ra bên ngoài bào, tốn nhiều tiền.

Quan lộc tự Hóa kị biểu phối ngẫu thường là sự nghiệp của ta mang ngại mà ra ngoài.

Mệnh Hóa kị nhập thiên di, xuất ngoại tự lập, tại ngoại một quý nhân.

Đẩu số chú ý cửu lục của dụng, làm đầu thiên toi mạng pháp.

Lưu niên giao hữu (phu thê tật ách) khiến cho phá quân hóa lộc nhập phu thê, biểu có hoài thai hiện tượng.

Đại hạn tử nữ xung bản mệnh tử nữ, thì đến đây hạn trước phải nhận nuôi một con trai tái sản xuất tốt hơn.

Lộc kị khán giàu nghèo, quyền khoa khán giá cả thế nào.

Quyền là môi giới, nhược quyền tinh xuất hiện ở lưu điền, hoặc lưu niên nhập điền trạch phùng hóa quyền, thì biểu năm nay niên kỉ vận và điền trạch hữu quan. Nhược nhập phúc đức, tật ách, thì và bản thân hữu quan….

Tường lục thân của người phương nào cùng ta của quan hệ, có thể thị cai cung lộc hóa kỵ nhập ta cái gì quan chức lai phán đoán.

Tật ách, thiên di khán thông nhau ngoài ý muốn. Thiên di, giao hữu khán nhân tế quan hệ. Quan lộc, điền trạch khán sự nghiệp biến động. Mệnh chủ nhập 12 quan của hiện tượng: Nhập mệnh thiên, tiếng đồng hồ nan nuôi. Nhập phụ tật, lúc đó đa tai hoặc mổ bụng sinh sản. Nhập huynh giao hữu, khi còn bé giao cho người khác nhận nuôi. Nhập phu quan, kết hôn muộn, sự nghiệp tâm nặng. Nhập tử điền, sinh quý tử, quang vinh tổ nghiệp. Nhập tài phúc, tương đối có tiền, nặng hưởng thụ. Do giáp cung Hóa kị nhập ất cung, ất cung cũng Hóa kị nhập giáp cung, loại này hỗ kị hiện tượng giống nhau coi là dây dưa, duy tam hợp phương hỗ kị vô phương. Hóa khoa ở thiên di, có thể do tính chất sao lai xem xét cứu là dương quý hoặc âm quý. Lục thân cung Hóa kị xung mệnh biểu vô duyên. Lục thân cung Hóa kị xung điền trạch, biểu lục thân tổn hại ta tài khố. Tài xung mệnh biểu kiếm tiền khổ cực. Mệnh xung tài biểu cân tiền vô duyên. Phu thê có tự Hóa kị, sau khi kết hôn phối ngẫu của lục thân có người thương vong hoặc rời đi. Lục thân cung giai và đào hoa hữu quan. Tài phúc thành đôi quan, cho nên quản tài người đức soa, hảo đức người tài soa. Mệnh thiên tam hợp phương Tứ Sát toàn bộ mà không sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc là trái lại cách, có thể thành tựu phi phàm, duy phát triển tương đương khổ cực. Hóa lộc năm sinh khoa có một nhập phụ tật tuyến, chủ suốt đời đều có đào hoa. Hóa lộc năm sinh ở mệnh, khoa ở tật, suốt đời đều ở đây phong nguyệt giữa sân lăn. Lộc ở mệnh, khoa ở thiên di, chủ xuất ngoại yêu thích đào hoa mà thôi. Hóa kị xung mệnh biểu “Kiếm không có tiền”, xung điền biểu khuy tài. Lưu niên đi vào tự Hóa kị cung vị, dễ có huyết quang tai ương. Mệnh Hóa kị nhập điền, biểu mãi phòng ở hoặc sửa phòng. Cung mệnh có tự Hóa kị (chỉ lưu niên), biểu có ý định ngoại, phát sinh từ lúc nào, dĩ cung phu thê (thiên di quan lộc) khứ Hóa kị đấu quân đi tới thì sẽ phát sinh. Tật ách có tự Hóa kị, đại hạn đi tới có nguy hiểm tánh mạng. Bất luận cái gì cung Hóa kị xung phu, xung điền cũng không tốt. Phu thê và điền trạch hỗ làm một, sáu vị (dĩ điền trạch làm gốc cung, phu thê là điền trạch thứ sáu vị), đại tuyến tật ách có tự Hóa kị, nếu vì bản mệnh phu quan tuyến, phụ tật tuyến, biểu đến đây hạn sẽ xảy ra trọng bệnh; nếu vì tử điền tuyến, thì có tử vong nguy hiểm.

Quan lộc Hóa kị nhập phụ mẫu xung tật ách, biểu bản thân có tai. Đại phúc Hóa kị xung bản mệnh, bản tật, biểu đến đây hạn bản thân có tai. Bốn mươi tuổi sau đó, do mệnh, phụ, phúc hóa xuất của kị mà đưa đến tai hoạ so sánh hung. Giá tam phu mệnh đảo: Nhâm thìn năm hai tháng nhị nhật giờ Thìn sinh. Lấy vợ tam thê mệnh lệ: Quý vị năm tám tháng ngũ nhật giờ dần sinh. Đào hoa tinh Thiên đồng là phụ nữ đàng hoàng. Thiên lương là cao cấp ca thính phục vụ. Tham lang là ứng triệu trạm. Liêm trinh, phá quân là cấp thấp đẹp kỹ. Nhất lục cộng tông lý niệm:

Mệnh làm một, tật là lục; huynh làm một, thiên là lục; phu làm một, giao hữu là lục; tử làm một, quan là lục; tài làm một, điền là lục, tật làm một, phúc là lục; thiên làm một, phụ là lục; giao hữu làm một, mệnh là lục; quan làm một, huynh là lục; điền làm một, phu là lục; phúc là nhất, tử là lục; phụ làm một, tài là lục.

Đã ngoài nhất sáu vị cộng sống nhờ vào nhau, giai nhu kiêm khán. Bất luận cái gì cung vị thứ tám vị (giao hữu) giai ở biểu hiện kỳ Bản cung chi giao vãng tình hình. Như điền trạch Hóa kị, thì biểu và phối ngẫu chỗ bất hảo. Từ nhất hóa nhập ngũ, có “Cấp” ý tứ. Ví dụ như, mệnh làm một, Hóa kị nhập tài ngang, biểu ta bả cả người đều cho tiền mặt, thay đổi câu thuyết, ta đem mình làm tố là kiếm tiền công cụ, hóa kỵ nhập tài thì xung phúc đức, biểu toàn tâm toàn ý tử đòi tiền, thập không được hưởng thụ.

Đồng lý: Tài làm một, quan là ngũ, cho nên tài hóa kỵ nhập quan biểu đầu tư. Xung phu thê, biểu phối ngẫu mệt chết đi, dư có thể thuận thôi.

Từ một vị hóa kỵ nhập năm vị, thông thường biểu thị không có kết quả, cho nên tài hóa kỵ nhập quan chủ phệ tư nhưng tài chính bất năng quay về sổ.

Đồng nhất can của lộc kị phân biệt nhập nhất sáu vị, biểu tượng đương nguy hiểm.

Nhất lục cộng quang nhất thể, nhất lộc nhất hóa kỵ nhập chúc quang song kị.

Nhất lục cộng tông, cho nên lộc hóa kỵ nhập điền trạch hoặc nhập phu thê cũng có thể coi là mãi phòng ở.

Giống nhau phán đoán mãi phòng ở, phán đoán tiến tài đều dĩ tài ngang lộc hóa nhập điền trạch là dụng, là quan niệm sai lầm.

Phán đoán tiến tài, phán đoán mãi phòng ở yếu dĩ tật ách hóa lộc tài dùng được. Bởi vì tật ách là quan lộc điền trạch, mà sống tài tràng phòng, bởi vậy từ tật ách hóa lai của lộc tài biểu thị tiến tài, mãi phòng, cấu xa.

Hóa lộc nhập điền trạch, phụ mẫu, huynh đệ, phu thê đều biểu thị tiến tài, người ta ở đâu không lợi dụng mỗi một lưu nhật đi cầu chứng, tin tưởng người ta hội kinh ngạc nhất nhất quả nhiên Phương Ngoại Nhân ngộ tính là nhất lưu.

Mệnh hóa lộc nhập phu thê chiếu quan lộc, biểu có thể kiếm tiền; Hóa kị nhập giao hữu xung huynh đệ, huynh đệ là tài của điền, biểu là bằng hữu tổn hại tài.

Tài bạch Hóa kị nhập phu quan tuyến, biểu không có việc gì.

Hóa lộc kị bất khả kém tứ sổ, soa tứ sổ vị của rơi người khác của tứ chính vị, cho nên không thích hợp.

Điền trạch Hóa kị bất khả nhập thiên di xung mệnh, điền trạch cũng không có thể tự Hóa kị, biểu và gia tộc duyên mỏng, và phòng địa sản vô duyên.

Hóa kỵ năm sinh ở điền trạch, đương nhập hạn đi để điền trạch vị thì, biểu điền trạch sẽ có biến động.

Giao hữu hóa lộc ở huynh đệ, biểu bằng hữu đối sự nghiệp của ta có bang trợ. Nguyên nhân là huynh đệ làm quan của tật.

Giao hữu hóa quyền nhập phu thê chiếu quan lộc, biểu bằng hữu khiến cho ta kiếm tiền.

Giao hữu Hóa kị ở tử nữ xung điền trạch, biểu bằng hữu tổn hại ta tài khố. Cũng có thể là bằng hữu đòi lấy tiền giới thiệu.

Bất luận cái gì mười hai quan của lộc quyền khoa hóa kỵ nhập bên ta đều coi là may mắn, tam cát không vào mà hóa kỵ nhập cũng không thương. Hóa kỵ nhập biểu cùng ta có tấn công.

Thiên san ở điền trạch, đà la ở cung mệnh, hoặc thiên hình chỗ của cung Thiên can Hóa kị xung điền trạch, giai biểu bôn ba tha hương. Hóa kỵ nhập cùng luận. Thiên hình tại nơi nhất cung, tựu biểu thị cai cung có nghiệp chướng.

Huynh đệ hóa kỵ nhập phụ mẫu xung tật ách, anh em bà con bất đồng ở; người tẩu không hợp.

Huynh đệ Hóa kị nhập thiên di, tương đối khá động.

Đại hạn điền trạch Hóa kị xung bổn điền, mà lại lộc quyền khoa không được chiếu, biểu bất năng mãi phòng ở. Nhược kị xung mà lộc quyền khoa có chiếu, yếu lưu niên lướt qua sau đó mới có.

Hóa kỵ nhập điền trạch biểu thị mãi phòng ở, không đủ tiền.

Lộc chiếu điền trạch biểu thị mãi phòng mới, quyền chiếu là may lại phòng.

Thiên phủ, lộc tồn là sản phẩm chăn nuôi, hải sản. Phá quân là thủy sinh. Văn khúc là cá sinh, hải sản. Bàn công tác phương hướng: Phòng làm việc vị trí khán quan lộc, nhất cung hóa lộc lai chiếu, thì bả bàn công tác hướng “Hóa” phương vị, coi là cát phương. Mặt tiền cửa hàng sinh ý: Khán tật ách (quan của điền), ở đâu cung hóa khoa lai chiếu, cửa tiệm tầm đến đây phương hướng, coi là quý nhân phương.

Kim khố vị (thu vào ngân chỗ) khán nhất cung hóa lộc quyền khoa ở tử nữ (chiếu điền trạch), thì khán đến đây cung của phương vị là cát phương, nếu không có lộc quyền khoa chiếu, tọa cũng có thể dùng.

Điền trạch điền trạch là thương khố vị. Giữ nhà trạch:

Khán trạch của phương hướng, hay nhất dĩ nguyên lai là dụng, nhất cung hóa khoa lai chiếu điền trạch, liền hướng hóa tới cung.

Điền trạch của lộc hóa nhập ở đâu cung dĩ định tầng số, dĩ điền trạch làm một hai đầu sổ, nhất cung vị một tầng sổ, phùng cai quan có tự Hóa kị hoặc sát tinh xung thì không được nghiệm.

Bài vị khán vũ khúc của lộc quyền khoa dĩ định của.

Thiên đồng, thiên lương là Quan Thế Âm, dao trì Kim mẫu là Thái âm.

Dĩ tài ngang làm gốc cung, làm một sổ, huynh đệ là tài của điền, là hơn mười, cho nên huynh đệ cũng dùng để khán tài.

Huynh đệ có tự Hóa kị, biểu bộ phận tiền tài hoa ở bằng hữu trên người.

Huynh đệ Hóa kị nhập phu thê, biểu đầu tư ở sự nghiệp.

Huynh đệ Hóa kị nhập tử nữ, biểu tiêu hao đại.

Huynh đệ Hóa kị nhập tật ách xung phụ mẫu, kiếm tiền nan.

Huynh đệ Hóa kị nhập tài làm thịt, so sánh tiết kiệm.

Huynh đệ Hóa kị nhập thiên di, tiền tiêu tại ngoại đầu, có kiếm cực kỳ khoái cầm lại gia cấp lão bà phóng hay nhất.

Huynh đệ Hóa kị nhập giao hữu, là bằng hữu dùng tiền.

Huynh đệ Hóa kị nhập phúc đức, “Kiếm nguyên cật”.

Huynh đệ Hóa kị nhập phụ tật, huynh giao hữu giai biểu dễ là bằng hữu tổn hại tài.

Ác tinh, hung tinh hóa quyền lộc bỉ Hóa kị càng hung. Tựa như quý năm phá quân hóa lộc, cự môn hóa quyền, có đại hồng thủy.

Nếu như vũ khúc kim hóa quyền ở tật ách, biểu phế có bệnh. Vũ khúc Hóa kị ở tật ách, chết vào bệnh ung thư. Dương cự ở dần thân đã hợi bản phần nhiều là phi, thiết như tân năm sinh ra, dễ dàng hơn phạm tiểu nhân, bị vạch trần tư ẩn, sẽ đụng phải bằng mặt không bằng lòng bằng hữu.

Huynh đệ Hóa kị xung tài, biểu kiếm được tiền xài hết. Lưu niên thiên di Hóa kị xung bản mệnh, bản quan, bổn điền, biểu năm nay sẽ có ngoài ý muốn. Xung đại hạn mệnh, quan, điền tương đối không được kị. Thiên di xung tài, biểu xuất ngoại tổn hại tài. Quan lộc và cung mệnh quan của tăng giảm. Xưng quang “Nhất cửu của dụng”.

Nhị cung có nhất tứ tứ bí quyết, nhất O nhiều chuyện. Nào đó cung của lộc kị cùng hội Vu mỗ quan của tam phương, có thể dùng vị nghiên phán suốt đời nặng đại sự cứu cứu là “Tai ách, tật bệnh, ngoài ý muốn chờ ở đâu người là sự.

Lệ: Do phu thê hóa xuất lộc kị cùng hội vu tam phương, biểu phu thê khả năng phân tán, phu thê không hợp giải pháp: Dĩ phu thê điền trạch (cung phụ mẫu) hóa khoa sở nhập cung vị là sàng hướng, tức chân hướng khoa phương, cũng chính là kiểm hướng khoa phương.

Giao hữu (phu thê tật ách) Hóa kị xung mệnh, biểu có ly hôn hiện tượng. Xung tật ách là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Giao hữu là vợ chồng tật ách, xung thì biểu thị vô duyên. Mệnh Hóa kị ở phu thê tam hợp phương cũng phi hiện tượng tốt, giao hữu kị xung tài phúc, tài sinh ly tử biệt. Cự môn là mạt trượt bài, tân cự môn hóa lộc nhập mệnh, tài, quan, điền người, ưa chơi mạt chược. Nhược phi hóa lộc nhập vị phùng tự Hóa kị thì không thích đánh bài.

Liêm trinh là vũ đổ, thiên lương làm chứng khoán. Phu thê hóa nhất hóa kỵ nhập huynh đệ (phu thê cha mẹ của), nhất phi hóa lộc nhập tật ách (nhạc phụ tài ngang), biểu tiền cấp nhạc phụ mẫu. Tài Hóa kị nhập mệnh và quan hóa kỵ nhập mệnh, giai biểu công tác rất ổn, không thể không làm. Tử hóa kỵ nhập phụ xung tật ách, biểu và tử duyên mỏng. Tử nữ Hóa kị nhập tật ách xung phụ mẫu, là tử nữ chỗ là rất không quang thải. Tử nữ hóa lộc hóa kỵ nhập mệnh, biểu đào hoa rất nhiều. Huynh đệ Hóa kị xung mệnh, xung tài giai biểu tổn hại tài. Không thích hợp kết phường, bất khả mượn tiền. Phụ mẫu (giao hữu tài) xung tài, xung điền, xung mệnh giai bất khả cùng người lai hội (cân hội giúp nhau). Năm sinh của lộc quyền ở huynh giao hữu tuyến, thái độ làm người tương đối hướng ngoại. Thích náo nhiệt, có thể ở nhân khẩu dày đặc địa phương kinh thương, như tiệm bách hóa. Thiên không cướp hội vu tam phương, sinh hoạt tương đối lãng phí, không có dự trữ quan niệm, cũng có thể nói là sẽ không rất giàu có, không có trở ngại mà thôi. Địa không ở tài, là hội hoa oan trụ tiền. Địa kiếp ở tài, là bên người không có tiền sẽ đi há mồm. Địa không ở mệnh, phụ, phúc người tương đối yêu thích huyền học. Vũ tham, sài tham, liêm tướng, liêm tham ở phu thê, là phối ngẫu tuổi tác kém lưỡng tuổi. Thiên lương, cự môn phu thê tuổi tác kém khá lớn. Quyền kị đều đại diện thị phi, hóa quyền năm sinh ở phu thê thì phu thê đa tranh. Tứ hóa năm sinh bỉ tự hóa cường, cho nên tứ hóa năm sinh sở nhập quan chức có tự Hóa kị, cũng không biểu tứ hóa năm sinh bị bắn ra khứ. Hóa quyền năm sinh, tự hóa quyền giai biểu yếu cố gắng gấp bội. Tật ách ở hợi tử vị người so sánh có bệnh không tiện nói ra. Văn xương lập sai người ưa vẽ, Hóa kị thì trái lại. Thiên tướng nhân ái chơi cờ. Tham lang là tài nghệ tinh, nhập phúc đức đa tài đa nghệ. Phúc đức là ham mê cung. Thiên đồng Hóa kị là ngũ âm không được đầy đủ, hát bất hảo thính. Vũ khúc, Sát Phá Lang, nhập sai người táo môn trọng đại. Thiên diêu ở giao hữu, biểu ái khiêu vũ. Cơ âm tọa sai người, chủ bôn ba, đối nghệ thuật có hứng thú. Lộc quyền ở huynh giao hữu, mà lại là cơ cự tổ hợp, là ảnh nghệ người làm việc. Thiên hình và Hóa kị đồng cung, nhàm chán nhân, ăn chán chê suốt ngày, không có việc gì. Thiên hình ở giao hữu, biểu tam giáo cửu lưu bằng hữu rất nhiều. Thiên hình tọa sai người, so sánh cao ngạo, tự cho là đúng, mèo khen mèo dài đuôi. Đối mệnh lý có hứng thú. Thiên hình ở phu thê, biểu sẽ có bên thứ ba tham gia. Thiên hình ở quan lộc, hành nghiệp đa.

Thiên hình ở tật ách, và phụ mẫu duyên mỏng, dễ phạm tiểu nhân.

Lộc kị ở thìn tuất xấu vị kho vị hữu lực, quyền khoa ở dần thân đã hợi, tử ngọ noãn tây lực lớn.

Cơ cự cùng lương nhập mệnh tật mà lại phùng tự hóa lộc quyền người, rất sẽ nói dối, khó chơi, nan phục tùng.

Sài tướng xương khúc ở mệnh thiên, phu thê tuổi tác kém rất lớn.

Thiên tướng đà la ở tử đào hoa đa.

Giảng tài muốn xem lộc, quý nhân khán hóa khoa.

Hóa lộc năm sinh quyền khoa kị phùng tự hóa thì:

Hóa lộc năm sinh phùng tự hóa lộc, biểu rất nhẹ nhàng chi tiêu.

Hóa lộc năm sinh phùng tự Hóa kị, biểu quyên tài

Hóa lộc năm sinh phùng tự hóa quyền, biểu cảm chi tiêu.

Hóa lộc năm sinh phùng tự hóa khoa, biểu tiết kiệm.

Phùng tự hóa tối hậu đều là nhất nguyên sở hữu.

Bất luận cái gì cung vị tự hóa cũng không nên, duy chỉ có tự Hóa kị ở tật ách coi là hiện tượng tốt, biểu bản thân không thành vấn đề, sẽ không được truyện lương bệnh. (Phương Ngoại Nhân án: Giả như của ngươi cung tật ách có tự Hóa kị, ngàn vạn lần không nên, “Kho kho”, chạy đi ngoạn cô nương, được bệnh hoa liễu ta cũng không chịu trách nhiệm)

Hóa quyền năm sinh phùng tự hóa lộc, ra ngoài hảo, tại gia một cảo đầu.

Hóa quyền năm sinh phùng tự hóa quyền, vì quyền ra, bằng không có.

Năm sinh thúc phùng tự hóa khoa, có quý nhân tịnh trợ giúp.

Hóa quyền năm sinh phùng tự Hóa kị, tranh đáo cuối cùng vẫn là mất đi.

Nhược khán phu thê, hóa quyền năm sinh nhập phu thê, là vì quản thúc phu thê. Thường cãi nhau, phùng tự Hóa kị, sảo cũng không có kết quả.

Hóa khoa năm sinh phùng tự hóa lộc, vì danh tiếng khỏe, xuất ngoại có quý nhân trợ giúp.

Hóa khoa năm sinh phùng tự hóa quyền, có thể được gọi là.

Hóa khoa năm sinh phùng tự hóa khoa, yếu bớt khoa lực lượng.

Hóa khoa năm sinh phùng tự Hóa kị, khoa giải trừ kị không được kị.

Hóa kỵ năm sinh phùng tự hóa lộc, như song kị, đối cung bất lợi.

Hóa kỵ năm sinh phùng tự hóa quyền, đối cung có quyền, thôi rất la mỏ.

Hóa kỵ năm sinh phùng tự hóa khoa, nhất thị phi y

Hóa kỵ năm sinh phùng tự Hóa kị, coi là không cố kỵ.

Hóa khoa năm sinh quyền phùng tự hóa khoa, tương đối lao lộc.

Hóa khoa năm sinh kị phùng tự Hóa kị, trái lại chích bất định.

Quan lộc Hóa kị nhập phụ tật tuyến. Trí nhớ soa.

Nhược xương khúc khôi nhung nhập phụ tật, biểu thông minh, có kể trên tình huống thì mặc dù thông minh mà trí nhớ soa.

Đại hạn mệnh muốn lên thừa bản mệnh hạ ứng với lưu niên.

Lưu niên của tứ hóa ứng với bản mệnh là “Thiên nhân hợp nhất”.

Lưu niên của tứ hóa ứng với đại hạn là “Âm dương hợp mà sổ sinh”.

Tứ hóa năm sinh cập bản mệnh cung tứ hóa đang nhìn cách cục.

Đại tài Hóa kị nhập bản tài là hóa kỵ nhập, là “Đồng loại đệ đơn”, không được kị. Xung thì hung.

Lệ: Đại tài xung bản tài, biểu bản hạn tài có chuyện.

Lưu tài (lưu niên tài ngang cung) của lộc quyền khoa hóa kỵ nhập bản tài, là “Thực nhập”. Lưu tài của lộc quyền khoa hóa kỵ nhập đại tài, là “Hư nhập”.

Đại hạn đi để tài quan chức, sở giao hữu của tứ hóa lực lượng gấp bội.

Mệnh hội quyền lộc là người làm ăn.

Mệnh hội quyền khoa là đi làm tộc.

Thầy bà thay nhân thầy tướng số, nã mệnh lý ân vụ phí, thượng chưa đủ, còn muốn thay nhân “Giải trừ”. Mệnh thật có thể giải trừ sao? Mọi thứ đều là “Định sổ”, mệnh lý thật có thể giải trừ? Thầy bà có thể mười chín sinh hoạt không qua được, sao không tiên thay mình đoán một cái? Bằng hữu: Biết cách làm giàu, thỉnh tỉnh tỉnh!

Tài của hóa kỵ nhập nhất ngũ chín mươi vị, thấy được nghiệp.

Quan của hóa kỵ nhập nhất ngũ chín mươi vị, khán kỳ ngộ.

Quan của hóa kỵ nhập phụ tật tiễn, biểu suốt đời. Rất kém cỏi.

Quan của hóa kỵ nhập huynh giao hữu tiễn, biểu suốt đời dễ phạm tiểu nhân.

Quan của lộc quyền khoa nhập phụ tật tuyến, biểu suốt đời cực gặp không sai.

Quan của lộc quyền khoa nhập huynh giao hữu tiễn, biểu suốt đời rất có thành tựu.

Mệnh, tài, quan hóa lộc quyền nhập tử điền tuyến, phụ tật tiễn, giai biểu suốt đời kỳ ngộ không sai. Năm sinh của lộc quyền khoa nhập bản mệnh tam hợp phương tương đối hữu lực. Năm sinh của lộc quyền khoa chiếu đại hạn, tam hợp phương tương đối hữu lực. Ở vào kị của đối quan bất hảo, tọa kị khiếu “Cất dấu”, coi là “Lợi”. Bất luận cái gì mười hai quan của dấu hiệu, giai dĩ cai cung quan lộc (khí số vị) khứ bí quyết định. Tật ách là thùy tượng, quan lộc là trạng thái. Bính năm sinh ra, được thị bính ở vào ở đâu cung, tựu dĩ cai quan lai toi mạng cách. Bính ở phúc đức, giả sử liêm trinh Hóa kị nhập tử nữ xung điền trạch, thì biểu thị mất tiền. Bính năm sinh ra, cung mệnh là bính, Hóa kị nhập phúc đức, thì biểu hiện đến đây tạo hết ăn lại nằm. Mệnh chủ: Bắc thất tinh cát vị quang – phu, quan, tài, phúc, phụ. Thân chủ, nam thất tinh, cát vị làm một huynh, giao hữu, mệnh, thiên, tử, tật. Mệnh chủ phụ trợ giúp cung mệnh, thân chủ phụ trợ giúp thân quan, để mà phán đoán quang vinh khô. Nhập mệnh thiên biểu làm phiền, nhập tật ách biểu bản thân bất hảo. Năm sinh can là mậu, thuần dương, mệnh chủ là dương tinh, lúc này cung mệnh hay nhất cũng rơi vào dương quan là tốt. Lưu nhật bàn dùng để phán đoán hôm nay đích tình huống. Thiết tân nhật can khiến cho văn dạ dày Hóa kị ở huynh đệ, thì biểu hôm nay ở huynh giao hữu trong có tổn hại tài đích tình chuyện xảy ra sinh, thái dương nhập điền trạch một bao lớn tác dụng. Thái âm nhập điền trạch hảo. Ngã cung (bên ta) là mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền. Mệnh, tật cho ta một trong sáu vị. Tài, điền là tài một trong sáu vị. Quan huynh là sự nghiệp một trong sáu vị. Cho nên giai coi là bên ta. Còn lại cung vị coi là hắn phương, biểu người khác cung vị.

Ngã cung hóa nhập hắn phương, là làm cho; tha cung hóa nhập bên ta, thái độ làm người cho ta. Ngã cung hóa lộc nhập tha cung, Hóa kị ở bên ta, biểu tá hàng án tư tất có tổn hại, không cho mượn vay thì không phương.

