Lá số chiêm bốc vụ cháy quán Karaoke ngày 1/11/16

la so chiem boc vu chay quan karaoke ngay 1 11 16 5ec3028c8d830

Mệnh Thân đồng cung nhị hợp với Điền trạch, thân ngộ tam không = không còn thân xác, Đồng Kiếp Tả Hữu = đồng kiếp nạn tập thể; Cự Hỏa = đám cháy lớn; Cự Tuyệt = vùng vẫy không thoát; Cự Tồn = cát xứ tàng hung; Cự môn là bức tường bị giam cầm; Tồn Kiếp = Tồn tại kiếp nạn; Cự Kiếp = Kiếp nạn lớn; Điền trạch = quán karaoke : Thất Sát + Hỏa Linh + Trường sinh = phát sinh hỏa hoạn từ điện lửa và thép; Huynh Đệ: Linh Xương Đà Vũ = hạn chí đầu hà; cư la võng; Nô bộc (bạn bè): La Võng, Đường Phù = la trời oán đất oan uổng; Quế sứ hoa thương + Tang hổ + khốc + tấu = nhạc buồn + nước mắt cảnh gia đình có tang, Quan đới có tính bất ngờ quá đột ngột … 1 lá số không thể xấu hơn….

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)