HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân

(Quan Phù phát ở Cát tinh. Hung tinh lưu niên bại ở Phá Quân)

Chú văn của phường bản nói rằng: “Hình Kỵ Dương Hỏa thủ ở thân mệnh, gặp Cát tinh liên tục thì phát tài; lưu niên tiểu hạn gặp Ác tinh, ắt gặp hung tai.”

Đoạn chú văn này bản thân tuy không có sai lầm lớn, nhưng lại không liên quan đến phú văn. Vì thế ngờ rằng câu này là do người thời trước lẫn lộn đưa vào làm chú văn. Vì chú văn của bản sao rất ngắn gọn , chỉ nói là “Thử ngôn phản cục” (Câu này nói đến phản cục), mà “Toàn Tập” và “Toàn Thư” bản hiện nay đều mất bốn chữ này, có lẽ do người soạn Toàn Tập cho rằng bốn chữ này không phải chú văn, thế là coi đoạn chú văn trên là lời giải tích cơ bản.

“Thử ngôn phản cục” là nói Quan Phù nhập cung mệnh vốn không tốt, nhưng nếu sao trong cung mệnh tốt, không có Hình Sát Kỵ Hao, thì năm ấy lại chủ về phát phúc.

Nhưng “phát phúc” không chỉ chuyên về phát tài. Quan Phù nghĩa đen là công lệnh của phủ quan, vì thế cũng chủ về quyền uy, do đó hễ có được lực lượng của phủ quan hoặc bản thân có công danh, đều có thể gọi là “phát”.

Còn “Lưu Sát bại ư Phá Quân” có nghĩa là chỉ tổ hợp Phá Quân của nguyên cục tốt đẹp, kiểu như Phá Quân có được Lộc tì lưu niên đến đây vốn chủ về “bỏ cũ đổi mới”, nhưng nếu gặp Lưu Sát tức là Lưu Dương, Lưu Đà, lại gặp thêm Kỵ tinh thì trái lại trở thành bại cục (cách cục xấu). Không chủ về đổi mới (Xem hình 119, 120).

Phú văn đưa ra hai ví dụ này là nói rõ cái lý của “phản cục”. Tức là nói phi tinh lưu niên tuy xấu, nhưng sao nguyên cục thì tốt, thì có thể phát phúc. Đây là có ý nói không xung thì không động. Còn sao nguyên cục tuy tốt, nhưng nếu phi tinh lưu niên rất xấu (như ví dụ trên chỉ rõ, Cát tinh bỗng hóa thành Kỵ tinh), lại cũng có thể phá hỏng chỗ tốt đẹp của nguyên cục.

Nếu quý độc giả có thể nắm bắt được ý nghĩa này thì có thể giỏi về suy đoán lưu niên. Do đó đối với hai ví dụ này, quý độc giả cần phải hiểu rõ, không nên lơ là.

Hình 119: Lưu Sát bại ở Phá Quân, phá hỏng chỗ tốt đẹp của nguyên cục. (gồm 2 ví dụ)

hai vi du ve luu nien phan cuc 5ec2d42a89edc

hai vi du ve luu nien phan cuc 5ec2d42b6b394

Hình 120: Phá Quân gặp Lưu Sát, phá hỏng chỗ tốt đẹp của nguyên cục. (Lá số đầy đủ ví dụ 1, hình 119)

hai vi du ve luu nien phan cuc 5ec2d42c18814

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)