Cung phi hóa lộc nhập ta quan, hóa kỵ nhập hắn quan, biểu tổn hại tài, bất khả tá hàng đầu tư. Lộc kị toàn bộ nhập ta tam phương so sánh không vì hung, xung tam phương thì hung. Đinh mà °C cũng không hạn bốc vu, do đại hạn tứ hóa ứng nghiệm vu lưu niên, tái tố nguyên mệnh bàn, khiếu “Thượng ứng với bản mệnh, hạ ứng với lưu niên”, năm nay tài vận như làm sao?

Khán đại hạn tật ách hóa lộc nhập lưu niên cái gì quan chức? Phi hóa lộc nhập lưu điền khả năng mãi phòng ở, hoặc dự trữ đứng lên; phi hóa lộc nhập phụ mẫu là tồn nhập ngân hàng, phi hóa lộc nhập huynh đệ biểu gia dụng không thiếu; ngọn nhập phu thê cũng biểu cấu phòng.

Lưu niên tẫn hóa xuất của kị, phùng hóa khoa năm sinh, có thể giải trừ. Lưu niên Hóa kị xung bản mệnh, biểu đến đây lưu niên bất lợi. Lưu niên xung đại hạn, lưu nguyệt đi tới bất lợi. Kị có trước sau của phân, nhược kị tiền bất lợi, lướt qua kị sau đó có thể chuyển hảo. Đệ nhất cung vị là không gian nhất trọng tượng lý; thứ chín cung vị gắn liền với thời gian đang lúc vừa đứt cát hung. Lệ lưu niên ở tử, thìn là lưu quan, biểu thìn quan văn thơ đối ngẫu lưu niên thượng có ảnh hưởng lực.

Tài bạch hóa lộc nhập phu thê, Hóa kị nhập giao hữu, là sở tiền kiếm được tối hậu nhất văn không dư thừa. Tài bạch hóa lộc nhập phụ mẫu, Hóa kị nhập điền trạch, tương đối sẽ không bị đảo. Tài hóa kỵ nhập điền không vì kị, xung kỷ trạch thì là phá kho. Tử nữ hóa lộc kị cùng nhập giao hữu, bất khả kết phường. Năm sinh can hóa lộc quyền nhập điền trạch, biểu có tổ nghiệp. Phùng điền trạch tự Hóa kị là buông tha. Giảng tài, yếu hóa lộc tài khả dụng, quyền chỉ là lộc dư khí. Tài bạch hóa lộc nhập bản mệnh tam hợp phương, giống nhau coi là tiến tài, sai lầm lớn tương thác. Tài hóa lộc nhập mệnh, nói là tiền tự ta hoa; hóa lộc nhập quan lộc biểu đầu tư sự nghiệp, hoặc đầu tư ở bài vở và bài tập thượng. Tài hóa lộc nhập huynh giao hữu tuyến, phụ tật tuyến, coi là hiện tượng tốt. Vì sao? Thỉnh Phương Ngoại Nhân thuyết cùng ngươi nghe một chút: Tài hóa lộc nhập phụ mẫu, phụ mẫu là giao hữu tài, biểu ta đem tiền làm cho, thử nghĩ? Tình huống gì ta đem tiền làm cho. Tất nhiên là ta phải đáo chỗ tốt của ngươi ta mới đem tiền cho ngươi. Ví dụ như người ta bả hàng cho ta ta tiền trả người ta khoản giá; hoặc người ta giúp ta công tác, ta cho ngươi tiền lương.

Tài hóa lộc nhập phụ mẫu tựu chiếu tật ách, tật ách làm quan lộc điền trạch, cho ta phát tài của tràng phòng, tài hóa lộc nhập phụ mẫu. Cho ta đem tiền cấp bằng hữu, bằng hữu được tiền của ta (lộc), tựu chiếu chiếu cố ta sinh ý (lộc chiếu tật ách). Dư loại suy.

Sở dĩ nói tài muốn ta phương lộc hắn phương. Hắn phương phi hóa lộc nhập bên ta, tài năng có ý định nghĩa. Bên ta phi hóa lộc nhập bên ta, chỉ ở xem xét phán đoán làm sao chi phối tiền tài.

Làm sao chi phối tiền tài là khán tài phi hóa lộc nhập cái gì cung vị là phán đoán. Tiến tài là khán tật ách hóa đáo cái gì cung tương lai phán đoán. Trên phố bán thư có rất nhiều ngụy bí quyết, lệch lạc nhất đống lớn, vấn đề không ở tác giả lão gian mà là rất nhiều viết sách người đó, căn bản không có làm rõ… Tử đấu, tựu “Giả hội” đứng lên.

Thiên di Hóa kị nhập tử điền, biểu ngoài ý muốn tai ương; nhập huynh giao hữu tuyến, bị va chạm chính là hắn nhân, là ta va chạm nhân gia. Mệnh Hóa kị nhập tử điền, phụ tật khỏe mạnh có chuyện.

Lưu niên thiên di Hóa kị nhập bản mệnh phụ tật tuyến, là xuất ngoại tổn hại tài, phi bị va chạm.

Lưu niên thiên di Hóa kị khán tai nạn xe cộ, được tiên tường nguyên bàn có hay không phát sinh hết ý dấu hiệu, nhìn nữa đại hạn sở rơi quan chức lai bí quyết định, cứu là tổn hại tài còn là thương thân.

Lưu niên đi vào mệnh thiên tuyến, tử điền tuyến, phụ tật tuyến, tương đối có việc đoan. Nhập phụ tật khả năng so sánh có quan phi.

Tha cung hóa lộc hoặc Hóa kị nhập ta tam hợp phương, biểu người khác cho ta.

Hắn quan nhất lộc nhất hóa kỵ nhập ta ra lệnh thiên tuyến là lộc tùy kỵ tẩu, là tổn hại tài, chủ hung. Tha cung hóa kỵ nhập bên ta, mà lộc chiếu bên ta, coi là vĩ cơ. Biểu bằng hữu tiền về ta sở dụng.

Lộc kị cùng nhập bên ta quang hung.

Lộc kị đồng cung xung chiếu bên ta càng hung.

Phi hóa lộc nhập hắn phương, hóa kỵ nhập bên ta, tổn thất nhỏ lại.

Phi hóa lộc nhập hắn phương, kị xung bên ta, tổn thất trọng đại.

Tài hóa lộc nhập giao hữu, Hóa kị nhập quan lộc, biểu nã tiền khứ việc buôn bán mà tổn hại tài.

Lấy vợ phối hợp bản mệnh bàn, thiết phi hóa lộc nhập giao hữu, mà giao hữu là nguyên bàn phúc đức, thì biểu và bằng hữu cùng chung.

Tài phi hóa lộc nhập tật, hóa kỵ nhập quan, biểu đầu tư sự nghiệp toàn bộ dựa vào chính mình. Nữ mệnh phụ nữ phong trần lang.

Phùng rách nát của vận, vận sau đó phát, cái này gọi là tuyệt xử phùng sanh.

Hóa lộc ở tử nữ, tật ách, coi là đào hoa.

Tật ách ở tử ngọ noãn tây nhân, so sánh yên vui (nhược hóa lộc).

Tật ách ở thìn tuất xấu vị, là thiếu nợ (nhược hóa lộc).

Tật ách ở dần thân kỷ hợi, là thiếu nợ (nhược hóa lộc).

Hóa kỵ nhập tật ách coi là đào hoa.

Khoa nhập giao hữu coi là đào hoa.

Phi hóa lộc nhập tử nữ coi là đào hoa.

Quyền nhập huynh đệ coi là đào hoa.

Tứ của lộc đáo vừa là đào hoa (tử nữ hóa lộc nhập mệnh).

Tứ của lộc đáo cửu là đào hoa (tử nữ hóa lộc nhập quan chiếu phu thê).

Quan Hóa kị nhập tật xung phụ (cửu của kị đáo lục) quang tổn hại chiến tài.

Quan hóa lộc nhập tật (cửu của lộc đáo lục) biểu kiếm tiền.

Khoa nhập giao hữu là nhập bát, so sánh sẽ không tổn hại tài.

Cung Nô bộc có hóa khoa, biểu bằng hữu là quý nhân, có thể trợ giúp ta gây dựng sự nghiệp, tái sinh ta lĩnh đạo.

Tử vi nhập phụ tật tiễn hay nhất, có thể giải trừ ách.

Thiên tướng ở mệnh, phúc hay nhất, gia tử vi ở phúc đức, tương đối không có hoài bão.

Thiên phủ ở mệnh chủ cô, rơi vào tật ách so sánh lao.

Thiên lương ở mệnh, tật, phúc chủ trường thọ.

Lộc quang kim, chủ tài, chủ thọ, chủ o wo 5.

Bản nổi giận, chủ o chuẩn, có khả năng, kê nói.

Khoa là mộc, chủ khoa danh xảo nghệ.

Kị là thủy, là nghề phục vụ, buôn bán nghiệp, bất khả làm sinh sản nhà xưởng.

Khoa vào nước vị (hợi tử) là thủy sinh mộc, chủ được gọi là.

Ham mê khán phúc đức, tọa tham lang hảo hát hàm, đánh bài.

Mệnh, thiên, phụ tọa hóa kỵ năm sinh, tái phùng bạch Hóa kị, thái độ làm người so sánh cố chấp.

Thiên hình tọa sai người, ưa tá hàng.

Thiên hình hội thái dương hướng dễ nhân vay tiền; hội Thái âm hướng nữ nhân tá.

Hóa kỵ năm sinh ở quan lộc, vừa phùng tự hóa, chủ thái độ làm người làm việc không lay động thủ đoạn. Tài bạch có đến đây hiện tượng là cảm kiếm cũng dám hoa. Mại phòng ở:

Điền trạch quan lộc (tật ách) Hóa kị xung điền trạch, biểu mại phòng ở, lưu nguyệt đi vào thì là ứng nghiệm.

Quyền ở tài ngang, biểu có hưởng thụ, kiếm tiền.

Lộc kị cùng nhập tài ngang, biểu cảm hoa cũng dám tá.

Hóa kỵ năm sinh ở tài, phúc đức tái phi kị, là thủy kị, dĩ cát luận. Có thể kinh doanh đại quy mô sự nghiệp.

Còn lại mệnh thiên tuyến, phu quan tuyến có. Tình huống, cùng luận.

Tài hóa kỵ nhập phúc, biểu có tiền hay không đều thụ, nhược phúc đức có hóa khoa năm sinh là rất có được hưởng. Mà lại năng lực liệu cơm gắp mắm.

Tài hóa kỵ nhập phúc, kiếm nhiều ít tốn bao nhiêu, suốt đời thần tài qua cửa. Tài hóa kỵ nhập phúc, mà phúc đức có Hóa lộc năm sinh, biểu vô tài. Tài hóa kỵ nhập phúc, mà phúc đức có sống năm thúc, là muốn kiếm nga, vì vậy năm sinh thúc có ngăn lại hưởng thụ công năng. Dĩ Hóa lộc năm sinh chỗ cung vị làm gốc quan, tái tầm kỳ quan lộc biến thành của lộc ở địa phương nào, đương đại hạn đi để thì, hội phát. Hóa kỵ năm sinh quan lộc, biến thành của kị, đi hạn lướt qua sau đó, tài đoán “Ra vận”. Hóa kỵ năm sinh ở tử nữ, tử nữ quan lộc Hóa kị nhập bản quan, là vì chức nghiệp phụ nữ. Nếu vì cùng cự, có thể là lão sư. Cấp phá lang là đẩu số chức vụ trọng yếu, đại hạn phùng chủ khai sáng, rất có biểu hiện, nhưng không nhất định kiếm tiền. Tam hợp mới có lộc kị, mà không có quyền khoa, là vì độc dương không được sinh, cô âm không dài, âm dương thụ và hợp, thủy vị của hữu tình. Quyền kị biểu ma phiền đa, nhân quyền là ám đấu, tuy có thể giải trừ kị, nhưng phiền phức không khỏi. Nhược phùng khoa thì có thể giải trừ.

Lộc quyền làm ăn lớn nhân. Lộc khoa thông minh mà có nhiều. Quyền khoa chỉ là kỹ năng, kỹ thuật. Lộc kị là song kị, quyền kị là phiền phức. Lộc kị đồng cung là làm việc đa nhiều lần, được mà phục thất. Hóa kỵ năm sinh ở phu thê, thả phù thê phi hóa lộc nhập phúc đức, biểu ra ngoài thì thê tử ước hẹn bó buộc người ta. Cung phu thê Hóa kị nhập quan lộc, biểu phối ngẫu thường ra ngoài. Thiên di hóa kỵ nhập mệnh, biểu tưởng ra ngoài không đi được, cũng có thể là đi ra ngoài đã nghĩ trở về, Hóa kị nhập âm cung biểu thị phi, như tài hóa kỵ nhập giao hữu, là theo bằng hữu có tiền tài phương diện thị phi, hoặc công văn thượng phiền phức. Giao hữu Hóa kị nhập mệnh, phu, tử, tật, điền khiếu bay tới đào hoa. Nhập tật ách, điền trạch đào hoa so sánh phiền phức. Giao hữu hóa kỵ nhập tật, điền đào hoa có dính tính, trong buổi họp xa. Nhập phu thê, tử nữ đào hoa sẽ không lên xe. Nhược phi hóa lộc nhập tật, hóa kỵ nhập tử thì trong buổi họp xa. Cho nên luận đào hoa lộc kị yếu kiêm tố.

Lộc là muốn pháp, kị là thực tiễn, cho nên đồng nhất cung hóa xuất của lộc kị giai nhu hợp tố. Đại hạn giao hữu phi hóa lộc nhập tử nữ hoặc tật ách, mà Hóa kị nhập mệnh hoặc phu thê, chủ đào hoa mười năm, ví dụ như: Giao hữu phi hóa lộc nhập phu, hóa kỵ nhập mệnh, bản lệ đào hoa cũng thế thập chỉnh. Nhược cung tử nữ có hóa khoa, còn có thể năng lực cân người sinh một đứa con trai. Giao hữu hóa kỵ nhập tử nữ, tật ách là có tranh cãi. Hóa kỵ năm sinh nhập mệnh, mà mệnh có tự Hóa kị so sánh ngoan cố. Cung mệnh là điền trạch tử nữ vị, phu thê là điền trạch tật ách, giao hữu Hóa kị nhập phu thê là đào hoa nhập trạch. Nếu vì vị hôn nhân thì biểu tân nương trước thời gian về đến nhà ở chung, kỷ hôn bởi vì “Khách huynh đái nhập thổ”.

Khoa là phong tình, chủ đào hoa, nhập âm cung canh nghiệm. Khoa cần người gia giới thiệu, kị là vô môi tự cho đòi. Hóa kị ở xa dời là dịch mã. Hóa kỵ nhập tử nữ là “Khiếm tử trái”, nếu vì mệnh quan hóa nhập, cũng biểu thích ra bên ngoài bào. Tứ hóa năm sinh làm đầu thiên, vào trước là chủ, nhập tam hợp phương khiếu tam quý, tam kỳ. Cung mệnh tứ hóa thành hậu thiên, bất khả phá tiên thiên tứ hóa. Tứ hóa năm sinh nhập tam hợp phương chủ quý, phùng tự hóa khiếu “Phá thể”, biểu từ nhỏ có phúc, đáng tiếc mình không thể hưởng. Tứ hóa năm sinh giống nhau đều nói so sánh cường, ta cho rằng như nhau. Tứ hóa năm sinh và mười hai cung tứ hóa có ngang hàng lực lượng, nhưng khán tiến nhập cái gì cung vị dĩ định mạnh yếu, ví dụ như Hóa kị nhập dần noãn, thủy khứ sinh mộc là nhụt chí là yếu, nhập thân tây, hợi tử, kim thủy tướng sinh là cường, tiên thiên là tổ tiên phúc ấm: Hậu thiên vì mình tu trì mà được phúc đức. Có thể hay không ban ơn cho tử nữ, sau đó thiên của nỗ lực là định. Năm sinh tam cát nhập dương cung nhất tam vương thất chín vị là quý, nhập âm cung nhị tứ lục tám mươi chủ phú. Nhị bát vi huynh giao hữu tuyến. Hóa kỵ năm sinh nhập nhất ba năm thất cửu, biểu có tổn hại quý khí; nhập nhị tứ lục tám mươi là có tổn hại tài vận. Nhập âm cung tung không được tổn hại tài cũng có đào hoa. Hóa kỵ nhập phụ tật tuyến và khỏe mạnh hữu quan.

Tài hóa kỵ nhập phúc, biểu suốt đời có hưởng thụ. Hóa khoa năm sinh nhập tài, phùng tự hóa lộc, mà lại phúc đức có tự hóa đích tình hình, biểu có kiếm lại có hưởng. Lộc là thọ, phúc lộc, tài lộc, dịch mã, đào hoa. Lộc ở mệnh tài quan, biểu năng lực tự lập, phúc đức hiểu được hưởng. Tam hợp phương hóa xuất của kị chủ biến động. Tứ chính vị hóa xuất của kị chủ tai ách viêm ách. Kị chủ thua thiệt, nhập âm cung là thị phi sao Hóa kỵ ở mệnh, không thích khiếm nhân tình.

Sao Hóa kỵ ở thiên, thích ra bên ngoài bào, bình thường phải đến phần đất bên ngoài công tác. Sao Hóa kỵ ở huynh, khiếm bằng hữu trái. Sao Hóa kỵ ở quan, đi làm tộc hảo, hoặc việc buôn bán. Sao Hóa kỵ ở giao hữu, khiếm bằng hữu trái. Lục thân cung hàm: Mệnh, huynh, phu, tử, giao hữu, phụ. Lục thân cung nhất cung Hóa kị nhập thiên di xung mệnh biểu khiếm hắn trái.) lục thân cung hóa kỵ nhập mệnh, là hắn khiếm ta trái. Thiếu nợ là bố thí ý tứ, như tục ngữ nói: “Ta khiếm của ngươi người chết trái”, ý vị: “Ta vĩnh viễn cho ngươi bị khổ kiếm vất vả”. Lệ: Mệnh hóa kỵ nhập phụ là khiếm phụ trái.

Tử hóa kỵ nhập mệnh, là tử khiếm ta trái. Phụ nuôi con coi là đương nhiên, kị xuất thì biểu thị vô công. Lệ phụ hóa kỵ nhập thiên xung mệnh, mà lại cung mệnh có tự Hóa kị, biểu phụ hẳn là nuôi ta, nhưng ta bất năng hiếu nuôi hắn.

Cung Quan lộc hóa xuất của kị, đi hạn để vận xung cung, cập xung cung giao hữu thì, chủ biến động, là xấu biến động. Tứ chính vị (mệnh thiên tử điền) của kị, nhập tứ chính vị, chủ và bản thân hữu quan. Dư thù: Phúc nhân trị hóa kỵ nhập phụ mẫu hoặc nhập mệnh; phụ mẫu Hóa kị nhập mệnh, coi là có thừa hiệp, biểu phụ tử ta muốn thay hắn thường trái. Dư ấm: Kể trên tình huống sửa dĩ tam cát lộc quyền khoa nhập thì coi là dư ấm. Khoa là đức; quyền làm bối cảnh; lộc là tài. (thỉnh dư ấm)

Can cung kị xung phụ mẫu, phúc đức, biểu đối phụ tổ, có lòng không đủ lực. Nếu vì lộc quyền khoa thì biểu thị có đi đức lực. Kị là thủy, khó dò, kị vì mình chi tâm, lòng đang nội không được phát ra ngoại, cho nên kị hơi luận đoán. Hóa kỵ nhập quan, khiếm sự nghiệp trái. Như mạng hóa kỵ nhập quan, suốt đời là sự nghiệp mãi mệnh, cho nên nhật “Khiếm sự nghiệp trái”. Nhập cái khác mười hai quan cùng thôi.

Hóa kỵ nhập quan, nữ nhân không có khả năng là việc chính phụ, tất là đi làm nhân. Nam mệnh hóa kỵ nhập điền trạch khiếu “Thủ điền trạch”, biểu tại gia mở tiệm. Hóa kỵ nhập tật ách, biểu tình cảm so sánh yếu đuối, tâm tình hóa, ái khốc. Huynh là nhị, giao hữu là bát, huynh giao hữu tổng cộng là thập, cho nên kị ở huynh là khiếm bằng hữu trái, chính xác nhận ảnh hưởng bằng hữu; kị ở giao hữu, chính xác nhận ảnh hưởng huynh đệ.

Tài hóa kỵ nhập huynh đệ, biểu khuy tiền, huynh đệ làm quan lộc tật ách, làm thể; dĩ mệnh làm một, quan là cửu; dĩ tài làm một, mệnh là cửu, dĩ quan làm một, tài là cửu, cửu là khí số vị, toi mạng thì tiên khán mệnh, nhìn nữa quan, mệnh khán cách cục, nhìn nữa đại hạn, là vì suy cho cùng.

Mệnh làm một, tật là lục: Cho nên dĩ quan làm một thì huynh là lục, cho nên hóa kỵ nhập huynh đệ thì, biểu sự nghiệp, tiền tài có tổn hại. Tài hóa kỵ nhập quan, biểu không có tiền việc buôn bán, nhược mượn tiền đầu tư thì tài chính không dễ dàng thu về. Tài hóa kỵ nhập mệnh, hội muốn chết, sẽ không quản lý tài sản.

Quan hóa kỵ nhập tài, sự nghiệp bất khả tái mở rộng.

Quan hóa kỵ nhập phúc xung tài, mượn tiền đầu tư bất năng thường trái.

Quan xung mệnh sự nghiệp không thể làm, sẽ rất luy. Mệnh tài quan của kị bất khả nhập phụ tật, huynh giao hữu, tử điền, hóa kỵ nhập nhân (mệnh), tài, sự (quan lộc) tất có phiền phức. (trọng yếu quan vụ thỉnh nhớ kỹ.)

Quan hóa kỵ nhập huynh, xung giao hữu, chủ lỗ vốn.

Tài hóa kỵ nhập huynh, xung giao hữu, chủ tổn hại tài.

Mệnh hóa kỵ nhập huynh, xung giao hữu, chủ cách cục có tổn hại, khiếm bằng hữu trái. Hóa kỵ nhập phụ tổn hại tật ách, hóa kỵ nhập huynh tổn hại giao hữu, hóa kỵ nhập tật tổn hại phụ, hóa kỵ nhập giao hữu tổn hại huynh. Thiên lương hóa khoa là gái hồng lâu, nữ mệnh khả năng nhập phượng trần. Phúc nhân trị hóa kỵ nhập phụ mẫu, phụ mẫu chuyển hóa kỵ nhập mệnh, biểu không chiếm được tổ tiên tư huệ. Mệnh, phụ, phúc tự hóa lộc quyền khoa người, sẽ không bố thí. Chích đối với mình kinh khái. Tự Hóa kị thì thiện bố thí. Phụ mẫu hóa kỵ nhập mệnh, bỉ hóa kỵ nhập tài quan nghiêm trọng.

Quan Hóa kị nhập huynh giao hữu tuyến, giai biểu sự nghiệp không được có thể chi trì xuống phía dưới. Hắn phương Hóa kị xung ta tam hợp phương, coi là sát. Hóa kỵ nhập biểu niêm trụ, so sánh vô phương. Điền trạch là tài ngang tật ách, cho nên tam hợp phương hóa kỵ nhập điền trạch đều là tốt. Giảm biên chế khán quan lộc giao hữu (tử nữ quan). Giao hữu Hóa kị xung mệnh, là giảm biên chế hiện tượng. Nếu có lộc quyền khoa một trong nhập điền trạch, biểu người này không bị tài.

Quan hoa đằng quyền khoa hóa kỵ nhập điền trạch, biểu công tác lâu dài, có thể tại gia chịu trách nhiệm mở tiệm.

Doanh nghiệp trạng huống:

Khán quan lộc điền trạch (tật ách) phi hóa lộc nhập cái gì cung vị. Phi hóa lộc nhập điền trạch, phi hóa lộc nhập huynh đệ, phi hóa lộc nhập phu thê giai biểu thu nhập bất phôi. Quan lộc điền trạch (tật ách) có tự Hóa kị, chỉ có thể tố phục vụ, buôn bán sinh ý, tiền mặt giao dịch hảo, bất khả cảo đầu tư sinh sản. Tài bạch làm quan lộc khí số vị, Hóa kị nhập huynh đệ xung giao hữu, nhập tật ách xung phụ mẫu, giai biểu không được thủ trưởng thưởng thức. Tật ách, phụ mẫu có thể dùng để bí quyết định công ty vận chuyển buôn bán tài chính trạng huống. Tật ách Hóa kị nhập giao hữu xung huynh đệ, biểu sinh ý tình huống bất lương, chu chuyển bất lương. Tật ách Hóa kị nhập phụ mẫu, giống như trên của luận.

Thiên cơ thụ thương là tứ chi tay chân; Thái âm là chân: Dương lương là đầu. Mệnh bàn để mà ánh xạ bản thân của tả hữu biên, vẽ bản đồ như sau: Thái dương là bên trái, Thái âm là hữu biên; dần ~ vị (thiên di ~ phụ mẫu) là bên trái, thân ~ xấu (cung mệnh ~ tật ách) là hữu biên. Thiên tướng là truyện lương bệnh, hội vũ khúc, ho khan một cái. Lưu nhật Hóa kị quan chức, hay hôm nay vấn đề. Ví dụ như Hóa kị ở nhật bàn phu thê, biểu hôm nay tới thầy tướng số là vì phu thê vấn đề mà đến.

nhất cung lai xung lưu nhật mệnh quan, chính là hắn không mở ra kết. Quan lộc phu thê biểu nghiệp vụ; quan lộc tử nữ là đồng sự (hỏa kế); quan lộc huynh đệ là cùng đi; quan lộc cha mẹ của là thủ trưởng. – phúc đức khán ham mê, mệnh khán cá tính, tật ách khán tính tình. Khán kết hôn lại một thì:(còn chờ tìm chứng cứ)

Nam mệnh giao hữu hóa kỵ nhập mệnh. Nữ mệnh tật ách hóa kỵ nhập phúc đức, lại một thuyết: Dĩ đại hạn đấu quân, sẽ tìm phu thê hóa lộc của cung, nhập lưu niên hoặc lưu tật là kết hôn của năm. (tin vỉa hè, còn chờ yêu cầu sửa, cẩn nói cung tố nghiên).

