HAO GẶP HÌNH KỴ LÀ MỆNH ĂN MÀY

Hao cư Lộc vị, duyên lộ khất cầu.

(Hao cư vị trí của lộc, xin ăn dọc đường).

Chú văn giải thích rằng “Hao cư Lộc vị” là Phá Quân thủ cung quan lộc, lại gặp Hình Kỵ. Thực ra câu này của chú văn chỉ là thiên về một mặt.

Toàn Thư nói rằng Phá Quân tại cung quan lộc, tình hình như sau:

“Phá Quân miếu vượng,vũ miếu hiên ngang; Vũ Khúc đồng gia, quyền lộc; Văn Xương, Văn Khúc, hiển đạt. Gia Dương Đà Hỏa Tinh, bình thường; Tử Vi đồng cung, danh chấn dương; Liêm Trinh đồng, văn nhân, bất nại cửu, tư lại tối mỹ”

(Phá Quân miếu Vượng, hiên ngang nơi miếu vũ; thêm Vũ Khúc vào, có quyền lộc; Văn Xương, Văn Khúc, hiển đạt. Thêm Dương Đà Hỏa Linh, bình thường; Tử Vi đồng cung, danh tiếng nổi như cồn; Liêm Trinh đồng cung, là văn nhân nhưng không bền, làm quan chức nhỏ là tốt nhất).

Theo cách nói của Toàn Thư thì không phải là rất tệ hại phải đi ăn mày mà còn phải sống lang thang.

Nếu nói là gặp Hình Kỵ, thì bản thân Phá Quân Không Hóa Kỵ, gặp Thát Sát cũng không Hóa Kỵ, chỉ có Tham Lang Hóa Kỵ, nhưng khi Tham Lang Hóa Kỵ thì Phá Quân cũng đồng thời Hóa Lộc, như thế không đủ để lo.

Ngoài “Sat Phá Lang” hội nhau, Phá Quân còn có khả năng cùng với Liêm Trinh, Vũ Khúc dồng cung hoặc đối chiếu, do đó Phá Quân nếu gặp Kỵ tinh, thì hai sao này chắc chắn phải Hoá Kỵ.

Nhưng nếu là “Vũ Phá”, thì khi Liêm Trinh, Vũ Khúc Hóa Kỵ, thì ắt Phá Quân đồng thời gặp Lộc; còn nếu là Tử Phá, thì khi Liêm, Vũ Hóa Kỵ thì chỉ hạp với Tham Lang đi cùng với Lộc Tồn. Phá Quân cũng ắt được Lộc. Phá Quân có được Lộc là tốt, do đó mà tình hình “duyên lộ khất cầu” (xin ăn dọc đường) không thể nào xảy ra.

Hiểu rõ trường hợp “Hao Phùng Kỵ Hình”, như Phá Quân cư Tý Ngọ, cung đối có Liêm Trinh, Thiên Tướng, mà Liêm Trinh Hóa Kỵ, Kình Dương tại Ngọ, lúc ấy mới có thể gọi là “Hình Kỵ gặp nhau”, vì Kình Dương cũng là Hình tinh. (Xem hình 91)

Hơn nữa vì cách cục này, cung mệnh cũng không tốt, nên mới định là “lang thang”. Ngoài cách cục ấy ra, Hao cư Lộc vị thực ra không đáng ngại.

Hình 91:. Phá Quân thủ cung quan lộc, gặp Hình Kỵ, chủ về đi ăn mày (gồm 2 trường hợp)

hao gap hinh ky la menh an may 5ec2d1a6a45ab

hao gap hinh ky la menh an may 5ec2d1a7312ef

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)