Giao hữu kị xung phúc đức, rất nhiều cao thăng hiện tượng. Phu thê Hóa kị xung giao hữu, cũng rất nhiều ly dị hiện tượng. Giao hữu kị xung phúc đức, nhược mà lại phúc đức có tự Hóa kị, biểu cả đời cãi nhau sảo rốt cuộc. Giao hữu Hóa kị nhập mệnh, tật, điền, biểu đào hoa hội nhập. Giao hữu Hóa kị nhập mệnh, tật, điền, giao hữu hạ loại này đào hoa chỉ đối phương tới tìm ta. Nhập đại hạn mệnh, đào hoa chỉnh mười năm. Phu thê phi hóa lộc nhập tử nữ, bản thân có đào hoa. Tài bạch phi hóa lộc nhập tử nữ, xã mới có đào hoa (chỉ phối ngẫu). Mệnh Hóa kị nhập phu thê xung quan lộc, biểu thị không có vận. Mệnh kị xung tài, biểu khiếm tiền, vô vận. Mệnh quan tự Hóa kị, biểu sẽ không đem ác thời cơ. Tử nữ Hóa kị nhập thiên di xung mệnh (tử nữ điền trạch), biểu tử nữ ra bên ngoài bào. Dĩ nguyên bàn mệnh làm thể, đại tài kị xung bản mệnh không được cát; thiết xung bản tài, là tài lai tài khứ. Đại quan Hóa kị xung bản quan, bản mệnh, giai biểu sự tọa không được thuận. Đại tài hóa lộc quyền khoa nhập bản tài hoặc chiếu bản tài, giai biểu kiếm tiền. Đại tài Hóa kị xung bản tài, biểu báo tư đa, thu nhập ít. Thiên mệnh hóa kỵ nhập bản mệnh, biểu cất dấu tốt hơn. Đại quan hóa kỵ nhập bản quan, biểu làm việc có nguyên tắc. Tật ách làm quan lộc điền trạch, đại diện phòng làm việc, doanh nghiệp nơi. Điền trạch điền trạch là gian phòng, huynh đệ là ngọa thất, điền trạch quan lộc, tựu ở nói là cũng có thể là phòng khách. Thiên diêu nhập lưu niên điền trạch, khả năng một năm này trong nuôi điểu. Thiên lương, thiên cơ đại diện miếu. Điền trạch có thiên cơ, biểu thư rất nhiều. Điền trạch có văn xương, biểu trong thư rất nhiều, nhưng không dễ học. Vũ khúc hóa quyền chủ đa tai. Ở phúc đức biểu người yếu, ở tật ách biểu khó sinh. Vũ khúc Hóa kị bất lợi lục thân, nên cận tôn giáo. Ở tật ách là bệnh nan y. Ông chủ mệnh, có thể thái dương chỗ cung của can khứ hóa lộc, thiết phi hóa lộc nhập mệnh, thiên, quan, phúc, có thể là ông chủ; phi hóa lộc nhập huynh đệ là kết phường, nhập phụ tật tuyến là đi làm tộc.

Thái âm là điền trạch chủ, khán hóa lộc có vô nhập điền trạch, có nhập có thể có phòng của mình điền sản. Mệnh tự Hóa kị muốn làm ít lưu ý sinh ý.

Mệnh Hóa kị nhập thiên di, bình thường thích ra bên ngoài bào, tại ngoại không có quý nhân.

Đại hạn Hóa kị xung bản mệnh, lưu niên lướt qua là tốt rồi.

Hóa lộc thúc ở tài bạch, biểu tự lập kiếm tiền.

Đại hạn nhập bản mệnh cái gì cung vị, tức biểu cai hạn và cai cung phát quan hệ sản xuất. Lệ đại hạn nhập bản mệnh điền trạch, biểu bản hạn và điền trạch, tử nữ vấn đề là đại.

Phu thê Hóa kị nhập mệnh, hoặc mệnh Hóa kị nhập phu thê, giai biểu kết hôn muộn.

Phu thê hóa kỵ nhập mệnh, mệnh phi hóa lộc nhập phu thê, biểu đa câu oán hận.

Tài bạch vi phu thê đối đãi cung vị (phu thê phu thê), cho nên nam mệnh tài ngang Hóa kị nhập thiên di xung mệnh, thì nên kết hôn muộn.

Nam mệnh tài ngang Hóa kị nhập quan lộc xung phu thê, thì bất hòa cãi nhau. Phu thê hóa kỵ nhập phúc đức xung tài cũng là.

Tài bạch Hóa kị nhập điền trạch, biểu gia vụ tranh cãi.

Nữ mệnh phu thê hướng đề khán phúc đức, phúc nhân trị kị xung mệnh, hoặc mệnh Hóa kị nhập tài xung phúc đức giai không thích hợp.

Mệnh hóa lộc nhập phu thê biểu rất có nhân duyên, tái chuyển phi hóa lộc nhập phu thê, thì nên tiểu di, là ở chung quan hệ. Nhược chuyển phi hóa lộc nhập tử nữ quan, là tại ngoại ở chung quan hệ, nữ mệnh ở phong nguyệt tràng lăn.

Huynh đệ phi hóa lộc nhập tài, cũng là kiếm phong nguyệt tiền.

Mệnh hóa lộc nhập huynh đệ, biểu có ở chung sinh hoạt tình hình.

Mệnh phi hóa lộc nhập phu thê, phu thê phi hóa lộc nhập tử, là nuôi tiểu di, trợ từ, dùng ở đầu câu thê chuyển phi hóa lộc nhập tài, có thể nói là mua bán đào hoa. Nhược chuyển phi hóa lộc nhập tật ách, thì là tình cảm vợ chồng tốt.

Mệnh Hóa kị nhập tử nữ, tái chuyển phi hóa lộc nhập phu thê, biểu tiên có bạn gái tái kết hôn (lên xe trước hậu mua vé bổ sung).

Mệnh hóa lộc nhập tật ách cũng biểu nhân duyên hảo, người như thế duyên hảo là tiến dần, tức giống nhau trở nên “Sâu duyên”. Phi hóa lộc nhập huynh đệ người duyên, giống vậy buổi trưa thái dương, có thể nói là so sánh “Cạn duyên”.

Mệnh hóa lộc nhập tử điền tiễn, tốt sắc.

Cung tử nữ tự hóa lộc, tính nhu cầu cuộc sống đa. Tử nữ, điền trạch là đào hoa tuyến, công tác tính chất nên kỹ năng bơi. Như ăn uống nghiệp. Hóa lộc là mặt tiền cửa hàng sinh ý, buôn bán bên ngoài nhân. (chỉ do cung mệnh hóa nhập tử điền tiễn mà nói) phán đoán phu thê:

Dĩ nguyên mệnh bàn là dụng, bản mệnh có hôn nhân duyên, có đào hoa, đại hạn phùng thủy làm điều kiện thành lập. Bản mệnh có hôn nhân duyên, vô đào hoa duyên, đại hạn phùng, có dấu hiệu mà thôi, không nhất định năng lực có kết quả.

Lệ bản mệnh hóa lộc nhập tật ách, chuyển phi hóa lộc nhập huynh đệ biểu người này sâu duyên, đương nhiên dễ có đào hoa, trữ đại hạn tái phùng đào hoa cách cục, tự nhiên chạy không thoát.

Phương Ngoại Nhân án:

Đã ngoài là năm mới sư học của bút ký, cập năm gần đây và đến từ nam bắc các nơi cao nhân thiết điệp của ghi chép kỷ yếu, tự không khỏi linh tinh ngắt quảng, duy rất nhiều lập luận cực kỳ chuẩn nghiệm người, còn chờ tìm chứng cứ chỗ, tự sở khó tránh khỏi, hi các lộ cao nhân có dĩ dạy ta.

(Biên dịch tự động bằng Quick Traslator)

Bản gốc:

河洛派紫微+* (奧集)

台湾 方外人原作

庞钰龙整理

主要内容

谈化忌 紫斗格局选用 十二宫的象意 十天干代表的顏色 十二宫影射身体部位 播台第二除段完結篇 四化断诀记要(重新立象的星情) 星情社ト述(昌曲、左右、火鈴、羊陀、空勘等)

署名司徒阳君编著的《方术异闻》一书,其中紫微斗数部分是抄录台 湾方外人的,可惜没有抄录完其全部内容。今有幸得到台湾版《中国绝 学·1》,方得见所缺之全部。由于原书为手稿影印,全部内容均为繁写 草体,故而给整理工作带来很大的难度,加之时间仓促,错误之处在所

炸免,望有緣得到此資料的易友多加滾解。

上接《方术异闻》第377页(《中国绝学·1》第285贞)

癸已。丙辰 辛亥 庚寅

乙卵甲寅癸丑 壬子辛亥庚戌己西

8 18 28 38 48 58 68

观其四柱,日主辛金生于二月,戊土司令,戊为阳土,辛为阴金。相生有情,气势不弱。日干与月于 丙辛贪合,坐辰水库合得真,定主人缘好,会有桃花。所幸年干透癸制丙,格局转清。八字五行周流,一 生平顺。 up

目前大运行丑,丑为金库,生身有力,必然“发贵”名声好。比较上这一大运金水较为优势,取木火 为喜用。今年丙寅、明年丁卵恰合喜神,必发财利,名利双收,相当看好。

★禄忌同宫为双忌与禄来解忌之差别

高师兄从台北来,问“禄忌同宫为双忌与禄来解忌之差别”。 禄忌同宫以双忌论,例如,在寅申同宫,乙干使天机化禄太阴化忌,这种情况谓之双忌。 若机阴在已亥,禄忌成对宫,则谓之冲破。 另一种分别从一、九位化入同一宫者也叫双忌,如:命干甲使廉贞化禄,表想把一事业做很大。官禄 气数位丙复使廉贞化忌,表没有成就。这种分别从一、九位化入之一禄一忌,也叫双忌,显象是再怎么努 力,还是成不了大事。

禄来解忌:官禄宫丙使廉贞化忌冲交友,表今生倒霉事必是与朋友官讼是非。大限入官禄,冲宫成为 大大限的文书宫,表本大限有事。今年流年在寅,冲宫成为流年的田宅,会坐牢。惟流年干甲复使廉贞化 禄,这种情况叫“禄来解忌”,凶象解除或减轻。(至《绝学》288页)

谈化忌(自373页)

化忌就是是非、不好,何必巧立名目,日:逆水忌、顺水忌…… ,何其繁多。与其花费时间去背那些 名词,何不直接把迹象铭记脑海要来得宝际、管用。

有关化忌之说,一般资料上已有的不谈,在此仅述个人之心得一 生年忌

生年忌与前生的宿业,-祖德有关。所谓祖德似如祖先之所为在影响我,实则累世以来,本身与祖先之 间早有恩怨存在,受福报、受业报,无非都是自己功过的反映。与六亲之间,终其生常相缠缚。亦无前生 恩怨的延长。所以父母给予我的,早年不能培植关爱,如今要求孝养几近贪得无厌:或对子女倍加注目善 诱,而子女我行我素,不求上进;又或我以德报朋友,朋友以怨报我,亦无甘皆前生之业力使然。求解脱 之道唯一法,笨囊到底,施舍到底,功德圆满,白可消业障增福慧。

生年忌在什么宫位?那一颗星?即显示今生令人难忘、败笔的地方,与该宫(星)有关。 命宫忌

命宫忌是痴情忌,即后天之行为常执着在那儿。 用忌,要兼看禄,一禄一忌互为因果,兹举例说明之一 立命在子,宫干甲使廉贞禄入兄、太阳忌入官:命禄入兄,表我对兄友多情,兄友有困难,我必倾全 力相助。忌入官为兄友之兄友线(成就线),表结交多是一些一波三折的朋友,对兄友的支援,常是有去 无回,或给朋友的协助,不能指望见他开花结果。例如借钱给兄友开店,结果生意做不起来,血本泡汤。

又例:夫妻宫王使天梁化禄入福德表配偶很在乎姻事,又使武曲化忌入田宅为家居生活温柔时蝶蝶不 休,凶悍時河奈狂吼令人准以活人,真所渭近之不遜,近之卿。一祿一忌相喘有到纏,纏樂轉的意味存在。

又例:子女辛使臣门化禄入命,表子女对我情深,文昌忌入疾厄冲父母,为经常给我添麻烦。 前此,我们讲禄忌同宫为双忌,分处对宫为冲破,皆以凶论。今举之三例,忌在禄之邻线。即同一十 化出之忌处在化禄之右临宫及其对宫者,这种情况叫“相欠债”,是一种爱心的施舍,姆都避不掉。

禄忌若隔三宫为“见吉凶”,例一 交友丁太阴化禄入夫妻,巨门化忌入命,一禄一忌相隔三宫,或忌入迁冲命,冲宫与化禄相隔三宫, 均为见吉凶,表我与配偶争吵因朋友事而引起。

又例:财昂宫庚太阳化禄入官禄,表有赚再投资,此为正常现象,不致于举债。但再观忌入何宫, 忌入福,为有钱没钱都要去做自己喜欢的事情,自然会有除贷的情事发生。综观之,这种情况就是会借贷 投資,有借貸需負拒利息支出,容易早致收支不平衡,所以一祿一忌隔三宮力”兄吉凶”。

前日大作家楚皇先生与四柱高手黄柏诚先生,从台北来,相叙一下午。楚皇谈其教学方法,采联想记 意法,使学者一经学习即产生记意,高明之处直今人佩服不已。兹举到其所述有关化忌之一说明之一

○12宫有自化忌者,再看化禄入何宫、当大限行抵该宫,谓之“中山革命”,表开创。

@12宫有自化禄者,再看化忌入何宫,五大限行抵该宫,谓之“项羽自娴”,表倒栽。

利用掌故以事记忆观念诚属高明,学者无不立可产生记意。

兹再举实例说明之一

疾厄宫,己干使文曲自化忌出,再看化禄入田宅,当大限行抵该宫表开创,这种开创极为艰辛,因“中 山革命”经十次而后成功。成功后尚需大力建设,惟中山先生未及目观大功告成,即己仙逝,临终遗嘱、 “革命尚未成功,同志仍需努力”。从而可以联想,这种开创的大限,往往不免波折再三,且将会把余波 帯到下一大限 (同志仇需努力)。

那么这种“中山革命”的大限,那一年最是惊险,就看化禄星(武曲)再化忌,该年即为此限中最不 堪想象之一年。本例34~43大限,流年34从亥宫行起,至43申宫止,王干在戌宫,不入大限辖内,故 可避迂一大劫教,不致落得滿目疼瘓,令人不忍卒睹。

又例:亥宫有癸贪狼自化忌,再寻破军化禄在未,惟未宫干己文曲自化忌,表不接受亥宫化来之禄, 此种情况,储行限抵未宫,当较为不忌。(至382页)

紫斗格局选用(自289页起)

在(紫微斗数精义)这本书上,我们已经简单地叙述过了一些格局的用法,但稍嫌简浅,经过再三研 磨,以为尚未发挥实际际精义之深广博大。现在再将其重新整理,然后做一具体而拒要的说明,以为学者 据理自明之捷经,而收到点悟通彻之妙功。兹分别叙述如下:

善荫朝纲格

天梁又名荫星,与天机之善星同宫于辰或戌宫,守命,称为善荫朝纲格。以辰较戌为更佳。人命主为 人心地善良,乐善好施,能设身处地为人着想,而且口才极佳,讲起话来滔滔不绝。这种人必擅策划,有 分析能力,聪明灵敏,能以特殊之技术立足于社会。女孩子则具神经质,情绪不容易开郎,钻牛角尖,想 不开,故婚姻不宜太早。此外,假如此格照合有空亡星进来时,主晚年孤独,会接触宗教。

巨机同临格

天机、巨门守命垣在卵、西两宫时,称为巨机同临格。但以在卵宫较吉,西宫次之。此格不论男女逢 2 都主人研究心机強、口オ佳、但介性固択、自以光是、容易招惹事非、引出麻煩。送科人都不守祖並。 下有家财也会被破掉六下而且多是自己白手独创。早年辛苦,要到中晚年才可以发迹。可是一生的感情极为复

杂。不清爽,只适合发展事业,而且可以在事业上有所表现。

日月夹命格

太阳为官禄之星,主贵:而太阴为财昂之星,主富。若两星夹命于旺地,主财权皆隆。如人立命未宫, 且天府坐守,而太阳居午、太阴在申;或人立命丑宫,武曲、贪狠守命,而太阳在寅、太阴居子,亦前后 相夹,为日月夹命格。主一生富足,能成为有影力的工商巨子。

马头带箭格

七杀、破军、贪狼,或天同、太阳在午宫守命,再遇擎羊星同宫,为马头带箭格。无论男女命逢之都 主漂泊,虽然可以有大成就,但也辛苦俱尝,事业都在危险危难中开创。而且一生在外创业者居多,只不 过终能成功异域而衣锦荣归。

七糸朝斗格

七杀守命,而命宫在寅、申、子、午等四宫,没有煞星来破时,称为七杀朝斗格。斗,指的是紫微或 天府星,七杀朝斗就是指七杀的对宫向着紫微或天府星。这种人,无论男女在事业上多为主管阶级,在工 作上有十足的威权,而且颇有作为,可以独当一面,成就光辉。只不过辛劳难免,而且态度刚硬,容易引 起纠纷,受人埋怨。 英星入庙格

破军星临子、午宫入命且为庙地,没有煞星冲破时,称为英星入庙格。此时,如果再没有文曲同宫米 破格,则富贵不小。一般说来,这种人胆大,爱投机冒险,或成功或失败都极为迅速。无论男女,皆有主 见,性急与果断。有开创精神,但一生的环境变动甚大。

贪武同行格

武曲、贪狼守命垣在丑、未两宫时,称为贪武同行格。主晚发,三十以后才有发展。这种人无能继承 祖业,为离乡背井,他乡得意之命。如果经商适合作国外的生意;从军则能冒险立功于边界,贵显一时。

金灿光辉格 V−

太阳在午宫守命,为金烂光耀格。此时因为太阳在最强烈的时候,主人一定志向远大,交游广泛,无 论男女都主少年得志,成就非凡,而且这种人才华卓越,性格坚强。但过旺之故,性格难免孤僻,与人寡

2

合,而且还会因为过于骄傲、自满,而引起别人的反感,最后造成失败。要注意:“满招损,谦受益。”

石中隐玉格

巨门在子、午庙乐之乡,无煞有吉,名石中隐玉格。巨门在子、午两宫虽为最吉吉之宫位,但巨门的 特性就是辛劳,所以一定要历尽艰难因苦后,才能有所收获。有如埋藏在石中的一块玉,经过琛磨后才能 显出光辉,故也有早年辛苦,中年发达的寓意在内。

巨日同宫格

太阳、巨门守命垣在寅时,称为巨日同宫格。此格之特征为富有但操劳。因为“巨日守命者,多争竞。” 主所做的行业较热门,所以难免会有竞争,但可以取得成功。而且比格之人,口才都不错,很会说话,又 热心公益,喜做慈善事业,如开托儿所、育幼院、养老院等。

机月同梁格

命宫的三方四正具有天机、太阴、天同、天梁四颗星组合,叫机月同梁格。这种人保守、稳重,有企 划的头脑与处事的天才,为一流的辅佐人员。不管是军人、公务人员、商人,都能因才华佳而担任要职。

雄宿朝元格

廉贞星在寅、申二宫安命,叫雄宿朝元格。以在申宫较寅宫吉利。这种人眉宽口横,中等身材,能言 善辩,擅长交际,而且多易与酒色接近,但能在工作上执掌权威,在感情是易遭挫折,最好晚婚。

月朗天门格

太阴星在命宫,而命宫在亥宫,叫做月朗天门格。合此格者,男相貌斯文,女身材面貌均极佳。两者 都聪明过人,喜欢研究学问,而且个性温和,礼貌周到,做事情小心谨慎,早年即可得意,兼有富贵。但 如能在文化界或艺术界发展,更能因学术上的成就,而在社会上成为一个“妇孺皆知”的名人、学者。

日月照譬格

太阳、太阴两星在田宅宫,而田宅宫又在丑、未两宫时,叫做日月照壁格。主富,这种人一生会拥有 很多不动产,包括继承、购置、买卖等的佳运,并因此而成为大富翁。

紫府同宫格

紫微、天府两星守命垣、而且在寅、申二宫时,为紫府同宫格。这是主孤的格局,表示个性上具有孤 独感,虽然不见得在人前会表现出来,但经常会觉得空虚、苦闷,而且还会有周期性。这种人婚姻来得晚 如果早的话易有变化,在命宫或夫妻宫皆以此论断。但一生财运状况不错,可以说是衣食无愁,财物方面 不不虞僵乏。

日照雷门格

太阳在卵宫安命,有天梁星同宫,叫做日照雷门格。主人性刚强好动,人缘不错。在社会上必能成为 很有声望,地位的人。如果同宫再会合有禄存、三台及八座等星,那就更好了,如较龙得云雨,可以飞黄 腾达、名显一时。只是女命不宜逢此格,虽也有男子气概,但阳刚之性多夫权,而且易接近男色,为美中 不足。

命元正曜格

命宫本宫没有主星时,要以迁移宫的主星来看。如果本宫再遇有其他凶星坐守,则有六亲缘薄的现象, 如不是较早离家,就是幼年时要在别人处代养几年才回到父母身边。尤其是命宫没有主星,而父母宫也同 时没有主星时,通常甚验。

明珠出海格

若太阳在卵,太阴在亥,而安命在未,则日月在三方入庙朝拱,为明珠出海格。合此格者,主人心地 善良、兴趣广泛,处事光明磊落,有才学而且在社会上很早就会因其才学而成名。但此格局,最怕命无正 星,或擎羊冲破,均是主虚名虚利,华而不实。如果有文昌、文曲两星同宫或对照,则成就将更大。

日月并明格

如安命在丑,而太阻在已,太阱在西;或安命在午而太阻在寅,太閉在子,則三方四正日月井明拱照 命垣为此格。此格之作用与明珠出海格相同。

月生沧海格

天同、太阴守命垣在子,称为月生沧海格。这种人脸型方圆,面颊饱满,稍胖。无论男女,都主聪明 秀气,有幽默感,人缘极佳,注重生活情趣及享受,喜欢过自由自在、无拘无束的生活。而且一生的运气 都不错,可以在社交、娱乐界享有大名。女孩子却不喜遇这种格局,虽说是容貌秀丽,气质端庄,但在感 情上容易友生向題,最好晚婚。

府相朝垣格

紫微从子宫到亥宫共有十二种命盘,每一种命盘都有一宫为府相朝垣格。例如紫微在子宫时,天府在

3

辰、天相在申,命宫若在子位就是府相朝垣格。此格之特征,为对外的人事关系良好,不管是精神上或物 质上都可以得到环境周围的朋友之帮助与指点,遇到困难时也会有人伸出援助之手,而得以转危为安。所 以说福气很深厚,而且大小限、日子走到此宫,经常都会有口福食禄。

三奇嘉会格

三奇就是化化禄、化权、化科三星在,命宫的三方四正拱照进来,即为此格。只会上两星为其次。如 果三奇嘉会命身两宫与命身之对宫、合宫皆吉,必主富贵双全,盛名远播。就算是命垣主星落陷,或者煞 忌三方拱冲,也有逢凶化吉,遇难成祥的嘉运,所以很容易就会成为名利兼收之人。

天乙拱命格

天魁、天饿都是贵人星,其中有一颗就叫做天乙贵人,所以天魁、天成二星在命宫值守时,就名之为 天乙拱命格。如果三方逢之或者邻宫夹之也作此称呼。这种格局的人,一生多得长上之提拔与照顾,在事 业上经常可享受现成之赠与或特殊之荣宠。碰到困难时也有贵人化解,,所以容易成功。 文桂文华格

文昌、文曲同守命垣为此格,三方四正逢之为其次。此格之人,多聪明好学,博学广记,而且能说善 道,对事物的分析能力很强。从小就能表现其特殊的才华,宜向学术、技术方面去发展,将会因此而成名。

禄马交驰格

禄存或化禄,与天马星在三方四正交会,而守于命宫或财昂宫,为禄马交驰格。主人一生多动少静, 创业在外,居住在外。不但富有,而且经营的事业多为跨越国际性的。

双禄朝垣格

禄存或化禄,一颗守在命宫或财昂宫,另一颗从三方拱照进来,为双禄朝垣格。这是主富的格局,在 钱财方面,不虞圈乏,在事业方面,也能有所表现。但此格局最怕空亡星同宫或对照进来,影响到财运, 事业,会产生破坏及削减的力量,使原先的好处受到截制难以发挥。(至297页)

播台第二阶段完结篇(自358页)

有一陌生人,自称是宜兰游师兄的朋友,来电话:四柱推命全12讲次,能作多少介绍?又说:你的 观念(指《归元》)好象断验不准冉就这两点我来作个申述。

好老师是指路人,不是带路的人。时下教五术,称得上名流者,一般教学方式采二阶段~五阶段制。 二皆段者分初学班及入门弟子班,初学班无非是放长线的工作,收费便宜,上课时数短。这种班的类型 可以说是产品介绍一类推销的性质,学不到真东西。初学班结束后,必有欲罢不能者,急思加入入门弟子 班,这时候各家索价就有等差,从数万元到数十万元不等,授业时间有半年期乃至数年者。老师一面吸收 新的观念,一面传授学生,学生不假思索,片面地接受,以为教师真有那么多东西。这种授受方式的老师, 就是“带路的人”,我们都有过这种的经验,年少时跟母亲到亲戚家去,下回有事单独前往,始发现意然 不能认路。假若第一次到亲戚家,不是母亲带路而由母亲指路,自己一路摸索着走,自然会留意每转弯的 路况,下回再次前往,己然是识途老马。

五阶段制分初级、中级、高级、研究及入室弟子,老师好比蜂王,学生好比工蜂,你必须把长期辛苦 得来的,拿去供养老师。

至干逆四柱12切件次、能作多少介鉛一屋、容我打今比方 坊间有关水法的便览,说汗牛充栋,的确不为过,但说穿了“口决”只一个,此口决或许作家也不懂, 或许懂,但不肯泄,写一大堆书来卖钱,开班的老师教水法,诀窍不点破,24山一山一山慢慢讲,一期 接一期学费滚滚来。从而可以联想书多有什么用,同理讲次多学不到东西,徒浪费时间精力有什么意义。

“四柱推命通俗数学”,主要的目地在借此建立阴阳五行生克制化的概念。上回我说12讲次有把握 让您提升三年的功力,再怎么根基深厚者,我有信心日后势必令您感慨真个“别有天地”。12讲次计划 把四柱所能推论的全部范围,作最精要的剖析,使有基础者更上层楼,给初学者作一启蒙。提供学习的步 骤一即指路。日后自修,可以有一可循的转道,不必浪费过多时间、金钱去到处“求师难”。

至于说“断验不准”,我可以肯定的说,这位陌生人根基尚浅,只知其一,不知尚有其二,要不然就 是没有逻辑的头脑。打个比方一官化禄入父,叫有光明,此其一:另方面命亦化忌入父母,此其二;表 原该很有光明,却常常自作擎,自毁前程。此知一不知二,自有断验不准是为例。

我算过一个青年朋友,命盘上就有上述的情形。他是人家的养子,养父母社会背景很不错,常常给他 找工作,可是他老兄就是一年“24头家”,经常得罪人,父母会替他关说,此命官一忌一禄有以致之。72 年考入龟山北监当警官,此官化禄入父使他有光明。可是他一进北监,就开始替犯人走私,将违禁品输入 监房以谋取不法之所得,且天天酿酒耿误公务,服务不到半个月就被上级革职,此命化忌入父母有以致之。

4.

从上段之引述我他可以作一证实,对任何一门学术,尚未全盘认识、融会费通以前就以膳子摸象的心 理妄加批评,那是不合理则的。正如去年冬我公开同步断诀,就有人只看到我的报纸广告,就妄加攻评 后来我从同道口中得知,对我酸葡萄的朋友,正很热衷地在研究我的思想体相传授,并复制我的归元讲义 转相传授。获知此一消息,我很高兴,这说明了我们的东西有其价值。再说攻评我的人,好比交战团体。 交战团体有彼此互相窃取对方的军、政、经制度以作为施政之参考的现象,这一点很正常。

去冬公开“同步解决”,有人酸葡萄。今春公开“财官断决”能被欣然接受。没有遇到麻烦。四月间 推出“播台”广告之后,前来舍下相切碳的朋友反不少,此中不少徒弟级的道友。这些徒弟级道友事后反 应给他们的老师,对方外人倍加推崇。因此我们“播台”进入第二皆段以后,经常有大师级的高人到舍下 相叙,我很高兴获得共鸣,但访客过多,严重影响正常的撰述工作,因此延误每周寄发讲义之日期,这一 点要请师兄师姐原谅。

下面我们把未完的星情拒要补完而后,再来个“好酒沉瓮底”。《至366页)

星情补述 (自298页)

前此我们都偏重四化的探讨,星性的部分大也只谈到主星,乙级以下的星情很少提到。 河洛紫微斗数原只用十八星,即十四主星外加左右昌曲。以星情论吉凶,四化断契机,卦位断人事。 惟用四化论命很累,通常一次只能算三个,到第四个上够疲劳。因此加入一些乙级以下的星去合参, 论断时比较不会用脑过度。实际上往往一颗小星,也能见吉凶,不必四化满盘飞。

例如阴煞在申的人,今年流年在寅,新年一到,莫名其妙活见鬼,许多不顺。会阴煞是犯业障,要默 默行善或诵经回向可解。

又如二月生人天刑在戌阴煞在子,丑流年的夫妻在亥,形成刑煞夹夫妻,这一年经常对配偶发无名火, 对配偶多猜疑。似此,小星确也有它的价值,何妨我们来作一探讨。 昌曲同宫

卵西时生人昌曲在丑未同宫,若与日月魁锁交会,一生必然很有发展,声名极佳。加化科更好。昌曲 会破军在丑未,若为命迁线,表水灾,一般说法是禁止游泳、航海。但我的领悟是生死恒有定数,一辈子 不能玩水,没这个道理,所谓水灾是日后逝世必然与水有关。如死在洗瀑间、下雨路滑发生意外等。

昌曲会破军在疾厄,脾湿,-吃生冷的食物皮肤易发痒,播破皮消水(非血)。 大限的田宅破军会昌曲,屋顶再怎么修,总是会漏雨。 昌曲入命或官禄,从事的行业与文教有关,与纺织品有关,因文昌为经、文曲为纬,文昌为直为原料、 文曲为面为加工。

文昌为文书星,会天刑与法律有关。 文昌化忌逢官符,有官訟是非。 文昌在命,格局差也会当文书。 文昌在父疾钱、命财官三方,逢生年干辛或三合方有辛,使文昌化忌,学业易受阻。 父疾线有文昌,大限的宫禄逢辛使文昌化忌,此限必然文书麻烦多。 命宫在子午钱,卵西时生人,昌曲同宫在丑未视为吉利,有知名度,有社会地位。 昌曲在田宅宫,表此人家里多藏书,但不爱读书。 昌曲会煞(羊陀火铃空劫)巧艺之人,且带疾延生。 文昌在命,礼数特别多,说话喜夸大。 文曲化科没学位,文昌化科主知名度。 女命廉贞会昌曲、擎羊、火星易为娟。 昌曲入命神经衰弱,会阴煞精神病。入疾厄同论。 E门会昌曲没志气。 昌曲会左右有领道能力。 紫、府、同、梁、禄存、魁、钱交会,主享有盛名,富贵不小。 昌曲会禄存、鬼オ。 昌曲与贪狼同度,服公职,凡事不计较、不记仇,外华内虚。 会廉杀羊陀,虚伪奸诈。 文昌化忌在财昂,不可支票作保,或与人作银钱之合约。 昌曲的职业宜文教,如出版业图书公司,编撰、摄影广告社、海产业、食品纺织。 昌曲入命多才多艺,小生意人。因昌曲为时系星,善变,多不能成大企业家。 文昌化忌入田宅,会有房地产的纠纷。

文昌在疾厄,主肺疾、咳喙、心脏病,会四煞或化忌史验。 昌曲化忌,主神经过敏、悲观,神经病、失眠,钻牛角尖。空头支票文书困扰,是非多争,犯官司、 破财生病。,

昌曲为时系星,故代表分期、断断续续,细水长流。入财昂宫,因文教、文书、契约而得财,化忌则 因文书、票据而破财,资金冻结。或放款、期票不能回收。

官禄宫不忌化忌,化忌表冲动,故文昌化忌在官禄,只是文书手续延误,仍可成事。惟会四煞,则不 能成事。

文昌化忌在官禄会天刑,因文书事而引起官讼是非。 文昌在迁移,到外地求学。(306页) 文曲星

主科甲、名望,有技术专长。又称魁星,主文墨,异路出仕,于身命为桃花滚浪。 学习能力强,能举一反三,闻一知十。喜金石书画。头脑冷静,喜推理、分析,能大胆假设、细心求 证。不信邪,有愚公移山之志。反应快,有创造能力。

喜舌辩,言语幽默,便倭,假煌煌,不可理喻。会擎羊,则说话很儡,常与人吵架。 文曲化忌木讷,不能把握机会。 廉贞会文曲,服公职,或与公务机构有关,或与车有关之生产工厂、加工厂。 太阴庙旺会文曲,钞票卡多又多艳福。书念得不错。太阴在陷宫会文曲九流术士。 巨门会文曲在命宫,没有恒心,经不起考验。入官禄常换工作,入财昂发也虚花。 似牛会义田,个安定,劳禄命,外华内虚。有水厄。在财串主破耗。 天同会文曲在命,没有恒心耐力,没有干劲,作事半途而废。 贪狼会文曲做事反复无常,不计较。 文曲见羊陀有异癌癌痕。 注:“会”的意思是同宫或对宫,如子午线、丑未线等。出现在三方没有力量,故不予考虑。 武曲会文曲加左右掌权,有领导地位。主名誉。在才艺方面颇有成就,例如绘画方面有特殊之创作, 而获得社会的肯定。

文曲入命表桃花,女命会太阴、天同、天姚主多犯桃花,幻想多,不切实际,有禄存可解。储福德宫 的组合再差,落风尘或为妾。-、 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

文曲化忌加煞在疾厄有中风之可能。 昌曲合论

昌曲落陷加煞一样很有名,是恶名上报那一种。 赋文说:“科星居于陷地,灯火辛勤。”昌曲魁钱,本身就具有科的力量,化科更好,不化科也差强 人意。所谓“灯火辛勤”是虽然勤奋好学,珍惜每一分可以利用的时间,但总是考场不如意。例如官禄丙 *兴单°+个灰/巴(又干线),但未为木库,未之本五行为已土,文昌属金,金克木为闪,未为煌十不能 生金,故未宫的文昌只能有聪明,肯上进,很博学,但不容易拿到学位,一辈子当不了大官。

昌曲出现在三合方、命迁钱为格调高,虽聪明但求学的态度并不很认真,只是很幸运,考场如意。出 现在父疾、兄友钱为智商高,较有可能咸为读书从(一生以作学问为乐趣者)。

魁昌左右为“攀龙附风”,并不是说象哈巴狗一样地去向人摇尾把,而是本身条件不错,自然“往来 无白丁”,皆是一些权贵的朋友。

昌曲在已亥会廉贪,会有车祸,很严重的。大限流年逢,皆宜特别留意。 昌曲会吉星,若不少年得志,亦大器晚成。 守田宅,中晚年有自己名子的房地产,凡田宅有昌曲,表分期付款来的,大限流年同论。 昌曲在田宅与五行属水的星同宫,加化忌大限流年逢,表水管破裂或水道阻塞。 赋文说“女杀昌仙,富贵多淫,偏房、填房、侍婢。”以今日的社会来说,一夫一妻,家家的主妇亲 自下厨,请得起女佣的人家比例不大,那么偏房、侍婢我们只能说所从事的工作,其服务的对象为男人, 或其工作环境男性居多,一生恋爱多次,或人长得甜,常是男生吃豆腐的对象。昌曲坐命的女生较易闹三 角恋爱,面临扶择时,每多犹豫。

昌曲均代表才华,惟两星所主有别。文昌为歌星、演员,文曲为词曲、导播。文昌为正观教育,代表 学术、学历:文曲为课外之技能、技艺。

文曲会同、梁、贪、阴,容易接近宗教玄学。 昌曲会吉佳,会凶适得其反。 左辅右弼

此二星为多的意思,在官禄为事业多,有关系企业同时做两种以上的工作;在财昂为钞票多:在夫妻

6

为配偶多,在子女为儿女多。凡左右在六亲宫加化科,多的意味更验。如科在夫妻为二婚,科在子女为“你 真的不再生了,好我去请别人生。”会跟两个异性生孩子。化科在兄弟也一样会有异父母的兄弟(同父异 母或同母异父)。

起左辅右弼诀: 右弼从戌上起,逆去一月一宫移;左辅从辰上起,顺行一月一宫移。 从而立命在丑人,二、六月生人左辅右弼必然出现在财官拱命,九、十一月生人左辅右弼形成夹命, 不逢煞沖破均主貴格,全紫府帝王星更好。

左辅右弼又称为善星,秉性宽厚好施舍,以会吉星为条件。若会廉囚反成奸恶之徒,女命家庭不美满。 立命在未,三、五月生人左辅右世形成夹命;八、十二月生人,左辅右世了出现在财官位,与立命在 丑同论。

左辅右弼同宫,或分守身命宫,不犯煞冲,一生福泽绵长。 命宫无主星,左右之一单守,为离宗偏房庶出,不然入赞妻家。 凡命身会左右、魁俄出现在三方、对宫,一生多费人,无风险。若三方成格更主高寿多福。女命得之 旺夫益子。

入财昂为间接之财,亦主银钱出入流动性大,不重视钱财{不是破财)。 少年行限逢右弼,主单恋“爱你在心口难开”。 左辅天府同,有地位,很神气。 右弼天相同,真福气。 左右入父母,有过继或认干参娘。对父母,至多孝顺。 左右入兄友,“真惜情”,善待兄弟朋友。 入子女,对子女宠爱有加。 入疾厄,有宿疾,小毛病多。 左右在迁移,经常往外跑,好交际。 入福德,可能芯爱二次。也很喜欢交朋友。 入官禄,宜公职,若为私人机构亦主文书、秘书、档案处理。会兼职,工作认真负责。 左右入身命者,为人厚道,可以作朋友。会廉贞、臣门、擎羊例外。 左辅较有干劲,大多当司机或司轮(从事的工作与方向盘有关)。要不然也对驾驶很感兴趣,刚满法 定年龄就急着去学开车。 – –

右时较保守,也会开车,厚道。 左右一生做事能持续有恒,少变动。昌曲适得其反。没有定性,任何事皆反复无常(含婚姻、交友、 事业等)。

左右入田宅对家庭有责任感,若同会之主星化忌,或加煞易遭窃。 左右为平辈之贵人多,其人又惑厚,故虽交游多,但多主精神方面,为公事,而非桃花、儿女私情。 左辅右时又为传令之宿,格局高人家替我传令,格局低为替人家传令,合同阴一生衣食无缺,为人机 要秘书,会紫府贪狼,一呼百诺,手下有人为我传令。

左右会七杀、破军短寿,命、疾同论。(320) 天魁天镀

魁饿星又分阳贵、阴贵,天魁星为阳贵人,日生人(卵~西时生)喜,入阳极(子~午)为之正位; 天俄星为阴贵人,夜生人(西~卵时生)喜,入阴极(午~子)为之正位。

魁钱入命身者很随和,虽喜出风头,但不好强争胜,凡事自己身亲,不假手他人。 甲戊庚年生人,立命在丑未叫坐贵向贵。主出外多贵人助,交游广,深得长辈、上司的提拔。 魁饿星在五五十岁以前管用,五十岁以后叫贵人变鬼。所谓“贵人变鬼”,是把权柄交给别人,并非 一定逢小人。

**廷口月田昌同会,在生活圈子里非泛泛之辈。青少年利于考试,壮年名声好。 以上为魁铵合论。 天魁星

英俊斯文,常面带微笑。女命清秀端庄、瓜子脸。 个性方面:心直口快,有什么说什么,好管闲事故易得罪人。心地慈善好施舍有认养的情形。乐观进 取有责任感。处事有条理、有谋略。学习能力强,博古通今。有威仪、有雅量。用心时设想周到,心思细 致,但也有小达糊的时候。对戏剧、音乐、艺术、哲学方面有兴趣。 天锁星

比较上天绒比天魁不积极,但较为和善,体态优雅,含蓄清秀。女命病态美,但逗人喜欢…

性格方面,文静善良,诚实正值,好济人之困,有慈善心。由于性情不积极,故常被逼急了才去做。 不大会拒绝人,因此恐有私情。女命相当女性化,容易被感动,吃亏上当。有语言天份,达观而爱笑。

魁越在官禄,宜公教、文书工作,会武相、武贪,宜经纪人、中间商,从事公共关系性质的工作。有 很多在保险公司服务的例子。

天魁在疾厄,皮肤过敏、摄库、火毒,肝火旺,故急燥易怒。

天锁在疾厄,心脏、消化系统、泌尿系统方面的疾病。女命生理病(妇人病)。

天魁在田宅,附近有学校或公务机构。

天镀在田宅,纯住宅群,有林园,空气清新。格局高,为洋房别墅。

魁被在夫妻,配偶家世不错,书香人家,或其父为公教人员。

魁饿在子女,表儿女中必有成名之人。

魁绒在财昂,贷款容易,流年的财昂有魁绒,好调钱、三点半死不了。

在迁移,出外逢贵。

在奴仆,朋友、同事很得力。

在福德,一生有景人照顧。女命不宜。

在父母,会吉星主父母长寿、享福。

六吉星,均表好学,左昌曲魁较优,右饿稍差。

禄存天马

禄存是钞票,天马是运钞车。禄马最喜同时出现在三合方或对宫。若再会财星更好。有禄无马,有马 无禄都是美中不足。

禄马会齐叫折鞭马,左右逢源,动得越勤,越有“利头”。 禄存星

人命主孤,为什么?死要钱,刻薄,儿女媳妇商量调借些许都免谈。想想看这种人会有人缘吗?财散 则人聚,财聚则人散,道理很简单。

优点是厚重,持家勤俭,认真储蓄,且禄存有解厄、延寿,逢吉星锦上添花的功能。禄存忌逢空亡。 天马星

入身命为驿马星,主一生好动,不安于现实,劳禄奔波,活动力强,从事旅游业很适合。逢截空、旬 空为死马,没有用处。逢陀罗叫折足马,每想出门总是被琐事给延误了,所以折足乌毯“无三路角”。(527)

续星情(自338页)

继上一讲次,左右昌曲魁被禄马而后,接着我们一起来研究羊陀火铃空劫忌七煞星,及天刑、天姚、 阴煞。

提起杀星,初学的时候都有谈虎色变的恐惧,其实一0八星,任何一颗都没有绝对的好与坏,只能 说各有星性,各有所司。

施洗的约翰先耶稣而来,为他作铺路的工作,此约翰好比吉星,后来撒旦又来扯耶稣的后腿,此撒旦 好比凶星。但若没有魔鬼撒旦司试探考验,又何以知晓耶稣有多神圣,就耶稣的成就来说,撤旦与约翰具 有同等的重要性。

命迁线会杀星者,早年一定艰困,犹如寒梅遇霜雪。“不经一番寒撤骨。焉得梅花扑鼻番。”从这一 则诗句我们不难联想得到,杀星具有激励的效用,三方、迁移会杀者,反而能干,能造福他人。只是所作 的努力,往往不能得到合理的回馈,也即是圣经里说的“辛苦得来的,落入外人的家。”

三方及迁移会吉者,命好。所受的拆磨或说磨练较小,因此手脑不能并用。经营水电的朋友都有这种 经验,叫修保险丝的多数是有钱人,你说作为一个现代人不会修保险丝,不是很可笑吗?所以命好者往往 笨得象头驴。

会杀者,反倒能干,有善根。由于日子不好过,因此常自反省,为什么会这么累,从而思积德行善 以求获得善报。

工做得多而所得少,就是在消灾、积功德。所以我说朋友,若日子不好过,千万请高歌,这表示你有 善根,正在消灾、积功德。功德圆满“会成仙”,有什么不好。 擎羊与陀罗

擎羊与陀罗是一对李生兄弟,他们是江湖老大,时而义薄云天,时而鱼肉乡民。与禄存是一家人,同 是年干系之副星,行踪飘忽不定,是“沦落江湖三兄妹”。

“义薄云天”怎么讲? 请牢记一羊陀永远夹禄存,禄存是钞票,若禄存与庙旺的主星同宫(财星更好),表示钞票有其所 有人,羊陀成为受雇佣的警卫,好比寺庙门板上刻画的守护神一尉迟恭与秦树宝,对主人忠心耿耿。

8

ܐܶ

又如武贪财星在辰戌丑未会擎羊、火星,赋文说:“威权出众”“威压边夷”。有很多命例是高中文 化程度,以商人的姿态从事文教工作,如大型文理补习班的创办人,招生的手法一流,但自己不善授课, 教师是重金礼聘的,有求于人时,“礼数”很够,目的达到了即不再浪费,随即转向另一“利头”上。是 相当杰出的生意人,晚发,出远门谋求发展成就较大。

“鱼肉乡民”怎么讲?

请牢记 禄存单守,好比砂金,此时羊陀即成小人,一脑子想来淘金。所以禄存在12宫之任何一 宫单守,皆可判定比造“钱四脚”,一生与钱财无缘。或与会之主星落陷,也表示无助。例如太阴在已, 禄存与之同宫,大限逢有倒债式千万的命例。

“沦落江湖三兄妹”怎么讲?

羊陀、禄存,除本生年外,尚有大限、流年之流禄、流羊陀,年年在移宫,不是江湖浪人吗?浪人不 逢时时“叹三声:时也,命也”时来运转时“乞丐也有三年好光景”。

斗数盘,好坏看三颗星,紫微、天马、禄存,若同时出现在命盘的三方四正,定然好命格。紫微是皇 帝,禄存是国库,天马是运钞车,会于三方四正当然有意思。

惟若您回顾一下自己的命盘,发现紫微、禄马,不全会于命迁、财官,不要喘噬,行限总有会齐的时 候,到那时不也可以“草木遇春风,欣欣向荣”。 擎羊星

擎羊是尖尖的东西。如注射针、针炎的针,细细长长的东西,与意外有关,会于命迁线,一生多流血, 事故常是被尖细物体所伤。

命例一某造女命戊子年生人,命宫在子,迁移宫天机化忌会擎羊。午为离火,轻清在上,故主头部。

”曾做过二次隆鼻手术,若以命宫当头,迁移宫即成为生殖位,做过结扎手术。

又一例男命戊寅年生人,曾一度车祸撞歪了鼻子,住院一次,随后另找一家整容外科做纠正手术。割 过包皮,二造成完全巧合。

再者二造去年共研紫斗,某日两人之左手臂同时出现刮伤;又一日不约而同地一去捐血、一去做血清 检查。可见得看流年比小限精准。流年男女一致,小限男顺女逆,宫位常不同。

机/梁会擎羊,六亲缘薄,常有孤独感,不是没有亲人,而是亲人疏散,各自为政。 除武贪会擎羊可戚镇边疆外,同阴在午会擎羊,天马在已,叫“马头带箭格”,主可以在外地发迹,

.出国最好。但六亲刑克、破相不免。上

注意:六亲刑克,可能只是缘薄,不常相聚而己。不是克死,克得“赚无吃”。 日月会擎羊在辰戌丑未,也是六亲寡合。有视力障碍,不利于财。在田宅表父亲早丧。行限逢主破耗。 机巨在子午卵西,命坐擎羊,夫妻宫必然有陀罗,六亲刑克极重,一生带疾延年,配偶相当不利,若 再会化忌,官讼是非不免。

七杀破与擎羊同宫,早年即有破相之事发生。限运逢主破败,入身宫很凶,会破面、破身。 廉杀的组合会擎羊在丑未,流年走到对宫,更有流羊加会,血光逃不过,很凶。有官讼是非。 擎羊与火星同宫在卵午,这是领袖格,有相当之统御能力,会得力之主星更验。若所会之主星为恶星 则主血光、破相。

擎手羊会左右昌曲于身、命有暗疲、癌痕。 擎羊会铃星为下格,若在命迁线且无吉星来合,一生没有发展,替人帮佣。 禄存永远不入辰成丑未,擎羊永远不入寅申已亥,陀罗永远不入子午卵西。 总之命宫如果出现擎羊,这个时候要考虑所会的主星是什么,是不是也具有杀伤力的,例武、破、廉、 杀、机、相会擎羊在命迁线,就是一生会破相、破败,无大发展。且是经常性的,不幸的遭遇会一再重演。 若为紫府这种吉星,表一生中会一度破败或外来的创伤。

擎羊入夫妻,争吵不免。 入子女,女命流产、坠胎。 入财昂,横发横破,发不耐久。 入疾厄,主外来之创伤,铁石等之伤害。呼吸器官及消化系统不良之疾患。 擎羊入迂移沖命,求媒不遂。 入田宅会恶星,家中人口刑伤。恶星如巨、破、廉、杀,若为日月,表不利父母。 流年有擎羊、破军入田宅,表住家附近有人修建房屋,地劫在流田也是。 入福德,一生操劳烦心。 入父母,主破相。 限年遇擎羊,求谋不遂,事多反复。 陀罗星

تیه

陀罗是勾勾的东西,如手术刀。是团团转,遥远的期待,吹毛求疲,打破沙锅问到底,相当于一颗化 忌星。

陀罗入命主伤残,唇齿有伤、破相,丑八怪,行坐歪斜,弯腰驼背。纵遇吉星也打折扣,一生飘荡, 远离家门。

好处是机谋、权威,果敢有为,很多教授陀罗坐命。

缺点是刚慢自用,反复无常,吃软不吃硬,见不得别人比自己行。

陀罗与贪狼同宫,是宁愿花下死,做鬼也风流。

与日月同宫,配偶相克害,眼目有伤,加化忌膳子。

与破军同,破败、破相。

与七杀同,破相多变动。

会昌曲左右,有暗病、癌痕

与火星同,无正星,小混混、流氓。

与右弼同,谨慎拖延,受人牵累。

羊陀夹命,若原盘成局,则多小人,若不成格局则没什么大发展。

羊陀夹命,必然禄存在命宫,若三方出现火铃空劫,谓之禄逢冲破,主破败、刑伤,限运逢同论。

陀罗入寅申已亥主刑伤。入辰戌丑未主破相。入已为全长生之地,主机智俭倒,反应快,惟刑伤难免。

陀罗是拖拖拉拉,团团转,遥远的期待。所以入命一生起伏很大,如久居出生地易遭凶险丧命。远去 他乡可望大发,有威权,但原盘要成格才算。

陀罗入命的人,有这么一个好处,就是打破砂锅问到底,求知欲很积极,所以很多学者陀罗坐命。

女命多迟婚,六亲刑克。

入父母比坐命更凶。父母早丧、破相。

入夫妻,交往的过程会受阻碍,不然配偶日后会腰酸腿痛。

入子女 女命泌尿、生殖系統会升刀。加天刑更験。

陀罗入财昂,一生对钱财很执着,会横发也会破败。成天一脑子都在想钱。

入疾厄,身体小毛病一大堆。

入迁移,出门办事没有效率,出外无贵人。

入交友,朋友中有不讲情理的人。 – – – ۔ ۔ ۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ SSSSSSSSqqSqS qqqq SS SSqSS S S S S

入官禄,做事好吹毛求癌,但好处是很细心,做事务必求其尽善尽美。坏处是做事多反复,一生成败 浮沉,工作颇不安定。入12宫任何一宫,大体表示该宫有这种趋势。

入田宅,表家中或邻人有头脑不清楚的人。也表示出生地之住宅有石磨。

入福德,再会桃花星,“一生酒色误前途”。

陀罗是遥远的期待,入任何一宫就表示该宫有此倾向。入夫妻,想讨个老婆好过年,却连年光阴虚度。 入子女,想生个儿子传香火偏难得;入财昂,年过中年,钱财方面依旧难望有成;入疾厄,中年以后这里 病、那里病……其余宫位类推。(至357页)

续星情(自366页) 火星

性格激进果敢,办事有效力,不耐静,不安于现实,这种人最好不要得罪他,有神经质,心狠较诈。 火星与贪狼同宫,为“火贪同行格”,主横发,有名望,有特殊之技艺。 与太阳同,为“火烧通天格”主一生劳禄奔波,容易有火伤、觅伤之事。 与破军同,更是劳禄奔波。 巨门同,有官灾,早年刑克。女命一生感情复杂。 七糸同、有寺長、技芝。 会左右,昌曲有暗志、斑痕。 天马同,谓之战马,主刑克,车祸,死于外地。若不成格局,则刑伤、早年天拆。 火星入命有火伤、觅伤之事,劳禄奔波。三合方会羊陀,早年难养,多火毒、囊癌,多发烧、生病、 住院,过房,二姓延生。若本命成格,主有威权,加会擎羊,威权出家。女命贞节,但颇为辛劳。不成格, 狠毒、嫉妒、克子、感情复杂。 铃星

聪明机智,好勇斗狠,反复异常。 会廉贞、巨门,主官讼是非。 七杀同,寿命不长,古赋文说“阵亡”,现应解为死于工地,成与人斗殴致死。

10

破军同,一生辛劳奔波,大破财。 太阳同,火伤、觅伤,劳禄。 左右,昌曲同,有暗叛志、斑痕。 贪狼同,横发外地。 入命会羊陀、空劫,主破相、二姓延生。 入财昂,主偏财运。 入疾厄,火气大,易发烧、浮肿。 入田宅,屋子里有声音,如叫古哈的钟声声。 火铃夹为败局,成格亦多小人牵累,不成局成败多端,一生无大发展。 地空,地劫

空是空出,劫是劫入。 立命在亥子时生人,立命在已午时生人,必然空劫坐命,这种命型表什么都剩一半,自己享齐人之福, 感情两头分,原配、小妾亦不甘寂莫,相互打游击,两边的子女亲情、向心力薄弱,所作的努力,纵能储 蓄。到后来又会失去大半。

立命在子午卵西时生人,一生为钱财苦恼,不管事业多有发展,跑三点半,经常四处张罗拉债是很正 常的事。

地空,赋文说“半空折翅”,留不住的意思,入12宫之任何一宫,就表该宫有此足迹象。 地劫,叫“浪里行舟”,这意味着再怎么艰辛,依旧勇往直前的意思。只是得来不易而已,主非得到 不可。例如一

在夫妻,讨个老婆颇费周折。 在子女,拼了五、六个女生,才昌出一千男生。 在财昂,就是没钱,也张罗一些放在荷包里,心里才费得放心踏实。 在官禄,很会争取工作。 在田宅,可能家居乡间附近经常有人在挖土。 在福德,享受事要争取,如预存私房钱以备享受之用,或背着配偶偷偷地享受一番。可能的情况是, 配偶苛省舍不得花,而自己劫劫又偏好享受,故有此怪現象。

地劫就是争取,在12宫之任何一宫同论。一(至372页) 天刑(自383页)

天刑是中国人的宗教星与西洋的宗教无关。 天刑在什么宫位,即表示成就我修持的即与该宫有阅。如天刑在夫妻,那么配偶对我所扮演的角色非 接引佛,而是司魔者的精灵。其所言所行,每每令人痛心疾首,因此使我看破姻缘路,轻来生不再“常相 缠缚”,你走你的阳关道,我过的我的独木桥,认真修行。

流年行抵天刑所在的宫位,与佛道有缘者,会接受菩萨、点传、拜师等正式入内的仪式,要不然对所 学之佛道知识,亦有更高层面的突破。 天姚

天姚就是精力,精力充沛才会对异性朋友心生欢喜,这是正常现象。男生看到女生不会喜欢,女生看 到男生不会喜欢,那是变态,不是心理不健康,就是生理不健康。一般视姚入命者为桃花,假若其配偶亦 为桃花格局,不就如鱼得水,神仙眷属一对,为什么一定要视天姚入命为桃花。 天姚在福德,并非对外有桃花,而是健康良好,能充分享受性生活的乐趣。 在田宅(流年的),家中年长的女人会生病。 老年人流年遇夫姚表损财,要不然会生病。 阴煞

阴煞是业力星,长阴灵索讨。 阴煞在流年疾厄,这一年生病往往医师不容易治好,或所得疾病医师检查不出来。若为婴儿,请“先 生妈”收惊反倒管用。

流年子女有明煞,莫名其妙外出甜.遜,俗語有”亡神哪牽去”。有一例,服役中,半夜騎伙伴的桃牟 出营外疾驶,后撞晕在公路旁,被送往军医院,事后本人莫名其所以为什么跑出去·

阴煞在流年兄弟,夫妻床第常失和。解法:可在床脚处垫上四块红布。 流年田宅有阴煞,拜托初一、十五,或初二、十六傍晚要拜门口、地基主,要不然家中经常活见鬼。 拜门口,俗称“牺高军”,拜过路兄弟。 流年迁移有阴煞,是年也是活见鬼,莫名其妙诸多不顺。 以上诸端,乃个人论命之心得,至于流年命宫有阴煞是否也活见鬼,尚未遇有实例,故未便随意说说。

l

解法:流日会阴煞,默默行善(即行善不欲人知)可解。例如,今流年在寅,申宫有阴煞者,每逢流 日入寅申,是日可行善,诵经回向、祭拜等以求“阴阳延年、百福生”。(至387页)

(自328页)

打一开始,我们一路都在讨论四化。从各地师兄姐的来电可以感觉得出来,每一集都受到热烈的期待, 我很溫暖,真所謂”德不孤,必有領。”上周 (第十三跳次),突然特向星情,未富痴兄是否莞得乏味。

时年日大作家坤元(国内五术著作最多之大师)从台中来,相叙一整天,获益不少。从坤元兄那儿得知, 目前飞四化的道友颇多转向研究星情,这一点有待说明:这种“转向”并非表示星情优于四化,而是一种 很正常的现象。一如早年学星情的道友近年复转攻四化,道理是相同的。

我一再地强调:“星情论吉凶,四化断契机,卦位断人事。”合此三则始为完备之柴微斗数,欠一即 非完壁。从而可知,都重要。好比“人”合精气神为一体,欠一即非完人,乃是病态。

题外文章

卜卦的种类有多种,较常见的有米卦、金钱卦、签卦,这些卦类,只能说准验的或然率颇高,而非绝 对精准无误。因为这其间牵涉到卜者的道行与被卜者的德行,都可能影响预卜的准确性。

除上举的卦类之外,另有一种“手卦”。 小時候看民同成,常呢穿道袍的仙人說:”今日何事心血米潮,待我屈指一算便知分院。”手卦即是 这种“屈指神算”,也就是手通。

据陈炳元教授在奇门易数一书中说:“张良、诸葛亮、刘伯温会此手卦。”青年作家郑景峰先生在其 大作《米卦·金钱卦》里说:“鬼谷子、孔明、刘伯温…更是手卦中的高手。”

这种手卦并非什么神奇鬼怪之事,它仅是一种人类潜能的发挥而已。古来知者每多秘而不宣,不肯轻 易示人,纵流露也曲意隐藏,使人朴朔迷离,莫测高深。

手卦透过了一段有计划的训练以后,不加入人类意识的指挥,搏指可以本能地灵动在四指之间点出上 下卦而成一卦象(见上图)。凡有道行者。其所点出之卦,准确性几近绝对。

古之方外,有“袖里乾坤,天地都在一掌中。”之说,此“掌中”之原始语意,莫非即在说此手卦可 以通彻天地之间之一切事象而言。

许久以前,我很偶然地练成了手通,随后尝试点手卦,结果也通。此后每遇事犹豫,即卜上一卦以定

去就,屡试屡验。因此代客论命时,遇不可解之事即卜之,事后客有面告者言:“果如所料”。可见得手

卦之灵验,实无出其右者,且卜一卦所需时间为三秒钟,真是方便神速。

时作日傍晚,坤元兄与同来之陈思师兄和我共进晚餐,席间谈及人我之间,缘份恒有定数,缘尽则离。 坤元兄随兴要我卜上一手卦以见我等缘份几何?卜得“地风升”卦,卦意是“伸长的嫩芽”,上进的意思。 我练成手卦,原只是觉得很好玩,真有意思,初无传人之意故尚未公开。近好友朱云山先生(大作家, 著有阴阳宅、铁板神数、空手道等)及斩所竹杨顺翔(堪舆名家,与其妻皆有眼通)二人知晓而己。岂料 二兄讶异未闻今日有能此手卦者,故每与同道相聚即义务宣传,至近月来颇多道友前来相询,因此引起“不 如传人”的动机。

传授办公仍采通信教学方式,细则日后另行通知。 言归本题

作家坤元对紫斗涉猎相当广博。我开他玩笑:您写书的,我教书的,但实际论命却不如念书的。作家 和教师好比坎烟,后面的冒出烟卤,先前的己逐渐云散。为了介绍新颖,不断地挖掘新观念,介绍遇的东 西却逐渐在记忆里消失,结果形成博而不通,念书的就不这样,他不断地温故知新,学来的知识加上心得, 所以很多知初学的朋友,学过一些时候,论命的功力比作家、教师还行。

基于此一认识,许久以来我一直尝试需求一种简易精准的论命方法,以便利记记,不因学习量多而造 成混乱,严重影响论命的准确性。播台十五集所介绍的观念,就是缘于此一理想而婉变出来的。

河洛紫微斗数归元,堪称为空前最简易之论命法。它不但可以评论终生之大原则,亦可断验月,时、 刻、分所发生的每一细节。有心研究方外人命理思想体系者,必可为我见证,的确没有黄牛一有一套。

紫斗可以论到刻、分,有兴趣者请期待,绝不音惜不客一泄到底。 除此之外,紫斗亦可纳山医命卜相一五术于一炉。惟治学之道要有层次,“三句作一句讲”之观念 难交待清楚,容后逐次地一一剖析。

再说播台第二阶段的旨趣,原定介绍行限的看法及疾病、血光、寿元,惟“答间篇”占去一半以上的 篇幅,影响正题的发挥,我很抱歉,没有如期完成使命。不过诸位可以感觉得出来,我时讲得很认真,丝 毫没有拖拉的意思。

不如这样,下周进入“播台”第三阶段,我们一起笔谈“四柱推命”,就来个与紫微斗数合演的方式, 把播台未意的部份一并叙述,这种方式但感得到您的赞同。(338页)

2

四化断诀记要

重新立象的星情

(自695页)

紫微:为官禄主,官是工作,禄是所得;喜会左右,在命迁视为吉利,夹命官最好,其次是现于财官 三合方。紫微立命人,一生物质生活颇为富裕,惟精神生活较为空虚,喜欢人家奉承。紫微用来影射物品: 代表精密的,如大厦、金饰等物。

天机:为驿马星,夜猫子,凡动星入命者,一般皆晚睡、晚归、常常外宿。天机是智慧之星,颇为自 负,化禄很老奸。天机人不忠于一主,常常换老板、换老师、换工作。天机人是企划人材,不善实践,做 事不能贯彻始终。天机用来影射物品:表家庭五金,汽机车零件商、保养厂;车床工厂、轨道、矮木。

太阳星:代表能源、马达,太阳自化禄主流血。太阳为官禄主为驿马星、政治星,很博爱,可为律师、 代表、外交官。

武曲:为正财星、喜会贪狼。武贪在丑未辰戌立命人,是十足的生意人。武曲代表金融、采购、轻重 工业之混合工厂,如中钢公司。

天同:是福星、小孩星,喜欢人家“痛惜”。天同用来影射物品为:流动的水、自来水,天同若化忌, 表自来水故障、停水。天同星立命人,上班族较好,宜服务、餐饮业、技术、医生、教师、装瑛、咖啡厅 等。天同化忌在疾厄,夜尿频频。

廉贞星:是四色赌牌,为囚星,代表犯罪;是非多争,为行政诉讼;水果、果园。廉贞用来论建筑, 可断为盖不成,因它表示山坡地、旱田处。廉贞自化禄为流血,化权是“黑青”,廉贞自化忌是内伤。

天府星:是禄库、薪水、上班族。天府人死要面子,好摆场面,穿着很讲究。天府人会裁制衣服、打 毛线。天府人现实,付出去马上想获得代价,天府人“真阿妈”,“管东管西”。影射物品,天府代表山 坡地、香菇、竹简、畜牧等。

太阴星:表钞票、房地产,最喜入田宅。太阴虽代表钱财,惟陷地的太阴是代表负数的,只有旺地的 太阴才管用。太阴为驿马星,表进口车、名牌车(四轮的)。太阴也表示出租业,如旅社。太阴也表示女 人的化装品、消费品。机阴在寅申化忌为风湿病(天机化忌),太阴化忌为糖尿病。太阴影射物品:表洁 净的、表女人。。。上

贪狼星:为教师、好神仙术(喜佛道术法)。很多从事文教工作。贪狼也是桃花星,所以私生活并不 很严肃,会爬墙。贪狼用来影射物品:表原料、化学品、低业、建材行。紫贪在子午、卵西视为桃花的组 合,表舞女、酒店、高级装饰品。紫破在辰戌丑未也是桃花的组合,较低级一落翅仔。廉贪在寅申、已 亥为肉欲桃花,“大家一起来”,“船过水无痕”,纯动物种的肉欲。

巨门星:为是非、猜忌。寅申己亥的巨门主奔波,不信任别人,不与父母同住,离乡,为窃贼星。辰 戌丑未的巨门化忌,易遭窃贼。巨门是加盖的水沟,是大的,街道的排水沟,是天同。巨门是品万物之星, 巨门立命者,什么东西都吃,“真好嘴斗”。巨门表:综合医院、有厅公庙、坟墓、地理师、符仔仙,五 谷。巨门也表户口名薄、门户(大的),麻将牌、卡车。

天相星:表瀑布、喷泉等流动的水。天相与天同一样是流动的水,所不同的是:天同为饮用的,天相 是不可吃的。天相是“鸡婆星”,是权星。

天梁星:光大人星、父母星、官見、警政、罕人、調查局、高級單位、將官。天梁表中庸之道。天梁 为药剂师、中医师、专科医院,为有执照的医院、诊所(巨门是密医一赤脚仙)。天梁是竹子、药草、 兰花。天梁化禄是“白贼七”,好吹虚。天梁是股票、证券、奖券。天梁、天府入命人,往往言过其实, 如把五万说成十万,明明老公好不到那里、夫妻感情生活也不怎么恩爱,她也会说:我老公真好,我老公 很行。

七杀星:为肃杀之星,与死亡有关。七杀代表重工业、军警类、恐布类一爬虫、火车、台车、连接 成串的金属器。武杀在田宅,搬来搬去总是住家靠近火车站或铁路边。

破军星:表太海水、海军、行船人、仓库、货柜车、玩具、消耗品、市场、堆积物、四脚动物(大的) (迷你狗是天刑)。破军表示浪费、混乱、先破坏后建设、革命、革新。 补遗

太阴是床(有弹簧的)、套房、旅馆业。太阴在命、疾,化忌或忌冲表皮肤病。 天同在亥子表膀胱弱,小孩会尿床。 天梁是药用植物,贪狼是大树。 天机加昌曲是过河拆桥、表时时变,宜总机小姐、电信局、邮局工作。机巨会天刑,好习邪术。 贪狼好神仙,会天刑反喜学习正术。 文昌代表毛等、礼品。文曲光j口オ、耗星ー主損失、鶏博“穏輸”。

左辅为贵人,圆巧。右弼也是贵人,主机智、报负、驿马。左辅是方向盘,左辅在命宫,很多命例当 司机、司机轮(开船的)。

禄存主弧,在命宫死要钱,连儿子媳妇相借都不给,所以晚运很孤独。禄存是古井、抽水机、农牧、 稻田、桥梁。

天刑与男人、犯罪有关。命理、借贷,火灾。是中国人的宗教星,与佛道有关,非西洋的天主、回教。 流年遇天刑(在流年的命、疾),会去学五术,行拜师礼;或信佛、接受菩萨戒、点传等宗教的、玄学的 入门仪式。天刑与阴煞成夹宫的很不好。例:天刑在夫妻,阴煞在命宫,夹兄弟,表兄弟一波三折,兄弟 是床位,也表夫妻常在房间里吵架。夹宫成限、年的什么宫位,就表该项不顺,如成限年的子女则子女有 事;或限年的财昂,则财昂有事……。

天姚表女人的周期、水灾、卫生纸、厕所。流年会天姚(在田宅),家中女人会生病(最老的倒霉)。 天姚是小鸟、,鸽子,本命田宅有天姚,可断为家住乡野,或养鸟人家。流年田宅有天姚,家里会养鸽子 (含小鸟)。流年田宅有天姚,家中女人会生病,养鸽子、小鸟可解,或邻居养鸽子,常常飞到自家来也 可解。大限田宅有天姚,可断为这段时间住在乡下,或(要不是)家中有女人常年有病。

文昌、文曲、天同化忌是疲;武曲是癌痕:廉贞、太阳是斑点、青春瘦。 武曲是鼻、气管。 破军会昌曲,赋文说“水厄”,在田宅表住破旧的房子,常常会漏水;在疾厄,皮肤有湿疹,常常抓 破皮流血水。(至710页)

论四化

生年于化禄入12宫

入命官,表人緣好,一生食祿元缺,少年返佳,人智慧,有景人助,桃送很不錯。 入兄弟,表人缘好,与兄弟好,靠兄弟成功。兄弟宫是田宅的财昂,兄弟宫有生年禄表家里的生活费 很充实。兄弟宫也是母亲位,生年禄入兄弟表可得母亲的恩惠。兄弟宫是夫妻的父母,也表可得配偶的父 母之恩惠。兄弟宫是官禄的疾厄,生年禄入兄弟也表事业做很大。

重要的观念:生年禄入的官位,不可逢自化,尤其逢自化忌,就叫“破格”,福不全美的意思。 入夫妻,表早婚,异性朋友多。夫妻宫也是桃花宫,因夫妻是交友的交友,就是与朋友交谊的宫位。Y。 入夫妻,也表可得妻财,是结婚以后会发的意思,而不是嫁妆一牛车。

入子女,表疼子。也表有子命,生贵子,有祖业,人缘好,也表好色(因禄是情)。 入财宫,表有钱(一辈子)。有钱是靠自己赚的。命、财、疾、官、田都是属于我(命造本人)的宫 位,故禄入命、财、疾、官、、田表钱是靠自己赚的。

入疾厄,主少年体弱,与父母情深,乐天命,比较懒情。 父母、疾厄这一线叫文书线,主功名,禄入疾就照父母,父母为文书官,表文书上的运气不错,例如 考试、选举、申请专利等与文书有关的事,很幸运。疾厄官是官禄的田宅,代表生财的地方,如工厂、店 堂、公司等。禄入疾厄,也表就业机会不错,我工作的地方很称心如意。

入迁移,表出外“赚有钱”,人缘好,机会多,样样都如意(迁移宫代表活动空间,我的社会)。迁‘ 移宫是夫妻的财昂,禄入迁移表配偶财运不错,最好“出外赚有钱”,赶紧拿回走给太太放。

入交友,表交有钱的朋友,可得朋友的思惠,也表人缘好。交友宫是官禄的父母,表事业的上司,禄 入交友也表上司不错。交友宫是父母的官禄(藏气的地方),父母为相貌宫,其藏气的地方有禄,也表其 遗传的基因不错。

入官禄,“事业靠自己”,是自己创业的意思。禄是情,生年禄入官禄表把情放在事业上,对事业很 认真。相对的,会忽略了夫妻生活的情趣,或不重视配偶的存在,故禄入官禄主配偶不好。

入田宅,表房地产多,可得祖遗的财产,住的房子是豪化,子女人缘好。 入福德,表“赚有钱”,很有得享。 入父母,表与父母缘深,少小体弱多病。 生年干化权入12宫

入命宫,表掌权、霸道,是非多事,能力强。一生想法总要比别人高,自负、自信。 入兄弟,对兄弟“占权”(占上风),兄弟中有人比我强、有权。 入夫妻,“不惜某”(不让妻)。妻子对你的事业很有助力,很爱管、受掌权。也表配偶体弱、迫婚。 入子女,不听子女的话,管子女,总觉得子女难如我意。也表子女会惹麻烦,也是房屋出租。 入财昂,掌财权,很会赚钱,有钱就想投资创业,也表会乱花钱。 入疾厄,很壮。女命会被强暴,男命浪花,会强占女人,与父母有商量。 入迁移,在杜会格调高,很受人腺得起,在新会上有领道权。

入交友,对朋友“占权”,朋友中有比我强者,与朋友之间麻烦颇多。 入官禄,天生的老板命。一生事业比别人有成就。有领导权。升迁很快。妻体弱。 入田宅,在家里有权,大小都怕他,斯巴达的教育方式。生年化权入田宅,表可得祖遗的房地产,若 田宅有自化忌,表本来有又失去,但最后还是会靠自己自置。入田宅也表示表房屋出租,子女会惹麻烦。

入福德,海派一“今天我请客”,“今天这个帐我来签”福德时享受的宫位,化权表喜做老大,有 所享受要大,故海派。福德是来财的地方,生年权入福德,也表财源丰盛。与禄入福德同,赚钱日后可以 留给子孙。权入福德与禄入福德同,都很在乎享受,也很有的享,科入则为量入为出,忌入是赎帐、借来 享受。

入父母,对父母“占权”(占父母之上风),也表少年麻烦多。 生年干化科入12宫

入命宫,表一生有贵人助,清秀、乘巧,家世清白。 ー。 入兄弟,与兄弟相处融洽,兄弟是我的贵人。兄弟宫也是母亲、岳父(公公)的宫位,故科入兄弟也

表与长辈相处融治。 ம 入夫妻,表配偶貌美、清秀、家世好,婚姻是由同事、朋友介绍的。 Ner* 入子女,子女清秀、听话、会读书,家里干净。

入财昂,表收入平稳量入为出。 入疾厄,没病,与父母合和。 入迁移,出门顺利,在外有贵人助。 入交友,表朋友是我的贵人,君子之交。 入官禄,上班好,工作平,一生事业无波折,与配偶感情不错。 入田宅,表家里干净,家具朴素,讲究实用,子女乘巧。 入福德,用钱量入为出。 入父母,父母为人不错,忠厚传家名声好,也表我的身体健康,遗传的基因好,父母是我的贵人。 生年忌入12宫

入命宫,幻年体弱,六亲缘薄,一生不顺利。 入兄弟,很在意自己之兄弟、母亲、妻家的长辈,但“忌”也是是非之星,因此这种“在意”往往以 − • • – 一种责备的口吻去处理,也就是说虽有爱心,但不会甜言蜜语。(生年忌入六亲宫一命、兄、夫、子、 ご 奴、父ー表“痛借”)

入夫妻,表配偶体弱,晚婚好,没有助力。意子纵使受过高等教育,也是在家当主妇。 入子女,表无祖业,家里很乱,“疼子”。也表子有损(天折、流产、)子女不听话。 入財吊、表対銭卿材徳択、着、臓銭不順、花銭、少有享受。 入疾厄,体弱,带疾延年,与父母缘薄。 入迁移,出外不顺,易有车祸。 入交友,表朋友少,不可与人合伙,兄弟缘薄。对朋友好,重感情。 入官禄,常变换工作。 入田宅,家里很乱,子有损。子女宫若无主星,表“无子”。 入福德,性生活过多而伤损身体。劳禄命。 入父母,与父母缘薄,虽孝顺父母,但口气不很好。父母与我皆体弱,遗传基因有问题。 — 补述:周老师对“生年禄”的说法

入命宮、聴明、人縁好、ロオ好、快麻、生面帯財来。 入兄弟,表对兄弟有情义,很好,也表对兄弟多情,且兄弟多。 。入夫妻、“惜某”、得妻財 ۔۔

入子女,子女多,照顾好。 入财昂,禄就是财,生而带财来,“有钱人”。 入疾厄,与入命官同视,惟入命官较快乐、入疾厄喜吃零食,大块(胖子), 入迁移,爱跑,不专心,心在外,出外好,会认真。 入交友,惜情,对朋友号,大头病。 入官禄,十九是白手起家,会想赚钱路,多空头(点子很多)。 入田宅,家和乐,房子很好,照顾家庭。 入福德,会赚很多钱给子女,财源丰足。 – 入父母、尿双孝順、ロオ好。

以上为“本易”,接着周老师又说“变易”: 生年禄入兄弟也表示对母亲好,对配偶的长辈好。禄入兄弟是“大头仔”,乃欠债之意,惟子女得到 5

(人善被人欺,但天不欺),子女以后会很有钱。禄入兄弟也表示身体的运途不错,不会生病。因为兄弟 为疾厄的官禄(藏气的地方);出外人缘好,因兄弟为迁移的交友,所以人缘好。禄入兄弟就照交友,故 亦为“人缘好”之一说。禄入兄弟也表事业本身做很大(兄为官之疾厄),也表家里有钱(兄为田之财); 与比我小辈的人一起享乐(兄为福之子)母亲很好(兄为父之夫妻)。周老师说:如上述变易,自可对浩 繁的人间事一一理出来。

讲化权的“变易”:如生年化权入疾厄表对长辈很冲(不礼貌),如长脚(干粗活的人)对母亲也唱 “三字经”。在父母,会败肾(腰酸背痛)。

在福德,配偶与我结婚后有一安足的工作。助夫命,男命是“某奴”(家庭主夫)、怕老婆。但另方 面本身很会赚钱(福德为来财的地方)。海派,请客花去的将来还会再赚回来,为应酬事,一点也不咨萧, 懂得扩大自己的人际关系。

命宫天干化禄入12宫

命宫天干之四化,表我所最关心的。 命宫自化禄,为“大头病”,五分钟热度,做任何事每常不能贯彻始终,常改变意志。人缘好,较独 立,智慧。

入兄,帮助兄弟,孝顺母亲,人缘好。 入夫,疼老婆,老婆发福。 入子,好色,子女多,疼小孩。 入财,有钱,对钱很感兴趣,靠自己赚。 入疾,惜命(很在意自己的身体),有钱就花在自己身上,不然就吃药。 入迁,心都放在外面,出外“赚有钱”,赚钱给老婆放。 入友,朋友多,惜情,有钱可以去股东。 入官,辛苦,“会做死”。对事业很热衷。 入田,会爱较年长的女人,钱和情连在一起。很照顾家庭,不因桃花而不顾家。 入福,很爱享受,“赚有吃”,赚钱轻松且很会享受的意思。 入父,人很“深缘”、孝顺,前生“欠人债”。 命宫干化权入12宫

命宫自化权,表霸道,有权而不实,有部下而不能发号施令,或被管的人只是临时性的。 入兄,跟兄弟有商量,把权交给兄弟的意思,有时会反抗,“会大声”但心里怕怕的,因把权交给了 兄弟之故,

入夫,照官禄,好。表事业很有成就,也表“太太勇健”。 入子,对子女管教严,但可以商量。 入财,善理财,可以掌财权。 入疾,身体壮。 入迁,“好看头”,没有实力,出外爱出风头,多纠纷。 入友,交朋友不随便,一经交上,对朋友很认真,“有求必应”。女生很累,若命带桃花格局,且有 求必应,可想而知了。

入官,老板命,主管阶级。 入田,有自己名下的房地产。 入福,较可能成为技术人员。 入父,照顾父母,有时会大声,态度随便。 命宫于化科入12宫

命宫自化科,表名声出去,本身设只有三分成就,但别人对他的观感却有十分的了得。 入兄,与兄弟随和,有商量。 入夫,事业平顺。科是贵人,入夫妻恐有第三者介入。 入子,对子女关心有限,非不关心,而是对子女很民主,由他去发展。 入财,赚钱不多,但很平顺,颇能量入而出。 入疾,身体苗条,没病,小病可以不吃药,大病可以逢良医。 入迁,出外有贵人,有名声,与朋交很展随和。 入友,不与人计较,不强出头,让朋友做老大,本身是一个很好相处之人。 入官,上班好,以敬业乐群。 – 入田,对家族相处和合,不强人所难,爱朴素(指家里器具讲究实惠,不喜过分华丽),家里很干净。 入福,有所享受时能量入为出,不会大吃大喝,浪费钱财。

入父,对父母关心有限,但听话,不给父母惹麻烦。虽不常去看父母,但与父母相处的时会轻声细说。 命宫干化忌入12宫

命宫自化忌,表惊惊慨、土直。

入兄,我是老么。忌入兄第常为家佣烦恼。为事业操心。对母亲很关心,但不会“轻声细说”常以一 利神責各的口午(来待母奈。

入夫,常对自己的配偶不放心,深怕配偶会爬墙。

入子,命化忌入子女冲田宅,是冲财之库,表有了钱没有储蓄,子女少,有外遇。有人说,子女宫表 夫妻的另外一个(老二),其实子女是交友的官禄(行为),命忌入子女表与朋友的行为搭上了,忌具有 粘性,必然会发生。

入财,赚钱辛苦,守财奴,勤又俭且赚得不多。

入疾,身体瘦,带疾延年,较穷,借不到钱。

入迁,喜欢往外跑,出外没有贵人,且是非多。

入友,很危险,粘住朋友的意思,若再传忌入疾厄、田宅、夫妻等宫,表桃花。

入官,上班比较好,可以安定,很能敬业,对任何工作都很细心,非得要亲自动手才放心。别人替他 做的工作也要亲自摸过才放心。

入田,室内工作者,常年呆在家里,不喜往外跑,若兄弟宫化忌入田宅,表是老大(长子或长女)。

入福,忌人福德就冲财,没钱,“洪通”。福德是嗜好宫,命化忌入福德,表执着在自己的嗜好上面。

入父,虽关心父母,颇有孝意,但与父母没有话说,也不喜“轻声细说”。 财昂宫干化禄入12官

财昂宫自化禄,冲入福德,表自己赚自己花,花得轻松。

入命,靠自己的能力赚钱,财禄入命叫“有入”或叫“实入”,表自己得到。

入兄,叫入库,兄弟为财昂的田宅,也是田宅的财昂,财禄入兄,表生活费用很充裕。也表赚钱可以 帮助兄弟、给母亲。

入夫,“荫某”赚钱给太太的意思。

入子,可以与人合伙,也表合伙的意思,赚钱会给儿子。

入疾,赚钱轻松,有钱就花在身上。

入迁,白手起家,出外觅光,“赚有钱”,赚钱给太太放(迁移为夫妻的财昂)。

入官,表投资,有钱就转投资到事业上去。也表财从事业上来。

入田,投资房地产,财有入库的意思,表实得。

入福,很会享受,也很有的享。

入父,欠朋友债,一般为从事企业活动。父母宫为交友财,财禄入父,表我的钱跑到朋友那里去,惟 禄入父就照疾,疾厄是官禄的田宅,是我生财的地方,如公司、工厂、店面、办公处等,等于是说我造福 他人,他人也成就我。另方面,财禄入父,也表孝敬父母,赚钱靠长辈,银根紧、不大方等。 财昂宫干化权入12宫:

财昂宫自化权,“海派”,财之欲望很强,自掌财权,独资经营较好。

入命,财欲强,有钱还想赚更多。

入兄,赚钱可帮助兄弟,财权落入兄弟手,表整票地帮助兄弟。

入夫,钱给老婆,一整笔的给他,如一千薪水袋。

入子,赚钱再增资。子女为官禄的交友,权入表给事业上的朋友。

入疾,为钱忙禄、劳心,会有成就,只是忙禄而己。疾厄为福德的交友,权入疾厄表有享受的时候很 據概。

入迁,在外活动力很强,靠自己发展,机会颇多,因钱而成就了自己的社会地位。

入友,合顆現象,可早人全顆,叔在他人之手。

入官,投資有賺,想再投資。

入田,投资不动产,有赚再投资,投资意愿很强。

入福,“海派”,很大方。

入父,支出是一整票的。要钱用时,适时的可以在长辈的地方张罗到。赚钱,可以在长辈的关爱,提 供意见。 财昂宫干化科入12宫

财昂宫自化科,表财源平顺,没有风险。

入命,賺多少,算多少,隨遇而安。

入兄,家用量入为出,帮兄弟。

入夫,賺錢平穩,牽手是景人。

入子,合伙事业平顺,不与人计较,一切由合伙人作主张。 入疾,“软软仔赚”,赚钱平顺,轻松。 入迁,出外赚钱贵人现,财源平顺。 入友,朋友不会损我财。 入官,投资平顺,能量力而为。 入田,拿回家的钱平顺,量入、节省, 入福,有享受,量入为出,不浪费。 入父,赚钱平顺,父母不操心。 财昂宫干化忌入12宫:

財吊宮自化忌。嫌銭辛苦、銭殿村守不住、池尽。 入命,守财,但不容易有节余。 入兄,为兄弟破财;冲交友,表没搞头,工作青黄不接,有大小月、大小日的行业,也表财落兄弟手。 入夫,为配偶破财,财入妻手。财忌冲官禄,也表示财与事业无缘。要依赖事业生财不甚容易。 入子,合伙不宜。财忌入子女冲田宅,叫冲库,不容易有储蓄,给子女的零钱不多。 入疾,劳动者、苦力,赚钱难,靠自己、很节省。 入迁,出外赚钱不顺,投资损失,很会花钱又苔高。 入友,为朋友损财。财忌入交友,冲兄弟,兄弟为田之财、官之疾,“田之财”为家田的生活费,“官 之疾”为事业的第六位,这一冲表示事业做不好,家里常闹穷。

(命、财、官化忌不可入兄友钱,入兄友线表事业没搞头,一波三折,入父疾线也是。) 入官,表借贷投资,投资的结果不一定赚钱。另方面也表老婆得不到你的钱财。纵使有,也很有限 入田,叫有入,节省一点一点的进来,但很难有较多的储蓄。不很聚财。 入福,有钱就拿去做自己喜欢的事。就是没有也会借来享用,或除帐,“无钱没钱郎马剃”。 入父,周转困难,因财伤身。不可自己创业,财忌入父冲疾(官之田)表生财的地方被冲,最好不要 自己创业,上班好。

补遗

财忌入夫冲官,表本钱不足;命忌入夫冲官,表财与官无缘上班较安定;官忌入福冲财,借贷投资, 資金不一定能回収。 官禄宫干化禄入12官:

官禄宫自化禄,有创业能力,自己赚自己花。官禄宫自化禄表事业变化大,故不宜投资生产事业,宜 经营服务业、买卖业。

入命,事业靠自己发展,很平顺。 入兄,靠兄弟,合伙赚钱。 入夫,能得配偶帮助,赚钱平顺,事业能给家族带来财富(夫为田之疾之故)。 入子,可以与人合伙,宜经营娱乐业。 入财,本钱够,赚再投资。 入疾,工作轻松、愉快,工作可以提升自己的社会地位,发展颇为平顺。 入迁,事业在外得意,贵人现;事业能给配偶带来财富。 入友,与同事相处融洽,合资事业会赚钱。 入田,可以在家开店,经营事业(住家与生财事业机构在一起),可经营房地产,稳赚钱,会有储蓄, 买房子的钱是自己做事业赚的。

入福,禄入福德照财昂,会赚、也会享。有享受的时候,会跟儿子在一起(福德为子女的交友之故), 也表赚钱会投资配偶的事业(福德为夫妻的事业)。

入父(文书宫),可以任高职位,能得父母帮助,幼年功课很不错,读书很轻松,成年后在社会上做 事也很平顺,不曾有文书上的麻烦,申请各项文件很顺利。 官禄宫干化权入12宫

官禄宫自化权,叫权出,虚权之意,事业心重。 入命,劳心劳力,掌权,常想换工作。 入兄,投資合伙事坐,別人掌叔。 入夫,权在夫妻,配偶有助力。 入子,合伙好。可以很有炭展,賺了再抗大。 入财,对事业的欲望很大,赚了再投资、 入疾,有责任感,能任劳任怨。有事业心。

入迁,在外掌权,升迁快。 入友,合伙赚钱,合伙事业权在朋友。 入田,可经营不动产,经营不动产欲望大,有赚再转投资。 入福,事业会赚钱排场大,海派,花在应酬的钱会赚回来。事业与享乐结合在一起。 入父,可获得高职位,成就靠“打拼”。 官禄宫干化科入12宫

官禄自化科,平顺。科出,表名声比实际的成就大。 入命,事业平顺,宜上班。 入兄,合伙平顺,不与人计较,没意见。 入夫,配偶不喜欢你工作太累,过得去就好。 入子,可以合伙,会平顺。 入财,赚钱平顺,无风险。 入疾,赚钱轻松,喜欢平淡,不会昌险。 入迁,在外有贵人助,给配偶的钱够花。 入友,与事业上的伙伴相处融洽。 入田,储蓄可以慢慢的累积,收入平稳。 入福,没有风险,用于交际应酬,不浪费。 入父,长辈是贵人。考试、申请文件顺利。 官禄宫干化忌入12宫

官禄自化忌,事业不平顺,常换工作,“呆赚”。 入命,劳心劳力,不顺,常换工作环境。 入兄,投资不顺,意见纷争。冲交友,表没搞头,青黄不接,大小月、大小日。 入夫,事业变化大,配偶帮不上忙,且要干涉。夫妻为官禄之迁移表第业做到外面去。 入子,事业变化大,不利。冲田宅,倒霉的事情与田宅有关。 入财,资金不足,借贷投资回收困难,“呆赚”(赚钱困难之意)。 入疾,有责任感,“真劳”,事业不顺。 入迁,在外不顺,常换工作。 入友,冲兄弟,事业发展难有成就,让朋友操心,喜欢独资经营。 入田,在家开店,客厅即工厂,有入不多。 入福,经营不善,破财、借贷、福泽少。 入父,得不到长辈的帮助。父母为文书宫。官忌入父,表读书、考试、升迁各项机运“多菜”(很不 好的意思)。

以上为命、财、官,化禄、权、科、忌入十二宫的迹象。下接者为“四化断诀记要”。

四化断诀记要

要深入认识紫微斗数,最好多利用流日、流时去求证、认识。用自己的命盘,用以果求因的方式去推 敲。

例如,流日化禄入流月的财昂,是表示今天很赚钱,或今天有进财之兆,不是说今天对太太很好。禄 入的宫位成为流时的田宅,这个时辰财利最旺。

12宫看人、地、时、事物,命限年月日要一路与之重叠,例如大限行抵福德位,福德是来财的地方, 表这一限是创业艰难的时候。福德是夫妻的事业,大限与之重叠,也表这一限要结婚。又如流年入大官位, 表与事业有关;流月走到田宅位,表与团体问题有关;流日走到流月的福德,表与享受有关。

福德有老运的理由一福德是阿公位,迁移是阿公的事业,看老运不是以福德为本宫去看福德的三方, 而是以福德的干去四化,看禄权科忌入本命12宫的情况来论老运的物质生活。

巨门会羊及火铃之一,常有自杀的念头。 自杀看福德,例:本命或疾厄有巨门,交友或田宅有丁,行限入疾厄,主有阳邪缠身。 又例:交友宫有甲,容易交劣友。交友宫有丁易遭窃。 北斗紫微系之星性为被动的,主迹象、心态、想法、构想。 南斗天府系之星性为主动的,表实质的、已经在进行、为完成式。 本官自化禄,话说出去又想收回来。 – 生年忌入迁移,不耐静。 命化忌入迁移,经常往外跑。

禄是情、想法,忌是粘入;命禄入财,表对钱很感兴趣,忌入迁移为想到钱就往外跑。其余命之禄忌

入12宫,可类推运用(此一观念是方外人悟出来的,流日、流时断此人现在在那里可依此方法类推应用)。

生年忌入夫妻,表出外创业有灾。

命忌入子女冲田宅表出外(流日)。

生年忌在子女,容易出国。

生年忌在田宅,开车撞人。

命忌入子女也表示桃花,年盘有此迹象为应验之年。 子女化忌入命,桃花为被动的,人家未找我;命忌入子女是我去找人家。 子女宫有自化,性欲强,会流产(头胎),常常到妇产科拿掉小孩。 子女化忌入疾厄或疾厄化忌入子女,桃花为肉欲的,只求感官的刺激,有就好一饥不择食, 子女与疾厄忌来或忌去,桃花的对象是已婚的; 子女与交友忌来忌去,性的对象是一婚的,婚前的同居行为; 子女与夫妻忌来或忌去,会取细姨,对象不纯,是二手货: 子女与官禄化来或化去,桃花在外进行,不会带回家。 子女化忌入迁移冲命,没有桃花缘。 交友忌入迁移冲命,桃花纵有也留不住,短暂的、露水姻缘。 子女与夫妻忌过来或忌过去同论:对象往往是朋友或亲人的太太。 子女化权入疾厄,容易被引诱,被霸王碰上。

子女忌入疾厄,被轻薄。

子女禄入疾厄,为想入非非。

子女科入疾厄,为喜欢罗曼蒂克。 交友化禄入疾厄,表人家对我的身体很感兴趣。设疾厄有自化忌,则为对方单恋我我不接受,或说,

“被人家爱不知”。

夫妻禄入田,忌入疾厄为先上车。田宅为交友的夫妻,疾厄为交友的福德,这也说明太太(老公)有

桃花,对象都是自己要好的朋友。

20

十天干代表的顏色

甲绿、乙蓝、丙红、丁咖啡、戊黄色:己米黄、庚白、辛银灰、王金色、癸黑色。 买车看田宅:大限的疾厄(官禄的田宅一生财的场屋)禄入流田,可能购屋、购车,购后 还有剩余。买什么颜色的车,用12宫的天干来决定。

今天穿什么颜色的内衣(裤):流日的财昂、福德,忌入流日的子女、田宅为断穿内衣(裤) 的方法。

ニ宮影射身体的部位。

命为头,迁为生殖器,兄友为肩与手,夫官为胸部,子田为腰部,财福为屈股,父疾为脚。 兄~疾为身体的右边、前面。父~迁为身体的左边、后面。 财忌入命,赚钱的机会不断。 财忌入疾厄同论。 财忌入事业,表借贷投资。 相貌看命宮的星情:加左輔校非滿,右校校露骨。 夫妻忌入田宅,且田宅有自化,容易落风。 命忌入那一宫就表示该宫是非多,或说对那桩很在意、认真。 陀罗相当一个化忌星,陀罗表骨、齿,在福德为牙齿不健康。 疾厄化忌入福德会生病。

十二宫的象意:

父疾为文书线,主光明。 兄友为成就线,主成就。 夫官线与事业有关。 子田线与性生活、桃花有关。 财福线与生财、享受有关。 命迁为活动线,为生活的空间。 同类不忌:命、限、年盘的十二宫化忌入同类宫位叫“同类归档”,不忌。如大官忌入流官 为化忌不忌。

生年四化入十二宫,储该宫没有自化禄、权、科、忌,叫实入。有自化为破体,乃得而复失 的意思。

迁移自化禄视为驿马。 迁移自化忌视为血光。 流日进入自化的宫位会外出,流田有自化也会外出。 故十二宫若自化多的命盘则表示此人驿马很重,经常往外跑。 命、财、官有自化的情况,不可搞生产,投资不能回收,最好从事服务、买卖、中间商、上 班较好。

机荫同宫影射“税务处”“茶”,断流日、时,你去那里很好用。 廉府同宫表电脑。流日逢丙,操作精密机器(电器类)容易故障。 丙年生人操作似器很容易故障(精密的才算,如裁縫牟,腳踏牟不算)。 生年忌入命,又逢命有自化忌,表固执。 生年忌入命,又逢命有自化权,表打破沙锅问到底。 生年忌入命,又逢命有自化祿,情緒化。 生年忌入命,又逢命有自化科,排理能呢懂。

论财官:

命忌入财,死要钱,很认真、辛劳,不怎么有钱,舍不得享受。 财忌入官、官忌入财皆表借贷、投资,投资的资金不能回收。 两宫禄未或禄去,则表示有赚再转投资。 官禄入财,表钱从事业上赚来,也表示钱是自己赚来的。 财禄入官,则为有钱赚再转投资。”

21

命忌入官是对工作认真、执着。任何工作都要亲自过目才放心。命忌入官也表示一生定有桃

花,因官禄为交友的兄弟(床位)表对方赁屋兴我同居。命忌入官最好上人家的班,自己创业很 难成功,因冲夫妻为“死亡点”,限入夫妻位(逆行运),或田宅位(顺行运)会倒店。

官化忌入迁移冲命宫,表事业使我很心烦,非没有工作而是事业对我生压力,让我觉得很累。 财忌入迁,表出外赚钱有是非,钱对我生压力,让我觉得很累。 官禄忌入福德冲财昂,表创业不能带来财富,等于有做没有赚。也表欠本钱,借高利贷创业,

资金不能回收。

财昂飞忌入夫妻冲官,一样表投资不能回收。用配偶的名义或借他人的名义经营不在此限。 财忌入田,为一位化入六位,依一六共宗的理则为同类宫位不忌。 财忌入田视为有入,是点点滴滴的进来。官化忌入田宅是在家开工厂(店);冲子女表不可

与人合伙。

子女是交友的官禄(朋友的事业),子女也是官禄的交友(交易、交谊),故视为合伙宫。 交友化忌冲官,表不可与人合伙。

子女化忌冲官,表不可与人合伙。

命化忌冲子女,表不可与人合伙。

财化忌冲子女,表不可与人合伙。

财化忌冲交友,表不可与人合伙。 命忌入田宅,叫不带驿马,经常守在家里。也表爱惜钱财。也表示有桃花。 田宅是夫妻的交友,命忌入田,表夫妻常常会吵架。

一理同推一

命忌入福(子女的交友),表与子女常有是非争执。 命忌入父(财昂的交友),表常常为钱财烦恼。 命忌入兄(迁移的交友),表在社会上常与人事执,是非很多。 命忌入夫(交友的交友),表跟朋友处不好。

命忌入子(官禄的交友),表生意作不好。 命忌入财(田宅的交友),死要钱,因此跟自家人不免因财起争端。 命忌入疾(福德的交友),表身体有毛病而影响福份。 命忌入迁(父母的交友),表与长辈处不好。 命忌入交友,表常常停留在朋友的地方,一去就好比“水流破布”卡很久,朋友因此打心里

不欢迎你。

命忌入官(兄弟的交友),表兄弟缘薄,不生活在一起,在一起就多争(指兄弟一起做事),

偶而往来当不再此限。

以上为“一理同推”,忌入某官之交友之种种,为方外人独见创获者也。 田宅化忌入官禄,主投资。

田宅化忌入财昂,表令天家里没有钱。 田宅化忌入福德,以房地产抵押贷款。 田宅化忌入夫妻,不可做生意。

ロ徳看父母:

生年忌入父母,表遗传不良,说话不好听,自化忌同论。 生年禄、权、科入父母,表祖德好。 官化禄、权、科入父母,表有光明(后天努力的),

方外人的心得。

22

四化与先后天:

生年四化为先天的。

命宫四化为后天的行为表现。 官禄宫(气数位、九宫)的四化,为后天的行为表现,对此生功名利禄的影响。 看财怎么赚来的:

命禄入财,表钱靠 赚。 兄禄入财,表自己 赚来的,老板命(非上班族)。

夫妻禄入财,表因妻致富。

子女禄入财,表靠徒弟帮忙赚钱,或当老师收取学费,老年子女会孝养。

财昂自化禄,为“大头病”,有钱留不住。

疾厄禄入财,为上班族,赚钱辛苦。

迁移禄入财,出外赚,在家不利。

交友禄入财,赚四方财,凡人类不分男女,老幼都是我赚钱的对象,例如自动餐店,任何人 都可能是我的财神爷。

官禄化禄入财昂,表钱自己创业赚来的,老板命。

田宅禄入财,全家总动员赚来的,自己独立创业,没有赚头。

福德禄入财,从事自己兴趣的工作,终后来会在这方面赚到钱。如画家、书法家。 论合伙:

先审交友宫的星性,兄友线的星情组合好,成格,表示朋友很得力。

再看交友的三合方(交友、父母、子女),其干之化禄是否入我命、兄、财、疾、官、田, 有入视为上好,且忌并不来冲我兄、命、财、疾、官、田为条件。

再其次看我之命、财、官之化忌,是否冲交友的三方,有冲则不可合伙。

例:子女化忌冲交友,不可与人合伙;子女化忌冲父母,不可与人合伙。

子女化忌入我命财官,化禄权科入福德、夫妻、迁移,照我命财官,表合伙大吉大利。

反之子女化吉入我三方,忌在外围,同论,亦现为大吉大利。

父母宫(交友的财串)有生年化忌入,龙其辛年生入,文昌化忌在父母,千万不可与人作保、 跟互助会。

生年忌与官禄宫的化忌入父母宫者,表没有光明,倒霉事(莫须有的)一大堆,最好在有生 之年尽量避免跟“文书”打交道(不要人订合约)。

命迁、子田为驿马位,设有自化忌,表此人不耐静,经常往外跑。

交友为夫妻的疾厄(生产位),四化入我命财官田,与疾厄,表有子命。

父母为子女的气数位,化忌冲交友、冲子女得子很难。

交友宫为官禄的父母,为上司,为“上手”、为顾主、顾客。

父母宫为官禄的子女,表伙计、同事。

十二宫的那一宫,其天干跟生年干相同者,表该宫所发的赋性,与其人的性向颇为接近。 生年四化:

设命迁、财官的天干与生年干同者,通常此人较具独立性,不依赖他人。

生年禄入命、疾者,不须太操劳。

生年权入命、疾者,劳心劳力。

生年忌入命、疾者,劳心劳力。

生年忌,在事主是非,在人主体弱。

生年禄,在事主是财,在人主人缘。

生年权,在事主争执,在人主掌权。

生年科,在事主平顺,在人主贵人。

禄与忌为阳,主顺、去、交付。

权与科为阴,主逆、来,回朔。

生年禄,主享福。

生年权,主霸道。

生年科,主贵人。

生年忌,主是非。

生年之禄权入三合方为生意人。

生年之科入三合方为巧艺人。

生年忌入三合方最好不要做生意,上班好。

生年权科入三合方主专技人才。

生年忌入三合方主工人。

生年科忌入三合方主学者。

大限命化忌

23

大限化忌所入的宫位,若流年先行进入坐忌较不为凶,若流年行进入冲宫,则凶。

流年进入大限化忌的冲宫的交友,这一年最凶。例如大限干为两化忌入亥冲已,当流年行抵 戌宫(冲宫的交友),则表此一大限的戌年最为不利。

财忌入命为实入,表我得到。

财忌入田为实入,表我得到。

官忌入命,表工作安定。

官忌入迁冲命,则表工作不安定。

官忌入财是再投资。

官沖財則表賺不到錢。

以任何十二宫为本宫(第一位),化忌入其五六九十位为入我方,视为为不忌,若忌入对宫 冲一五六九十位则凶。此一理则务请牢记。

田宅化忌入命,头次买房子会吃亏。最好以配偶的名义购还较妥当。

财昂化禄权科入我三合方及田宅,视为实入,表我的钱自己享用。

财昂化忌入夫妻,冲官禄,表本钱不足。

命宫化忌入夫妻,冲官禄,不可自创业。

命忌入福德,不务正业,好吃懒做。

官化忌入迂移,宜弘事外勤工作。

官化忌入夫妻,宜人事外勤工作,

财昂化忌入疾厄,劳禄得很,为苦力。

财昂化出的禄忌,入兄友线,均视为损财。

财昂化权科入父疾、兄友线,则视为赚钱。

四化的轨道:

本命→大限 (合参本命)一流年→流月 (合参流年)一流日。故

流年之忌不可冲大限。

流月之忌不可冲流年。

迁移化忌入兄友线、父疾线,较多出国的机会。

巨门为暗星,化忌在辰戌丑未,尤其入田宅表容易被窃盗光临。

交友或子女化忌入田宅,亦表示容易遭盗。

兄弟化禄入子女,或化忌入子女,表母再嫁。

兄弟禄入疾厄,或忌入官禄,表父丧母再嫁。

田宅自化禄,表买房子。

田宅化忌冲命,表 家。也表破财。

流年田宅忌入大限 宅,不搬。惟大田有自化则会搬家。 十二宫影射地域

亥子丑为北美。

寅为韩国、日本。

辰巽已为东南亚。

午未为南美。

申西戌为西欧。

论命决:

以生年及命宫干之四化以定格局,生年四化分布的情形优先考虑: 入三合方为格调高:入父疾线主光明;入兄友线表成就。 上班族:权忌、科忌、禄忌入三方者;生意人:权科、禄科、禄权入三合方。 命宮入阻宮主景,入明宮主富。 从事什么行业以财 、官禄的气数位)的禄忌入本命的一二五六九十位,视其所化之星性以 定职业之种类。

例:财昂之干为庚 使太阳化禄入官禄,官禄为第九位,太阳为博爱星,爱表现,故所从事 的工作多与口有关,如教师、代表之类。

24

本命盘的财吊化禄忌入本命的一二五六九十以工作,一般较有终身要走的方向,也就是从事 什么工作,有一恒久的准则性。

若本命盘并无上述情况,则可以大限的财昂,依例类推应用。 珍贵观念(务请牢记): ಙ್ಗ-i೨:೫೫HA###### “格调高”;入本命的兄友、父疾、子田为有光 明、有成就。

上例,流年之三合方,即流年之一五九宫,化禄权科入大限的三合方视为格调高,入大限的 父疾、兄友、子田为有光明、有成就。

上述珍贵观念,为方外人之独见创获。发表在“紫微斗数播台”一二阶段之十五集讲义里。 一般三合方化出之禄权科入三合方视为格调高,实则在三合方的对宫来照更好。 三合方之对宫即夫妻、迁移、福德。 事业的升迁,视大限化权入本命或本官为验。流命或流官行至权之照地(即权入的对宫)为 升迁之年。此为一般的断法。

方外人断升迁的方法: 本官化禄权科入本命的父疾线主一生有光明,一生升迁的机运不错。惟若大官化忌来犯。则 当别论。

大官化禄权科入本命的父疾线,表本限有光明。当然有光明就有升迁。 通常化吉入父疾线,在行政单位任职者,较管用。 化吉入兄友线者,在财经、事业机构任职者较管用。 大官化禄权科入大限的父疾线也可用。 大官化禄权科入流年的父疾线,也表述这一年有光明。 有光明的意思是事事都很顺畅,倒霉事不会遇到。 本官化忌入本命的父疾线,一生莫须有的罪名,每常横飞而来。 本官化忌入本命的兄友线者,一生事业成就每受阻。 学紫微斗数一点也不困难。把理则弄通,一理通则万里激,一条条公式。一桩桩去背那是傻 瓜的作法。

田宅为财之库,用以看家运,看不动产。 动星进入田宅,较长搬家,购置房地产也比较困难,通常年纪老大以后才可获得。 例如武、糸在田宅、一生距課房地斉的像松就徳淡薄。 太阴也动星,入田宅为适得其所,是为例外,但要旺地的太阴才管用。反背的太阳(在卵辰 已者)反效果,大限逢,财破得利害。

财昂化禄权科忌入田宅皆可用,禄是滚滚、权是一整票、科是过得去、忌是一点一滴慢慢积

问运气:看第九宫的禄权科忌,入父疾(文书线)为有光明;入兄友为有成就;入三合方为 格調高。

问财运:看命宫的化曜,入财昂的父疾线,表线财有没有麻烦;入财昂的兄友线,表所得如 何;入财昂的三合方为格调高一好看头。

问事业:看财昂宫的化曜,入官禄的父疾线,视为事业平稳无风险(吉入);化曜入官禄的 兄友线看成败;入官禄的三合方看格调。

上述看财运、事业、运气详细的部分,请参阅“播台”一、二阶段讲义。

五十落中皆在言财(河洛理),故五化入十(财昂化入田宅)视为好,吉利,冲则为凶。 大限命化出的忌,在该限所管的十年中,流年未越过冲宫,或冲宫的交友以前,纵使发财, 也为“发也虚花”。

大限命为大限财串的气数位,故论财之吉凶要看命宫之化曜,以审财之吉凶,这一点务请牢 记。

生年的科入夫妻宫,必然有婚变。 生年的科入子女宫,老婆不生我请别人生(会跟两个女人生小孩)。女命同论。 生年科入兄弟,会有异父或异母的兄弟。 设命宫有自化禄,而忌入隔宫(夫妻或福德),则对命宫来说视为不吉。有缺陷的意思。 或命宮有自化忌而化祿入隔宮同途。

25

又例,夫妻化忌入对宫而化禄入命,则表夫妻必不佳。

禄是因,为得;忌是果,为失。

福德宫看老运,迁移为福德的气数位,其干之化曜入三合方以审吉凶,化吉入为佳,忌冲三 合方则凶。

老运看格调,以入三合方为佳。入父疾、入兄友较没有意义。

生年的禄权科入夫妻,且夫妻宫有自化科要结婚多次。

大限的疾厄,化忌入本命的三合方及田宅,死不了。若冲田宅或冲命则大事不妙。

设交友宫有丁,化禄入夫妻,化忌入命,表本命与夫妻之间的纠纷,皆因朋友而引起。

此谓之“三角定理”。

凡任何一宫的禄忌,分别进入隔一宫,皆表此三宫之间有“相欠债”的意味存在。

若禄入的宫位与冲宫成相隔一宫的情况,亦视为“相欠债”,这种相欠债与前生的业力有 关。主今生将为此事蒙受痛苦。其余12宫类推之。

女命:命宫化禄入夫妻,化忌入福德冲财昂;是禄忌同入夫宫的三合方,视为不吉利,因禄 忌者由我命宫化出,故性质为:造成此不幸之事皆由我发起;再看命宫化权入什么宫位,则知此 项婚姻失败之种因在什么地方。

桃花:

子女忌入疾厄冲父母,主离婚。父母为文书宫,冲则失去光明,父母是夫妻的田宅,冲则表 不在家,女命更验。

子女忌入财昂的娟妓。

子女忌入夫妻,桃花的对象为已婚的。忌入兄弟,表对象是未婚的

夫妻年龄的差距:以夫妻宫为主,化忌入夫妻的父母顺星至夫妻的对宫为年龄比我大;忌入 夫妻的兄弟至夫妻的疾厄之间为年龄比我小。

任何一宫的禄忌者同入三合方,则主此宫与该宫之间必生问题。

同一宫之禄忌,分别入三合方及其对宫,视为佳构,如禄入三合方,忌在三合方的对宫,为 吉;反之忌入三合方,而禄照三合方也好、

看病的贵人方。福德化科所入的宫位为贵人方,医师什么德性,与那一种医师(中医或西医, 妇科或内外科)看星情。如天梁是有照的中医师;巨门是密医或综合医院。

以大限来看,当优于流年,故看病以大限的福德去化科,视其所入的宫位为吉方,设大福有 自化科,此时才用流年的福德去化科,以定贵人方。

夫妻宫不宜化禄忌同入本命三合方。

若因宅有自化禄或忌,不可再有飞忌或禄入交友或父母,有之视为田宅与该宫有相欠债的情 况存在。上述的情况,表田宅不好。

将十二宫的五行,配合人体的五脏,再参考星性与四化,来断病因,准确性颇高。

不化的星,具化星的力量者:七杀相当于化权,天府相当于化科,天相相当于化禄。

天机加昌曲为神经质。有一命例,天机在西与文昌同宫,是白痴。

天梁加昌曲为脑神经衰弱症。

臣门加昌曲为疯颠症。

看夫妻的对待问题,可参详财昂宫(夫妻的夫妻)。

破军补述:海洋、纺织业。

进财看疾厄,化禄入夫妻、兄弟、父母,皆表进财,为什么?要你自己去想。好老师是指路 的人,不是带路的人,你要不断地用每一流日、流时随时求登每一时空所发生的事情,以(以果 求因)的方式,去深入以淚紫微斗教。

来财看福德一怎么赚。

进财看疾厄一何时来。或说什么时候得到。

离婚、再婚:夫妻有二颗星,且此二星皆为有四化的星,在意义上为可能配偶不只一人,设 生年科入夫妻,或命宮干化科入夫妻,或夫妻宮有自化科,通常高婚再娶(再嫁》是可以肯定的。

生年科入夫妻,且该宫又有自化科,表夫妻会离异,但到后来还是原配较好。其余禄权大体 同论,惟自化忌则外桃花好,野花比家花香。

财星两颗同入财昂宫,不如两颗对照要来得好。对照的财星表较能积蓄。

大财化忌入本财,为忌入不忌;冲则凶。

26

二宫为主,星情是流动的为实。故宫之气候是以星来生宫,不是宫来生星。因此与其看星 星之店旺,不如申宮午況之旺弱要來得礦含還輯。

例:福德有廉贞,疾厄丙干化忌入福德,而福德在卵位,为木来生火,为生出,不好。

生我为益寿,克我为煞。 上 翡****

添花。

本官化忌冲原盘的什么宫位,表今生发生的倒霉事,必与该宫有关。

设本官冲本田,表倒霉事必与田宅有关(田宅为财之库、为家族、为房地产),当大限行抵 冲宫或冲宫的交友,为应验之时,表损财,也可能是因血光花钱。

夫妻化忌入田宅,田宅复化忌入夫妻,表夫妻多怨言。怨言导致于,互有苦衷。

女命落风尘:生年权入命宫或迁移,该权入的宫位再转化忌入本命的父疾钱,且父疾会羊陀 火铃,表对酒及异性很感兴趣。

生年科入之宫,其干转化忌,用以定读书的年限,流年行抵冲宫或冲宫的交友,为毕业的年 限(杀 又八成)。

智商看昌曲、魁绒,左右入父疾、兄友,此为看本质。

官禄之四化入父疾、兄友为看造化。

看考试

第一先审本官之化曜入本命之父疾; 第二再审,本官之化曜入大限的父疾否? 第三申大官之化曜入本命盎之何宮,入流年盎之何宮。 第四审流官之化曜可有入大限之父疾线。 总之:不必死背,上下级的官禄化吉入上下级的父疾线主光明,忌入则免谈,就是那么简单。 考试之类别分为行政类与建设类,官禄化吉曜入父疾考行政类管用,化吉曜入兄友线考建设 类(财经方面)管用。 方外人启事

同步断决,及播一、二阶段纯属个人之心得报告。

“方外人细说柴微斗数”则系利用早年跟吕老师及徐老师学紫斗的师承资科加以阐述。结果 发现吕老师的北派星情,频为可用;而徐老师的四化资料则频有出入。许多地方有待修正,此并 非说明徐老师不行,是徐老师以前的师公、师租,根本还是没有将四化的理则“融会贯通”而以 讹传讹,致后学者将错就错。方外人去年冬大病一场而彻悟了四化的理则,而后打出“紫微斗数 播台”,所介绍的观念,确已得到各方高人的肯定,务请放心研究。设有朝一日你能推翻我“播 台”十五集的观念,我极愿十倍还款。 随时欢迎切碟!方外人谨启 通讯电话:(035)231882

庚阳武阴同,癸破巨阴贪,太阴两个化科,如何区别?

庚太阴化科与血光有关。庚阳全,具肃杀之气。 癸太阴化科,与桃花有关。 天同化忌,开刀会死。 辛文昌化忌,与血光、死亡有关,文昌化忌相当于七杀的力量。七杀主恐怖。 民国七O年(其次辛西,)当年重大灾害记要一水灾,火车出轨。 卵为生门,西为死门。(请参阅陈易庵的《奇门易数》) 文昌化忌在金位(申西两宫),与血光有关。 金克木,则木死,故申西两宫化忌入寅卵,视为不利。

命盘十二宫,可归类为六

命迁线一活动空间。 兄友线一与成就有关。 夫官銭一ー与事並有茨。 子田线一与娱乐、桃花、生殖有关。

27

财福线一收入、享受的宫位。

父疾线一与文书、光明(功名)有关。 夫妻宫视为桃花宫,官禄宫亦可同推。 命宫是内在的、本质的。迁移是外力的、旁涉的。 夫妻主原配,官禄是外蓄的情人。 生年干与十二宫之何宫同干,则表该宫之好坏力量加倍,也表示该宫与该命造之心性很接近。 设生年忌在交友,则表一生与朋友搞不清楚。生年忌入其他十二宫同论。 北斗紫微系之阳武廉,及南斗天府系之杀破狼均主动态的星性,表革命、开创。 南斗府阴同梁巨,与北斗的天机星,主保守。 命生南(已午未年生人)运行北(大限行亥子丑)反而能冲刺,有干劲。 命生北(亥子丑年生人)限行南(大限在已午未),为有干劲。 命生南,复行南运,主能保守。

命生北,运行北,较为懒散。 命坐紫微,会他星(指他星与之同宫),则以紫微为主。 杀破狼是命盘的主体(为什么请你自己去想)。

看变动:

从事什么工作,以本命盘的官禄为主,官禄宫坐什么星,大体一生所从事的工作,与该星性 有关。

大官化忌冲大命或本命,表此大限事业的压力很大,最好上班,不要“犯头家病”,自己创 业。若非要自己创业不可,则不宜搞生产,最好从事服务业、买卖业,现金交易,资金回收快的。 大限化权入本命的夫妻照官禄,上班族表可望升迁:流年行抵权照之年,且流年的财昂、命 宫更化禄入我宫(命、兄、财、疾、官、田),表能升官又加薪。

大官化忌转忌冲流官,这一年事业有变动,是不得己的变动,主不好的变动。 大官化禄转忌冲流官,亦表这一年会有变动,这种变动往往是好的变动,主吉利的。 同理大财之忌追忌冲流财为财有变。 大财之禄追忌冲流财为好的变动。例如:赌卖房地产或增添生财设施而花费等情形。 昌曲左右视同化科,入夫妻必然婚姻有变。 任何宫位皆可加会贵人星,唯独夫妻宫不可介入贵人星,介入就成三角关系。 四杀羊陀火铃,为小人星,人命可交友,易犯小人。

“科”是风情,人夫官线、交友线会有桃花。入子田线、父疾线也是。入命迁为有贵人。 “桃花”并不表示下贱,桃花是人缘,有人缘才有贵人,有贵人才能生产下去,所以桃花并 不可怕,只要不过份就好。 SS

男生看到女生会喜欢,女生看到男生会喜欢,这很正常,如果见到异性朋友不会喜欢那一定 有病,不是心理交杰就是生理不健康,能止乎祖.就可以了。

断命重角度,设如丙年生人,疾厄宫干也是丙,化忌入福德,主早天拆。 自化都叫(化出): 如财昂化禄入田宅,表实入。然而田宅若有自化忌出,则表财出。这种情况若非能投资房地 产买卖,必然很看好。

生年忌入夫妻。或命宫化忌入夫妻,为桃花。为什么? 夫妻为交友的交友(交谊),命宫忌表执着、粘性、疼惜,因此命忌入夫妻为与朋友的八交 谊产生了关系,故以桃花论,

化忌入父疾线,不好,为什么? 父疾线为文书线,主光明,忌入则失去光明,失去光明则易为荒唐事,故忌入父疾也视为桃 花。

夫妻的三合方有忌星入,视为不吉利。 夫妻化禄入田宅不好,田宅为交友的夫妻,禄是情,表喜欢与朋友成就夫妻行为,故不好。 夫妻忌入田宅为好,表粘住跨不掉,纵配偶有不可告人之处,也不至于离异。 夫妻禄入命,表配偶待很好。 设夫妻权入命则表争执。惟四化有相系总是好。

28

婚姻的断法,我们在播名第二阶段(六~十五集)里作了祥细的剖析,读者请自行参研。 命化禄入父疾线,其人必然人缘好。

命化禄入兄友,其人必然人缘好。

命化祿入財帛,可能賺桃花財。

看童年生活

享千年活有父母的官禄(交友官),若化忌入财福线,表儿时家境不好。 科一小康人家。 权一劳禄人家。 禄一家境富裕。 童年功课好坏: 昌曲入命者,童年聪明,逗人喜欢。 利用本官的干化禄权科忌入父疾以决之: 禄一聪明、功课好。 权一能干、用心、认真。 科一中等。 忌一不好。 权科同会

用功才好,不用功就下落。

禄校同会ー名列前茅。

禄科同会一成绩很不错。 禄科入父母一走政此治路线,宜乙丁组的科系。若禄科逢忌来犯,则不吉。 官化忌入父疾,或父母有自化忌,表自己不读书。 官化禄入迁移也表示聪明,难不肯用功。 大限入交友,且大限化吉入本父,表本限很有成就。上班族最好。 大限入父母(第二限),交友(大限的官禄)化禄权科入父母,少年主很有光明。 走順行送,較多生意人。逆行送,校多上班族。 福德官十五造化的官位,可独立使用。福德官的星性,往往对命造本身具有影响力。 福德、送移看老送:身官看中年(四十岑后)以岳的生活扶況。 人之生也,受气于父,为阳,好坏看命官;受形于母,为阴,看身官。

桃花: A

夫妻化禄入福德,转忌入田宅为小姨命。曾落风尘。 夫妻禄入父母,转忌入子女,也表桃花 离婚:夫妻禄入交友。转忌入田宅冲子女。夫妻禄入福德,转忌入疾厄冲父母。 分居:夫妻化禄入命,化忌入父疾线。 同居:夫妻禄入兄弟,兄弟忌入夫妻。 应召女郎:夫妻禄入财昂,忌入父疾践。夫妻禄入命,忌入田宅。 娶小姨命:大妻禄入命,忌入子女冲田宅。命禄入夫妻,忌入子女冲田宅。 女命小妻命:

夫妻禄入福德,忌入子女冲田宅。 命官禄入交友,忌入子女冲田宅。 夫妻禄入福德,忌入官禄冲夫妻。 夫妻禄入父母,忌入子女冲田宅。 在餐厅上班,与人同居的命例:夫妻禄入兄弟,且夫妻宫有自化忌。 离婚又例: 夫妻禄入交友,忌入田宅冲子女: 夫妻祿入福德,且福德自化忌, 风尘女:

命禄入夫妻,忌入福德。 离婚又例: 夫妻禄入迁移,忌入子女冲田宅。

29

夫妻禄入财昂,忌入父母冲疾厄。 文昌、文曲不一定主科甲,而是看智商。 文曲化气为耗星,主损财、人散。 文昌化气为杀星,主血光,开刀。 论合移又一则:

子女官为交友的事业,若子女官化忌入兄弟冲交友,合移不妥;忌入父疾线也不行。 父母为交友财,也表文书事。 合颗必须看子女宫之四化来决定。光看大限再看流年,三吉禄权科飞化的情形以审定。 看交友的局数,可知合伙人数。 看父母官(交友财)的局数,可知合伙的资金几何。 父母化权入命,为技术股之合伙人。 以财昂之四化入一五九十可祥营业项目为何。 子女宫看事业状况。 父母宫看资金的状况。 化忌入兄友线不宜合伙。 化忌入父疾线,最后一定要亏本。 裁员:裁员看子女,化忌入父疾线然被裁掉。 国贸:

以迁移当本宫,夫妻或官禄,审此两宫的星情格局。设夫妻化忌入命冲迁移,表今年不好。 订单有没有看子女(迁移的田宅),设化忌入田宅冲子女,表今年没有订单。 寿元命例一则:

本疾庚天同化忌入兄弟冲交友,具大疾王武曲化忌入本命,主本限有危险。再设大迁辛文昌 忌(证书死)入大疾冲本田(表人不在家)。

本官化禄入他宫,化忌入我宫(命、疾、官、田)为损财,不可借贷投资。 | 断命先从大限看起,由大限的四化应验于流年。再参本命盘。 今年之财运如何?

大财化忌冲流年,表今年财运不好。 大财化禄入流财、流田、流夫、流兄皆表进财。 大财化禄公流父也表进财。 流月、流日进财的看法,一理同推。 太阴在父母化忌表母亲不利。设为流年盘则表此年母不利。 天姚的官禄丁巨门化忌入夫妻,表赚风流钱。 天刑化禄入父母皆为公务员,化忌入财昂为上班族。 天姚为咸池,主桃花。 天刑为上班族、公务员。是孤独之星。 化忌在子女,恐无子,会有坠胎的现象。 天姚入父母、疾厄,身体有不健康的现象。 父母有没有桃花:父母禄、夫妻,忌入子女,表父亲取小姨。

看医师找院方,而该地没有医生可先行前往吉方停留二小时,再入院就医较有贵人。 若天刑的官禄在东南方化忌,表该方不吉。若化禄入西北方,则可去西北方。 廉贞化气为杀,主损害,加化忌死于非命, 天机化忌,男命不利六亲。 巨门化忌,女命不利六京。 官禄宫之化忌为果,吉凶在应本命。 命例一则:丙戌年二月一日亥时生人。本造官禄化忌入父母,官禄化忌为果,忌在父母文书 宫,主有文书麻烦。再看 宫化禄入命则表文书麻烦当与该官有关。今命宫太阴之化禄由交友干 丁化来,表麻烦系因朋友而起。

(通则:禄若由子女飞来,表与合伙有关。禄若由福德、父母飞来则表因赌博而亏财。) 本造限行田宅位,大限已使文曲化忌入大财,乙太阴化忌入大限子女。大官文昌不化禄,由 本官丙化科入,表与事业有关。

30

天刑的官禄化忌入官禄(寅宫,干为庚使天同化忌入本官),主69年有官非,然本官自化

禄在大父,表光明尚有。惟廉贞化忌冲72年年,故需72年过后才好。

禄找禄,乃知其生年禄从何而未。 权找权,乃知生年权从何而来。若生年权入之位,转化权入迁移照命,则知由于命造本身的

オ隼面荻得朋友的恩賜。

科找科,可知贵人从何而未。 忌找忌,则知忌从何而来。 八字与紫斗有关,例甲年生人,暗藏“土”,甲己合化土之故,余类推。

E:

命官于之四化有没有入命迁三方,以审坐与向。 设命干为乙,使太阴化忌,则知此造之家中女人较为不利。 田宅的官祿(疾厄)是看哭房子的阿題。 阳宅利用本命盘即可。

命、财、官皆在言财。

财忌入官,表投资事业。 财忌入命,赚钱自己花用。音斋、节省。 官忌入命,“会做死”。 财忌入福,出外损财,赚不到钱,有钱没钱都要花(记帐的) 禄忌,以双忌论。

禄权,视为双禄。

权科,劳而后得。

科,可以解厄。

权忌科,有争执。 禄忌同时六命,表示周转,乞丐每多生年忌入命者。 命例:壬辰年九月二十九日子时生人。 命宫庚天同化忌在田宅,表与配偶多是非。庚化禄在交友,忌在田宅成隔宫,表与朋友之间

有“相欠债*的迹象存在。生年干王使天梁化禄也表朋友颇有助力。柴激化权在财昂,表赚钱较 劳累,可以掌财权。夫妻化忌入子女,表配偶会偷汉子。化科在福德,有享受,但不浪费,能量 入为出。

命例:乙西年12月13日寅时生人 生年干乙天机化禄在迁移,表出外有贵人。天机化禄照命,会出点子。天梁化权在官禄,可

为主管人员,老板命。紫微化科在疾厄,身体健康,生病有贵人。太阴化忌入命,小时难养。命 宫丁干太阴自化禄,巨门化忌入福德冲财昂好吃懒做。综观本造,先天命格不坏,惟其人后天之 行为表现重不很积极。

通则:

天刑的官禄,忌入父疾线,表损父母。

天姚的官禄,化忌入命,表早见丧服。 武曲为财星,化忌入福德冲财,表没钱,赚多少花多少。 天同化忌入官禄,表做文的生意。

天姚的官禄化忌入命,表在外有桃花。

天相为荫星,设该宫的天干化忌入命,则表无荫。

天梁为父母星,化忌入父母也表无荫。 疾厄是官禄的田宅,为我生财的场屋,可用来看我生财的状况,也可明白公司对我的关系如

看官禄可知,我事业的情况。 财化科入福德,表做生意不亏本。 命好坏看原盘;财运看大财。 天姚入命的人喜欢聊天。 禄存喜入财官位,入六亲宫主刑克。

3.

财星守命不发少年,主孤克。 命官化忌冲六亲位,则表示六亲缘薄。 禄存有解厄的功能,若现于福德,主不利子女,可能会流产。因禄存在福德,田宅必有羊刃

地劫是劫入,表会争取。 地空为空出,泡汤的意思。 火星最喜入官禄,为阳星,主火爆。铃星喜入财昂,为阴星,较阴沉,不做则已,作则一鸣

惊人。

羊刃主炎厄,相当于化权,做事永往直前,绝不回头。 陀罗,好管闲事,是非之星。

羊陀都是不要命的星。

斗君的官禄化忌冲流年官禄,表失业。 太阴为财昂、田宅主,喜入四之地,在辰为入库,在寅申已亥主奔驰。 太阴天同两星,都比较懒情,入子午卵西四败之地有损。 财星入四败之地叫破格,过路财神。

桃花星入财昂或四库地,以偏财论。

财星与桃花结合为先有钱才桃花。

红弯与魁饿、化科同宫,会有糊涂逃花。

禄忌不得处于对官,权科可。

太阴化忌为血液,多为女人病。

天机化忌为肝病。 紫微在子午卵西,必会贪狼;在寅申已亥,必会七杀,在辰戌丑未,必会被军。 南为阳,北为阳,子午卵西为天地定位,不能动。 天机在寅中已亥会太阴,在子午卵酒会巨门;在辰戌丑未会天梁。 无天机则地球不动。天机为所有星系的轮轴,故回化都有天机。 卵为太阳的庙旺位,·太阳在寅申已亥必会巨门。

卵为生门,西为死门。 子午卵本为桃花地,故大桃花王“贪狼星”入四败之地叫“犯桃花”。 杀破狼恒在三方,限运逢主创新、变动,不论好与坏。 太阳化忌在夫妻,表夫妻的问题。

太阴化忌在夫妻,主配偶身体的问题。 同巨坐命,口舌是非多,一生跟钱财无缘,多得财时口舌也多。 天同入库位更懒情。但背景不错,可得祖荫。 同巨坐命人,夫妻必坐机阴。夫妻宫有两颗主星者,不免婚姻多波折,还可能二度婚姻。 紫微、天梁、贪独为寿星,入桃花地(子午卵西),老后肾虚。 驿马入库存位,劳而后得财。

凡动星皆叫驿马星,如机阴昌曲杀破狼等。 天刑为孤辰星,不宜入六亲位,表同床异梦。 武曲为孤辰星,一生孤独,晚年入佛门。 设生年干为壬,再看原何宫亦为壬,若此壬使天梁化禄在财昂,则表钱要自己去赚。 若生年为癸,而使贪狼化。在交友,表朋友会损我的钱财。 戊天机化忌在夫妻,结婚者会破财。

下列星情立命人,对命理会发生兴趣: 天机、巨门、天梁、紫微、贪狼、天刑、天相、太阴。入父疾也算,加化忌兴趣更浓。

原盘子女官的应用:子女的事业为化忌入田宅冲子女,表无子命。 流年子女官的应用:子女化忌冲钟表生子。

子女化忌入田宅,冲子女也表示生子。(原盘有此现象也表示必然有子) 官禄忌入子女表子女少。 官禄忌入子女,子女反。官禄,纵有也差。 看朋友好坏,只要看原。交友就够了。

夫妻宫为原配,子女宫是老二,会不会讨小老婆要看福德。 看父母要看夫梁星

天梁为荫星,化忌则有损,表伤亡。

以太阳为父,太阴为母,视其星之所在宫位在那一官,就以该宫为本宫,寻其疾厄之干去飞 四化,可知父母谁比较健康。

寿元以兄弟宫(疾厄的官禄)去四化。

兄弟忌入子女冲田宅,表小时候就搬家。

兄弟忌入田宅冲子女,少小变动。

兄弟忌入夫妻冲官禄,自小家境不好。

兄弟忌入疾厄冲父母,少小丧父。或其父缘薄。

兄弟宫化忌转忌冲什么官位可知死在什么地方。

入子田线,死在家里。

入夫官线,死在工作地。

入兄友线,在朋友照顾下去逝。

入父疾线,死在医院。 技医卿又一i党:

以福德为体,福德的官禄为用,视其官禄化禄权科照福德之位为医方。若不照而入福德则以 福德位为医方。若三吉不入或照,则以福德去化三吉之入或照为用。

方位以住家为圆心,去审医方的方位。

若来者现已住院,则以医院为圆心去决定,此为契机的问题。 看父亲寿元:以交友(父母的官禄)之化忌冲我父、疾、田为验。 看母亲嫁几次:以兄弟(母亲位)去化。如辛使巨门化禄入田宅,且田宅有自化禄并化忌冲我疾 厄,表母亲命硬,嫁多次。 看读书:官禄化忌入父疾线,表读书不认真。

原盘若有左辅、右弼化科,则一生可能重修多次。

大限的禄权科入田宅,表本限有房子。

大限之忌入田宅,流年要越过,以后才有。

兄弟宫化忌转忌冲,则没命。

兄弟宫化忌入田宅,再转忌冲大田之年,寿终。

若兄弟宫有自化忌,则以化禄转忌为用。

冗弟宫有目化忌,再看禄入那一宫,当行限抵此禄位,为寿终之限。

田宅化忌入命迁线表示搬家。

迁移化忌入子田线,表意外之灾。

命化忌入田宅,为驿马,会到很远的地方去。

田宅自化忌,家里住不惯。

原盘为体,为河图;大限、流年为用,为洛书。

三合方为体,四正位为用。

三合方:申子辰、亥卵未、寅午戌、己西丑。四正位:子午卵西、辰戌丑未、寅申己亥。

财昂为天妻的对待宫位(夫妻的夫妻)。夫妻化忌冲财串,表夫妻容易吵架。原因是妻损我 财而引起。

迁移为妻财,有自化忌表妻子经常往外跑,多花钱。

官禄自化忌表配偶常为我的事业忙碍而外出。

命化忌入迁移,出外自立,在外没贵人。

斗数讲究九六之用,为先天断命法。

流年的交友(夫妻的疾厄)使破军化禄入夫妻,表有怀胎的现象。

大限的子女冲本命的子女,则此限要先领养一子再生产较好。

禄忌看贫富,权科看贵贱。

权是媒介,若权星出现在流田,或流年入田宅逢化权,则表今年的年运与田宅有关。若入福 德、疾厄,则与身体有关……。

祥六亲之何人与我之关系,可视该宫的禄忌入我什么官位来断。

33

疾厄、迁移看交通意外。 迁移、交友看人际关系。 官禄、田宅看事业变动。 命主入12官之现象: 入命迁,小时难养。 入父疾,儿时多灾或剖腹生产。 入兄友,小时候交由他人领养。 入夫官,晚婚,事业心重。 入子田,生贵子,光荣祖业。 入财福,比较有钱,重享受。 由甲宫化忌入乙宫,乙宫也化忌入甲宫,这种互忌现象一般视为纠缠,惟三合方的互忌无妨。 化科在迁移,可由星性来审究为阳贵或阴贵。 六亲宫化忌冲命表无缘。 六亲宫化忌冲田宅,表六亲损我财库。 财冲命表赚钱辛苦。命冲财表跟钱无缘。 夫妻有自化忌,结婚后配偶之六亲有人伤亡或离去。 六亲宫皆与桃花有关。 财福成对官,故管财之人德差,好德之人财差。 命迁三合方四煞全而不见左右昌曲为反格,可以成就非凡,惟发展相当辛苦。 生年禄科有一个入父疾线,主一生都有桃花。 生年禄在命,科在疾,一生都在风月场中打滚。 禄在命,科在迁移,主出外喜爱桃花而己。 化忌冲命表“赚无钱”,冲田表亏财。 流年走入自化忌的宫位,容易有血光之灾。 命化忌入田,表买房子或修屋。 命宫有自化忌(指流年的),表有意外,发生在什么时候,以夫妻宫(迁移的官禄)去化忌 斗君走到时会发生。 疾厄有自化忌,大限走到有生命危险。 任何宫化忌冲夫、冲田都不好。 夫妻与田宅互为一、六位(以田宅为本宫,夫妻为田宅的第六位), 大线疾厄有自化忌,若为本命的夫官线、父疾线,表此限会生重病;若为子田线,则有死亡 的危险。

官禄化忌入父母冲疾厄,表身体有灾。 大福化忌冲本命、本疾,表此限身体有灾。 四十岁以后,由命、父、福化出之忌而导致的灾害较凶。 嫁三夫命倒:壬辰年二月二日辰时生。 娶三妻命例:癸未年八月五日寅时生。 桃花的星

天同为良家妇女。 天梁为高级歌厅服务。 贪狼为应召站。 廉贞、破军为低级的娟妓。 一六共宗的理念:

命为一,疾为六;兄为一,迁为六;夫为一,友为六;子为一,官为六;财为一,田为六, 疾为一,福为六;迁为一,父为六;友为一,命为六;官为一,兄为六;田为一,夫为六;福为 一,子为六;父为一,财为六。

以上一六位共依存,皆需兼看。 任何宫位的第八位(交友)皆在显示其本宫之交往情形。如田宅化忌,则表与配偶处不好。 从一化入五,有“给”的意思。例如,命为一,化忌入财昂,表我把整个人都给了钞票,换 句话说,我把自己当做是赚钱的工具,忌入财则冲福德,表一心一意死要钱,拾不得享受。

星,

34

ܝܵ

同理:财为一,官为五,故财忌入官表投资。冲夫妻,表配偶很累,余可顺推。

从一位忌入五位,通常表示没有结果,故财忌入官主披资但资金不能回数。

同一干之禄忌分别入一六位,表相当危险。

一六共光一体、一禄一忌入祝光双忌。

一六共宗,故禄忌入田宅或入夫妻都可视为买房子。

一般断买房子、断进财都以财昂的禄化入田宅为用,那是错误的观念。

断进财、断买房子要以疾厄的化禄才管用。因为疾厄是官禄的田宅,为生财的场屋,因此从 疾厄化来之禄才表示进财、买房、购车。

化禄入田宅、父母、兄弟、夫妻都表示进财,你何不利用每一流日去求证,相信你会惊奇一 一果然方外人的悟性是一流的。

命化禄入夫妻照官禄,表可以赚钱;化忌入交友冲兄弟,兄弟为财之田,表为朋友损财。

财昂化忌入夫官线,表没事。

化禄忌不可相差四数,差四数谓之落他人之四正位,故不宜。

田宅化忌不可入迁移冲命,田宅也不可自化忌,表与家族缘薄,与房地产无缘。

生年忌在田宅,当入限行抵田宅位时,表田宅会有变动。

交友化禄在兄弟,表朋友对我的事业有帮助。原因是兄弟为官之疾。

交友化权入夫妻照官禄,表朋友使我赚钱。

交友化忌在子女冲田宅,表朋友损我财库。也可以是朋友索取介绍费。

任何十二官之禄权科忌入我方均视为吉利,三吉不入而忌入亦无伤。忌入表与我有相击。

天刊在田宅、陀罗在命宫,或天刑所在之宫的天干化忌冲田宅,皆表跋涉他乡。忌入同论。 天刑在那一宫,就表示该宫有业障。

兄弟忌入父母冲疾厄,表兄弟不同住;她嫂不合。

兄弟化忌入迁移,比较好动。

大限的田宅化忌冲本田,且禄权科不照,表不能买房子。若忌冲而禄权科有照,要流年越过 以后才有。

忌入田宅表示买房子,钱不够。

禄照田宅表示买新房子,权照为翻新房。

天府、禄存为畜产、海产。破军为水产。文曲为鱼产、海产。 办公桌方向:办公室的位置看官禄,那一宫化禄来照,则把办公桌向“化”的方位,视为吉方。 店面生意:看疾厄(官之田),何宫化科来照,店门寻此方向,视为贵人方。

金库位(收银处)看那一宫化禄权科在子女(照田宅),则看此宫之方位为吉方,若无禄权 科照,坐也可用。

田宅的田宅为仓库位。 看家宅:

看宅之方向,最好以原来为用,那一宫化科来照田宅,就向那化来的宫。

田宅之禄化入何宫以定层数,以田宅为一两头数,一宫位一层数,逢该官有自化忌或煞星冲 则不验。

神位看武曲之禄权科以定之。

天同、天梁为观音,瑶池金母是太阴。

以财昂为本宫,为一数,兄弟为财之田,为十数,故兄弟也用来看财。

兄弟有自化忌,表部分钱财花在朋友身上。

兄弟化忌入夫妻,表投资在事业。

兄弟化忌入子女,表消耗大。

兄弟化忌入疾厄冲父母,赚钱难。

兄弟化忌入财扁,较节省。

兄弟化忌入迁移,钱花在外头,有赚超快拿回家给老婆放最好。

兄弟化忌入交友,为朋友花钱。

兄弟化忌入福德, “賺元吃”。

兄弟化忌入父疾、兄友皆表容易为朋友损财。

恶星、凶星化权禄比化忌更凶。便如癸年破军化禄、巨门化权,有大水灾。

35

又如武曲金化权在疾厄,表肺有病。 武曲化忌在疾厄,死于癌症。 阳巨在寅申已亥本多是非,设如辛年生人,更容易犯小人,被揭发隐私,会碰到阳奉阴违的 朋友。

兄弟化忌冲财,表赚来的钱花光了。 流年的迁移化忌冲本命、本官、本田,表今年会有意外。冲大限的命、官、田较为不忌。 迁移冲财,表出外损财。 官禄与命宮官之損益。称光 “一九之用”。

二宫有一四四诀,一O八卦。某宫之禄忌同会于某官之三方,可以用未研判一生之重大 事救究为“灾厄、疾病、意外等何者为事。

例:由夫妻化出的禄忌同会于三方,表夫妻可能分散, 夫妻不合解法:以夫妻的田宅(父母宫)化科所入的宫位为床向,即脚向科方,也就是脸向科方。

交友(夫妻的疾厄)化忌冲命,表有离婚的现象。冲疾厄是聚少离多。 交友是夫妻的疾厄,冲则表示无缘。 命化忌在夫妻的三合方也非好现象, 交友忌冲财福,财生离死别。 巨门为麻将牌,辛巨门化禄入命、财、官、田者,比较喜欢打麻将。若禄入之位逢自化忌则 不喜打牌。

廉贞是武赌,天梁为证券。 夫妻化一忌入兄弟(夫妻的父母),一禄入疾厄(岳父的财昂),表钱给岳父母。 财化忌入命与官忌入命,皆表工作很稳,非做不可。 子忌入父冲疾厄,表与子缘薄。 子女化忌入疾厄冲父母,是子女之所为很不光彩。 子女化禄忌入命,表桃花很多。 兄弟化忌冲命、冲财皆表损财。不宜合伙,不可借贷。 父母(交友财)冲财、冲田、冲命皆不可与人来会(跟互助会)。 生年之禄权在兄友线,为人较为外向。喜欢热闹,可在人口密集的地方经商,如百货店。 空劫会于三方,生活比较浪费,没有储蓄的观念,也可说是不会很富有,过得去而己。 地空在财,是会花冤柱钱。 地劫在财,是身边没钱会去张嘴。 地空在命、父、福之人比较喜爱玄学。 武贪、柴贪、廉相、廉贪在夫妻,为配偶年龄相差两岁。 天梁、巨门的夫妻年龄相差比较大。 权忌都代表是非,生年权在夫妻则夫妻多争。 生年四化比自化强,故生年四化所入的官位有自化忌,并不表生年四化被弹出去。 生年权、自化权皆表要加倍努力。 疾厄在亥子位之人较有隐疾。 文昌立命人喜画图,化忌则反是。 天相人爱下棋。 贪狼是才艺星,入福德多才多艺。 福德为嗜好宫。 天同化忌为五音不全,唱歌不好听。 武曲、杀破狼、入命人噪门较大。 天姚在交友,表爱跳舞。机阴坐命人,主奔波,对艺术有兴趣。 禄权在兄友,且为机巨的组合,为影艺工作者。 天刑与化忌同宫,无聊的人,饱食终日,无所事事。 天刑在交友,表三教九流的朋友很多。 天刑坐命人,较孤高,自以为是,孤芳自赏。对命理有兴趣。 天刑在夫妻,表会有第三者介入。 天刑在官禄,行业多。

36

天刑在疾厄,与父母缘薄,容易犯小人。

禄忌在辰戌丑未库位有力,权科在寅申已亥、子午卵西力大。

机巨同梁入命疾且逢自化禄权者,很会说谎、难缠、难驯服。

柴相昌曲在命迁,夫妻年龄相差很大。

天相陀罗在子桃花多。

讲财要看禄,贵人看化科。

生年禄权科忌逢自化时:

生年禄逢自化禄,表很轻松的花用。

生年禄逢自化忌,表捐财

生年禄逢自化权,表敢花用。

生年禄逢自化科,表节省。

逢自化最后都是一元所有。

任何宫位的自化都不宜,唯独自化忌在疾厄视为好现象,表身体没问题,不会得传梁病。(方 外人按:假若你的疾厄宫有自化忌,千万不要,“库库”,跑去玩姑娘,得花柳病我可不负责)

生年权逢自化禄,外出好,在家没搞头。

生年权逢自化权,为权出,等于没有。

生年叔逢自化科,可得貴人靜助。

生年权逢自化忌,争到最后还是失去。

若看夫妻,生年权入夫妻,是为管束夫妻。常吵架,逢自化忌,吵也没有结果。

生年科逢自化禄,为名声好,出外有贵人助。

生年科逢自化权,可以得名。

生年科逢自化科,減弱科的力量。

生年科逢自化忌,科解忌不忌。

生年忌逢自化禄,如双忌,对宫不利。

生年忌逢自化权,对宫有权,推很罗喙。

生年忌逢自化科,一是非y

生年忌逢自化忌,视为无忌。

生年科权逢自化科,较为劳禄。

生年科忌逢自化忌,反隻不定。

官禄化忌入父疾线。记忆力差。

若昌曲魁绒入父疾,表聪明,有上述情况则虽聪明而记性差。

大限命要上承本命下应流年。

流年之四化应本命为“天人合一”。

流年之四化应大限为“阴阳合而数生”。

生年四化及本命宫的四化在看格局。

大财化忌入本财为忌入,为“同类归档”,不忌。冲则凶。

例:大财冲本财,表本限财有问题。

流财(流年的财昂宫)之禄权科忌入本财,为“实入”。流财之禄权科忌入大财,为“虚入”。

大限行抵財官位,所友之四化力量加倍。

命会权禄为生意人。

命会权科为上班族。

江湖术士替人算命,拿命理殷务费,尚不满足,还要替人“解”。命真能解吗?一切都是“定 数”,命里真能解?江湖术士可以十九生活过不去,何不先替自己解一解?朋友:生财有道,请 醒醒!

财之忌入一五九十位,看行业。

官之忌入一五九十位,看机遇。

官之忌入父疾践,表一生 。很差。

官之忌入兄友践,表一生容易犯小人。

官之禄权科入父疾线,表一生极遇不错。

官之禄权科入兄友践,表一生很有成就。

37

命、财、官化禄权入子田线、父疾践,皆表一生机遇不错。 生年之禄权科入本命的三合方较为有力。 生年之禄权科照大限,的三合方较为有力。 处在忌之对官不好,坐忌叫“收藏”,视为“利”。 任何十二官之征兆,皆以该宫的官禄(气数位)去诀定。 疾厄是垂象,官禄是状态。 丙年生人,得视丙位于何宫,就以该官来断命格。 丙在福德,设使廉贞化忌入子女冲田宅,则表示失财。 丙年生人,命宫为丙,化忌入福德,则显示此造好吃懒做。 命主: 北七星 吉位光ー夫、官、財、福、父。 身主,南七星,吉位为一兄、友、命、迁、子、疾。 命主辅助命宫,身主辅助身官,用以断荣枯。入命迁表多劳,入疾厄表身体不好。 生年干为戊,属阳,命主是阳星,此时命宫最好也落在阳官为佳。 流日盘用来断今日的情况。 设辛日干使文胃化忌在兄弟,则表今日在兄友之中有损财的情事发生, 太阳入田宅没有多大用处。太阴入田宅好。 我宫(我方)为命、兄、财、疾、官、田。命、疾为我之一六位。财、田为财之一六位。官 兄为事业之一六位。故皆视为我方。其余宫位视为他方,表别人的宫位。

我宫化入他方,为给人;他宫化入我方,为人给我。 我宫化禄入他宫,化忌在我方,表借货按资必有损,不借贷则无妨。

宫禄入我官,忌入他官,表损财,不可借货投资。 禄忌全入我三方较不为凶,冲三方则凶。 町而°C从不限卜于,由大限的四化应验于流年,再参原命盘,叫“上应本命,下应流年”, 今年的财运如如何?

看大限的疾厄化禄入流年的什么官位?禄入流田可能买房子,或储蓄起来;禄入父母为存入

银行,禄入兄弟表家用不缺; 标入夫妻也表购屋。

流年盡化出之忌,逢生年科,可解。 流年化忌冲本命,表此流年不利。 流年冲大限,流月走到不利。忌有前后之分,若忌前不利,越过忌以后可以转好。 第一宫位为空间一重象里;第九宫位为时间一断吉凶。例流年在子,辰为流官,表辰官 对子流年上有影响力。

财昂化禄入夫妻,化忌入交友,为所赚的钱最后一文不剩。 财昂化禄入父母,化忌入田宅,比较不会被倒。财忌入田不为忌,冲几宅则为破库。 子女化禄忌同入交友,不可合伙。 生年干化禄权入田宅,表有祖业。逢田宅自化忌为放弃。 讲财,要化禄才可用,权只是禄的余气。 财昂化禄入本命三合方,一般视为进财,大错将错。 财化禄入命,是说钱我自己花;化禄入官禄表投资事业,或投资在学业上。 财化禄入兄友线、父疾线,视为好现象。为什么?请方外人说与你听听: 财化禄入父母,父母为交友财,表我把钱给人,试想?什么情况我把钱给人。必然是我得到 你的好处我才把钱给你。例如你把货给我我支付你价款;或你帮我工作,我给你工资。

财化禄入父母就照疾厄,疾厄为官禄的田宅,为我生财之场屋,财化禄入父母。为我把钱给 朋友,朋友得了我的钱(禄),就照照顾我的生意(禄照疾厄)。余类推。

所以言财要我方禄他方。他方禄入我方,才具有意义。我方禄入我方,只在审断如何支配钱 财。

如何支配钱财是看财禄入什么宫位为断。进财是看疾厄化到什么宫位来断。 坊间售书有很多伪诀,错误一大堆,问题不在作者老奸而是很多写书的人,根本没有搞通紫 斗,就“假会”起来。

迁移化忌入子田,表意外之灾;入兄友线,被撞的是他人,是我撞人家。 命化忌入子田、父疾健康有问题。

38

د

流年迁移化忌入本命的父疾线,为出外损财,非被撞。

流年迁移化忌看车祸,得先详原盘有没有发生意外的迹象,再看大限所落官位来诀定,究为 损财还是伤身。

流年行入命迁线、子田线、父疾线,比较有事端。入父疾可能较有官非。

他宫化禄或化忌入我三合方,表他人给我。

他官一禄一忌入我命迁线为禄随忌走,为损财,主凶。他宫忌入我方,而禄照我方,视为伟 机。表朋友的钱归我所用。

禄忌同入我方光凶。

禄忌同宫冲照我方更凶。

禄入他方,忌入我方,损失较小。

禄入他方,忌冲我方,损失较大。

财化禄入交友,化忌入官禄,表拿钱去做生意而损财。

娶配合本命盘,设禄入交友,而交友为原盘的福德,则表与朋友共享。

财禄入疾,忌入官,表投资事业全靠自己。女命为风尘女郎。

逢破败之运,运过会发,这叫绝处逢生。

化禄在子女、疾厄,视为桃花。

疾厄在子午卵西人,较乐天(若化禄)。

疾厄在辰戌丑未,为欠债(若化禄)。

疾厄在寅申己亥,为欠债(若化禄)。

忌入疾厄视为桃花。

科入交友视为桃花。

禄入子女视为桃花。

权入兄弟视为桃花。

四之禄到一为桃花(子女化禄入命)。

四之禄到九为桃花(子女化禄入官照夫妻)。

官化忌入疾沖父(九之忌到六) 光損戦材。

官化禄入疾(九之禄到六)表赚钱。

科入交友为入八,较不会损财。

交友宫有化科,表朋友为贵人,可助我创业,可作我领导。

紫微入父疾践最好,可解厄。

天相在命、福最好,加紫微在福德,比较没有抱负。

天府在命主孤,落入疾厄较劳。

天梁在命、疾、福主长寿。

禄光金、主財、主寿、主オを5。

板光火、主オ隼、能干、鶏道。

科为木,主科名巧艺。

忌为水,为服务业、买卖业、不可从事生产工厂。

科入水位(亥子)为水生木,主得名。

嗜好看福德,坐貪狼好唱涵、打牌。

命、迁、父坐生年忌,再逢白化忌,为人较固执。

天刑坐命人,比较喜欢借货。

天刑会太阳向易人借钱;会太阴向女人借。

生年忌在官禄,又逢自化 ,主为人做事不摆手段。财昂有此现象为敢赚也敢花。 卖房子:

田宅的官禄(疾厄)化忌冲田宅,表卖房子,流月走入时为应验。

权在财昂,表有享受,有钱赚。

禄忌同入财昂,表敢花也敢借。

生年忌在财,福德再飞忌、为水忌,以吉论。可经营大规模的事业。

其余命迁线、夫官线有。情况,同论。

财忌入福,表有钱没钱都 受,若福德有生年科为很有得享。且能量入为出。

39

财忌入福,赚多少花多少,一生过路财神。 财忌入福,而福德有生年禄,表无财。 財忌入福,而福德有生年叔,是想賺俄,故此生年叔有制止享受的功能。 以生年禄所在宫位为本官,再寻其官禄所化之禄在什么地方,当大限行抵时,会发。 生年忌的官禄,所化之忌,行限越过以后,才算“出运”。 生年忌在子女,子女的官禄化忌入本官,是为职业妇女。若为同巨,可为老师。 级破狼为斗数的枢机,大限逢主开创,很有表现,但不一定赚钱。 三合方有禄忌,而无权科,是为独阳不生,孤阴不长,阴阳受和合,始谓之有情。权忌表麻 烦多,因权为暗斗,虽可解忌,但麻烦不免。若逢科则可解。

禄权大生意人。 禄科聪明而富有。 权科只是技能、技术。 禄忌为双忌,权忌为麻烦。 禄忌同宫为做事多反复,得而复失。 生年忌在夫妻,且夫妻禄入福德,表外出时妻子会约束你。 夫妻宫化忌入官禄,表配偶常外出。 迁移忌入命,表想外出走不了,也可以是出去就想回来, 化忌入阴宫表是非,如财忌入交友,是跟朋友有钱财方面的是非,或文书上的麻烦。 交友化忌入命、夫、子、疾、田叫飞来桃花。入疾厄、田宅的桃花较麻烦。 交友忌入疾、田的桃花具有粘性,会上车。入夫妻、子女的桃花不会上车。若禄入疾、忌入 子则会上车。故论桃花禄忌要兼参。

禄是想法,忌是实践,故同一宫化出之禄忌皆需合参。 大限的交友禄入子女或疾厄,而化忌入命或夫妻,主桃花十年,例如: 交友禄入夫、忌入命,本例桃花亦然十整。若子女宫有化科,还可能跟她生了一个儿子。 交友忌入子女、疾厄为有纠纷。 生年忌入命,而命有自化忌较顽固。 命宫是田宅的子女位,夫妻是田宅的疾厄,交友化忌入夫妻为桃花入宅。若为未婚人则表新 娘提早到家同居,己婚人为“客兄带入厝”。

科是风情,主桃花,入阴宫更验。 科需要人家介绍,忌是无媒自召。 化忌在远移为驿马。 忌入子女为“欠子债”,若为命官化入,也表喜欢往外跑。 生年四化为先天,先入为主,入三合方叫三贵、三奇。 命宫四化为后天,不可破先天四化。 生年四化入三合方主贵,逢自化叫“破体”,表生来有福,可惜自己不能享。 生年四化一般都说较强,我认为一样。生年四化与十二宫的四化具有同等的力量,但看进入 什么宫位以定强弱,例如化忌入寅卵,水去生木为泄气为弱,入申西、亥子,金水相生为强, 先天为祖上的福荫:后天为自己修持而得的福德。能不能惠及子女,以后天之努力为定。 生年三吉入阳宫一三王七九位为贵,入阴宫二四六八十主富。 二八为兄友线。 生年忌入一三五七九,表有损贵气;入二四六八十为有损财气。入阴宫纵不损财也有桃花。 忌入父疾线与健康有关。

财忌入福,表一生有享受。 生年科入财,逢自化禄,且福德有自化的情形,表有赚又有享。 禄为寿、福禄、财禄、驿马、桃花。 禄在命财官,表能自立,福德有得享。 三合方化出之忌主变动。 四正位化出之忌主灾厄炎厄。 忌主亏欠,入阴宫为是非 忌星在命,不喜欠人情。

40

忌星在迁,喜欢往外跑,经常要到外地工作。 忌星在兄,欠朋友债。 忌星在官,上班族好,或做生意。 忌星在友,欠朋友债。 六亲宫含:命、兄、夫、子、友、父。 六亲宫那一宫化忌入迁移冲命表欠他的债。) 六亲宫忌入命,是他欠我的债。 欠债是施舍的意思,如俗话说:“我欠你的死人债”,意谓:“我永远为你受苦受累”。 例:命忌入父为欠父债。

子忌入命,为子欠我债。 父养子视为当然,忌出则表示无功。例父忌入迁冲命,且命宫有自化忌,表父应该养我,但

我不能孝养他。

官禄宫化出之忌,行限抵运冲宫,及冲宫的交友时,主变动,是坏的变动。 四正位(命迁子田)之忌,入四正位,主与身体有关。 余殊:福德化忌入父母或入命;父母化忌入命,视为有余狭,表父死我要替他偿债。 余荫:上述情况改以三吉禄权科入则视为余荫。 科为德;权为背景;禄是财。(请余荫)

宫干忌冲父母、福德,表对父祖,心有余而力不足。若为禄权科则表示有行德之力。 忌为水、难测,忌为自己之心,心在内不发于外,故忌为难测。 忌入官,欠事业的债。如命忌入官,一生为事业买命,故日“欠事业的债”。入其他十二官

同推。

忌入官,女人不可能为主妇,必为上班人。 男命忌入田宅叫“守田宅”,表在家开店。 忌入疾厄,表感情较脆弱、情绪化、爱哭。 兄为二、友为八,兄友合共为十,故忌在兄为欠朋友债,真接影响朋友;忌在交友,真接影

响兄弟。

财忌入兄弟,表亏钱,兄弟为官禄的疾厄,为体;以命为一、官为九;以财为一、命为九,

以官为一、财为九,九为气数位,断命时先看命、再看官,命看格局,再看大限,是为九九归一。

命为一、疾为六:故以官为一时兄为六,故忌入兄弟时,表事业、钱财有损。 财忌入官,表没钱做生意,若借贷投资则资金不容易回收。 财忌入命,会做死,不会理财。

官忌入财,事业不可再扩大。

官忌入福冲财,借贷投资不能偿债。

官冲命事业不能做,会很累。 命财官之忌不可入父疾、兄友、子田,忌入人(命)、财、事(官禄)必有麻烦。(重要观 务请牢记。)

官忌入兄,冲交友,主亏本。

财忌入兄,冲交友,主损财。

命忌入兄,冲交友,主格局有损,欠朋友债。 忌入父损疾厄,忌入兄损交友,忌入疾损父,忌入友损兄。 天梁化科为交际花,女命可能入凤尘。 福德化忌入父母,父母转忌入命,表得不到祖上的思惠。 命、父、福自化禄权科之人,不会布施。只对自己惊慨。自化忌则善布施。 父母忌入命,比忌入财官严重。

官化忌入兄友线,皆表事业不能支持下去。 他方化忌冲我三合方,视为煞。忌入表粘住,较无妨。 田宅是财昂的疾厄,故三合方的忌入田宅都是好的。 裁员看官禄的交友(子女官)。交友化忌冲命,为裁员的现象。若有禄权科之一入田宅,表

此人不被裁。

官花藤权科忌入田宅,表工作长久,可在家经管开店。

4.

营业状况:

看官禄的田宅(疾厄)禄入什么宫位。禄入田宅、禄入兄弟、禄入夫妻皆表收入不坏。 官禄的田宅(疾厄)有自化忌,只能做服务、买卖生意、现金交易好,不可搞投资生产。 财昂为官禄的气数位,化忌入兄弟冲交友,入疾厄冲父母,皆表不得上司赏识。 疾厄、父母可用来诀定公司的营运资金状况。疾厄化忌入交友冲兄弟,表生意情况不良,周 转不良。疾厄化忌入父母,同上之论。

天机受伤为四肢手足;太阴为脚:阳梁为头部。 命盘用以影射身体之左右边,绘图如下: 太阳为左边,太阴为右边;寅~未(迁移~父母)为左边,申~丑(命宫~疾厄)为右边。 天相为传梁病,会武曲,咳咳。 流日化忌的官位,就是今日的问题。例如化忌在日盘的夫妻,表今天来算命是为夫妻的问题 而来。

那一宫来冲流日命官,就是他打不开的结。 官禄的夫妻表业务;官禄的子女为同事(伙计);官禄的兄弟是同行;官禄的父母是上司。 -福德看嗜好,命看个性,疾厄看脾气。 看结婚又一则:(有待求证)

男命交友忌入命。 女命疾厄忌入福德, 又一说: 以大限斗君,再找夫妻化禄之宫,入流年或流疾为结婚之年。(道听途说,有待求修,谨提 供参研)。

交友忌沖福德,頗多高昇的現象。 夫妻化忌冲交友,亦颇多离异的现象。 交友忌冲福德,若且福德有自化忌,表一辈子吵架吵到底。 交友化忌入命、疾、田,表桃花会入。 交友化忌入命、疾、田、友下这种桃花旨对方来找我。入大限命,桃花整十年。 夫妻禄入子女,本身有桃花。 財帛祿入子女,社方有桃花(指配偶)。 命化忌入夫妻冲官禄,表示没有运。 命忌冲财,表欠钱,无运。 命官自化忌,表不会把握时机。 子女化忌入迁移冲命(子女的田宅),表子女往外跑。 以原盘命为体,大财忌冲本命不吉;设冲本财,为财来财去。 大官化忌沖本官、本命,皆表事坐不順。 大财化禄权科入本财或照本财,皆表赚钱。 大财化忌冲本财,表报资多,收入少。 大命忌入本命,表收藏较好。 大官忌入本官,表做事有原则。 疾厄为官禄的田宅,代表办公室、营业场所。 田宅的田宅是房间,兄弟为卧室,田宅的官禄,就住家是说也可以是客厅。 天姚入流年田宅,可能这一年家里养鸟。 天梁、天机代表庙。 田宅有天机,表书很多。 田宅有文昌,表家里书很多,但却不好学。 武曲化权主多灾。在福德表体弱,在疾厄表难产。 武曲化忌不利六亲,宜近宗教。在疾厄为绝症。 老板命,可以太阳所在宫之干去化禄,设禄入命、迁、官、福,可为老板;禄入兄弟为合伙, 入父疾线为上班族。

太阴为田宅主,看化禄有无入田宅,有入可有自己的房地产。 命自化忌要做冷门的生意。

42

命化忌入迁移,经常喜欢往外跑,在外没有贵人。

大限化忌冲本命,流年越过就好。

化祿叔在財帛,表自立賺錢。

大限入本命的什么宫位,即表该限与该宫发生产关系。例大限入本命田宅,表本限与田宅、 子女的问题为大。

夫妻化忌入命,或命化忌入夫妻,皆表晚婚。

夫妻忌入命、命禄入夫妻,表多怨言。

财昂为夫妻的对待宫位(夫妻的夫妻),故男命财昂化忌入迁移冲命,则宜晚婚。

男命财昂化忌入官禄冲夫妻,则不和吵架。夫妻忌入福德冲财也是。

财昂化忌入田宅,表家务纠纷。 تسمیہ

女命夫妻向題看福德,福德化忌沖命,或命化忌入財沖福德皆不宜。

命化禄入夫妻表很有人缘,再转禄入夫妻,则可取小姨,为同居的关系。若转禄入子女官, 为在外同居关系,女命在风月场打滚。

兄弟禄入财,也是赚风月钱。

命化禄入兄弟,表有同居的生活情事。

命禄入夫妻,夫妻禄入子,是养小姨,若夫妻转禄入财,可说是买卖的桃花。若转禄入疾厄, 则是夫妻感情很好。

命化忌入子女,再转禄入夫妻,表先有女友再结婚(先上车后补票)。

命化禄入疾厄也表人缘好,这种人缘好是渐进的,即一般所为之“深缘”。禄入兄弟之人缘, 好比中午的太阳,可以说是较“浅缘”。

命化禄入子田践,很好色。

子女宫自化禄,性生活需求多。子女、田宅为桃花线,工作性质宜水性的。如餐饮业。化禄 为店面生意、外贸人。(指由命宫化入子田践而言) 断夫妻:

以原命盘为用,本命有婚姻缘,有桃花,大限逢始为条件成立。本命有婚姻缘、无桃花缘, 大限逢,有迹象而己,不一定能有結果。

例本命化禄入疾厄,转禄入兄弟表此人深缘,当然容易有桃花,储大限再逢桃花格局,自然 跑不掉。

方外人按:

以上为早年师学之笔记,及近年与来自南北各地的高人切碟之笔录记要,自不免零星片断, 惟颇多立论极其准验者,有待求证之处,自所难免,希各路高人有以教我。

43